Byla 2-1196-126/2011
Dėl 5722,5 Lt skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „Litforina“ ieškinį atsakovui J. J. a. remonto įmonei

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 5722,5 Lt skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „Litforina“ ieškinį atsakovui J. J. a. remonto įmonei ir

Nustatė

2Atsakovui J. J. a. remonto įmonei LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas pagrįstu ir tenkintinu.

4Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2010m. gruodžio 29d. ieškovas UAB „Litforina“ atsakovui J. J. a. remonto įmonei pardavė medieną. Tuo pagrindu buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) (b.l. 23), pagal kurią atsakovas įsipareigojo sumokėti 9222,50 Lt už parduotą medieną (pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. papildomą sąskaitoje esantį 1936,73 Lt pridėtinės vertės mokestį atsakovas turėjo išskaityti ir sumokėti į biudžetą pats). Apmokėjimo atidėjimo terminas nebuvo numatytas. Iki 2011m. liepos 20d. atsakovas pagal šią sąskaitą sumokėjo tik 3500 Lt, todėl atsakovo skola ieškovui sudaro 5722,5 Lt. Be to, ieškovas remdamasis LR CK 6.261, 6.210 straipsniais ir LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 ir 3 str. prašo priteisti iš atsakovo J. J. a. remonto įmonės 8,05 procentus palūkanų už pavėluotą mokėjimą, skaičiuojant nuo 2011m. sausio 29d. nuo 5722,5 Lt skolos sumos.

5Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (LR CK 6.261 str.). Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti palūkanos apskaičiuojamos pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 str. 2 d., kadangi abi teisinio santykio šalys yra ūkio subjektai ir jų santykiai susiklostė komercinio sandorio pagrindu. Palūkanų, kurias atsakovas privalo sumokėti ieškovui už vėlavimą sumokėti skolą dydis apskaičiuojamas taikant Lietuvos Banko internetiniame puslapyje skelbiamą vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą pridėjus Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. nustatytus 7 procentus. Remiantis teismui pateiktais rašytiniais įrodymais, t. y. 2010-12-29 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ), ieškovui priteistinų palūkanų dydis yra lygus 8,05 procentų (1,05 % (2010-12-31 VILIBOR) + 7 % ) nuo 5722,50 Lt skolos sumos.

6Kadangi atsakovas J. J. a. remonto įmonė netinkamai vykdė savo prievolę laiku atsiskaityti už prekę, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo skolą už parduotas prekes bei netesybas yra teisėtas ir pagrįstas (CK 6.38 str., 6.71 str., 6.344 str. 1 d.). Duomenų, kad iki ieškinio padavimo teismui dienos atsakovas būtų sumokėjęs 5722,50 Lt skolą ir 8,05 procentus palūkanų nėra, todėl ši suma priteistina iš atsakovo ieškovo naudai.

7Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Šių palūkanų apskaičiavimui ieškovas taip pat prašo takyti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, kurių pagrindu apskaičiuotos procesinės palūkanos sudaro 8,05 procento (1,05 % (2010-12-31 VILIBOR) + 7 % ), teismas šį reikalavimą tenkina.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 236 Lt žyminis mokestis (LR CPK 93 str. 1 d.).

9Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, priteistina iš atsakovo J. J. a. remonto įmonės 5722,50 Lt skolos, 8,05 procentų palūkanų, skaičiuojant nuo 2011m. sausio 29d. iki 2011m. liepos 25d. nuo 5722,50 Lt sumos, 8,05 procento dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 5722,50 Lt sumos nuo 2011m. rugpjūčio 16d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 236 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Litforina“ naudai.

10Priteistina iš atsakovo 12,20 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 88 str. 1d. 3p., 96 str.).

11Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

12UAB „Litforina“ ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš J. J. a. remonto įmonės (į.k. ( - )) 5722,50 Lt (penkis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt du litus 50 ct) skolos, 8,05 procentų dydžio palūkanas, skaičiuojant nuo 2011m. sausio 29d. iki 2011m. liepos 25d. nuo 5722,50 Lt skolos sumos, 8,05 procento dydžio metines palūkanas nuo priteistos 5722,50 Lt sumos nuo 2011m. rugpjūčio 16d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 236 Lt (du šimtus trisdešimt šešis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų UAB „Litforina“ (į.k. 148409723, Algirdo g.14, Panevėžys, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) naudai.

14Priteisti iš J. J. a. remonto įmonės 12,20 Lt (dvylika litų 20 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB “Swedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660, o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškio m.).

15Atsakovas J. J. a. remonto įmonė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas UAB „Litforina“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai