Byla e2-1553-466/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,

3dalyvaujant ieškovo AB SEB banko atstovui adv. Alfonsui Masiliūnui,

4atsakovui R. Š.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovams R. Š. ir L. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6ieškovas AB SEB bankas ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų R. Š. ir L. Š. 3 219,49 eurų skolą, kurią sudaro 1 997,06 eurų negrąžintas kreditas, 737,96 eurų palūkanos ir 484,47 eurų delspinigiai, taip pat prašė priteisti 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog neneigia, jog jie laiku nevykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį, tačiau nesutinka su teiginiu, kad atsakovai vengia vykdyti savo prievoles, kadangi sutarties įgyvendinimo metu tarp sutarties šalių vyko susirašinėjimas, atsakovai reagavo į ieškovo nurodymus. Tuo tarpu ieškovas nesutiko derėtis dėl sutarties pakeitimo ir restruktūrizavimo, nereagavo į atsakovų siūlymą pakeisti sutartį ir nustatyti naują skolos mokėjimo tvarką. Be to, ieškovas, sudarydamas vartojimo kredito sutartį su atsakovais, nesiderėjo dėl palūkanų ir delspinigių dydžio, teigdamas, jog sutarties sąlygos fiziniams asmenims yra standartinės ir iš esmės nekeičiamos, todėl buvo nustatytas per didelis palūkanų ir delspinigių dydis. Ieškovas, kreipdamasis į teismą po penkerių metų, siekia išieškoti sutartines palūkanas už labai ilgą laikotarpį ir tokiu būdu nepagrįstai praturtėti. Dėl nurodytų priežasčių atsakovai prašė tenkinti ieškinį iš dalies, per pusę sumažinant atsakovų skolos dalį, bei teismo sprendimo vykdymą išdėstyti dvylikos mėnesių laikotarpiui.

8Apie teismo posėdį, vykusį 2015 m. gruodžio 18 d. 9:30 val., šalys buvo informuotos tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. nustatyta tvarka (25, 28 b. l.). Atsakovė L. Š. į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys teismui nežinomos. Nenustačius kliūčių bylos nagrinėjimui teismas nutarė nagrinėti civilinę bylą iš esmės.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas adv. Alfonsas Masiliūnas paaiškino, kad šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį, pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 579,24 eurų (20 000,00 Lt) kreditas šeimos poreikiams tenkinti, kurio paskirtis – automobilio pirkimas. Nors sutartyje kredito gavėju nurodytas R. Š., tačiau kredito suma buvo pervesta į L. Š. sąskaitą, be to, ji pasirašė kredito gavėjo sutuoktinio patvirtinimą, kad sutinka su visomis kredito sutarties sąlygomis ir išreiškė sutuoktinio valią, todėl bankas pagrįstai reikalauja skolos grąžinimo iš abiejų atsakovų. Kredito grąžinimo terminas baigėsi 2010-08-10, tačiau iki šios dienos bankui nėra grąžintas 1 997,06 eurų kreditas, nesumokėtos sutartinės palūkanos ir netesybos. Ieškovo atstovas taip pat paaiškino, kad atsakovai turi pareigą mokėti bankui sutartines palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos. Bankas sutartinių palūkanų skaičiavimą sustabdė ir prašo priteisti iš atsakovų tik 737,96 eurų palūkanas ir 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas. Ieškovo atstovas nesutiko su atsakovų teiginiu, kad bankas laiku nesikreipė dėl skolos išieškojimo ir taip didino susidariusias palūkanas, kadangi atsakovai turėjo galimybę vykdyti prievoles gera valia. Be to, atsakovams skaičiuojamos nedidelės palūkanos, neviršijančios įstatymų nustatyto dydžio. Šalys taip pat yra susitarę dėl netesybų dydžio, atsakovai šių sąlygų neginčijo, todėl privalo mokėti susidariusias netesybas (484,47 eurų delspinigius), kurias bankas prašo priteisti iš atsakovų už šešių mėnesių laikotarpį, nepraleisdamas ieškinio senaties termino. Dėl nurodytų priežasčių ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus, prašė juos tenkinti ir priteisti solidariai iš atsakovų R. Š. ir L. Š. iš viso 3 219,49 eurų skolą. Ieškovo atstovas taip pat neprieštaravo dėl skolos sumokėjimo išdėstymo, tačiau atkreipė dėmesį, jog prašymas turi būti motyvuotas ir pagrįstas rašytiniais įrodymais, be to, nurodė, jog prievolė nevykdoma ilgą laiką.

10Atsakovas R. Š. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies ir paaiškino, kad jis sutinka su pagrindine skolos suma, tačiau prašė sumažinti prašomas priteisti palūkanas. Atsakovas nurodė, kad bankas atmetė atsakovų prašymus pakeisti sutartį ir nustatyti naują skolos mokėjimo tvarką, taip pat ilgą laiką nesikreipė dėl skolos išieškojimo, dėl ko susidarė didelė palūkanų suma. Be to, atsakovai neturėjo galimybės derėtis dėl sudaromos sutarties sąlygų ir palūkanų dydžio. Atsakovas taip pat nurodė, jog jo šeimos turtinė padėtis yra sunki, jis dirba leidybos srityje, šiuo momentu pajamų beveik neturi. Šiuo metu atsakovo šeima gyvena iš sutuoktinės L. Š., dirbančios valstybės tarnyboje, atlyginimo. Dėl šios priežasties atsakovas prašė išdėstyti priteistos sumos mokėjimą dalimis.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2005-08-10 ieškovas AB SEB bankas ir atsakovai R. Š. bei L. Š. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams 579,24 eurų (20 000,00 Lt) vartojimo kreditą, o atsakovai įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2010-08-09. Už suteiktą kreditą buvo nustatyta 5,75 procentų dydžio metinė palūkanų norma. Atsakovai nevykdė kredito grąžinimo sutartyje numatyta tvarka ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal sutartį, todėl 2015-03-25 pranešimu sutartis buvo vienašališkai nutraukta nuo 2015-04-25. Iš ieškovo 2015-08-06 pažymos apie skolą matyti, jog iš viso pagal kredito sutartį atsakovams susidarė 3 219,49 eurų skolą, kurią sudaro 1 997,06 eurų negrąžintas kreditas, 737,96 eurų palūkanos ir 484,47 eurų delspinigiai.

13Atsakovas R. Š. nesutiko su prašoma priteisti palūkanų suma, kadangi bankas atmetė atsakovų prašymus pakeisti sutartį ir nustatyti naują skolos mokėjimo tvarką, taip pat ilgą laiką nesikreipė dėl skolos išieškojimo, dėl ko susidarė didelė palūkanų suma. Be to, atsakovai neturėjo galimybės derėtis dėl sudaromos sutarties sąlygų ir palūkanų dydžio. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog vartojimo kredito sutartimi už suteiktą kreditą atsakovams buvo nustatyta 5,75 procentų dydžio metinė palūkanų norma, kuri neviršija Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nustatyto dydžio (200,00 procentų) bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Sutiktina ir su ieškovo teiginiu, jog atsakovai turėjo galimybę vykdyti savo sutartines prievoles gera valia, todėl atsakovų teiginys, jog bankas ilgą laiką nesikreipė dėl skolos išieškojimo taip didindamas palūkanų sumą, atmestinas. Įvertinus byloje esančius duomenis bei šalių paaiškinimus nustatyta, jog palūkanos atsakovams buvo apskaičiuoti nepažeidžiant šalių sudarytos sutarties nuostatų bei teisės aktų reikalavimų.

14Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 str. kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovai būtų visiškai atsiskaitę su ieškovu, todėl iš atsakovų solidariai priteistinas 1 997,06 eurų negrąžintas kreditas ir 737,96 eurų palūkanos ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

15Ieškovas taip pat prašė priteisti solidariai iš atsakovų 0,1 procento dydžio delspinigius už laikotarpį nuo 2014-10-07 iki 2015-04-27, kurie sudaro 484,47 eurų sumą. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 1 d. įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Vartojimo kredito sutarties Bendrosios dalies 5.3 p. numatyta, kad kredito gavėjas (atsakovas) už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną moka bankui 0,1 proc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius, jei negrąžina pagal grafiką nustatytos grąžinti kredito dalies. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties, teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos (Lietuvos Aukščiausio Tesimo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012). Todėl teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną. Dėl nurodytos priežasties ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų delspinigius tenkintinas iš dalies, iš atsakovų priteistini 248,89 eurų delspinigiai už 180 dienų (1 997,06 eurų negrąžinto kredito ir 737,96 eurų palūkanų * 0,05 procento * 182 dienos).

16Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (2 983,91 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d., 93 str., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (93 procentai) iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 66,96 eurų žyminio mokesčio (po 33,48 eurų iš kiekvieno) ieškovo naudai.

18Iš atsakovų lygiomis dalimis taip pat priteistinos 3,00 eurų pašto išlaidos (po 1,50 euro iš kiekvieno) valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

19Atsakovas R. Š. atsiliepime į ieškinį bei teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas nesutiko derėtis dėl sutarties pakeitimo ir restruktūrizavimo, nereagavo į atsakovų siūlymą pakeisti sutartį ir nustatyti naują skolos mokėjimo tvarką, o kreipdamasis į teismą po penkerių metų siekia išieškoti sutartines palūkanas už labai ilgą laikotarpį ir tokiu būdu nepagrįstai praturtėti. Atsakovas nurodė, kad jo turtinė padėtis yra sunki, todėl jis negali sumokėti visos sumos iš karto. Dėl nurodytų priežasčių atsakovas prašė teismo sprendimo vykdymą išdėstyti dvylikos mėnesių laikotarpiui. Ieškovas dėl atsakovo prašymo iš esmės neprieštaravo. Atsižvelgiant į atsakovo argumentus bei įvertinus aplinkybę, jog bankas pats ilgą laiką nesikreipė dėl skolos išieškojimo, skolos mokėjimas atsakovams išdėstytinas 12 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant atsakovus kas mėnesį mokėti ieškovui po 248,66 eurų sumą iki visiško skolos padengimo (Lietuvos Respublikos CPK 284 str.). Bylinėjimosi išlaidas (66,96 eurus) atsakovai įpareigotini sumokėti per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atsakovams išaiškintina, kad išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, jie nėra atleidžiami nuo pareigos mokėti priteistas metines palūkanas, skaičiuojamas iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. Ieškovui išaiškintina, kad atsakovams praleidus mokėjimą, jie turi teisę kreiptis dėl praleistos mokėjimo dalies išieškojimo priverstine tvarka.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 270 str., 284 str.,

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti solidariai iš atsakovų R. Š., a. k. ( - ), ir L. Š., a. k. ( - ), 1 997,06 eurų skolą (negrąžintą kreditą), 737,96 eurų palūkanas, 248,89 eurų delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (2 983,91 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 66,96 eurų bylinėjimosi išlaidas (po 33,48 eurų iš kiekvieno) ieškovo AB SEB banko, į. k. 112021238, naudai.

23Priteisti lygiomis dalimis iš iš atsakovų R. Š., a. k. ( - ), ir L. Š., a. k. ( - ), 3,00 eurų bylinėjimosi išlaidas (po 1,50 euro iš kiekvieno) valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

24Likusią ieškinio dalį atmesti.

25Priteistos sumos sumokėjimą atsakovams R. Š. ir L. Š. išdėstyti 12 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant atsakovus mokėti kas mėnesį po 248,66 eurų sumą iki visiško skolos padengimo.

26Įpareigoti atsakovus sumokėti 66,96 eurų bylinėjimosi išlaidas per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

27Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,... 2. sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo AB SEB banko atstovui adv. Alfonsui Masiliūnui,... 4. atsakovui R. Š.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 6. ieškovas AB SEB bankas ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų R.... 7. Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog neneigia, jog jie laiku... 8. Apie teismo posėdį, vykusį 2015 m. gruodžio 18 d. 9:30 val., šalys buvo... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas adv. Alfonsas Masiliūnas paaiškino,... 10. Atsakovas R. Š. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2005-08-10 ieškovas... 13. Atsakovas R. Š. nesutiko su prašoma priteisti palūkanų suma, kadangi bankas... 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 str. kredito... 15. Ieškovas taip pat prašė priteisti solidariai iš atsakovų 0,1 procento... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d., 93 str., proporcingai... 18. Iš atsakovų lygiomis dalimis taip pat priteistinos 3,00 eurų pašto... 19. Atsakovas R. Š. atsiliepime į ieškinį bei teismo posėdžio metu nurodė,... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 270 str.,... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti solidariai iš atsakovų R. Š., a. k. ( - ), ir L. Š., a. k. ( - ),... 23. Priteisti lygiomis dalimis iš iš atsakovų R. Š., a. k. ( - ), ir L. Š., a.... 24. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 25. Priteistos sumos sumokėjimą atsakovams R. Š. ir L. Š. išdėstyti 12... 26. Įpareigoti atsakovus sumokėti 66,96 eurų bylinėjimosi išlaidas per 1... 27. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...