Byla 2S-352-459/2015
Dėl negrąžinto avanso, palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Euromatics“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Euromatics“ ieškinį atsakovei UAB „Šebsta“ dėl nuostolių priteisimo ir atsakovės UAB „Šebsta“ priešieškinį ieškovei UAB „Euromatics“ dėl negrąžinto avanso, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-09-16 nutartimi atsakovės UAB „Šebsta“ reikalavimo įvykdymui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones - areštavo ieškovei UAB „Euromatics“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai - ieškovei priklausančias pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas ją arba trečiuosius asmenis, neviršijant 35588,66 Lt sumos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitose esančių piniginių lėšų leido atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčio, privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams bei atsiskaityti su atsakove civilinėje byloje Nr. 2-8511-328/2014.

3Ieškovė pateikė teismui prašymą pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – siekiant nepagrįstai neriboti UAB „Euromatics“ komercinės veiklos, areštuoti UAB „Euromatics“ priklausančius kilnojamuosius daiktus: automobilį Mitsubishi Space Wagon, pneumatinį kampinį šlifuoklį, 2 perforatorius, kompiuterį Lenovo Edge, monitorių ThinkVision, kompresorių, multifunkcinį suvirinimo pusautomatį, kampinį šlifuoklį, suvirinimo aparatą, hidraulinį šakinį keltuvą, metalo pjūklą, stalines gręžimo stakles, daugiafunkcines kopėčias, serverį ir serverio pastatomą spintą, kurių bendra vertė 36337,48 Lt.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-11-10 nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo netenkino. Nurodė, jog patenkinus atsakovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, buvo areštuotas ne konkretus ieškovei priklausantis turtas, o bendra prasme nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, kurio nesant ar esant nepakankamai - piniginės lėšos ar turtinės teisės, esančios pas ieškovę ar trečiuosius asmenis. Ieškovė nurodo, jog antstolis nepagrįstai areštavo jai priklausančius automobilius ir lėšas bankų sąskaitose. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė, nesutikdama su antstolio atliktais veiksmais, turi teisę skųsti antstolio veiksmus įstatymo nustatyta tvarka. Ieškovė nurodo sąrašą kilnojamųjų daiktų, kuriuos prašo areštuoti, siekiant užtikrinti atsakovės reikalavimų įvykdymą, tačiau iš pateikto sąrašo matyti, jog ieškovės nurodyti daiktai yra techninė įranga, elektroniniai prietaisai, kompiuteris, kurių būklė, rinkos vertė, nusidėvėjimo laipsnis teismui nėra žinomas ir nėra pateikta tai pagrindžiančių įrodomų. Be to, iš nurodytų daiktų paskirties matyti, jog jie gali būti naudojami kasdienėje ieškovės veikloje, todėl jų vertė nuolatos mažėja. Ieškovė taip pat nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog minėtas turtas nuosavybės teise priklauso ieškovei. Be to, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apriboja ar suvaržo ieškovės teises. Laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susijusios su tam tikrais suvaržymais, todėl vien tai, kad ieškovė patiria tam tikrus nepatogumus, yra apsunkintas įsipareigojimų vykdymas pagal kitas sutartis, nėra pagrindas pripažinti, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą.

5Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-10 nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkinti. Nurodo, jog skundžiama nutartimi nepaisoma ekonomiškumo principo, kadangi dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė yra privesta uždelsti atsiskaitant už prekes ir paslaugas. Taigi ieškovei priklausančių atsiskaitomųjų sąskaitų areštas negali būti laikomas ekonomiška laikinąja apsaugos priemone. Teismas padarė prielaidą, jog antstolis neareštavo kilnojamųjų daiktų dėl to, jog neturėjo galimybės įvertinti jų būklės. Šią prielaidą teismas padarė tik įrodymais nepagrįstos nuomonės pagrindu. Antstolis, areštuodamas turtą, turi visas galimybes įkainoti areštuojamą turtą. Ieškovės nurodytų kilnojamųjų daiktų užtektų pasiekti laikinųjų apsaugos priemonių tikslą, tačiau teismas nepagrįstai šių daiktų neareštavo, nors nutartyje buvo nurodęs, jog pirma eile areštuojami kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog ieškovė neįrodė, kad antstolio areštuoto turto vertė didesnė nei priešieškinio suma. Ieškovės teiginys, kad dėl sąskaitų arešto negali atsiskaityti už prekes ir paslaugas, deklaratyvaus pobūdžio. Be to, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad prašomas areštuoti turtas priklauso jai nuosavybės teise, kokia nurodyto turto būklė ir vertė.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., CPK 338 str.).

9Nagrinėjamu atveju spręstina, ar teisėta ir pagrįsta teismo nutartis, kuria netenkintas ieškovės prašymas pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti konkretų ieškovei priklausantį kilnojamąjį turtą.

10Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad pats savaime teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovės ar atsakovės reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų tinkamo pažeistų teisių ir teisėtų interesų atkūrimo teismo tvarka. Esant realiam pavojui, kad ieškovės ar atsakovės teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama išlaikyti tokią padėtį, kuri leistų ieškovei ar atsakovei, priėmus teismo sprendimą jų naudai, tikėtis, kad sprendimas bus įvykdytas, nepriklausomai nuo galbūt pasikeisiančios situacijos. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas orientuotas užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų daryti įtaką būsimo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį ar priešieškinį, tinkamam įvykdymui. Pažymėtina, kad Civilinio proceso kodeksas nedetalizuoja, kokios aplinkybės rodo galimą teismo sprendimo neįvykdymo arba apsunkinto įvykdymo pavojų.

11Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-09-16 nutartimi atsakovės UAB „Šebsta“ reikalavimo įvykdymui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones - areštavo ieškovei UAB „Euromatics“, priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai - ieškovei priklausančias pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas ją arba trečiuosius asmenis, neviršijant 35588,66 Lt sumos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitose esančių piniginių lėšų leido atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčio, privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams bei atsiskaityti su atsakove. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pakeisti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti konkretų jai priklausantį kilnojamąjį turtą - automobilį Mitsubishi Space Wagon, pneumatinį kampinį šlifuoklį, 2 perforatorius, kompiuterį Lenovo Edge, monitorių ThinkVision, kompresorių, multifunkcinį suvirinimo pusautomatį, kampinį šlifuoklį, suvirinimo aparatą, hidraulinį šakinį keltuvą, metalo pjūklą, stalines gręžimo stakles, daugiafunkcines kopėčias, serverį ir serverio pastatomą spintą, kurių bendra vertė 36337,48 Lt. Teismas atsisakė pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, motyvuodamas tuo, jog ieškovė nepateikė įrodymų apie kilnojamųjų daiktų priklausomybę, jų vertę bei būklę. Be to, teismo nuomone, šiuos klausimus turėtų spręsti antstolis, tačiau, tikėtina, jog antstolis neareštavo nurodytų daiktų dėl to, jog neturėjo galimybės įsitikinti daiktų būkle bei rinkos verte. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turi realiai užtikrinti vienai iš šalių galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalyje numatyta, jog kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės susijusios su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodomi, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas. Šiais atvejais asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nedisponuodamas duomenimis apie ieškovės turto sudėtį, vadovaudamasis ekonomiškumo principu, siekdamas neriboti ieškovės ūkinės-komercinės veiklos, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones pagal bendrą šabloną, t. y. pirma eile areštavo ieškovės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o šio nesant ar esant nepakankamai - ieškovei priklausančias pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas ją arba trečiuosius asmenis, neviršijant 35588,66 Lt sumos. Atsakovė dėl šios nutarties įvykdymo kreipėsi į antstolį, kuris 2014-09-24 surašė turto arešto aktą ir areštavo šiuos ieškovei priklausančius daiktus: automobilį Mitsubishi Space Wagon, valst. Nr. ( - ) automobilį Peugeot Boxer, valst. Nr. ( - ) taip pat areštuotos skolininkei priklausančios piniginės lėšos, esančios AB SEB banke ir Nordea Bank Finland plc Lietuvos skyriuje (b. l. 110-113). Ieškovė pateikė antstoliui prašymą areštuoti konkretų jai priklausantį turtą. Antstolis pranešė, kad areštuotas konkretus anksčiau nurodytas kilnojamasis turtas, taip pat piniginės lėšos, esančios sąskaitose. Nesant duomenų apie konkrečią asmens, kurio atžvilgiu taikoma laikinoji apsaugos priemonė, turto sudėtį, turto suranda, areštuoja ir įvertina antstolis. Nagrinėjamu atveju antstolis areštavo konkretų turtą. Teismas nedisponuoja duomenimis, kodėl antstolis neareštavo pačios ieškovės nurodyto turto. Jeigu ieškovė mano, kad tokie antstolio veiksmai neteisėti, ji gali juos skųsti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Ieškovė, teikdama teismui prašymą dėl konkretaus turto arešto, nepateikė įrodymų apie to turto priklausomybę, taip pat neįrodė turto vertės ir būklės. Neturėdamas konkrečių įrodymais pagrįstų duomenų apie prašomo areštuoti turto priklausomybę ir vertę, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovės prašymo pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti konkretų ieškovei priklausantį kilnojamąjį turtą. Be to, pažymėtina, kad teismas ir taip pirma eile areštavo ieškovės nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą, taigi laikėsi laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo principo, o visi su konkretaus turto areštu susiję klausimai spręstini vykdymo procese.

12Ieškovė nurodo, jog piniginių lėšų areštas trikdo jos atsiskaitymus už prekes ir paslaugas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su tam tikrų, šiuo atveju – turtinių – apribojimų asmeniui taikymu ir dėl to kylančiomis pasekmėmis. Teismas 2014-09-16 nutartimi pinigines lėšas areštavo antra eile, t. y. nesant ar esant nepakankamai kilnojamojo ir nekilnojamojo turto. Toks arešto eiliškumas atitinka laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo principą, o tai, kad ieškovė patiria turtinius suvaržymus, yra natūrali laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmė. Pažymėtina, jog teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jei asmuo sumoka į teismo depozitinę sąskaitą prašomą priteisti sumą arba už jį yra laiduojama (CPK 148 str. 2 d.)

13Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai