Byla 2S-426-227/2007

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

3kolegijos pirmininkės pranešėjos Margaritos Dzelzienės,

4kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno, Rimanto Savicko,

5viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų J. P. ir V. K. atskirąjį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2007 m. balandžio 17 d. nutarties, kuria J. P. ir V. K. pareiškimą dėl pastatų įgijimo pagal įgyjamą senatį fakto nustatymo atsisakyta priimti, civilinėje byloje pagal pareiškėjų J. P. ir V. K. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7Pareiškėjos V. K. ir J. P., atstovaujamos J. M. 2007-03-29 kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti nuosavybės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į ūkinio-pagalbinio pastato, esančio ( - ), dalį. Nurodė, kad jų tokio pobūdžio prašymą teismas atsisakė priimti 2006 m. lapkričio 21 d. nutartimi tuo pagrindu, kad nepasinaudota išankstine neteismine šio klausimo išsprendimo tvarka. Kadangi VĮ „Registrų centras“ nuosavybės teisių neįregistravimo ir paaiškino, jog nuosavybės klausimų jie nesprendžia, pakartotinai prašo šį klausimą spręsti teismą (b. l. 3-4).

82007 m. balandžio 17 d. nutartimi Anykščių rajono apylinkės teismas atsisakė priimti pareiškimą ir grąžino jį padavusiam asmeniui motyvuodamas tuo, jog savininko įsigytų pagal sandorį statinių įteisinimas nepriklauso teismo kompetencijai. Paaiškino, kad dėl statinių nuosavybės teisių įregistravimo reikia kreiptis į VĮ „Registrų centras“ Utenos filialą pateikiant nuosavybės dokumentus (dovanojimo sutartį). Iš pareiškėjų pateikto VĮ „Utenos filialo“ 2007 m. kovo 21 d. sprendimo (b. l. 25), teismas padarė išvadą, kad pareiškėjoms buvo atsakyta įregistruoti nuosavybės teises į pastatus, nes jos nepateikė pakankamai nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, todėl, kaip nurodė teismas, jei pareiškėjos pastatus gavo pagal dovanojimo sandorį, jos turėjo pateikti ir šias sutartis registro įstaigai, ką būtent turėjo omenyje Anykščių rajono apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 21 d. nutartimi atsisakydamas priimti nagrinėti pareiškimą. Be to, pažymėjo, kad nei 2006-11-07 pareiškėjų prašymas, nei 2007-03-29 prašymas visiškai neatitinka CPK 137, 535 str. reikalavimų.

9Dėl šios nutarties pareiškėjų atstovas 2007-04-27 pateikė procesinį dokumentą, pavadindamas jį pareiškimu, kuriuo iš esmės nesutinka su teismo 2007-04-17 nutartimi, prašo ją panaikinti kaip nepagrįstą ir bylą išnagrinėti apygardos teisme. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas, nepakankamai išanalizavęs pateiktus dokumentus, neteisingai priskyrė ūkinį-pagalbinį pastatą, kaip gautą pagal sandorį ir turintį savininką, todėl padarė klaidingą išvadą, kad klausimas nenagrinėtinas teisme. Teismas supainiojo ūkinį-pagalbinį pastatą su gyvenamuoju namu, šuliniu, kuriuos pareiškėjos gavo dovanų ar paveldėdamos. Šie pastatai turi savininkus ir yra įregistruoti, o ūkinis pastatas nepriklauso niekam, jo niekas nedovanojo, nepardavė. Ūkinio-pagalbinio pastato ½ dalį jos sąžiningai, teisėtai, nepertraukiamai ir kaip savo valdo nuo 1993 m. Per šį laikotarpį niekas nepasinaudojo šia teise, todėl ir prašo nustatyti nuosavybės įgijimą pagal įgyjamąją senatį, o klausimas turėtų būti sprendžiamas pagal išimtinį teismingumą daikto buvimo vietos apylinkės teisme.

112. Teismas, atsisakydamas priimti prašymą, nenurodė institucijos ar teismo, į kurį reikia kreiptis dėl nuosavybės įgijimo pagal įgyjamosios senaties faktą, todėl pažeidė CPK 137 str. 3 d. Jis tik rekomendavo įregistruoti VĮ „Registrų centras“ pateikiant nuosavybės dokumentus, dėl ko kaip tik ir buvo kreiptasi į apylinkės teismą (b. l. 9-11).

12Teismas 2007-05-05 ir 2007-06-08 nutartimis nustatė terminą nutartyse nurodytų skundo trūkumų pašalinimui, išaiškino, jog jų neištaisius, procesinis dokumentas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas (b. l. 12,47), o 2007-07-05 nutartimi atsisakė priimti procesinį dokumentą ir jį grąžino padavusiems asmenims, nes, kaip nurodė nutartyje, pareiškėjos nepašalino nutartyse nurodytų trūkumų, išaiškino šios nutarties apskundimo laiką ir tvarką (b. l. 53).

13Pareiškėjos 2007-07-16 (reg. Nr. G-1301) pateikė apeliacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2007-04-17 nutarties, kuriame nurodo tas pačias aplinkybes, kaip 2007-04-27 pateiktame skunde, nors lydraštyje įvardino, kaip teikiamą skundą dėl 2007-07-05 nutarties (b. l. 57).

14Apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.).

15Iš bylos medžiagos matyti, kad apylinkės teismas 2007 m. liepos 5 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų skundą dėl 2007 m. balandžio 17 d. nutarties (ja atsisakyta priimti pareiškėjų pareiškimą ir jis grąžintas), nes, manė, jog pareiškėjos nepašalino skundo trūkumų, nustatytų teismo 2007-05-05 ir 2007-06-08 nutartyse (b. l. 53). Taigi, esant šiai nutarčiai pareiškėjos turėjo teisę tik pastarąją – 2007-07-05 nutartį apskųsti atskiruoju skundu (CPK 334 str.). Tuo tarpu šios nutarties pareiškėjos neskundžia, nors su skundu pateiktame lydraštyje teismui įvardina kaip skundžiamą liepos 5 d. nutartį (2007-07-16 (reg. Nr. G-1301). Iš su lydraščiu pateikto skundo matyti, kad pareiškėjos skundžia tik 2007-04-17 nutarties pagrįstumą bei teisėtumą, ir tik dėl šios nutarties motyvų ir teismo padarytų išvadų pareiškėjos skunde išdėsto savo argumentus. Kadangi nėra atskirojo skundo dėl 2007-07-05 nutarties ir ji nepanaikinta, todėl pareiškėjų skundžiama apylinkės teismo 2007-04-17 nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektu. Esant šiai aplinkybei apylinkės teismas, spręsdamas tokio skundo priėmimo klausimą, turėjo atsisakyti jį priimti CPK 315 str. 2 d. 3 punkto pagrindu. Kadangi šis trūkumas paaiškėjo tik bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinis procesas dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2007 m. balandžio 17 d. nutarties nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

17Apeliacinį procesą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2007 m. balandžio 17 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai