Byla e2-614-860/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinį atsakovui M. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė Vilniaus teritorinė ligonių kasa kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo M. B.: 685,23 Lt / 198,46 Eur žalos; 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškinyje nurodė, kad ieškovė Vilniaus teritorinė ligonių kasa iš Švedijos kompetentingos institucijos gavo sąskaitas (E 125 formos pažymas), patvirtinančias, kad Švedijoje M. B. buvo suteiktos būtinosios sveikatos priežiūros paslaugos, todėl pateiktos sąskaitos apmokėtos PSDF biudžeto lėšomis. Remiantis privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ ir Apdraustųjų privalomuoju sveiktos draudimu registro duomenimis nustatyta, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu (2013-10-15) atsakovas nebuvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, todėl neturėjo teisės pateikti ESDK Švedijos sveikatos priežiūros įstaigai. Michail B. Š. sveikatos priežiūros įstaigai pateikęs ESDK, gavo sveikatos priežiūros paslaugas, nors tuo metu nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu ir taip neteisėtai pasinaudojusio D. S. priežiūros išlaidos buvo apmokėtos PSDF lėšomis. Dėl neteisėto ESDK panaudojimo PSDF biudžetui padaryta 685,23 Lt žala. Pagal CK 6.280 str., atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – Sveikatos draudimo įstatymo) 4 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose ir 31 straipsnio 1 punkte, 34 straipsnio 1 punkte nurodyta, kad PSDF biudžetą vykdo, jo lėšas naudoja VLK prie Sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinės ligonių kasos. Sveikatos draudimo įstatymo 34 str. 10 p. įtvirtinta teritorinių ligonių kasų teisė teikti ieškinius asmenims dėl jiems neteisėtai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų išieškojimo. Atsakovui nepateikus parengiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu). Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovės prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Byloje ieškovės pateikti įrodymai: Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių ryšių skyriaus 2014-07-11 paraiška Nr. 8A-60 dėl VLK 2014 m. gautų ir apmokėjimui teikiamų sąskaitų už Lietuvos Respublikos privalomuoju sveikatos draudimu apdraustųjų gydymą Švedijoje išrašas ir pažymos suvestinės išrašas; Valstybinės ligonių kasos tarptautinio mokėjimo pavedimas; VLK Tarptautinių ryšių skyriaus atsakovui adresuoti pranešimai 2014-07-17 „Dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas“ ir 2014-09-25 „Pakartotinis pranešimas dėl žalos atlyginimo privalomojo draudimo fondo biudžetui Nr. 1492; Apdraustųjų privalomuoju sveiktos draudimu registro duomenys, iš kurių matyti, kad atsakovas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu (2013-10-15) nebuvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, - patvirtina, kad Valstybinė ligonių kasa iš Švedijos kompetentingos institucijos gavo sąskaitas (E 125 formos pažymas), patvirtinančias, kad Švedijoje atsakovui buvo suteiktos būtinosios sveikatos priežiūros paslaugos, kurios teikimo išlaidos (1 808 SEK) apmokėtos privalomojo sveikatos draudimo lėšomis. V. D. privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenimis, medicinos paslaugų teikimo metu (2013-10-15) atsakovas nebuvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, todėl neturėjo teisės pateikti Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK) Švedijos sveikatos priežiūros įstaigai, nes LR Sveikatos draudimo įstatymas numato sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimą tik apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu. Dėl atsakovo neteisėto pasinaudojimo ESDK Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis biudžetas patyrė 1 808 SEK (Švedijos kronų) žalą, kurios atsakovas savo noru neatlygino, įrodymų, kad atsakovas minėtu laikotarpiu buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje ieškovei nepateikė, ieškovės reikalavimo nepaneigė.

9CK 6.263 straipsnis nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos; žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Pagal CK 6.280 straipsnį atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio.

10Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad atsakovas pažeidė prievolę atlyginti savo veiksmais padarytą žalą ieškovei dėl neteisėto pasinaudojimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, todėl ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovei 685,23 Lt / 198,46 Eur žalos atlyginimo (CK 6.38, 6.63, 6.263, 6.280 str.).

11Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), todėl iš atsakovo priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos: 20 Eur žyminio mokesčio ir 1,16 Eur pašto išlaidų (CPK 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo M. B. (a. k. ( - ) ieškovei Vilniaus teritorinei ligonių kasai (į. k. ( - )) 198,46 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis eurus 46 euro centus) įsiskolinimo.

15Priteisti iš atsakovo M. B. (a. k. ( - ) 21,16 Eur (dvidešimt vieną eurą 16 euro centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

17Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

18Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai