Byla 2A-268/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Marytės Mitkuvienės (pranešėja) ir Viginto Višinskio, Sekretoriaujant Dovilei Gaidelytei, dalyvaujant ieškovo administratorei Adai Danilevičienei, advokatui Tadui Kelpšui, atsakovo UAB „Eldermonta“ atstovei advokatei Natalijai Kucharevai, atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atstovei Eglei Prapiestytei, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios V. B. individualios įmonės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-884-43/2007 pagal ieškovo bankrutuojančios V. B. individualios įmonės ieškinį atsakovams antstolei Nijolei Dutkevičienei, uždarajai akcinei bendrovei „Eldermonta“, uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, tretiesiems asmenims V. B. , valstybės įmonei Registrų centrui dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas bankrutuojanti V. B. IĮ 2006 m. balandžio 26 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai vėliau buvo patikslinti, atsakovams antstolei N. Dutkevičienei, UAB „Eldermonta“, UAB DK „PZU Lietuva“, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, tretiesiems asmenims V. B. , VĮ Registrų centrui, prašydamas CK 1.80 straipsnio, Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio pagrindu, pripažinti negaliojančiu 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr.0049/05/01622, pagal kurį buvo perleistas turtas (pastatas), esantis Festivalio g. 8A, Visagine, taikyti restituciją – nurodytą turtą perduoti ieškovo kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui ir priteisti iš ieškovo atsakovui UAB „Eldermonta“ 87360 Lt; teismui pripažinus, kad atsakovas UAB „Eldermonta“ yra sąžiningas įgijėjas, priteisti iš atsakovų UAB DK „PZU Lietuva“ ir Lietuvos valstybės 363005 Lt žalos atlyginimo, o nepakakus draudimo išmokos žalai atlyginti, draudimo išmokos ir faktinės žalos dydžio skirtumą priteisti iš atsakovės antstolės N. Dutkevičienės. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktu antstolė N. Dutkevičienė pardavė UAB „Eldermonta“ už 87 360 Lt V. B. priklausantį pastatą, esantį Festivalio g. 8A, Visagine. Ieškovo teigimu, 2003 m. balandžio 28 d. VĮ Registrų centro duomenimis, minėto pastato vidutinė rinkos vertė nustatyta 139444 Lt. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutartimi sustabdytas areštuoto V. B. turto realizavimas, t. y. sustabdyta iš varžytynių parduoto turto akto tvirtinimo procedūra, ir teismo nutartis antstolei N. Dutkevičienei buvo pavesta vykdyti skubiai. Ieškovas nurodė, kad, nepaisant to, 2006 m. kovo 1 d. antstolė išsiuntė turto pardavimo iš varžytynių aktą teismui tvirtinti, o gautus pinigus už parduotą turtą, atskaičiusi vykdymo išlaidas, pervedė į ieškovo sąskaitą. Ieškovas pažymėjo, kad turto pardavimo iš varžytynių aktą teismas patvirtino 2006 m. kovo 6 d., t. y. tuo metu, kai turtas priklausė ieškovui. Ieškovo nuomone, iš varžytynių parduoto turto vertė neatspindi turto rinkos vertės – turtas parduotas už mažesnę nei rinkos kainą. Ieškovas pažymėjo, kad jeigu antstolė nebūtų pardavusi ginčo turto, bankroto administratorė jį parduotų brangiau.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė - priteisė iš bankrutuojančios V. B. IĮ valstybei 125,80Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo ir panaikino Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 29 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – UAB „Eldermonta“ nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Festivalio g. 8A, Visagine, areštą.

5Teismas nurodė, kad 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių protokolas patvirtina, jog dalyvauti varžytynėse užsiregistravo O. Z. ir UAB „Eldermonta“, 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr.0049/05/01622 antstolė N. Dutkevičienė už 87 360 Lt iš varžytynių pardavė pirkėjui UAB „Eldermonta“ V. B. priklausantį ginčo turtą ir visa suma už nupirktą turtą sumokėta 2006 m. sausio 12 d. Teismas pažymėjo, kad į byla nepateikta duomenų, kuriais remiantis būtų galima konstatuoti, jog ginčo nekilnojamąjį turtą iš varžytynių įsigijusi UAB „Eldermonta“ yra nesąžiningas įgijėjas, todėl iš varžytynių parduotas ginčo turtas iš UAB „Eldermonta“, kaip sąžiningo įgijėjo, negali būti išreikalautas.

6Teismas nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiąją dalį teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutartis, kuria buvo sustabdyta iš varžytynių parduoto turto akto tvirtinimo procedūra, buvo priimta jau įvykus ginčo turto pardavimui iš varžytynių ir sumokėjus visą jo kainą, o antstolė N. Dutkevičienė 2006 m. sausio 31 d. gavusi Vilniaus apygardos teismo pranešimą, kad Vilniaus apygardos teisme 2005 m. spalio 6 d. priimtas UAB „Gerovė“ ieškinys atsakovui V. B. IĮ dėl bankroto iškėlimo ir Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutarties nuorašą, nebeatliko jokių veiksmų, kuriais būtų realizuojamas iš varžytynių parduotas ginčo turtas. Teismas pažymėjo, kad 2006 m. vasario 27 d. išsiųsdama Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl varžytynių akto tvirtinimo su vykdomąja byla, antstolė nepažeidė jokių įstatymo reikalavimų, šiuo antstolės veiksmu nebuvo atnaujintas iš varžytynių parduoto turto realizavimas ir (ar) išieškojimas. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad antstolė N. Dutkevičienė neatliko jokių neteisėtų veiksmų, todėl jos civilinei atsakomybei kilti nėra pagrindo.

7Teismas nurodė, kad kai pirkėjas sumoka visą sumą, už kurią jis nupirko turtą, turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikia tvirtinti apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolis, teisėjui (CPK 724 str. 4 d.), teisėjo rezoliucija ar nutartimi patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas (CPK 725 str. 8 d.). Teismas pažymėjo, kad 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr.0049/05/01622 su antstolės N. Dutkevičienės pareiškimu dėl varžytynių akto tvirtinimo ir vykdomąja byla Visagino miesto apylinkės teisme gautas 2006 m. kovo 1 d., o 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr.0049/05/01622 patvirtintas Visagino miesto apylinkės teismo teisėjos I. Vapsvienės 2006 m. kovo 6 d. rezoliucija. Teismas nurodė, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas buvo patvirtintas esant priimtai Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutarčiai, kuria buvo sustabdyta iš varžytynių parduoto turto akto tvirtinimo procedūra, ir įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 14 d. nutarčiai iškelti V. B. IĮ bankroto bylą, todėl Visagino miesto apylinkės teismo teisėja, patvirtindama turto pardavimo iš varžytynių aktą, atliko neteisėtus veiksmus, prieštaraujančius Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiosios dalies normoms.

8Teismas nurodė, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlygina valstybė visiškai, jeigu žala atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės ir viena iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų yra žala, kuri nėra preziumuojama, todėl faktą, kad žala atsirado ir jos dydį privalo įrodyti ieškovas. Teismas pažymėjo, kad, ieškovo teigimu, jo patirta žala yra 363005 Lt, t. y. ieškovas negavo tiek pajamų, kurias būtų gavęs, jeigu jo administratorė turėtų teisę parduoti ginčo turtą iš varžytynių. Teismas nurodė, kad įrodinėdamas šias aplinkybes ieškovas pateikė 2007 m. balandžio 16 d. UAB „Baltijos auditas“ atliktą ginčo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą, kurioje nurodyta, kad lyginamosios vertės metodu nustatyta ginčo turto rinkos vertė 2006 m. sausio 11 d. yra 365000 Lt, o 2007 m. balandžio 2 d. – 407000 Lt. Teismas pabrėžė, kad sprendžiant iš ataskaitos, nustatant ginčo turto rinkos vertes, ginčo turto vertė buvo lyginama su pirkimo-pardavimo sutartimis parduotų nekilnojamų daiktų, esančių ne Festivalio, o kitose Visagino m. gatvėse, verte be to, tai nebuvo priverstiniai (likvidaciniai) nekilnojamų daiktų pardavimai, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl 2007 m. balandžio 16 d. ataskaitoje nurodytų ginčo turto rinkos verčių 2006 m. sausio 11 d. ir 2007 m. balandžio 2 d. Teismas pažymėjo, kad kitų įrodymų, pagrindžiančių ginčo turto rinkos vertę 2006 m. sausio 11 d. ir šiuo metu bei aplinkybes, kad ieškovo administratorė ginčo turtą parduotų už didesnę kainą nei pardavė antstolė, ieškovas nepateikė.

9Teismas nurodė, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Teismas pažymėjo, kad 2005 m. spalio 14 d. areštuojant ginčo turtą nei išieškotojas, nei skolininkas nedalyvavo ir antstolė N. Dutkevičienė turtą įvertino 140000 Lt, t. y. iš esmės tokia verte, kokia nurodyta 2005 m. spalio 13 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše. Teismas taip pat pažymėjo, kad 2005 m. spalio 14 d. ginčo turto arešto aktas V. B. įteiktas 2005 m. spalio 17 d., tačiau V. B. nepasinaudojo CPK 681 straipsnio pirmojoje ir trečiojoje dalyse nustatyta skolininko teise ir prieštaravimų dėl antstolės ginčo turto įkainojimo nepateikė.

10Teismas nurodė, kad pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 80 procentų CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos, todėl antstolė N. Dutkevičienė, laikydamasi įstatymo reikalavimo, pirmosiose varžytynėse parduodamo ginčo turto pradinę kainą nustatė 112000 Lt. Teismas pažymėjo, kad neįvykus pirmosioms varžytynėms, antstolė paskelbė antrąsias varžytynes ir parduodamo ginčo turto pradinę kainą nustatė vadovaudamasi CPK 722 straipsnio pirmąja dalimi, t. y. 60 procentų CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos – 84000 Lt ir ginčo turtas parduotas už 87360 Lt, o į ieškovo sąskaitą, atskaičiusi vykdymo išlaidas, antstolė pervedė 81335,11 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčo turtas buvo parduotas iš varžytynių, kad pirmosios varžytynės neįvyko dėl to, jog varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas, konstatavo, kad už ginčo turtą gauta 87 360 Lt suma yra reali, atitinkanti turto pardavimo dienos vidutinę rinkos vertę.

11Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė žalos atsiradimo fakto, todėl, nesant vienos iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, valstybei nekyla pareiga atlyginti žalą, tariamai atsiradusią dėl neteisėtų teisėjos veiksmų, patvirtinant 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0049/05/01622.

12Apeliaciniu skundu ieškovas bankrutuojanti V. B. IĮ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pripažinti negaliojančiu 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. 0049/05/01622, pagal kurį buvo perleistas turtas, esantis Festivalio g. 8A, Visagine, taikyti restituciją, sumokant 363005 Lt turto ekvivalentą pinigais, priteisiant minėtą sumą iš atsakovų UAB DK „PZU Lietuva“ ir Lietuvos valstybės žalos atlyginimo lygiomis dalimis, o nepakakus draudimo atlyginimo žalai visiškai atlyginti, draudimo atlyginimo ir faktinės žalos dydžio skirtumą priteisti iš antstolės N. Dutkevičienės, bei priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo išvada, kad antstolė neatliko neteisėtų veiksmų, todėl jos civilinei atsakomybei kilti nėra pagrindo, nepagrįsta. Antstolė neturėjo siųsti teismui turto pardavimo iš varžytynių akto tvirtinimui, o privalėjo vykdomąją bylą stabdyti ir siųsti bankroto bylą iškėlusiam teismui arba vykdomąją bylą siųsti Visagino apylinkės teismui su prašymu netvirtinti šio akto, nurodant antstolei žinomas priežastis. Antstolė pažeidė imperatyvią CPK 626 straipsnio normą, kurioje numatyti privalomi vykdomosios bylos sustabdymo pagrindai.
  2. Teismo išvada, kad antstolė neatliko jokių veiksmų, kuriais būtų realizuojamas iš varžytynių parduotas turtas, nepagrįsta, kadangi antstolė, pažeidusi CPK 626 straipsnio reikalavimą sustabdyti vykdomąją bylą ir ją perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, atliko veiksmus leidžiančius turtą realizuoti.
  3. Teismas neteisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo pareigos paskirstymą šalims.
  4. Teismas nepasisakė dėl ieškovo argumento, kad civilinėje teisinių santykių apyvartoje negali būti palikti galioti sandoriai, pažeidžiantys imperatyvias teisės normas. Teismas, nurodydamas, kad Visagino apylinkės teismo teisėja, patvirtindama turto pardavimo iš varžytynių aktą, atliko neteisėtus veiksmus, prieštaraujančius Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiosios dalies nuostatoms, nemotyvavo, kodėl ieškovo reikalavimo dalis dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kaip prieštaraujančio Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiajai daliai, atmestas.
  5. Teismas, vertindamas įrodymus, patvirtinančius ginčo turto vertę, neteisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą procese.
  6. Teismo argumentas, kad V. B. nepasinaudojo CPK numatyta skolininko teise ir prieštaravimų dėl antstolės ginčo turto įkainojimo nepateikė, nepagrįstas. Teismas nepasisakė dėl ieškovo pateikto įrodymo, patvirtinančio skolininkės V. B. skundo dėl antstolės veiksmų padavimą, kuriuo skolininkė ginčijo ginčo turto įkainojimą bei antstolės veiksmų, pateikiant turto pardavimo iš varžytynių aktą tvirtinimui, teisėtumą.

13Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, nurodo, kad su ieškovo bankrutuojančios V. B. IĮ apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą atsakovas Lietuvos valstybė atsiliepime nurodo, kad tiek pirmosiose, tiek antrosiose varžytynėse turto kaina buvo nustatyta nepažeidžiant CPK normų, reglamentuojančių vykdymo procesą. Be to, šių kainų niekas neginčijo, todėl galima teigti, kad parduodamo turto kaina buvo reali.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė N. Dutkevičienė nurodo, kad su ieškovo bankrutuojančios V. B. IĮ apeliaciniu skundu nesutinka. Atsiliepimą N. Dutkevičienė grindžia šiais argumentais:

151. Turto pardavimas vyko neiškėlus bankroto bylos. Be to, parduodamas turtas priklausė V. B. , kaip fiziniam asmeniui, o ne V. B. IĮ.

162. Turto pardavimo aktą iš varžytynių tvirtino teisėja, kuri turėjo įsitikinti ar nekyla abejonių dėl varžytynių teisėtumo. Kadangi teisėjai nekilo tokių abejonių, o turto pardavimo aktas buvo patvirtintas teisėjo rezoliucija, turto pardavimo iš varžytynių aktas įsiteisėjo nuo akto patvirtinimo 2006 m. kovo 6 d., nes pagal CPK 290 straipsnio 5 dalį teisėjo rezoliucija yra neskundžiama.

17Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Eldermonta“ nurodo, kad su ieškovo bankrutuojančios V. B. IĮ apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimą atsakovas UAB „Eldermonta“ grindžia šiais argumentais:

181. Antstolė nepažeidė jokių CPK normų ir teisėtai vykdė turto pardavimą iš varžytynių bei pagrįstai perdavė vykdomąją bylą Visagino miesto apylinkės teismui tvirtinti.

192. Byloje nėra jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad atsakovas UAB „Eldermonta“ yra nesąžiningas turto įgijėjas, o vadovaujantis CK 4.96 straipsnio 1 dalimi, turtas iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas.

203. Ieškovas neįrodė žalos atsiradimo fakto, todėl neatsirado viena iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, valstybei nekyla pareiga atlyginti žalą, tariamai atsiradusią dėl teisėjos veiksmų, tvirtinant turto pardavimo iš varžytynių aktą.

21Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2008 m. birželio 3 d. nutartimi apeliacinį skundą patenkino iš dalies - pripažino negaliojančiu nuo sudarymo momento 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0049/05/01622, kuriuo parduotas dviejų aukštų, 848,70 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 3098-1002-8010 pastatas, esantis Festivalio g. 8A, Visagine, ieškinio dalį dėl restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo atmetė, o kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs ieškovo kasacinį skundą, 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi ieškovo kasacinį skundą patenkino iš dalies, panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 3 d. nutartį ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad teismai netinkamai taikė materialinės teisės normas bei pažeidė procesinės teisės normas: apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai tiesiogiai taikė CK 4.96, 6.153 straipsnių nuostatas, be pagrindo netaikė restituciją reglamentuojančių teisės normų; teismai pažeidė CPK 185 straipsnį. Byloje neišsiaiškinta, ar restitucija apskritai galima, turi būti vykdoma natūra ar pinigais. Neišsprendus šio klausimo neaišku, ar reikėtų spręsti ieškinio reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo. Šie teisės normų pažeidimai galėjo turėti įtakos neteisėtiems teismų sprendimui ir nutarčiai priimti (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 359 straipsnio 3 dalis). Padarytų teisės normų pažeidimų kasacinis teismas pats negali pašalinti, todėl byla perduotina nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui (CPK 359 straipsnio 3, 4 dalys).

23Apeliacinis skundas tenkintinas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

25Iš bylos medžiagos matyti, kad Ignalinos rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius 2005 m. rugsėjo 29 d. nutartimi Nr. 41 nutarė priverstinai parduoti iš varžytynių V. B. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąjį pastatą, esantį Festivalio g. 8A, Visagine. 2005 m. spalio 14 d. turto arešto aktu antstolė N. Dutkevičienė areštavo ginčo turtą ir jį įvertino 140000 Lt. 2005 m. spalio 25 d. antstolė interneto svetainėje www.antstoliai.lt ir 2005 m. spalio 28 d. laikraštyje „V každyj dom“ paskelbė apie minėto negyvenamojo namo varžytynes, kuriose pradinė pastato kaina 112 000 Lt. Apie varžytynes antstolė informavo ir V. B. . 2005 m. lapkričio 29 d. skelbtos ginčo turto varžytynės neįvyko, nes jose nedalyvavo nė vienas pirkėjas. 2005 m. lapkričio 29 d. antstolė N. Dutkevičienė pateikė išieškotojui Visagino savivaldybės administracijai siūlymą pasiimti neparduotą iš varžytynių turtą už pradinę jo pardavimo iš varžytinių kainą, tačiau šia savo teise išieškotojas nepasinaudojo. 2005 m. gruodžio 28 d. pranešimu antstolė N. Dutkevičienė informavo V. B. , kad 2006 m. sausio 11 d. 09.00 val. iš varžytynių bus parduodamas ginčo turtas, kurio pradinė kaina 84000 Lt, apie šias varžytynes paskelbta 2005 m. gruodžio 6 d. interneto svetainėje www.antstoliai.lt ir 2005 m. gruodžio 9 d. laikraštyje „V každyj dom“. Varžytynėse dalyvavo du dalyviai: L. Z. , atstovaujantis O. Z. , ir UAB „Eldermonta“. Varžytynes laimėjo UAB „Eldermonta“ ir 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr. 0049/05/01622 antstolė N. Dutkevičienė už 87360 Lt pardavė pirkėjui UAB „Eldermonta“ V. B. priklausantį pastatą, esantį Festivalio g. 8A, Visagine. Visa suma už nupirktą turtą sumokėta 2006 m. sausio 12 d.

26Vilniaus apygardos teismas 2006 m. sausio 30 d. nutartimi sustabdė Vilniaus apygardos teismo 2005 m. spalio 12 d. nutartimi areštuoto turto, priklausančio atsakovui V. B. IĮ bei atsakovo savininkei V. B. realizavimą, t. y. sustabdė iš varžytynių parduoto turto akto tvirtinimo procedūrą. Antstolė N. Dutkevičienė 2006 m. sausio 31 d. gavo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. pranešimą, kad Vilniaus apygardos teisme 2005 m. spalio 6 d. priimtas UAB „Gerovė“ ieškinys atsakovui V. B. IĮ dėl bankroto bylos iškėlimo. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. vasario 14 d. nutartimi iškėlė V. B. IĮ bankroto bylą , o antstolė N. Dutkevičienė Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 14 d. nutarties nuorašą gavo 2006 m. kovo 6 d.

27Apeliantas nurodo, kad antstolė neturėjo siųsti teismui turto pardavimo iš varžytynių akto tvirtinimui, o privalėjo vykdomąją bylą stabdyti ir siųsti bankroto bylą iškėlusiam teismui arba vykdomąją bylą siųsti Visagino apylinkės teismui su prašymu netvirtinti šio akto, nurodant antstolei žinomas priežastis. Tačiau to nepadariusi antstolė pažeidė imperatyvią CPK 626 straipsnio normą, kurioje numatyti privalomi vykdomosios bylos sustabdymo pagrindai.

28Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolė N. Dutkevičienė turto pardavimo iš varžytynių aktą tvirtinimui su vykdomąja byla Visagino miesto apylinkės teismui išsiuntė 2006 m. vasario 27 d. (vykdomosios bylos b.l. 12), tuo tarpu apie bankroto bylos iškėlimą V. B. IĮ antstolė buvo informuota 2006 m. kovo 6 d., iš bankroto administratorės gavusi įsiteisėjusią teismo nutartį dėl bankroto bylos V. B. IĮ iškėlimo (vykdomosios bylos b.l. 4). 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą patvirtino Visagino miesto apylinkės teismo teisėja I. Vapsvienė 2006 m. kovo 6 d. rezoliucija. Visagino miesto apylinkės teismo teisėja I. Vapsvienė turto pardavimo iš varžytynių aktą patvirtino esant priimtai Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutarčiai, kuria sustabdyta iš varžytynių parduoto turto tvirtinimo procedūra, ir įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 14 d. nutarčiai iškelti V. B. IĮ bankroto bylą.

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kasacine tvarka išnagrinėjęs ieškovo bankrutavusios V. B. IĮ kasacinį skundą, nurodė, kad bylą nagrinėję teismai pagrįstai sprendė, kad antstolio veiksmai – turto pardavimo iš varžytynių akto perdavimas tvirtinti teismui – nelaikytini turto realizavimu. Todėl šiuo atveju neteisėtus, prieštaraujančius ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktui, 3 daliai veiksmus atliko teisėjas, nes patvirtino turto pardavimo iš varžytynių aktą esant priimtai teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo po pareiškimo iškelti bylą skolininkui gavimo teisme ir įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo.

30Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat pažymėjo, jog teisėjui tvirtinant varžytynių aktą turėjo būti vadovaujamasi ĮBĮ 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata, jog nuo nutarties iškelti įsiteisėjimo dienos teisė disponuoti bankrutuojančios įmonės turtu priklausė tik bankroto administratoriui, ir šio straipsnio 2 dalies nuostata - kad visi sandoriai, sudaryti pažeidžiant šią nuostatą, yra negaliojantys nuo jų sudarymo dienos.

31Lietuvos Aukščiausiajam Teismui konstatavus, jog neteisėtus veiksmus atliko teisėja, o antstolės veiksmai negali būti vertinami kaip neteisėti, Lietuvos apeliacinis teismas šių asmenų veiksmų neteisėtumo nenagrinėja.

32Kadangi Visagino miesto apylinkės teismo teisėja I. Vapsvienė, tvirtindama turto pardavimo iš varžytynių aktą atliko neteisėtus veiksmus, kurie prieštarauja ĮBĮ 9 straipsnio 3 daliai, 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktas pripažintinas negaliojančiu kaip prieštaraujantis Įmonių bankroto įstatymo imperatyvioms normoms CK 1.80 straipsnio pirmosios dalies pagrindu.

33Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Kai sandoris negalioja, tai taikoma restitucija, kurios taisykles nustato civilinio kodekso šeštosios knygos normos (CK 1.80 str. 2 ir 3 d.). Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje pripažįstama, kad restitucija (lot. restitutio – grąžinimas į ankstesnę padėtį) yra civilinės teisės gynybos būdas, kai šaliai grąžinama tai, ką ji perdavė kitai šaliai, o iš nepagrįstai įgijusios šalies išieškoma tai, ką jį perdavusi kitai šaliai. Taigi restitucija yra šalių grąžinimas į status quo (CK 1.138 straipsnio 2 punktas, 6.145 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad pripažinus sandorį negaliojančiu kiekviena iš sandorio šalių privalo grąžinti antrajai šaliai viską, ką yra gavusi pagal sandorį. Taip yra sugrįžtama į ankstesnę padėtį, buvusią iki teisės pažeidimo.

34Restitucija yra prievolinis teisinis pažeistų teisių gynimo būdas. CK 4.96 straipsnio 1-3 dalyse nustatyti atvejai, kada daiktas gali būti išreikalautas iš sąžiningo įgijėjo. To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio taisyklės netaikomos, kai daiktas parduotas ar kitaip perleistas teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Turto pardavimas iš varžytynių šiuo atveju ir buvo daikto pardavimas teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tačiau CK 4.96 straipsnio taisyklių netaikymas turto pardavimo iš varžytynių akto ginčijimo atveju nereiškia, kad varžytynėse parduotas turtas apskritai negali būti išreikalautas iš daiktą varžytynėse įgijusio asmens. Taigi, pripažinus pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, sprendžiama dėl restitucijos taikymo tarp šalių (CK 6.145 str.) ir nesprendžiama dėl vindikacijos sąlygų ir įgijėjo sąžiningumo pagal vindikacijos sąlygas. Taikant restituciją, sąžiningumo principas, o ne asmens sąžiningumas, yra teisiškai reikšmingas sprendžiant klausimą dėl restitucijos šalių tarpusavio interesų pusiausvyros. Šiuo atveju vien turto įgijėjo sąžiningumas nelemia, kad restitucija natūra neturi būti vykdoma. Įgijėjo sąžiningumas yra vienas iš aspektų, kuriuo remdamasis teismas svarsto, ar vykdyti restituciją išviso ir ar vykdyti ją natūra.

35Iš bylos medžiagos matyti, kad pastatą UAB „Eldermonta“ įsigijo už 87360 Lt, o ieškovo pateiktoje UAB „Baltijos auditas“ turto vertinimo ataskaitoje nurodyta, jog ginčo pastato pirkimo metu jo vertė buvo apie 365000 Lt, o 2007 m. balandžio 2 d. – 407000 Lt. Teisėjų kolegijos nuomone, pirkėjui, kaip sąžiningam įgijėjui, turėjo kilti abejonių kodėl pastatas parduodamas taip pigiai, už kelis kartus mažesnę nei rinkos kainą, todėl atsakovo negalima laikyti sąžiningu įgijėju. Pirkėjas pirkdamas pastatą kelis kartus pigiau nei yra tikroji jo vertė, turėjo suprasti, kad toks sandoris pažeidžia ieškovo, kaip parduodamo turto savininko, teises, nes iš šio sandorio ieškovo gaunama pinigų suma yra daugiau negu 4 karto mažesnė, negu būtų gauta, pardavus turtą už rinkos kainą. Taigi atsakovas, sudarydamas sutartį, privalėjo žinoti, kad toks sandoris prieštarauja ieškovo, kaip parduodamo turto savininko, interesams.

36Be to, turto įgijėjui buvo prieinama informacija apie turto savininkę V. B. kaip skolininkę, todėl atsakovas UAB „Eldermonta“ kaip sąžiningas, pakankamai apdairus pirkėjas turėjo pasidomėti ar turto savininkė neturi kitų finansinių įsipareigojimų ir ar jos individualiai įmonei neiškelta bankroto byla. Viešajame areštų registre nuo 2005 m. gruodžio 2 d. buvo įregistruotas įrašas dėl areštuoto V. B. turto, tarp jo ir ginčo objekto. Kolegijos nuomone, atsakovas UAB „Eldermonta“ dėl savo nepakankamo atidumo, net nesidomėdamas apie kitą sutarties šalį, kaip skolininką, nesielgė pakankamai apdairiai, jog būtų laikomas sąžiningu.

37Atsakovo UAB „Eldermonta“ sąžiningu negalima laikyti ir todėl, kad jis pasirašydamas imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantį sandorį buvo neapdairus ir nerūpestingas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2006).

38Nustačius, jog įgijėjas nebuvo sąžiningas, taikytina restitucija natūra. CK 6.146 straipsnyje nustatyta, kad restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba sukeltų didelių nepatogumų šalims; tokiu atveju restitucija atliekama sumokant ekvivalentą pinigais. Tuo atveju, kai nekilnojamasis daiktas parduodamas pažeidžiant nustatytą jo pardavimo tvarką, pripažinus sandorį negaliojančiu, pirkėjui grąžinama jo sumokėta kaina (CK 6.323 str. 1 d.), o pripažinto neteisėtu sandorio dalykas turi būti grąžinamas daikto savininkui arba teisėtam valdytojui (CK 6.307 str. 3 d.). Kadangi restitucijos tikslas atstatyti šalis į ankstesnę padėtį, todėl nė viena restitucijos šalis negali gauti turto daugiau nei jo turėjo. Šioje byloje pripažinus 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, taikytina restitucija natūra grąžinant ieškovui iš atsakovo UAB „Eldermonta“ negyvenamąjį pastatą, esantį Festivalio g. 8A, Visagine, o atsakovui UAB „Eldermonta“ iš ieškovo priteisiant 87360 Lt.

39Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias ginčo santykius, todėl apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas.

40Apeliantas nurodo, kad dėl nepagrįsto ieškovo ieškinio turėjo 8799,5 Lt advokato atstovavimo išlaidų. Kolegija pažymi, kad teismas neturi teisinio pagrindo kištis į bylos dalyvio ir jo advokato sudarytos teisinės pagalbos sutarties apmokėjimo už teisines paslaugas sąlygas, tačiau bylą pralaimėjusi šalis neprivalo bylą laimėjusiai šaliai atlyginti nepagrįstai didelių atstovavimo išlaidų. CPK 98 straipsnio antra dalis nurodo, kad teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, kokio dydžio atstovavimo išlaidos priteistinos, tačiau visais atvejais jos turėtų būti priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro su advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, protingumo bei teisingumo principus atitinka 4000 Lt atstovavimo išlaidos (CK 1.5 str.), kurios priteistinos iš atsakovo UAB „Eldermonta“.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

42Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą.

43Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0049/05/01622, kuriuo parduotas dviejų aukštų, 848,70 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 3098-1002-8010 pastatas, esantis Festivalio g. 8A, Visagine.

44Taikyti restituciją:

45Įpareigoti atsakovą UAB ,,Eldermonta“ perduoti ieškovui bankrutuojančiai V. B. IĮ dviejų aukštų pastatą, esantį Festivalio g. 8A, Visagine, 848,70 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 3098-1002-8010;

46Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios V. B. IĮ atsakovui UAB ,,Eldermonta“ 87360 Lt.

47Priteisti iš atsakovo UAB ,,Eldermonta“ ieškovui bankrutuojančiai V. B. IĮ 4000 Lt atstovavimo išlaidų, turėtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

48Priteisti iš atsakovo UAB ,,Eldermonta“ į valstybės biudžetą 179 Lt pašto išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas bankrutuojanti V. B. IĮ 2006 m. balandžio 26 d. kreipėsi į... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė... 5. Teismas nurodė, kad 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių... 6. Teismas nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiąją... 7. Teismas nurodė, kad kai pirkėjas sumoka visą sumą, už kurią jis nupirko... 8. Teismas nurodė, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo... 9. Teismas nurodė, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja... 10. Teismas nurodė, kad pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse... 11. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė žalos... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas bankrutuojanti V. B. IĮ prašo apeliacinės... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė N. Dutkevičienė nurodo, kad su... 15. 1. Turto pardavimas vyko neiškėlus bankroto bylos. Be to, parduodamas turtas... 16. 2. Turto pardavimo aktą iš varžytynių tvirtino teisėja, kuri turėjo... 17. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Eldermonta“ nurodo, kad... 18. 1. Antstolė nepažeidė jokių CPK normų ir teisėtai vykdė turto pardavimą... 19. 2. Byloje nėra jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad... 20. 3. Ieškovas neįrodė žalos atsiradimo fakto, todėl neatsirado viena iš... 21. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2008 m.... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs ieškovo kasacinį skundą,... 23. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Iš bylos medžiagos matyti, kad Ignalinos rajono apylinkės teismo hipotekos... 26. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. sausio 30 d. nutartimi sustabdė Vilniaus... 27. Apeliantas nurodo, kad antstolė neturėjo siųsti teismui turto pardavimo iš... 28. Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolė N. Dutkevičienė turto pardavimo... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kasacine tvarka išnagrinėjęs ieškovo... 30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat pažymėjo, jog teisėjui tvirtinant... 31. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui konstatavus, jog neteisėtus veiksmus atliko... 32. Kadangi Visagino miesto apylinkės teismo teisėja I. Vapsvienė, tvirtindama... 33. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį imperatyvioms įstatymo normoms... 34. Restitucija yra prievolinis teisinis pažeistų teisių gynimo būdas. CK 4.96... 35. Iš bylos medžiagos matyti, kad pastatą UAB „Eldermonta“ įsigijo už... 36. Be to, turto įgijėjui buvo prieinama informacija apie turto savininkę V. B.... 37. Atsakovo UAB „Eldermonta“ sąžiningu negalima laikyti ir todėl, kad jis... 38. Nustačius, jog įgijėjas nebuvo sąžiningas, taikytina restitucija natūra.... 39. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 40. Apeliantas nurodo, kad dėl nepagrįsto ieškovo ieškinio turėjo 8799,5 Lt... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą.... 43. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2006 m. sausio 11 d. turto... 44. Taikyti restituciją:... 45. Įpareigoti atsakovą UAB ,,Eldermonta“ perduoti ieškovui bankrutuojančiai... 46. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios V. B. IĮ atsakovui UAB... 47. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Eldermonta“ ieškovui bankrutuojančiai V. B.... 48. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Eldermonta“ į valstybės biudžetą 179 Lt...