Byla e2-46349-294/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovei R. M. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 162,17 EUR žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas. Nurodo, kad Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 4-ojo PK Kriminalinės policijos skyriuje buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 15-1-00207-12 dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 str. 1 d., t. y. dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokurorė A. Petrenko 2013-02-22 nutarimu ikiteisminį tyrimą nutraukė, nustačius, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 284 str. 1 d. (viešosios tvarkos pažeidimas), požymių. Nutarime prokurorė konstatavo, kad R. M. sumušė G. L. asmeninio konflikto metu, kuris priekabiavimu tiesiogiai buvo nukreiptas į nuketėjusiąją, todėl tyčios pažeisti viešąją tvarką nebuvo. R. M. G. L. muštynių metu padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, todėl jos veiksmuose yra požymiai nusikaltimo, numatyto BK 140 str. 1 d. (nežymus sveikatos sutrikdymas). Tokio pobūdžio bylos nagrinėjamos teisme privataus kaltinimo tvarka, o ikiteisminis tyrimas nutraukiamas. Atsakovės nusikalstamais veiksmais sužalota G. L. dėl patirtų sužalojimų gydyta asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų. Suteiktų gydymo paslaugų kaina – 162,17 Eur. Atsakovei 2015-09-11 buvo siųstas raginimas savanoriškai atlyginti žalą, padarytą PSDF biudžetui, tačiau žala iki šiol nėra atlyginta.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovės nusikalstamais veiksmais sužalota G. L. dėl patirtų sužalojimų gydyta asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Suteiktų gydymo paslaugų kaina – 162,17 Eur. Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą konstatuota, kad atsakovė nusikalstamais veiksmais sutrikdė G. L. sveikatą. Kadangi tokio pobūdžio bylos nagrinėjamos teisme privataus kaltinimo tvarka, ikiteisminis tyrimas nutrauktas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.283 str. 1 d. numatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, jeigu šis suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, privalo atlyginti už tai atsakingas asmuo. CK 6.280 str. nustatyta, kad, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 4 str. 1 d. 2 ir 3 p., 31 str.1 p., 34 str. 1 p. nurodyta, kad PSDF biudžetą vykdo, jo lėšas naudoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos. Sveikatos draudimo įstatymo 15 str. 1 d. 6 p. c pp. nurodyta, kad PSDF biudžeto pajamas, be kitų įplaukų, sudaro iš fizinių asmenų išieškotos lėšos už žalą, padarytą apdraustojo sveikatai, kai apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš šio biudžeto lėšų. Atsakovė žalos iki šiol nėra atlyginusi.

8Kadangi atsakovė nevykdo prievolės atlyginti ieškovui padarytą žalą, reikalaujamas žalos atlyginimas – 162,17 EUR priteistinas (CK 6.283 str. 1 d., 6.280 str., Sveikatos draudimo įstatymo 15 str. 1 d. 6 p. c pp., 31 str. 1 p. ir 34 str. 1 p.). CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo dienos nuo įsiskolinimo dydžio yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Iš atsakovės valstybei priteistinas žyminis mokestis, nes nuo šio mokėjimo ieškovas atleistas (CPK 93, 96 str.).

10Vadovaudamasis LR CPK 262, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 188783796, ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jam iš atsakovės R. M., a.k. ( - ) 162,17 EUR (vienas šimtas šešiasdešimt du eurus 17 ct) žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 162,17 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Priteisti iš atsakovės R. M., a.k. ( - ) valstybei 15 EUR (penkiolika eurų) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, esanti AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Sumokėjus žyminį mokestį, kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

13Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą, atitinkantį CPK 287 str. 2-3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data bei žyminio mokesčio kvitas.

14Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai