Byla e2-536-425/2019
Dėl vienašalio sandorio nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir turtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas,

2teismo posėdžio sekretorė Angelė Andrikonienė,

3dalyvaujant: ieškovės UAB „Medstatyba“ atstovėms E. Š., advokatei Nijolei Pakalkienei,

4atsakovės VšĮ I“Velžio komunalinis ūkis“ atstovams direktoriui V. V., advokato padėjėjui Gediminui Usavičiui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Medstatyba“ ieškinį atsakovei VšĮ “Velžio komunalinis ūkis“, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje ADB „Gjensidige“ dėl vienašalio sandorio nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir turtinės žalos atlyginimo priteisimo.

6T e i s m a s

Nustatė

7Ieškovė ieškiniu prašė teismą:

81)

9pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovės VšĮ “Velžio komunalinis ūkis“ 2019-07-10 ( - ) vienašališką 2019-04-18 Pagrindinės sutarties Nr. ( - )nutraukimą;

102)

11priteisti iš atsakovės 4800 € nuostolių atlyginimui bei 6 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

12Panevėžio apygardos teismas 2019-10-16 nutartimis byloje paskyrė parengiamąjį teismo posėdį 2019-11-06. Teismo posėdžio metu dalyvaujantys byloje asmenys pareiškė pageidavimo ginčą užbaigti taikiai, paprašė bylos nagrinėjimą atidėti, sudarant galimybę sudaryti taikos sutartį. Teismas parengiamąjį teismo posėdį atidėjo 2019-11-11.

13Panevėžio apygardos teisme 2019-11-11 gautas ieškovės ir atsakovės Prašymas (pareiškimas) dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriame nurodyta, kad ieškovė UAB „Medstatyba“ ir atsakovė VšĮ “Velžio komunalinis ūkis“ veikdami gera valia ir siekdami abipusių nuolaidų būdu užbaigti kilusį teisminį ginčą, nagrinėjamą Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-536-425/2019, vadovaudamiesi Civilinio kodekso VI knygos LII skyriaus bei Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 ir dalių nuostatomis sudarė taikos sutartį. Prašė teismą rašytinio proceso tvarka patvirtinti ieškovės UAB „Medstatyba“ ir atsakovės VšĮ “Velžio komunalinis ūkis“ 2019-11-07 sudarytą taikos sutartį.

14Prašymas patvirtinti bylos šalių sudarytą taikos sutartį tenkintinas.

15CPK 42 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylos šalys gali užbaigti ginčą taikos sutartimi. CPK 42 straipsnio 2 dalis įpareigoja teismą netvirtinti taikos sutarties, jeigu ji prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinės taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos. Prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą. Nagrinėjamoje byloje, bylos šalims pateikus Taikos sutartį, darytina išvada, kad bylos šalys tarpusavio ginčus išsprendė, procesinę taiką pasiekė tarpusavio derybomis, gera valia. Teismas nenustatė, kad šalių 2019-11-07 sudaryta Taikos sutartis prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešąjam interesui. Bylos šalys nurodė, kad žino taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisines pasekmes, numatytas CK 6.985 straipsnyje, CPK 293, 294 straipsniuose, o bylą nagrinėjantis teismas nenustatė pagrindų atsisakyti patvirtinti šalių sudarytą ir pateiktą tvirtinti Taikos sutartį.

16CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte bei 87 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio dalis.

17Vadovaujantis CK 6.985 straipsniu, CPK 80 straipsniu, 87 straipsniu,

Nutarė

18Civilinėje byloje Nr. e2-536-425/2019 pagal ieškovės UAB „Medstatyba“ ieškinį atsakovei VšĮ “Velžio komunalinis ūkis“, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų ADB „Gjensidige“ dėl vienašalio sandorio nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir turtinės žalos atlyginimo priteisimo patvirtinti ieškovės UAB „Medstatyba“ ir atsakovės VšĮ “Velžio komunalinis ūkis“ 2019 m. lapkričio 7 d. sudarytą Taikos sutartį.

Taikos sutartis

Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-536-425/2019

2019-11-07, Vilnius

22UAB „Medstatyba", juridinio asmens kodas ( - ), adresas ( - ), atstovaujama vadybininko, pavaduojančio direktorių T. S., veikiančio 2019 m. lapkričio 5 d. UAB „Medstatyba" įsakymo Nr. ( - ) dėl A. R. atleidimo iš darbo, V. S. atostogų ir E. Š. komandiruotės pagrindu (toliau - Ieškovas) ir VšĮ Velžio komunalinis ūkis, juridinio asmens kodas ( - ), adresas ( - ), atstovaujama direktoriaus V. V., veikiančio įstaigos įstatų pagrindu (toliau - Atsakovas), toliau Ieškovas ir Atsakovas kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai - šalimi,

23siekdami taikiai išspręsti tarpusavio nesutarimus, susijusius su Ieškovo Atsakovui pareikštu ieškiniu Panevėžio apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-536-425/2019 dėl vienašalio sandorio pripažinimo negaliojančiu ir 4.840,00 Eur turtinės žalos atlyginimo (toliau - Ieškinys) ir kitus nesutarimus, kylančius iš Šalis siejusių civilinių teisinių santykių vykdant Šalių 2019 m. balandžiol8 d. sudarytą Pagrindinę sutartį Nr. ( - ) (toliau - Sutartis),

24veikdami gera ir laisva valia ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 - 6.985 straipsniais ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 231 straipsniu, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, pageidauja užbaigti Panevėžio apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-536-425/2019 šia taikos sutartimi (toliau - „Taikos sutartis") ir susitarė dėl šių Taikos sutarties sąlygų:

251.

26Šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši Taikos sutartis yra abiem Šalims priimtinas susitarimas, pasiektas abipusių nuolaidų būdu, kuriuo užkertamas kelias tolimesniems tarpusavio ginčams.

272.

28Ieškovas, atsižvelgdamas į Atsakovo veiksmus dėl Taikos sutarties sudarymo, atsisako nuo Ieškinyje Atsakovui pareikštų reikalavimų.

293.

30Atsakovas panaikina VšĮ Velžio komunalinis ūkis 2019-07-01 raštą Nr. ( - ) „Dėl pagrindinės sutarties Nr. ( - ) sąlygų nevykdymo", ir Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutartis laikoma nutraukta abipusiu Šalių susitarimu nuo 2019-07-09 (Sutarties 9.8 punkto pagrindu).

314.

32Atsakovas panaikina VšĮ Velžio komunalinis ūkis 2019-07-11 raštą Nr. ( - ) „Dėl draudimo sumos išmokėjimo", pateiktą ADB „Gjensidige", ir pareiškia, kad šiuo raštu pateiktas reikalavimas išmokėti 484,00 Eur draudimo išmoką pagal ADB „Gjensidige" 2019-04-25 laidavimo draudimo raštą Nr. ( - ) yra negaliojantis nuo reikalavimo pareiškimo momento ir nebus vykdomas. Apie reikalavimo išmokėti draudimo išmoką panaikinimą Atsakovas įsipareigoja raštu praneši ADB „Gjensidige" ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo teismo nutarties, kuriuo bus patvirtinta ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo.

335.

34Atsakovas sutinka ir įsipareigoja sumokėti Ieškovui 1452,00 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt dviejų eurų) vienkartinę piniginę kompensaciją.

356.

36Atsakovas įsipareigoja šios Taikos sutarties 5 punkte nurodytą piniginę kompensaciją sumokėti per 2 (dvi) savaites nuo teismo sprendimo, kuriuo bus patvirtinta ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo, pavedimu į Ieškovo banko sąskaitą Nr. ( - ).

377.

38Šalys susitaria, kad teismui patvirtinus šią Taikos sutartį, Ieškovas Atsakovui nebus skolingas jokių piniginių sumų, kaip ir Atsakovas nebus skolinga Ieškovui jokių piniginių sumų, išskyrus šios Taikos sutarties 5 punkte nurodytą piniginę kompensaciją.

398.

40Šalys susitaria, kad Šalys viena kitos atžvilgiu neturės jokių tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio pretenzijų/reikalavimų, kiek tai yra susiję su Ieškovo ir Atsakovo civiliniais teisiniais santykiais, vykdant Sutartį ar bet kokio kitokio pobūdžio turtinių ar neturinių reikalavimų. Visi ginčai, tiek jau kilę, tiek galintys kilti ateityje, yra galutinai išspręsti šia Taikos sutartimi.

419.

42Bylinėjimosi išlaidos Šalių viena kitai nėra atlyginamos. Jokios kitos papildomos sumos nebus mokamos.

4310.

44Šalys susitaria, kad teismo patirtas išlaidas (pašto išlaidos, kopijų darymas ir pan.) (jei tokių buvo) atlygins Ieškovas.

4511.

46Ieškovas prašo teismo jam grąžinti 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio dalį 194,25 Eur (259 Eur x 75/100).

4712.

48Šalys susitaria, kad pasirašytą Taikos sutartį teismui tvirtinti turi teisę pateikti bet kuri iš Šalių tiesiogiai ar per savo atstovus, taip pat ir siųsti per elektroninę teismų sistemą EPP.

4913.

50Ši Taikos sutartis Šalių atžvilgiu įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.

5114.

52Ši Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įforminta ir Šalis įpareigojanti taikos sutartis, kurios vykdymas Šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis šios Taikos sutarties sąlygomis.

5315.

54Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis sudaryta laisva valia, geranoriškai, nesant apgaulės, grasinimų, prievartos ir tarp jų nėra nelygybės, o taip pat patvirtina, kad nėra jokių kitų priežasčių, kurios darytų šią Taikos sutartį neteisėta ar negaliojančia. Šalys konstatuoja, kad sudaryta Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų. Šalys taip pat konstatuoja, kad tarp jų nėra ginčo nei dėl Taikos sutarties sąlygų, nei dėl jos patvirtinimo.

5516.

56Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis atitinka Šalių valią. Kiekviena Šalis patvirtina, kad prieš sudarant šią Taikos sutartį ji turėjo galimybę pasitarti su advokatu ir sudaro šią Taikos sutartį pilnai suprasdama visas jos sukeliamas pasekmes (apimant ir tai, kad ji nebegalės reikšti ateityje pretenzijų, reikalavimų bei ieškinių ir/ar skundų dėl šia Taikos sutartimi išspręstų ginčų).

5717.

58Šalys susitaria, kad visos šios Taikos sutarties sąlygos ir informacija, susijusi su jos sudarymo faktu, aplinkybėmis, vykdymu ir kt., laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus informaciją kuri yra vieša.

5918.

60Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje numatytos bylos nutraukimo pasekmės, t.y. teismui patvirtinus Taikos sutartį, byla yra nutraukiama ir vėl kreiptis dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

6119.

62Šalys teismo prašo rašytinio proceso tvarka šią Taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą Nr. e2-536-425/2019 nutraukti.

6320.

64Ši Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai, ir vienas pateikiamas teismui į civilinę bylą civilinę bylą.

21.

66Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes bei pasirašė kaip atitinkančią jų valią ir ketinimus. 2. Grąžinti UAB „Medstatyba" (juridinio asmens kodas ( - )) 194,25 Eur sumokėtą žyminį mokestį. Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos. 3. Nutraukti Panevėžio apygardos teismo civilinę Nr. e2-536-425/2019 pagal ieškovės UAB „Medstatyba“ ieškinį atsakovei VšĮ “Velžio komunalinis ūkis“, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų ADB „Gjensidige“ dėl vienašalio sandorio nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir turtinės žalos atlyginimo priteisimo. 4. Nutarties nuorašą nusiųsti bylos šalims.

67Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. teismo posėdžio sekretorė Angelė Andrikonienė,... 3. dalyvaujant: ieškovės UAB „Medstatyba“ atstovėms E. Š., advokatei... 4. atsakovės VšĮ I“Velžio komunalinis ūkis“ atstovams direktoriui V. V.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. T e i s m a s... 7. Ieškovė ieškiniu prašė teismą:... 8. 1)... 9. pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovės VšĮ “Velžio... 10. 2)... 11. priteisti iš atsakovės 4800 € nuostolių atlyginimui bei 6 procentų... 12. Panevėžio apygardos teismas 2019-10-16 nutartimis byloje paskyrė... 13. Panevėžio apygardos teisme 2019-11-11 gautas ieškovės ir atsakovės... 14. Prašymas patvirtinti bylos šalių sudarytą taikos sutartį tenkintinas.... 15. CPK 42 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylos šalys gali užbaigti ginčą... 16. CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte bei 87 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad... 17. Vadovaujantis CK 6.985 straipsniu, CPK 80 straipsniu, 87 straipsniu,... 18. Civilinėje byloje Nr. e2-536-425/2019 pagal ieškovės UAB „Medstatyba“... 22. UAB „Medstatyba", juridinio asmens kodas ( - ), adresas ( - ), atstovaujama... 23. siekdami taikiai išspręsti tarpusavio nesutarimus, susijusius su Ieškovo... 24. veikdami gera ir laisva valia ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio... 25. 1.... 26. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši Taikos sutartis yra abiem Šalims... 27. 2.... 28. Ieškovas, atsižvelgdamas į Atsakovo veiksmus dėl Taikos sutarties sudarymo,... 29. 3.... 30. Atsakovas panaikina VšĮ Velžio komunalinis ūkis 2019-07-01 raštą Nr. ( -... 31. 4.... 32. Atsakovas panaikina VšĮ Velžio komunalinis ūkis 2019-07-11 raštą Nr. ( -... 33. 5.... 34. Atsakovas sutinka ir įsipareigoja sumokėti Ieškovui 1452,00 Eur (vieno... 35. 6.... 36. Atsakovas įsipareigoja šios Taikos sutarties 5 punkte nurodytą piniginę... 37. 7.... 38. Šalys susitaria, kad teismui patvirtinus šią Taikos sutartį, Ieškovas... 39. 8.... 40. Šalys susitaria, kad Šalys viena kitos atžvilgiu neturės jokių tiek... 41. 9.... 42. Bylinėjimosi išlaidos Šalių viena kitai nėra atlyginamos. Jokios kitos... 43. 10.... 44. Šalys susitaria, kad teismo patirtas išlaidas (pašto išlaidos, kopijų... 45. 11.... 46. Ieškovas prašo teismo jam grąžinti 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio... 47. 12.... 48. Šalys susitaria, kad pasirašytą Taikos sutartį teismui tvirtinti turi... 49. 13.... 50. Ši Taikos sutartis Šalių atžvilgiu įsigalioja nuo teismo nutarties... 51. 14.... 52. Ši Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įforminta ir Šalis įpareigojanti... 53. 15.... 54. Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis sudaryta laisva valia,... 55. 16.... 56. Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis atitinka Šalių valią. Kiekviena... 57. 17.... 58. Šalys susitaria, kad visos šios Taikos sutarties sąlygos ir informacija,... 59. 18.... 60. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 61. 19.... 62. Šalys teismo prašo rašytinio proceso tvarka šią Taikos sutartį... 63. 20.... 64. Ši Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, turinčiais vienodą... 66. Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes bei... 67. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui,...