Byla 1-1105-559/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 03-2-00039-18 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė Ramanauskienė, išnagrinėjusi Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Penktojo skyriaus prokurorės Oksanos Gabrilaitienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 03-2-00039-18 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

2V. D., gimusi ( - ) Jonavoje, asmens kodas ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, išsituokusi, vidurinio išsilavinimo, dirbanti AB „( - )“ siuvėja, gyv. ( - ), neteista,

3kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje.

4Teismas

Nustatė

52017 m. gruodžio 7 d. Jonavos rajono apylinkės teisme baudžiamosios bylos Nr. 1-267-722/2017 nagrinėjimo metu, V. D., būdama pasirašytinai įspėta dėl atsakomybės, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje, už žinomai melagingų parodymų davimą, apklausiama kaip nukentėjusioji, tyčia melagingai parodė, kad 2017 m. rugpjūčio 15 d. 19.00 val. bute, ( - ), konflikto dėl asmeninių nesutarimų su kartu gyvenančiu sugyventiniu D. B. metu, sugyventinis D. B. ją tik pastūmė, ko pasėkoje ji nukrito ir užsigavo galvą bei dešinę koją, tačiau sugyventinis jos nesmaugė, kaklo nespaudė, netempė už plaukų, nors šie parodymai prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir jos ikiteisminio tyrimo metu 2017 m. rugpjūčio 16 d., 2017 m. rugpjūčio 18 d. ir 2017 m. rugpjūčio 30 d. apklausų metu duotiems parodymams bei 2017 m. rugpjūčio 18 d. akistatos metu duotiems parodymams, kad 2017 m. rugpjūčio 15 d. 19.00 val. bute, ( - ), žodinio konflikto metu sugyventinis D. B. tyčia jai kaire ranka suėmė už plaukų tempė ją žemyn, ko pasėkoje ji atbula nukrito ant grindų ir į šalia stovėjusią spintelę atsitrenkė dešine koja, po to ją atsistojusią suėmė už pečių, ją pastūmė ant lovos ir jai nukritusiai kaire ranka suspaudė kaklą, tai yra padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje.

6Duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas

7Kaltinamoji V. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad D. B. yra buvęs sugyventinis. 2017 m. rugpjūčio 15 d. namuose tarp jos ir D. B. įvyko konfliktas, ko pasėkoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl jos sumušimo. Ikiteisminio tyrimo metu ji buvo apklausta liudytoja 2017 m. rugpjūčio 16 d., 2017 m. rugpjūčio 18 d., 2017 m. rugpjūčio 30 d. Jonavos policijos komisariate, o 2017 m. rugpjūčio 18 d. tarp jos ir D. B. buvo atlikta akistata. Ir apklausų, ir akistatos metu policijos pareigūnei G. R. ji davė teisingus parodymus, kad jos buvęs sugyventinis D. B. konflikto metu tempė ją už plaukų, dėl ko ji nukrito ir krisdama į spintelę susitrenkė koją, o kai ji atsistojo, D. B. paėmė ją už pečių ir nustūmė ant lovos, o jai nukritus ant lovos ranka suspaudė jai kaklą. 2017 m. gruodžio 7 d. Jonavos rajono apylinkės teisme nagrinėjant bylą dėl jos sužalojimo, kurioje kaltinamasis buvo jos buvęs sugyventinis D. B., ji teismui davė neteisingus parodymus, nors ir buvo įspėta pasirašytinai dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, ji vis tiek teismo metu melavo, kad D. B. ją tik pastūmė, kaklo nespaudė, netempė už plaukų. Šiuos melagingus parodymus davė, nes galvojo, kad D. B. nenuteis ir jam nereiks grįžti į kalinimo įstaigą, nes jis buvo paleistas lygtinai. Teismo metu ji norėjo apginti savo buvusį sugyventinį nuo bausmės, tačiau jis vis tiek buvo nuteistas. Gailisi dėl padaryto nusikaltimo, sutinka, kad ikiteisminis tyrimas būtų baigtas teismo baudžiamuoju įsakymu (b. l. 37-38).

8Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjos Lidijos Deksnienės 2018 m. sausio 24 d. nutartimi nustatoma, kad pranešama apie tai, kad V. D. gali būti padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 straipsnio 1 dalyje (b. l. 9).

9Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 7 d. teisiamojo posėdžio protokolu baudžiamojoje byloje Nr. 1-267-722/2017 nustatoma, kad šio posėdžio apklausos metu nukentėjusioji V. D. parodė, kad D. B. 2017 m. rugpjūčio 15 d. konflikto metu ją tik pastūmė, tačiau už plaukų netempė, kaklo suspaudęs nebuvo (b. l. 10-13).

10Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 27 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-267-722/2017 nustatoma, kad D. B. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį už tai, kad 2017 m. rugpjūčio 15 d. apie 19.00 val. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, bute, adresu ( - ), artimoje aplinkoje panaudojo fizinį smurtą, o būtent: tarpusavio konflikto dėl asmeninių nesutarimų su šeimos nare - kartu gyvenančia sugyventine V. D. metu, tyčia kaire ranka suėmęs nukentėjusiajai V. D. už plaukų tempė ją žemyn, ko pasekoje nukentėjusioji V. D. atbula nukrito ant grindų ir į šalia stovėjusią spintelę atsitrenkė dešine koja, tęsdamas nusikalstamą veiką rankomis suėmęs atsistojusią nukentėjusiąją V. D. už pečių, ją pastūmė, o ant lovos nukritusiai nukentėjusiajai kaire ranka suspaudė kaklą, tuo padarydamas nukentėjusiajai V. D. poodines kraujosruvas kairėje alkūnėje, galvoje, dešinėje šlaunyje, tokiais savo veiksmais nežymiai sutrikdė nukentėjusiosios V. D. sveikatą (b. l. 14-15).

11Baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais: kaltinamosios V. D. prisipažinimu, Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 7 d. teisiamojo posėdžio protokolu baudžiamojoje byloje Nr. 1-267-722/2017, Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 27 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-267-722/2017 įrodyta, kad kaltinamoji V. D., būdama pasirašytinai įspėta dėl baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalį už melagingus parodymus, 2017 m. gruodžio 7 d. Jonavos rajono apylinkės teisme teisiamojo posėdžio metu apklausiama kaip nukentėjusioji, tyčia melagingai parodė, kad 2017 m. rugpjūčio 15 d. 19.00 val. bute, ( - ), konflikto dėl asmeninių nesutarimų su kartu gyvenančiu sugyventiniu D. B. metu, sugyventinis D. B. ją tik pastūmė, ko pasėkoje ji nukrito ir užsigavo galvą bei dešinę koją, tačiau sugyventinis jos nesmaugė, kaklo nespaudė, netempė už plaukų, todėl jos padarytas nusikaltimas kvalifikuojamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalį.

12Kaltinamosios V. D. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad ji prisipažino padariusi nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

13Skiriant bausmę kaltinamajai, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus, tikslą, kaltinamosios asmenybę, kaltinamosios atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, kitas reikšmingas bylai aplinkybes.

14Kaltinamoji V. D. padarė vieną nesunkų nusikaltimą, teisiama pirmą kartą, augina tris nepilnamečius vaikus, bausta administracine tvarka, dirba, dėl priklausomybės ligų nesigydė, todėl jai skirtina laisvės apribojimo bausmė.

15Kaltinamosios atžvilgiu taikytinas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnis, nes ji kalta prisipažino ir byla baigiama baudžiamuoju teismo įsakymu.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

17V. D. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje ir skirti jai devynių mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso BK 641 straipsniu, V. D. paskirtą devynių mėnesių laisvės apribojimo bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant V. D. per bausmės laiką dirbti, būti namuose nuo 21 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, per bausmės laiką neatlygintinai išdirbti 20 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

19Išaiškinti V. D., kad ji privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų, nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

20Išaiškinti kaltinamajai, kad nesutikdama su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo ji turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmams prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme.

21Jei kaltinamoji šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja.

22Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė Ramanauskienė,... 2. V. D., gimusi ( - ) Jonavoje, asmens kodas ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos... 3. kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 4. Teismas... 5. 2017 m. gruodžio 7 d. Jonavos rajono apylinkės teisme baudžiamosios bylos... 6. Duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas... 7. Kaltinamoji V. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad D. B. yra buvęs... 8. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjos Lidijos Deksnienės 2018 m.... 9. Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 7 d. teisiamojo posėdžio... 10. Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 27 d. nuosprendžiu... 11. Baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais: kaltinamosios V. D.... 12. Kaltinamosios V. D. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad ji... 13. Skiriant bausmę kaltinamajai, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos... 14. Kaltinamoji V. D. padarė vieną nesunkų nusikaltimą, teisiama pirmą kartą,... 15. Kaltinamosios atžvilgiu taikytinas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 17. V. D. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso BK 641 straipsniu, V.... 19. Išaiškinti V. D., kad ji privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios... 20. Išaiškinti kaltinamajai, kad nesutikdama su teismo baudžiamuoju įsakymu... 21. Jei kaltinamoji šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas... 22. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....