Byla 2-2423/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė Mitkuvienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. K., trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos Eltika“ ir uždarosios akcinės bendrovės „MŪSŲ PARTNERIAI“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarties dalies, kuria bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „INDEPOZIT“ civilinėje byloje Nr. B2-4419-823/2013 pagal ieškovės D. K. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „ARCHITONA“, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VSDFV Vilniaus skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos Eltika“ ir uždaroji akcinė bendrovė „MŪSŲ PARTNERIAI“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė D. K. prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „ARCHITONA“, kadangi atsakovas liko skolingas ieškovei Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-3763-545/2011 priteistą 8497,63 Lt darbo užmokestį. Bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Adminova“.

5Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „SBS Legale“. Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „INDEPOZIT“. Tretieji asmenys UAB „Lietuvos Eltika“ ir UAB „MŪSŲ PARTNERIAI“ bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Adminova“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „ARCHITONA“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „INDEPOZIT“. Pirmosios instancijos teismas įvertino siūlomų bankroto administratorių kandidatūras ir nustatė, jog siūlomų administratorių kandidatūros neprieštaravo imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, siūlyti administratoriai atitiko teisės aktų reikalavimus. Skirdamas bankroto administratorių iš teismui pateiktų kelių kandidatūrų teismas atsižvelgė į šių administratorių teisinį statusą, patirtį, darbo krūvį ir kitas reikšmingas aplinkybes. Teismas nurodė, jog bankroto administratorius UAB „Adminova“ turi daugiausia įmonių bankroto administravimo patirties, tačiau vykdo 26 bankroto procedūras, UAB „SBS Legale“, kurioje dirba du bankroto administratoriai, vykdo 16 įmonių bankroto procedūrų, UAB „INDEPOZIT“, kurioje dirba du bankroto administratoriai, nevykdo nei vienos bankroto procedūros. Atsižvelgdamas į tai, jog bankroto procedūros turi vykti sklandžiai ir efektyviai, teismas bankroto administratoriumi paskyrė mažiausią darbo krūvį už kitų siūlomų bankroto administratorių turintį UAB „INDEPOZIT“.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartį dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Adminova“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismo priimta nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo yra nemotyvuota, pažeidžianti ieškovės teises.

112. Teismas neatsižvelgė ir neįvertino bankroto administratoriaus UAB „Adminova“ ilgesnės darbo patirties, kompetencijos bei jau įvykdytų bankroto procedūrų skaičiaus, neatsižvelgė į ieškovės poziciją, jog pastaroji nori bankroto administratoriaus, turinčio didelę administravimo patirtį. UAB „Adminova“ veiklą vykdo nuo 2011 m. kovo 2 d., turi 3 darbuotojus bei vykdo 26 bankroto procedūras, bylą veda vidutiniškai 8-10 mėnesius. Tuo tarpu, paskirtas bankroto administratorius UAB „INDEPOZIT“ veikia nuo 2012 m. birželio 19 d., nėra įvykdęs nei vienos bankroto procedūros, nėra aiški bankroto bylos užvedimo trukmė.

123. Bankroto administratoriumi paskirti UAB „Adminova“ prašė 3 kreditoriai, iš kurių vienas yra ieškovė, pirmosios eilės kreditorė, buvusi darbuotoja, todėl teismas privalėjo atsižvelgti į pastarųjų prašymą. Tuo labiau, jog kreditorinis reikalavimas buvo didesnis nei trečiojo asmens VSDFV Vilniaus skyriaus.

13Atskiraisiais skundais tretieji asmenys UAB „Lietuvos Eltika“ ir UAB „MŪSŲ PARTNERIAI“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartį dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Adminova“. Atskiruosiuose skunduose nurodoma, jog teismo nutartis dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo yra nemotyvuota, pažeidžianti kreditorių interesus bei teisės aktus. Teismas paskirdamas trečiojo asmens VSDFV Vilniaus skyriaus siūlyto bankroto administratorių nevertino ir nerinko jokios informacijos apie jį. Teismas neatsižvelgė į tai, jog paskirtas bankroto administratorius neturi patirties, vykdomųjų bylų. Be to, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Adminova“ prašė 3 kreditoriai, todėl teismas negalėjo ignoruoti kreditorių prašymo.

14Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius prašo apeliantų atskiruosius skundus atmesti, palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartį dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirieji skundai netenkintini.

17Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarties dalies, kuria išnagrinėtas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas atsakovo UAB „ARCHITONA“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių pasiūlytų asmenų tarpo. Teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

19Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė trečiojo asmens VSDFV Vilniaus skyriaus pasiūlytą bankroto administratorių UAB „INDEPOZIT“. Nesutikdami su tokiu teismo sprendimu atskiruosius skundus pateikė ieškovė bei tretieji asmenys UAB „Lietuvos Eltika“ ir UAB „MŪSŲ PARTNERIAI“.

20Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina, kad pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: administratoriai yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (1 t., 13, 58, 96), jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas (1 t., 194, 195), administratoriai sutinka administruoti atsakovą (1 t., 10, 52, 94).

21Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su apeliantų argumentu, jog teismas turėtų skirti bankroto administratorių, turintį didesnę patirtį ir kompetenciją. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad įmonės bankroto administratoriaus nešališkumas - prioritetinis tikslas, kiti kriterijai (pvz., administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, t.t.) nebetenka lemiamos reikšmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1823/2013; 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010). Be to, apeliantai nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad paskirto bankroto administratoriaus kvalifikacinis patyrimas, kompetencijos stoka ar kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas

22Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vien tai, jog to paties bankroto administratoriaus prašo keli apeliantai, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį. Be to, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 1239/2012, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-648/2011).

23Apeliantai skundžiamą teismo nutartį laiko nemotyvuota, tačiau apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su tokiu apeliantų argumentu, kadangi skundžiamoji nutartis atitinka tokio procesinio dokumento motyvuojamosios dalies turiniui keliamus reikalavimus (CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

24Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, jog trečiojo asmens VSDFV Vilniaus skyriaus pasiūlytas bankroto administratorius UAB „INDEPOZIT“ negalėtų būti skiriamas atsakovo bankroto administratoriumi kaip neatitinkantis įstatyme keliamų reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas įvertino visas svarbias aplinkybes, susijusias su siūlomų bankroto administratorių kandidatūrų tinkamumu, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, o apeliantai nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, galimo suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras. Esant nurodytoms aplinkybėms nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „INDEPOZIT“.

25Dėl kitų atskirtajame skunde išdėstytų argumentų, teismas nepasisako, nes jie neturi įtakos ginčijamo klausimo išsprendimui.

26Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė D. K. prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „ARCHITONA“,... 5. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi iškėlė... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 10. 1. Teismo priimta nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo yra... 11. 2. Teismas neatsižvelgė ir neįvertino bankroto administratoriaus UAB... 12. 3. Bankroto administratoriumi paskirti UAB „Adminova“ prašė 3... 13. Atskiraisiais skundais tretieji asmenys UAB „Lietuvos Eltika“ ir UAB... 14. Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirieji skundai netenkintini.... 17. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d.... 18. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 19. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 20. Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina, kad pasiūlytos... 21. Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su apeliantų argumentu, jog... 22. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vien tai, jog to paties bankroto... 23. Apeliantai skundžiamą teismo nutartį laiko nemotyvuota, tačiau apeliacinės... 24. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, jog trečiojo... 25. Dėl kitų atskirtajame skunde išdėstytų argumentų, teismas nepasisako, nes... 26. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 27. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti...