Byla 2-17/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens AB SEB bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 7 d. nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis tarp ieškovės V. M. ir atsakovų UAB „BSI kompanija“ bei UAB „Atkirtos būstas“, sudarytą civilinėje byloje Nr. 2-3777-553/2009 dėl nekilnojamojo daikto priteisimo ir nuostolių atlyginimo (tretysis asmuo AB SEB bankas), ir

Nustatė

2Ieškovė V. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti: 1) iš atsakovų UAB „BSI kompanija“ ir UAB „Atkirtos būstas“ solidariai butą su priklausiniais, esantį Vilniuje, ( - )-14, unikalus Nr. ( - ), rūsio patalpas, pažymėtas plane indeksu R-15, esančias pastate ( - ), Vilniuje, automobilio parkavimo vietą, pažymėtą plane indeksu 27, žemės sklypo dalį – 0,0033 ha, esančią po pastatu, žemės sklypo unikalus Nr. ( - ); 2) iš atsakovo UAB „BSI kompanija“ 12 216,60 Lt delspinigių už praleistą terminą perduoti ieškovei ginčo butą su priklausiniais ir bylinėjimosi išlaidas; 3) panaikinti hipotekos registro įrašą hipotekos registre ta apimtimi, kuria minėtiems nekilnojamiesiems daiktams taikytas hipotekos įkeitimas (1 t., b. l. 1-10).

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 7 d. nutartimi, šalių prašymu (1 t., b. l. 92-97), patvirtino ieškovės V. M. ir atsakovų UAB „BSI kompanija“ bei UAB „Atkirtos būstas“ 2009-09-21 sudarytą taikos sutartį ir nutraukė civilinę bylą Nr. 2-3777-553/2009 pagal ieškovės V. M. ieškinį atsakovams UAB „BSI kompanija“ ir UAB „Atkirtos būstas“ dėl nekilnojamojo daikto priteisimo ir nuostolių atlyginimo; tretysis asmuo AB SEB bankas (1 t., b. l. 98-101). Teismas nurodė, kad šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia viešojo intereso ir nė vienos iš šalių interesų, sudaryta geranoriškai, todėl taikos sutartis patvirtintina, o civilinė byla nutrauktina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.).

4Tretysis asmuo AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009-10-07 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - prašymą tvirtinti šalių taikos sutartį atmesti (2 t., b. l. 1-3). Skundui pagrįsti apeliantas nurodo šiuos argumentus:

  1. Šalys neturėjo teisės susitarti, kad atsakovai papildomai perleidžia ieškovei nuosavybės teises į automobilio parkavimo vietą, plane pažymėtą indeksu 21 (toliau - Parkavimo vieta Nr. 2), o atsakovė perima šį turtą ir atsisako reikalavimo teisės į susidariusius delspinigius, kadangi visas nekilnojamasis turtas yra įkeistas apeliantui, o vadovaujantis hipotekos sutartimi, įkeisto turto savininkas neturi teisės perleisti ar kitaip apriboti savo teises į įkeičiamą turtą be raštiško kreditoriaus sutikimo. SEB bankas nedavė sutikimo dėl parkavimo vietos Nr. 2 perleidimo, todėl toks perleidimas yra neteisėtas ir ši taikos sutarties dalis negalėjo būti patvirtinta.
  2. SEB bankas neginčija aplinkybės, kad 2009-09-02 buvo išduotas sutikimas dėl Buto, Rūsio patalpos, Parkavimo vietos perleidimo ir hipotekos atsisakymo šio turto atžvilgiu. Tačiau po sutikimo išdavimo atsirado aplinkybės, leidžiančios manyti, jog teisminių procesų pagalba UAB „Atkirtos būstas“ turtas yra perkeliamas kitiems asmenims, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais bendrovės bankroto atveju: be šios civilinės bylos, teismuose yra iškelta kitų civilinių bylų, kuriose siekiama perimti UAB „Atkirtos būstas“ nekilnojamąjį turtą; byloje nėra patikimų įrodymų apie tai, kad ieškovė sumokėjo už perkamus nekilnojamojo turto objektus; atsakovai pripažįsta ieškinį.

5Ieškovė V. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti, o tuo atveju, jei būtų konstatuota, kad taikos sutartimi pažeistos hipotekos kreditoriaus teisės, panaikinti taikos sutarties 7 punktą, kuriuo susitarta dėl Parkavimo vietos Nr. 2 perleidimo (2 t., b. l. 91-95). Atsiliepime teigiama, jog apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad UAB „Atkirtos būstas“ privalėjo gauti raštišką hipotekos kreditoriaus sutikimą perleisti nekilnojamąjį turtą. Pagal CK 4.170 straipsnį, hipoteka neatima iš daikto savininko teisės valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo disponuoti, atsižvelgiant į hipotekos kreditoriaus teises.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

8CPK 42 straipsnyje apibrėžtos šalių teisės ir pareigos. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi, 2 dalyje - kad teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Taigi įstatyme teismui nustatyta pareiga – prieš tvirtinant šalių sudarytą taikos sutartį patikrinti, ar ji neprieštarauja viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Tuo atveju, kai yra pažeidžiamas viešasis interesas, teismas, jį gindamas, netvirtina šalių sudarytos taikos sutarties. Vertinant, ar nepažeidžiamas viešasis interesas, šalims siekiant baigti bylą taikos sutartimi, atsižvelgtina į CK 1.5 straipsnio 1 dalies nuostatas, jog civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Teisingumo principas reikalauja, kad asmenys, įgyvendindami savo teises, nepažeistų kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, kurio laikantis, nustačius, kad šalių sudaryta taikos sutartimi pažeidžiamos kito asmens teisės, kurių gynimas yra viešasis interesas, nors šalių sudaryta taikos sutartis išoriškai gali atrodyti kaip taikus teisinio ginčo baigimas. Teismas, nustatęs viešojo intereso pažeidimą, neturi tvirtinti taikos sutarties.

9Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausiamas, ar šalių sudaryta ir apygardos teismo patvirtinta taikos sutartis nepažeidžia trečiojo asmens AB SEB banko, kuris yra atsakovo UAB „Atkirtos būstas“ hipotekos kreditorius, teisėtų interesų, kadangi taikos sutartimi ieškovei buvo perleistas turtas, esantis hipotekos sutarties, sudarytos tarp UAB „Atkirtos būstas“ ir AB SEB banko, objektu.

10Hipoteka – esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui (CK 4.170 str.). Hipoteka neatima iš daikto savininko teisės valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo disponuoti atsižvelgiant į hipotekos kreditoriaus teises (CK 4.170 str. 2 d.). Daikto įkeitimas netrukdo perleisti jo kito asmens nuosavybėn. Perleidžiant įkeistą daiktą nuosavybėn kitam asmeniui, hipoteka seka paskui daiktą (CK 4.171 str. 9 d.).

11Pirmiau nurodytomis įstatymo nuostatomis, hipotekos objekto savininkas turi teisę valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo disponuoti, taip pat ir perleisti įkeistą daiktą nuosavybėn kitam asmeniui, tačiau ši jo teisė nėra absoliuti, ji yra apribota hipotekos kreditoriaus teisių (CK 4.170 str. 2 d.), kurios numatytos įstatyme (CK 4.189-4.193 str., CK 4.196 str.), taip pat jos nustatomos ir hipotekos sutartyje.

12Pagal UAB „Atkirtos būstas“ ir AB SEB banko sudarytos hipotekos sutarties sąlygas ir reikalavimus, nurodytus hipotekos registro išraše, įkeisto turto savininkas (UAB „Atkirtos būstas“) įsipareigojo neperleisti, neįkeisti ir kitaip neapriboti savo teisių ir pareigų į įkeičiamą turtą be raštiško kreditoriaus (AB SEB banko) sutikimo (1 t., b. l. 37). Hipotekos kreditorius raštu skolininkui (UAB „Atkirtos būstas) pareiškė, kad sutinka ir neprieštarauja, jog UAB „Atkirtos būstas“ sudarytų ir pasirašytų pagrindinę buto su priklausiniais, unikalus Nr. ( - ), rūsio patalpų, pažymėtų plane indeksu R-15, automobilio parkavimo vietos, pažymėtos plane indeksu 27, žemės sklypo dalies – 0,0033 ha, esančios po pastatu, (žemės sklypo unikalus Nr. ( - )), esančių Vilniuje, ( - )-14, pirkimo-pardavimo sutartį ir perleistų nuosavybės teises į minėtą turtą V. M. . Be to, bankas įsipareigojo per 60 kalendorinių dienų nuo nuosavybės teisių į minėtą turtą įregistravimo pirkėjos vardu dienos ir UAB „Atkirtos būstas“ raštiško prašymo išregistruoti hipoteką pateikimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka atsisakyti hipotekos į minėtą turtą (1 t., b. l. 97). Apeliantas, išduodamas šį sutikimą, nurodė atsižvelgiąs į tai, kad pirkėja (V. M. ) šio rašto išdavimo dienai yra sumokėjusi UAB „Atskirtos būstas“ visą turto kainą – 339 350 Lt, taip pat įvertino ir tai, kad UAB „Atkirtos būstas“ pažeidė Kreditavimo sutarties sąlygas, t. y. nepervedė bankui 90 procentų pajamų, gautų iš parduoto ginčo turto, ir todėl bankui neatsirado pareiga atsisakyti hipotekos ginčo turtui. Taigi bankas, įvertinęs visas reikšmingas aplinkybes, tarp jų ir tą, kad atsakovas UAB „Atkirtos būstas“ neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų bankui pervesti 90 proc. lėšų, gautų už parduotą turtą, turėdamas teisę nesutikti, kad būtų perleistas ginčo turtas ir galėdamas neatsisakyti hipotekos, vis tiek išdavė raštišką sutikimą perleisti ginčo turtą ieškovei V. M. .

13Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus motyvus, nėra pagrindo sutikti su apelianto atskirojo skundo argumentais, jog šalių sudaryta taikos sutarties dalis, kuria susitarta perleisti pirmiau minėtą turtą ieškovei, pažeidžia AB SEB banko interesus ir prieštarauja imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, jog taikos sutartis sudaryta siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais UAB „Atkirtos būstas“ bankroto atveju.

14Kita vertus, atskirojo skundo argumentų nepatvirtina ir apelianto nurodytos aplinkybės apie tai, jog atsakovai pripažįsta ieškinį, bei, kad be šios civilinės bylos, apelianto teigimu, teismuose yra iškelta kitų civilinių bylų, kuriose siekiama perimti UAB „Atkirtos būstas“ nekilnojamąjį turtą. AB SEB bankas, manydamas, kad jam įkeisto turto perleidimo sandoriais gali būti pažeidžiami jo interesai, turi įstatymo ir hipotekos sutartyje numatytas teises ginti savo interesus, t. y. neišduoti raštiško sutikimo perleisti nuosavybės teises į įkeistą turtą tretiesiems asmenims, neatsisakyti hipotekos į įkeistą turtą, o jei toks sandoris, pažeidžiantis apelianto interesus, būtų sudarytas, ginčyti jį teisme.

15Neturi pagrindo ir atskirojo skundo teiginys, jog byloje nėra patikimų įrodymų apie tai, kad ieškovė sumokėjo už perkamus nekilnojamojo turto objektus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas minėtame raštiškame sutikime pripažino, kad V. M. sumokėjo 100 proc. turto kainos, t. y. 339 350 Lt, šią kainą vertino, kaip protingo dydžio, atitinkančią preliminarios sutarties sudarymo metu rinkoje buvusias analogiško turto pirkimo-pardavimo kainas (1 t., b. l. 97). Be to, iš Apeliaciniam teismui pateiktų mokėjimo pavedimų kopijų matyti, kad V. M. sumokėjo visą minėtą kainą (2 t., b. l. 96-99).

16Tačiau apeliantas pagrįstai teigia, jog teismo patvirtintos taikos sutarties dalis, kuria šalys susitarė, jog atsakovas ir bendraatsakovis už delspinigius perleidžia ieškovei nuosavybės teisę į automobilio parkavimo vietą, pažymėtą plane indeksu 21 (atitinkančią 1/34 patalpos Nr. ( - )), o ieškovė priima nuosavybės teises į perleidžiamą papildomą automobilio parkavimo vietą Nr. 2, ir atsisako reikalavimo į delspinigius, pažeidžia trečiojo asmens AB SEB banko, kaip UAB „Atkirtos būstas“ hipotekos kreditoriaus teises (CPK 42 str. 2 d.).

17Minėta, kad įkeisto turto savininkas (UAB „Atkirtos būstas“) įsipareigojo neperleisti, neįkeisti ir kitaip neapriboti savo teisių ir pareigų į įkeičiamą turtą be raštiško kreditoriaus AB SEB banko sutikimo (1 t., b. l. 37). SEB bankas pirmiau minėtame raštiškame sutikime nurodė neprieštaraująs, kad nuosavybės teisės būtų perleistos į automobilio parkavimo vietą, plane pažymėtą indeksu 27, tačiau taikos sutarties 8 punktu šalys susitarė perleisti nuosavybės teises ir į automobilio parkavimo vietą, pažymėtą plane indeksu 21 (1 t., b. l.95), taip peržengdamos AB SEB banko išduoto sutikimo ribas, todėl toks perleidimas yra neteisėtas, ir ši taikos sutarties dalis negalėjo būti patvirtinta. Dėl nurodytų aplinkybių, pakeistina skundžiama apygardos teismo nutartis, panaikinant jos dalį, tarp jos - rezoliucinės dalies 7 punktą bei išbraukiant iš teismo nutarties rezoliucinės dalies 17 punkto žodžius „įskaitant ir papildomą automobilio parkavimo aikštelę, nurodytą šios sutarties 8 p.“ (CPK 42 str. 2 d., 338 str., 329 str. 1 d.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

19Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 7 d nutartį.

20Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas susitarimas perleisti ieškovei nuosavybės teises į automobilio parkavimo vietą, plane pažymėtą indeksu 21.

21Išbraukti iš teismo nutarties rezoliucinės dalies 7 punktą bei 17 punkto žodžius „įskaitant ir papildomą automobilio parkavimo aikštelę, nurodytą šios sutarties 8 p.“.

22Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovė V. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti: 1) iš... 3. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 7 d. nutartimi, šalių prašymu (1... 4. Tretysis asmuo AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 5. Ieškovė V. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti, o tuo... 6. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 8. CPK 42 straipsnyje apibrėžtos šalių teisės ir pareigos. Šio straipsnio 1... 9. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausiamas, ar šalių sudaryta ir apygardos... 10. Hipoteka – esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą... 11. Pirmiau nurodytomis įstatymo nuostatomis, hipotekos objekto savininkas turi... 12. Pagal UAB „Atkirtos būstas“ ir AB SEB banko sudarytos hipotekos sutarties... 13. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus motyvus, nėra pagrindo sutikti su... 14. Kita vertus, atskirojo skundo argumentų nepatvirtina ir apelianto nurodytos... 15. Neturi pagrindo ir atskirojo skundo teiginys, jog byloje nėra patikimų... 16. Tačiau apeliantas pagrįstai teigia, jog teismo patvirtintos taikos sutarties... 17. Minėta, kad įkeisto turto savininkas (UAB „Atkirtos būstas“)... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 7 d nutartį.... 20. Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas susitarimas perleisti... 21. Išbraukti iš teismo nutarties rezoliucinės dalies 7 punktą bei 17 punkto... 22. Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą...