Byla B2-1001-264/2010
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Germonda“

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Lietuva Statoil“ atstovo advokato Andriaus Beniušio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Germonda“,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Lietuva Statoil“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Germonda“. Pareiškime nurodoma, kad pareiškėjas yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas pagal 2006 m. rugsėjo 12 d. tarp šalių sudarytą UAB Lietuva Statoil ir kortelių Klientų sutartį yra skolingas 142878,49 Lt už pirktas prekes (degalus ir kt. prekes). Pareiškėjas nurodo, kad 2009-07-31 išsiuntė atsakovui ir atsakovo įmonės vadovui pranešimą dėl susidariusio įsiskolinimo grąžinimo, taip pat informavo atsakovą, jog šiam neatsiskaičius per 30 dienų terminą, pareiškėjas kreipsis dėl bankroto bylos iškėlimo. Kadangi atsakovas su pareiškėju neatsiskaitė, darytina išvada, jog atsakovas yra nemokus ir jam keltina bankroto byla.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų LR Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Lietuva Statoil“ 2009-09-23 kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Germonda“. Kauno apygardos teismo 2009-09-25 nutartimi atsakovo įmonės turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (b.l. 54-55). Tos pačios dienos pranešimu teismas įpareigojo atsakovo UAB „Germonda“ administracijos vadovą per penkias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę (b.l. 59). Teismas procesinius dokumentus atsakovui siuntė ieškovo pareiškime nurodytu adresu – T. Masiulio g. 7-1, Kaunas, kuris sutampa ir su Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovo įmonės buveinės adresu. Tačiau teismo siųsti dokumentai atsakovui įteikti nebuvo, paštas grąžino teismui procesinius dokumentus, nurodydamas, kad adresatas persikraustė (b.l. 66). Teismas pakartotinai išsiuntė procesinius dokumentus atsakovo įmonės administracijos vadovo A. M. gyvenamosios vietos adresu – ( - ). Tačiau teismo siųsti dokumentai taip pat grąžinti neįteikti su nuoroda, jog adresatas procesinių dokumentų neatsiėmė (b.l. 68). 2009 m. gruodžio 30 d. teismo procesiniai dokumentai įteikti atsakovo UAB „Germonda“ vadovo A. M. gyvenamojoje vietoje, jo motinai V. M.. Tačiau A. M. dokumentų, reikalingų įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę, teismui nepateikė. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovo įmonės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Germonda“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

7Iš VĮ Registrų centro pateiktų duomenų (b.l. 86-147) matyti, kad atsakovo įmonė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų už 2009 m. pirmąjį pusmetį nepateikė. VĮ Registrų centrui paskutiniai pateikti 2008-ųjų metų finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, jog kad atsakovo įmonėje 2008 m. gruodžio 31 dienai buvo apskaitoma turto iš viso už 3 008 202 Lt, tame tarpe ilgalaikio turto - už 2 270 563 Lt, trumpalaikio turto – už 737 639 Lt. Tuo tarpu įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė viso 2517370 Lt, tame tarpe per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai minėtai dienai sudarė 1356220 Lt. 2008 m. įmonė patyrė 115471 Lt dydžio nuostolį, pagal lizingo sutartis yra skolinga 1179686 Lt bei fiziniams asmenims – 776000 Lt (b. l. 142). Be to, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis UAB „Germonda“ nuosavybės teise įregistruoto nekilnojamojo turto neturi (b.l. 86). Pagal VSDFV Kauno skyriaus bei Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis UAB „Germonda“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2009 m. 3 ketv. sudarė 14742,86 Lt, taip pat 2009 m. lapkričio 12 d. įmonė turi 27983,92 Lt mokestinę nepriemoką valstybės biudžetui (b.l. 81, 82). Iš ieškovo pateiktų duomenų nustatyta, kad UAB „Germonda“ ieškovui UAB „Lietuva Statoil“ yra skolinga 142878,49 Lt, šios skolos net ir ragintas atsakovas nesumokėjo. Taigi, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovo įmonė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, skolos viršija turimą turtą, įmonės įsiskolinimas valstybės biudžetui didėja, sprendžiant iš pakankamai didelio įsiskolinimo VSDFV, tikėtina, kad įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą, dėl ko pripažintina, kad įmonė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

8Pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo administratoriumi siūloma paskirti UAB „Forum regis“ (į. k. 126340242, Leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 107, CA privalomojo draudimo liudijimas (polisas) Nr. 00029172). Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka šiai kandidatūrai pritarė (2009 m. rugsėjo 29 d. Nr. (6.20) A2-2800). Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo.

9Kadangi 2009-09-25 Kauno apygardos teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Germonda“ (b. l. 54-55), todėl laikytina, jog LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 2 p. reikalavimas uždėti areštą atsakovo turtui, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos yra įvykdytas (Turto arešto akto registro Nr.0609002263 2009-09-28).

10Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

11iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Germonda“, į. k. 135732712, registracijos adresas: T. Masiulio g. 7-1, Kaunas, bankroto bylą.

12Administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“, į. k. 126340242, Leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 107.

13Nustatyti 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

14Nustatyti, kad UAB „Germonda“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalo perduoti administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

15Ieškovu byloje laikyti UAB „Lietuva Statoil“, atsakovu - UAB „Germonda“, o į bylą įstojusius atsakovo kreditorius, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus, pripažinti trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų.

16Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti juridinių asmenų registrui. Pranešti ĮBĮ 10 str. 4 d. 4 p. nurodytiems asmenims bei Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ atstovui advokatui A. Beniušiui, atsakovui ir administratoriui.

17Pavesti administratoriui įvykdyti visus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 punkte, 7 dalies 8 punkte numatytus veiksmus, bei ĮBĮ 22 str. 1 d. nustatytu terminu sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

18Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai