Byla 2-744/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. R. ir pareiškėjos G. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutarties, kuria atmestas pareiškimas dėl daliai areštuoto turto arešto panaikinimo, civilinėje byloje Nr. 2-751-259/2007 pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovams R. R. , Rimanto Rusonio individualiai įmonei, Kauno sporto klubui „Setas“, viešajai įstaigai Registrų centro Kauno filialui, Kauno apskrities viršininko administracijai, trečiajam asmeniui notarei Zitai Kasperovičienei dėl pastato pirkimo-pardavimo ir žemės nuomos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, nuostolių ir sunaikinto turto vertės atlyginimo, teisinės registracijos panaikinimo, įsakymų panaikinimo ir pastatų nugriovimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas Kauno miesto savivaldybė kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu ir prašė: pripažinti negaliojančia 1999 m. gruodžio 1 d. pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Kauno sporto klubas „Setas“ pardavė R. R. karkasinį vieno aukšto sporto kompleksą su priklausiniais-kiemo statiniais Ukmergės g. 22A, Kaune; panaikinti pastato Ukmergės g. 22A su priklausiniais teisinę registraciją, atliktą R. R. nuosavybės teise; panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. A-1732; pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento Valstybinės žemės nuomos 2005 m. vasario 17 d. sutartį Nr. N19/2005-0031; panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. 02-01-1087 „Dėl žemės sklypo Ukmergės g. 22A, Kaune nuomos“; panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. kovo 17 d. sutikimą valstybinėje žemėje statyti naujus statinius ir rekonstruoti esamus (sutikimo Nr. 19-45); priteisti Kauno miesto savivaldybei iš R. Rusonio individualios įmonės, o nesant pakankamai turto iš R. R. nuostolius už laikotarpį nuo 2000 m. spalio 1 d. iki 2005 m. gegužės 15 d., atsiradus nepagrįstai praturtėjant, t.y. nemokamai naudojantis 2 788 kv.m. asfaltuota aikštele, esančia prie pastato Ukmergės g. 22, t.y. 72 078, 54 Lt, ir atlyginti didžiausią sunaikintos 691 kv. m. ploto asfaltuotos aikštelės Ukmergės g. 22 A dalies vertę, t.y. 73 110 Lt, iš viso 145 188,54 Lt; įpareigoti R. Rusonį per 2 mėnesius nugriauti visus pastatus (U1/ž-18,85x10,15 m, NP-6, 36x18,08, NP-5, 07x6,16 m ir NP 9,52x17,91 m) ir tvoras, pastatytas ant aikštelės Ukmergės g. 22A.

4Kauno apygardos teismas 2005 m. balandžio 7 d. nutartimi nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti pastatą-sporto kompleksą, esantį Ukmergės g. 22, Kaune, su kiemo statiniais ir priklausiniais, R. R. ar Rimanto Rusonio individualios įmonės nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, paliekant juos saugoti ir naudotis R. R., o tokių nesant pakankamai ir pinigines lėšas bankų sąskaitose, leidžiant jomis R. R. tik atsiskaityti su ieškovu, mokėti mokesčius ir darbo užmokestį darbuotojams bendrai 1 390 287,26 Lt sumai.

5Kauno apygardos teismas 2005 m. gruodžio 19 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, nusprendė priteisti ieškovui Kauno miesto savivaldybei solidariai iš atsakovų Rimanto Rusonio individualios įmonės ir R. R. 53 318 Lt nuostoliams atlyginti, solidariai iš atsakovų – 1 599,54 Lt žyminio mokesčio valstybei, o kitoje dalyje ieškinį atmesti.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. birželio 5 d. sprendimu Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 19 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovo reikalavimas atlyginti didžiausią sunaikintos aikštelės vertę, paliko nepakeistą; Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 19 d. sprendimo dalį, kuria ieškovui Kauno miesto savivaldybei solidariai iš atsakovų Rimanto Rusonio individualios įmonės ir R. R. buvo priteista 53 318 Lt nuostoliams atlyginti, pakeitė ir šią sprendimo dalį išdėstė taip: priteisė ieškovui Kauno miesto savivaldybei iš R. R.

711 344,77 Lt nuostoliams atlyginti ir 335,15 Lt metinių palūkanų; iš R. R. ir Rimanto Rusonio individualios įmonės solidariai 29 714,49 Lt nuostoliams atlyginti ir 973,29 Lt metinių palūkanų. Kitą sprendimo dalį teismas panaikino ir šioje dalyje ieškinį patenkino, tarp jų 1999 m. gruodžio 1 d. pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Kauno sporto klubas „Setas“ pardavė R. R. karkasinį vieno aukšto sporto kompleksą 1U1ž, unikalus pastato Nr. 19/997-0023-01-5 su priklausiniais-kiemo statiniais, unikalus Nr. 19/997-0023-02-6, Ukmergės g. 22 A, Kaune, pripažino negaliojančia; priteisė iš Kauno sporto klubo „Setas“ R. R. 20 000 Lt; panaikino pastato 1U1ž ir kiemo statinių teisinę registraciją R. R. vardu (nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 20/149906); įpareigojo Rimantą Rusonį iki 2006 m. rugpjūčio 6 d. nugriauti pastatą 1U1ž ir kiemo statinius, išskyrus kiemo aikštelę, (unikalūs Nr. 19/997-0023-01-5 ir 19/997-0023-02-6), esančius Ukmergės g. 22A, Kaune; panaikino Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. A-1732 „Dėl žemės sklypo Ukmergės g. 22A detaliojo plano patvirtinimo“ ir Kauno apskrities viršininko 2005 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. 02-01-1087 „Dėl žemės sklypo Ukmergės g. 22A, Kaune, nuomos“; pripažino negaliojančia 2005 m. vasario 17 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N19/2005-0031 dėl žemės sklypo nuomos R. R.; panaikino Kauno apskrities viršininko administracijos 2005 m. kovo 17 d. sutikimą statyti valstybinėje žemėje naujus statinius (sutikimo Nr. 19-45).

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. kovo 29 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 5 d. sprendimą paliko nepakeistą.

9Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 13 d. nutartimi atidėjo Kauno apygardos teismo sprendimo dalies, kuria R. R. įpareigotas nugriauti pastatą 1U1ž ir kiemo statinius, išskyrus kiemo aikštelę (unikalūs Nr. 19/997-0023-01-5 ir 19/997-0023-02-6), esančius Ukmergės g. 22A, Kaune, įvykdymą keturiems mėnesiams - iki 2007 m. lapkričio 13 d.,

10Atsakovas R. R. ir pareiškėja G. R. 2007 m. rugpjūčio 3 d. pareiškimu kreipėsi į Kauno apygardos teismą ir prašė panaikinti areštą, taikytą antstolio M. Lekečinsko, tokiam turtui: R. R. priklausančiam butui, esančiam Ukmergės g. 22-78, Kaune, R. R. asmeninei sąskaitai Vilniaus banke, G. R. priklausančiam butui, esančiam Savanorių pr. 278-55, Kauno m. Atsakovas ir pareiškėja prašė palikti areštą (apribojimus) antstolio M. Lekečinsko 2007 m. gegužės 16 d. turto arešto aktu uždėtą disponavimo apribojimą 57 000 Lt sumai tokiam turtui: ¾ dalims vieno aukšto plytų mūro ūkinio pastato, kurio viso užstatytas plotas 10 kv. m, esančio Pikulio g., Kaune, ¾ dalims vieno aukšto medžio su karkasu sienų ūkinio pastato, kurio viso užstatytas plotas 20 kv.m, esančio Pikulio g. 39, Kaune, 400/813 dalims kitos paskirties (individualiems namams statyti ir eksploatuoti) žemės sklypo (unikalus numeris 1901-0023-0023), bendras plotas 0,0813 ha, esančio Pikulio g. 39, Kaune.

11Prašyme nurodė, kad nurodytoji 57 000 Lt suma ženkliai viršija likusią vykdomojoje byloje neišieškotą sumą. Skolininkas turi teisę pasirinkti, kuriam turtui palikti areštą, jeigu areštuoto turto vertė yra pakankama įvykdyti vykdomojoje byloje piniginius išieškojimus.

12Kauno apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartimi atsakovo R. R. ir pareiškėjos G. R. pareiškimą atmetė.

13Teismas nutartyje nurodė, kad iš bylos medžiagos ir prašymo matyti, jog teismų sprendimais priteistos pinigų sumos ir sprendimas dalyje dėl įpareigojimo R. R. nugriauti pastatą ir kiemo statinius neįvykdytas. Šiuo metu yra priverstinai vykdoma ir Lietuvos Apeliacinio teismo sprendimo dalis dėl įpareigojimo Rimantą Rusonį iki 2006 m. rugpjūčio 6 d. nugriauti pastatą 1U1ž ir kiemo statinius, išskyrus kiemo aikštelę, esančius Ukmergės g. 22A, Kaune. Teismas nurodė, kad šios teismo sprendimo dalies įvykdymui tikslinga palikti galioti areštą atsakovui su pareiškėja G. R. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiam turtui (butui Nr. 78, esančiam Ukmergės g. 22, Kaune; R. R. asmeninei sąskaitai Vilniaus banke; G. R. priklausančiam butui Nr. 55, esančiam Savanorių pr. 278, Kaune areštą), kadangi, R. R. gera valia neįvykdžius sprendimo dalies dėl įpareigojimo nugriauti statinius, teismo sprendimo dalies įvykdymas gali pasunkėti ar tapti negalimas, nes nebus užtikrintas priverstinio vykdymo procese ieškovo turėtų vykdymo išlaidų atlyginimas.

14Atskiruoju skundu atsakovas R. R. ir pareiškėja G. R. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartį ir prašymą patenkinti.

15Atskirajame skunde nurodo, kad pareiškime pirmosios instancijos teismui nurodyta

1657 000 Lt suma, kuria antstolis įvertino areštuotą turtą, žymiai viršija vykdomosiose bylose likusią neišieškotą sumą. Bendra išieškoma pagal vykdomąsias bylas suma yra 42 367,70 Lt (11 679,92 Lt +30 687,78 Lt), o išieškota suma yra 6 801,82 Lt (4 024,72 Lt skolai padengti ir 2 777,10 Lt vykdymo išlaidoms sumokėti). Likusi neišieškota suma yra 38 342,98 Lt. Prašomas palikti areštas turtui, kurio vertė pagal vykdomuosius raštus viršija likusią neišieškotą sumą net 18 657,02 Lt. Ši suma yra pakankama padengti išlaidas statiniams nugriauti. Turtas areštuotas tik piniginių lėšų išieškojimui. Areštuoti yra du butai Kaune.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą Kauno miesto savivaldybė prašo atmesti atskirąjį skundą ir Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Remiantis CPK 150 straipsnio penktąja dalimi, jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo.

20Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. birželio 5 d. sprendimu, kurį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. kovo 29 d. nutartimi (t. 2, b.l. 258-267) paliko nepakeistą, Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 19 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovo reikalavimas atlyginti didžiausią sunaikintos aikštelės vertę, paliko nepakeistą, nusprendė priteisti ieškovui Kauno miesto savivaldybei iš R. R. 11 344,77 Lt nuostoliams atlyginti ir 335,15 Lt metinių palūkanų, iš R. R. ir Rimanto Rusonio individualios įmonės solidariai 29 714,46 Lt nuostoliams atlyginti ir 973,29 Lt metinių palūkanų, kitą sprendimo dalį panaikinti ir šioje dalyje ieškinį patenkinti.

21Kaip matyti iš į bylą pateiktos antstolio M. Lekečinsko 2007 m. rugsėjo 24 d. pažymos Nr.0022/07/09996 (t. 3, b.l. 55), skolininkas R. R. pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-751-259 dėl 11 679,92 Lt išieškojimo yra sumokėjęs 2 086,94 Lt, iš jų 621,67 Lt skolai padengti ir 1 465,17 Lt vykdymo išlaidų, o neišieškotas skolos likutis sudaro 11 058,25 Lt. Antstolio M. Lekečinsko 2007 m. rugsėjo 24 d. pažyma Nr. 0022/07/09994 (t. 3, b.l. 56) patvirtina, kad R. R. pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-751-259 dėl 30 687,78 Lt išieškojimo yra sumokėjęs 4 714,98 Lt, iš jų

223 403,05 skolai padengti, ir 1 311,93 Lt vykdymo išlaidoms, o neišieškotas skolos likutis sudaro 27 284,73 Lt. Taigi neišieškotas skolos likutis sudaro 38 342,98 Lt. Remiantis kartu su R. R. ir G. R. 2007 m. lapkričio 6 d. pareiškimu pateikta antstolio M. Lekečinsko 2007 m. lapkričio 6 d. pažyma Nr. 0022/07/09995 (t. 3, b.l. 74) skolininkas R. R. pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-751-259 dėl 30 687,78 Lt išieškojimo per laikotarpį nuo 2007 m. spalio mėnesio iki 2007 m. lapkričio mėnesio į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėjo 3 136,40 Lt. Iš šių pažymų matyti, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. birželio 5 d. sprendimo dalis dėl skolos išieškojimo nėra visiškai įvykdyta ir skolos likutis yra ne mažiau kaip 35 206,58 Lt.

23Byloje taip pat nėra duomenų, kad būtų buvusi įvykdyta Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo dalis dėl įpareigojimo nugriauti pastatą ir kiemo statinius, esančius Ukmergės g. 22A, Kaune. Kauno apygardos teismui 2007 m. liepos 13 d. nutartimi atidėjus sprendimo dalies dėl pastato nugriovimo įvykdymą keturiems mėnesiams, t.y. iki 2007 m. lapkričio 13 d., pareiškėjai nepatvirtino, kad ši sprendimo dalis jau yra įvykdyta.

24Nesant įvykdytam teismo sprendimui, taikytos laikinosios apsaugos priemonės negali būti panaikintos ir galioja, nes pagrindas taikyti šias priemones neišnyko.

25Nors antstolis M. Lekečinskas, 2007 m. gegužės 16 d. turto arešto aktu areštavęs ¾ dalis mūrinio ūkinio pastato, ¾ dalis karkasinio ūkinio pastato, 400/813 dalis kitos paskirties (individualiems namams statyti ir eksploatuoti) 0,0813 ha žemės sklypo, areštuoto turto vertę nurodė 54 500 Lt, tačiau šio turto likvidacinė vertė, atsižvelgus į pastatų paskirtį ir dydį (10 kv. m. ir 20 kv. m.), taip pat į tai, kad buvo areštuotas ne visas turtas, o tik jo dalis, gali būti žymiai mažesnė. Atsakovas ir pareiškėja nepateikė teismui duomenų apie kitokią, nei antstolio nustatytą prašomo palikti areštuotu turto vertę, o kitų turto vertę patvirtinančių duomenų byloje nėra. Dėl šios priežasties darytina išvada, kad nėra pagrindo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones daliai areštuoto turto, nes, priešingu atveju, nebus užtikrintas Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. birželio 5 d. sprendimu ieškovui priteistos sumos išieškojimas.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimui svarbias šios bylos aplinkybes bei padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Palikti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas Kauno miesto savivaldybė kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 4. Kauno apygardos teismas 2005 m. balandžio 7 d. nutartimi nutarė taikyti... 5. Kauno apygardos teismas 2005 m. gruodžio 19 d. sprendimu ieškinį patenkino... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. birželio 5 d. sprendimu Kauno apygardos... 7. 11 344,77 Lt nuostoliams atlyginti ir 335,15 Lt metinių palūkanų; iš R. R.... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. kovo 29 d. nutartimi Lietuvos... 9. Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 13 d. nutartimi atidėjo Kauno apygardos... 10. Atsakovas R. R. ir pareiškėja G. R. 2007 m. rugpjūčio 3 d. pareiškimu... 11. Prašyme nurodė, kad nurodytoji 57 000 Lt suma ženkliai viršija likusią... 12. Kauno apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartimi atsakovo R. R. ir... 13. Teismas nutartyje nurodė, kad iš bylos medžiagos ir prašymo matyti, jog... 14. Atskiruoju skundu atsakovas R. R. ir pareiškėja G. R. prašo panaikinti Kauno... 15. Atskirajame skunde nurodo, kad pareiškime pirmosios instancijos teismui... 16. 57 000 Lt suma, kuria antstolis įvertino areštuotą turtą, žymiai viršija... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Kauno miesto savivaldybė prašo atmesti... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Remiantis CPK 150 straipsnio penktąja dalimi, jeigu ieškinys patenkinamas,... 20. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. birželio 5 d. sprendimu, kurį Lietuvos... 21. Kaip matyti iš į bylą pateiktos antstolio M. Lekečinsko 2007 m. rugsėjo 24... 22. 3 403,05 skolai padengti, ir 1 311,93 Lt vykdymo išlaidoms, o neišieškotas... 23. Byloje taip pat nėra duomenų, kad būtų buvusi įvykdyta Lietuvos... 24. Nesant įvykdytam teismo sprendimui, taikytos laikinosios apsaugos priemonės... 25. Nors antstolis M. Lekečinskas, 2007 m. gegužės 16 d. turto arešto aktu... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 28. Palikti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartį nepakeistą....