Byla e2-552-1054/2017
Dėl tėvystės nuginčijimo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Giedrė Kandratavičienė,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Editai Rimgailienei,

3dalyvaujant ieškovei L. G., jos atstovei advokato padėjėjai Dženetai Terespolskienei,

4trečiajam asmeniui R. G.,

5nedalyvaujant atsakovei R. M. (I. M., mirusio 2016-02-05, I eilės įpėdinė), prašė nagrinėti bylą jai nedalyvaujant,

6išvadą teikiančios institucijos Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Z. L.,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. G. ieškinį atsakovei R. M., trečiajam asmeniui R. G. bei išvadą teikiančiai institucijai – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl tėvystės nuginčijimo,

Nustatė

82017-07-14 teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovės ieškinį atsakovei, kuriuo ji prašo pripažinti, kad I. M., a. k. ( - ) miręs 2016-02-05, nėra I. M., a. k. ( - ) biologinis tėvas, o I. M., a. k. ( - ) nėra I. M., a. k. ( - ) mirusio 2016-02-05, biologinė dukra. Nurodo, kad vaiko I. M., gimusios 2016-03-30, gimimo liudijime tėvu yra nurodytas buvęs sutuoktinis I. M., su kuriuo santuoka nutraukta 2015-07-23, ištuoka įregistruota 2015-08-27. Teigia, kad su I. M. nebegyveno ir nebendravo nuo 2015 m. kovo mėnesio, nes gyveno su vaiko I. M. biologiniu tėvu R. G., su kuriuo vėliau susituokė. Tai, kad ieškovė su I. M. nuo 2015 m. kovo nebegyvena, yra nurodyta ir Skuodo rajono apylinkės teismo 2015-07-23 sprendime civilinėje byloje Nr. ( - ), I. M. 2016-02-05 mirė. Patvirtino, kad R. G. yra vaiko tėvas.

9Atsakovė R. M. atsiliepimu su ieškovės ieškiniu sutiko, atsiliepime nurodė, kad jos tėvai, t. y. L. G. ir I. M. nuo 2015 m. kovo nebegyveno kartu ir nebendravo, todėl neturi jokių prieštaravimų, kad jos sesers I. M. gimimo liudijime būtų įrašytas jos tikrasis, t. y. biologinis, tėvas R. G..

10Trečiasis asmuo R. G. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškovės ieškinį nepateikė.

11Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti jame išdėstytais motyvais. Nurodė, kad 2016-03-30 ieškovei gimė dukra I. M., tuo metu ji jau buvo išsituokusi su buvusiu sutuoktiniu I. M., tačiau nebuvo praėję 300 dienų po santuokos nutraukimo ir jos civilinės metrikacijos įstaigai pateikto pareiškimo pagrindu I. M. gimimo liudijime tėvu buvo nurodytas buvęs sutuoktinis, kuris 2016-02-05 buvo miręs. Santuoka su I. M. nutraukta 2015-07-23 teismo sprendimu. Su buvusiu sutuoktiniu I. M. negyveno kartu nuo 2015 m. kovo mėn. ir santuokinių ryšių nepalaikė, su juo nebendravo, buvęs sutuoktinis prieš ją vartojo smurtą, buvusio sutuoktinio atžvilgiu buvo iškelta baudžiamoji byla. 2015 m. balandžio pabaigoje pradėjo bendrauti su R. G., su juo santuoką įregistravo 2016-11-18, t. y. jau po vaiko I. M. gimimo. Nurodė, kad santuokos su R. G. negalėjo sudaryti ir įregistruoti anksčiau, kadangi jis buvo išvykęs į užsienį. Patvirtino, kad vaiko tėvas yra R. G..

12Trečiasis asmuo R. G. teismo posėdyje su ieškiniu sutiko visiškai, pripažino, kad I. M. yra jo dukra, jis ir šiuo metu ją materialiai išlaiko, rūpinasi ir prižiūri, vaiką myli, santykiai su dukra yra artimi – dukra jį vadina „tėčiu“, o jis ją vadina „dukra“. Patvirtino, kad po teismo sprendimo dėl tėvystės nuginčijimo įsiteisėjimo kreipsis į atitinkamas institucijas dėl savo tėvystės I. M. pripažinimo pareiškimu. Teigia, kad su ieškove susipažino bendrame jų darbe, pradėjo bendrauti 2015 m. balandį, palaikė artimus santykius. Patvirtino, kad, jo žiniomis, ieškovė neturėjo kitų vyrų ir skaičiuojant pagal vaiko gimimo datą bei jo bendravimo su ieškove pradžios laiką, jis gali būti I. M. tėvas. Ieškovė jokių ryšių nepalaikė su I. M., todėl neabejoja, kad vaikas yra jo. Santuoką su ieškove įregistravo po vaiko gimimo, kadangi anksčiau negalėjo, buvo išvykęs į Švediją.

13Išvadą teikiančios institucijos atstovė nurodė, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius neprieštarauja dėl tėvystės nuginčijimo, 2016-01-05 Vaiko teisių apsaugos skyriaus patikrinimo akte yra fiksuota, kad L. M. (dabar – G.) namuose gyvena sugyventinis R. G., moteris nuo savo draugo laukiasi vaiko. 2015 m. gegužės mėnesį dėl smurto artimoje aplinkoje buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl konfliktų su buvusiu sutuoktiniu I. M.. Sutinka, kad vaiko interesais reikalinga nustatyti tikrąją vaiko kilmę. Atsižvelgiant į tai, kad R. G. pripažįsta savo tėvystę, nėra pagrindo abejoti, jog vaiko tėvas yra jis. Nurodė, jog, kadangi R. G. teismo posėdžio metu patvirtino, kad kreipsis su pareiškimu dėl jo tėvystės vaikui nustatymo, vadovaujantis proceso ekonomiškumo principu, nėra pagrindo tikslinti ieškovės ieškinį ir papildomai šioje civilinėje byloje kelti reikalavimo dėl vaiko tėvystės nustatymo.

14Ieškinys tenkintinas.

15Išanalizavus byloje esančių įrodymų visumą nustatytos šios teisiškai reikšmingos faktinės bylos aplinkybės: iš gimimo liudijimo nustatyta, kad I. M., gimė 2016-03-30, jos gimimo liudijime tėvu įrašytas I. M., o motina L. M.. Duomenys I. M. gimimo liudijime įrašyti vadovaujantis L. M. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui pateiktu 2016-06-09 prašymu Nr. CM 6-10. L. M. ir I. M. santuoka nutraukta 2015-07-23 Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimu, pagal ištuokos liudijimą santuoka laikoma nutraukta 2015-08-22. Ieškovės santuoka su R. G. sudaryta ir įregistruota 2016-11-18 Skuodo rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ). I. M. gyvenamoji vieta deklaruota ( - ), kartu su jos mama ieškove L. G.. 2016-02-05 I. M. mirė (pagal mirties liudijimą). Atsakovė R. M. yra I. M. dukra ir I eilės įpėdinė.

16Kasacinis teismas yra nurodęs, kad vaiko teisė žinoti savo kilmę yra vienas iš tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais saugomų ir ginamų vaiko interesų. Tai yra svarbus juridinis faktas, leidžiantis nustatyti už vaiko teisių įgyvendinimą atsakingus asmenis, vaiko tėvus. Vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 1 dalis) pirmiausia reiškia vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus. Šios teisės užtikrinimą laiduoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) trečiosios knygos X skyriuje reglamentuojamas vaiko kilmės nustatymo institutas. Teismas bylose dėl tėvystės nuginčijimo vadovaujasi tiek tarptautinėje, tiek nacionalinėje teisėje įtvirtintu prioritetinės vaiko teisių apsaugos ir gynimo principu, pagal kurį imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, jo teisėmis ir interesais, svarbiausia yra tai, kad kiekvienas atliekamas veiksmas ar priimamas sprendimas atitiktų vaiko interesus (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, CK 3.3 straipsnis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas).

17Vadovaujantis CK 3.150 straipsnio 1 dalimi nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė nepraėjus daugiau kaip trims šimtams dienų po santuokos pabaigos, galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvu. CK 3.148 straipsnis nustato, kad pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai ir kitos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) numatytos priemonės. Taip pat pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, taip pat ir kiti įrodymai.

18Šioje byloje nesant ginčo tarp ieškovės, atsakovės ir trečiojo asmens, nesant prieštaravimų tarp šalių parodymų, nustatyta, kad ieškovė su I. M. nuo 2015 m. kovo mėnesio nebebendravo ir santuokinių ryšių nebepalaikė, nuo 2015 m. balandžio mėn. bendravo su trečiuoju asmeniu R. G., kuris pripažįsta vaiko tėvystę. Vadovaujantis CK 3.140 straipsnio 2 dalimi, vaiko tėvu pagal ieškovės 2016-06-09 prašymą buvo įrašytas jos buvęs sutuoktinis I. M., nors 2016-02-05 jis jau buvo miręs. Šalių parodymais nustatyta, kad ieškovė ir I. M. iki vaiko gimimo apie metus laiko gyveno atskirai ir santuokinių ryšių nepalaikė. 2015-07-23 Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimu patvirtinta, kad ieškovė su I. M. tuo metu negyveno santuokinio gyvenimo ir nebevedė bendro ūkio. Vaiko teisių apsaugos skyriaus byloje pateiktoje išvadoje patvirtinta reikšminga šioje byloje faktinė aplinkybė, kad 2016-01-05 ieškovės namuose gyveno sugyventinis R. G., moteris nuo savo draugo laukėsi vaiko. Nurodytos aplinkybės, teismo vertinimu, patvirtina faktą, kad I. M. nėra vaiko I. M. biologinis tėvas. Ieškovė ir trečiasis asmuo R. G. yra susituokę ir gyvena kartu, R. G. pripažįsta I. M. savo vaiku, ją išlaiko, prižiūri, tarp jų yra susiformavęs socialinis tėvo ir vaiko ryšys.

19Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tėvystės nuginčijimu gali būti siekiama ne tik nutraukti egzistuojantį vaiko teisinį santykį su tėvu įrašytu asmeniu, bet ir nustatyti tikrąją vaiko kilmę, biologinį vaiko tėvą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-596/2013). Visi su tėvystės nuginčijimu, nustatymu susiję klausimai turi būti sprendžiami įvertinus visus naujai kuriamo santykio aspektus iš vaiko perspektyvos. Pažymėtina, jog šioje byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo R. G. pripažįsta savo tėvystę I. M. ir ketina savo tėvystę artimiausiu metu patvirtinti pareiškimu, jis vaiku rūpinasi ir jį išlaiko. Teismas sprendžia, kad tėvystės nuginčijimas šiuo konkrečiu atveju nepažeis vaiko interesų, kadangi tikrojo biologinio vaiko tėvo nustatymo galimybė yra aiški, trečiaisis asmuo R. G., kuris laiko save vaiko tėvu, ketina inicijuoti atitinkamą procesą dėl savo tėvystės vaikui pripažinimo, vaikas ir šiuo metu yra jo išlaikomas, taigi vaikui negresia materialinio išlaikymo netekimas.

20Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys dėl tėvystės nuginčijimo tenkintinas.

21Teismas, priimdamas sprendimą, išsprendžia ir bylinėjimosi išlaidų klausimą. Ieškovė nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra atleista, jai 2017-04-26 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus sprendimu teikiama 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba. Ieškovės pateiktas ieškinys yra neturtinio pobūdžio, už neturtinio pobūdžio reikalavimus mokėtinas žyminis mokestis sudaro 100 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas), o pateikiant procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, mokėtinas žyminis mokestis yra 75 Eur (CPK 80 straipsnio 7 dalis). Ieškinį tenkinus visiškai, 75 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista, turėtų būti priteistas iš atsakovės (CPK 96 straipsnio 1 dalis)). Pažymėtina, jog CPK 96 straipsnio 5 dalyje numatyta teismo teisė nukrypti nuo CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatytos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklės, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Teismas įvertina tai, kad ieškovės pateiktas ieškinys dėl tėvystės nuginčijimo yra neturtinio pobūdžio ir pateiktas vaiko interesais, atsakovė yra mirusio I. M., kurio tėvystę ieškiniu buvo prašoma nuginčyti, I eilės įpėdinė (dukra), jos procesinis elgesys buvo tinkamas. Teismo vertinimu, šiuo atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovės neatitiktų protingumo kriterijaus, kadangi ji byloje atsakove dalyvavo tik kaip mirusio tėvo, kurio tėvystė buvo ginčijama, teisių perėmėja. Atsižvelgiant į tai, bylinėjimosi išlaidos (75 Eur žyminis mokestis), nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, iš atsakovės nepriteistinos, taip pat nepriteistinos teisme patirtos 5,32 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Skuodo rajono apylinkės teismo pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

22Vadovaudamasi CPK 268 straipsniu, 270 straipsniu teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti.

24Nustatyti, kad I. M., a. k. ( - ) miręs 2016-02-05, nėra I. M., a. k. ( - ) biologinis tėvas, o I. M. nėra I. M. biologinė dukra.

25Nepriteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidų.

26Įsiteisėjusį teismo sprendimą per vieną darbo dieną išsiųsti civilinės metrikacijos įstaigai, įregistravusiai vaiko gimimą.

27Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Giedrė Kandratavičienė,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Editai Rimgailienei,... 3. dalyvaujant ieškovei L. G., jos atstovei advokato padėjėjai Dženetai... 4. trečiajam asmeniui R. G.,... 5. nedalyvaujant atsakovei R. M. (I. M., mirusio 2016-02-05, I eilės įpėdinė),... 6. išvadą teikiančios institucijos Skuodo rajono savivaldybės administracijos... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. G.... 8. 2017-07-14 teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovės ieškinį atsakovei,... 9. Atsakovė R. M. atsiliepimu su ieškovės ieškiniu sutiko, atsiliepime... 10. Trečiasis asmuo R. G. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškovės... 11. Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinį ir prašė... 12. Trečiasis asmuo R. G. teismo posėdyje su ieškiniu sutiko visiškai,... 13. Išvadą teikiančios institucijos atstovė nurodė, kad Vaiko teisių apsaugos... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Išanalizavus byloje esančių įrodymų visumą nustatytos šios teisiškai... 16. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad vaiko teisė žinoti savo kilmę yra vienas... 17. Vadovaujantis CK 3.150 straipsnio 1 dalimi nuginčyti tėvystę, kai vaikas... 18. Šioje byloje nesant ginčo tarp ieškovės, atsakovės ir trečiojo asmens,... 19. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tėvystės nuginčijimu gali būti siekiama... 20. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys dėl... 21. Teismas, priimdamas sprendimą, išsprendžia ir bylinėjimosi išlaidų... 22. Vadovaudamasi CPK 268 straipsniu, 270 straipsniu teismas... 23. ieškinį tenkinti.... 24. Nustatyti, kad I. M., a. k. ( - ) miręs 2016-02-05, nėra I. M., a. k. ( - )... 25. Nepriteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidų.... 26. Įsiteisėjusį teismo sprendimą per vieną darbo dieną išsiųsti civilinės... 27. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...