Byla e2-826-586/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Vandalinas Vainius, vadovaudamasis Lietuvos Respublkos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“ dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovės 88,85 Eur žalos atlyginimo, 3,34 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2015-05-31 buto, esančio Švyturio g. 14-39, Klaipėda, patalpos 39-2 sienoje trūkus karšto vandens vamzdžiui Z. S. buvo padaryta žala. Ieškovės atstovas žalų ekspertas vertintojas S. S. nustatė, kad, siekiant suremontuoti trūkusį vamzdį, buvo išardyta patalpos 39-2 sienos plytelės ir siena per pusę plytos. Įvykio metu minėtas butas buvo apdraustas Būsto draudimu, ieškovė išmokėjo draudimo išmoką. Ieškovė prašo kaltininko atlyginti žalą.

3Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 4 d.). Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkinamas visiškai.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

6Įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatytos faktinės aplinkybės. 2015-05-31 buto, esančio Švyturio g. 14-39, Klaipėda, patalpos 39-2 sienoje trūkus karšto vandens vamzdžiui Z. S. buvo padaryta žala. Pagal AB „Lietuvos draudimas“ sudarytą lokalinę sąmatą sugadinto turto (patalpų) remonto (atkūrimo) kaina yra 89,26 Eur.. Ieškovė apskaičiavo ir išmokėjo Z. S. tokio dydžio draudimo išmoką. Ieškiniu prašoma priteisti žala, atsižvelgiant į nusidėvėjimą, sudaro 88,85 Eur, t.y. 89,26 Eur draudimo išmoka– 0,41 Eur nusidėvėjimas. Ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl žalos atlyginimo, tačiau atsakovė iki šiol žalos neatlygino.

7Lietuvos Respublikos CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu kitaip nenustatyta draudimo sutartyje. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl šios normos taikymo yra išaiškinęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę atsakomybę reglamentuojančias CK teisės normas, kuriose nurodyta, kad civilinei atsakomybei atsirasti yra privalomos šios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei žalą padariusio asmens kaltė (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2007; 2005-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2005 ir kt.).

8Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas. Ją patvirtina turtui pataisyti reikalingos lėšos, kurios gali būti išlaidos, jeigu remontas jau atliktas, arba būsimo remonto kaštai (sąnaudos), jeigu remontas dar neatliktas. Z. S. butui padarytos žalos dydis buvo nustatytas turto žalų vertintojo. Turto sunaikinimo, sugadinimo akte yra išsamiai nurodyti apgadinimų apimtys bei nustatyta 89,26 Eur žala, kurią išmokėjo ieškovė.

9Vertinant tai, kad ieškovė, vykdydama savo sutartinius įsipareigojimus draudimo sutarties pagrindu, nukentėjusiajam asmeniui atlygino atsakovės veiksmais padarytus nuostolius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.280 straipsnio 1 dalimi, 6.263 straipsniu, 6.1015 straipsnio 1 dalimi, ieškovė turi pagrindą reikalauti išmokėtos draudimo sumos iš kalto už padarytą žalą asmens, t.y. atsakovės. Atsakovė pažeidė savo prievolę, nes per nustatytą terminą ieškovei neatlygino padarytos žalos (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 88,85 Eur žalos atlyginimo, 3,34 Eur palūkanų yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

10Iš atsakovės yra pagrindas priteisti ieškovei 5 procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos, tai yra nuo 92,19 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme - nuo 2016-02-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovei (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. , 93 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“, įmonės kodas 300940577, Trakėnų g. 31, Klipščių k., Klaipėdos r., 92,19 Eur žalos atlyginimo, nuo šios sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2016-02-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis) ieškovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT77 7300 0100 0054 3713, Swedbank AB, banko kodas 73000.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai