Byla 2YT-352-548/2017
Dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą, suinteresuoti asmenys byloje – notarė Rasa Inokaitienė, AB „Šiaulių bankas“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir BUAB „Domus Altera“

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Juodis, sekretoriaujant Tatjanai Daugirdienei, dalyvaujant pareiškėjai I. P., suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyriaus atstovui Laurynui Zinkevičiui, nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui notarei Rasai Inokaitienei, suinteresuotų asmenų AB „Šiaulių bankas“, BUAB „Domus altera“ atstovams,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. P. skundą dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą, suinteresuoti asmenys byloje – notarė Rasa Inokaitienė, AB „Šiaulių bankas“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir BUAB „Domus Altera“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja I. P. kreipėsi į teismą su skundu dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą, suinteresuoti asmenys byloje – notarė Rasa Inokaitienė, AB „Šiaulių bankas“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir BUAB „Domus Altera“, prašydama įpareigoti notarę Rasą Inokaitienę išregistruoti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos teisės įkeitimą.

5Pareiškėjas nurodė, kad žemės sklypo nuomos įkeitimas atsirado ir įkeitimo teisė buvo įregistruota 2008 m. rugpjūčio 13 d., kai žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), dar nebuvo suformuotas ir žemės sklypą nuomojo įkeitimo davėjas UAB „Domus Altera“. UAB „Domus Altera“ nuomojo valstybinį žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), kurio nuomos teisę įkeitė AB „Šiaulių bankui“. Vėliau žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), buvo padalintas į atskirus sklypus ir buvo suformuotas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ). Į pastarąjį žemės sklypą buvo atkurtos nuosavybės teisės ir pareiškėja tapo žemės sklypo bendraturte. Prieš atkuriant nuosavybės teises į žemės sklypą, valstybinės žemės nuomos sutartis su UAB „Domus Altera“ buvo nutraukta ir išregistruota iš nekilnojamojo turto registro. 2016 m. lapkričio 23 d. pareiškėja kreipėsi į notarę Rasą Inokaitienę, prašydama išregistruoti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos teisės įkeitimą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.224 str. 1 d. 4 p. – pasibaigus teisės, esančios įkeitimo dalyku, galiojimu terminui. Notarė 2016 m. gruodžio 23 d. pateikė atsisakymą išregistruoti aptariamo žemės sklypo nuomos teisės įkeitimą, motyvuodama tuo, kad įkaito davėjas AB „Šiaulių bankas“ nesutinka su nuomos teisių įkeitimo išregistravimu. Pareiškėja mano, kad notarė visiškai nepagrįstai, nemotyvuotai ir neteisėtai atsisakė išregistruoti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos teisės įkeitimą (b. l. 3-4).

6Teismo posėdžio metu pareiškėja I. P. palaikė skunde išdėstytus reikalavimus ir nurodytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad Nacionalinės žemės tarnybos Kauno skyrius 2016 m. sausio 8 d. sprendimais atkūrė nuosavybės teisę į žemės sklypą, esantį ( - ). Su kitais sklypų savininkais užregistravę sklypus Registrų centre, pastebėjo, kad išrašuose yra išlikęs įrašas, kad žemės sklypas yra įkeistas nuomos teise. Pareiškėja kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą ir į AB „Šiaulių bankas“, jog būtų panaikintas minėtas įrašas, tačiau įrašas panaikintas nebuvo, dėl ko pareiškėja negali laisvai disponuoti savo turtu. Su prašymu panaikinti žemės sklypo įkeitimo nuomos teise įrašą, pareiškėja kreipėsi į notarę, tačiau notarė naikinti įrašą atsisakė, motyvuodama tuo, kad dėl įrašo panaikinimo nesutiko kreditorė, t. y. AB „Šiaulių bankas“. Pareiškėja taip pat nurodė, kad anksčiau žemės sklypas priklausė valstybei ir jį nuomojosi suinteresuotas asmuo BUAB „Domus Altera“. Nacionalinė žemės tarnyba atkūrė nuosavybės teises į žemės sklypą, esantį ( - ), ir jį padalino į 22 sklypus, vienas sklypas nuosavybės teise būtent ir priklauso pareiškėjai. Sklypas yra tuščias, jame nestovi jokie suinteresuotam asmeniui BUAB „Domus Altera“ priklausantys statiniai. Pareiškėja taip pat nurodė, kad dėl jai priklausančio žemės sklypo šiuo metu yra nagrinėjama byla Kauno apylinkės teisme, kurioje suinteresuotas asmuo BUAB „Domus Altera“ prašo palikti galioti žemės sklypo įkeitimą nuomos teise, sprendimas byloje dar nėra priimtas.

7Suinteresuotas asmuo notarė Rasa Inokaitienė atsiliepime į skundą (b. l. 27-29, 41-43) nurodė, kad su skundu nesutinka, nes pirma, teisės, esančios įkeitimo dalyku, galiojimo terminas nėra pasibaigęs, kadangi dėl šios teisės ir su tuo susijusių įsipareigojimų vykdymo vyksta teisminiai ginčai, t. y. šiai dienai konstatuojama teisinio neapibrėžtumo situacija, kuriai esant kreditorius nesutinka išregistruoti žemės sklypo nuomos teisių įkeitimą. Antra, įstatymas notarui nesuteikia įgaliojimų spręsti dėl ginčijamos teisės įgyvendinimo, kas taip pat reiškia, kad notarė nagrinėjamoje situacijoje ne tik galėjo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, bet ir imperatyviai privalėjo šio veiksmo neatlikti. Trečia, kartu su prašymu pareiškėja nepateikė jokio kreditoriaus patvirtinimo apie prievolių pabaigą, kuris privalomai turi būti pateikiamas prašant atlikti įkeitimo išregistravimą.

8Suinteresuotas asmuo BUAB „Domus Altera“ atsiliepime į skundą (b. l. 45-79) prašė teismo pareiškėjos skundą nagrinėti teismo nuožiūra ir suinteresuotu asmeniu į bylą įtraukti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos. Nurodė, kad patvirtinus ginčo žemės sklypo detalųjį planą ir suformavus naujus žemės sklypus, AB „Šiaulių bankas“ išsaugojo savo teisėtus interesus ir toliau užtikrinti turimą kreditorinį reikalavimą, automatiškai įkeičiant žemės sklypo teritorijoje suformuotų naujų žemės sklypų nuomos teises. Kuomet Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atkūrė nuosavybės teisę pareiškėjai ir kitiems asmenims į hipotekos kreditoriui įkeistą turtinę teisę, susidarė logiškai nepaaiškinama situacija. Šiai dienai BUAB „Domus Altera“ nėra pilnai atsiskaičiusi su hipotekos kreditoriumi AB „Šiaulių bankas“, todėl pagrindo išregistruoti įkeitimą, nėra. Pažymėjo, kad dėl Nacionalinės žemės tarnybos neteisėtų veiksmų, t. y. atsisakymo išnuomoti dalį ginčo sklypų, suinteresuoto asmens iniciatyva Kauno apylinkės teisme yra pradėtas civilinis ginčas.

9Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į skundą (b. l. 127-129) prašė teismo pareiškėjos skundą nagrinėti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodyta, kad pertvarkius įkeistą nuomos teise žemės sklypą, esantį ( - ), juridinis faktas apie valstybinio žemės sklypo, esančio ( - ), turtinės teisės įkeitimą išliko, nors turėjo būti išregistruotas.

10Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyriaus atstovas Laurynas Zinkevičius prašė skundą nagrinėti teismo nuožiūra. Pažymėjo, kad Kauno apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla, kurioje ieškovė BUAB „Domus Altera“ ieškiniu prašo atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sudaryti žemės sklypų nuomos sutartis, taip pat prašo pripažinti žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos teisės įkeitimą galiojančiu. Minėta byla yra susijusi su pareiškėjai priklausančiu žemės sklypu, dėl kurio notarė atsisakė išregistruoti nuomos įkeitimo teisę. Kadangi Kauno apylinkės teisme vyko dar tik vienas teismo posėdis, kuris buvo atidėtas, nespėta pateikti prašymo dėl pareiškėjos I. P. įtraukimo byloje suinteresuotu asmeniu.

11Suinteresuotas asmuo AB „Šiaulių bankas“ atsiliepime į skundą (b. l. 84-91) nurodė, kad nesutinka su skundu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, nes nuomos teisės įkeitimo išregistravimas būtų fundamentalus kreditoriaus interesų pažeidimas, be to, nuomos teisės įkeitimas negali būti išregistruojamas, nes vyksta teisminiai ginčai, susiję su nuomos teisės suteikimu. Atsiliepime nurodyta, kad iki žemės sklypo pertvarkymo, kurio metu buvo suformuoti nauji žemės sklypai, kurių vienas dabar nuosavybės teise priklauso pareiškėjai, suinteresuotam asmeniui kaip kreditoriui buvo įkeista visa pradinio žemės sklypo teritorijos nuomos teisė, kurią bankas išsaugojo automatiškai įkeičiant pradinio žemės sklypo teritorijoje suformuotų naujų žemės sklypų nuomos teises. Kadangi įkeitimas, kaip juridinis faktas, yra išlikęs, notarė neturi teisės išregistruoti žymos apie jį. Atsiliepimu taip pat prašoma stabdyti bylą tol, kol kitoje byloje bus galutinai išspręstas prašomo išregistruoti įkeitimo galiojimo klausimas ir priteisti suinteresuoto asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas.

12Suinteresuotas asmuo notarė Rasa Inokaitienė ir suinteresuotų asmenų AB „Šiaulių bankas“ ir BUAB „Domus Altera“ atstovai į teismo posėdį neatvyko, byloje gauti prašymai bylą nagrinėti suinteresuotam asmeniui ir atstovams nedalyvaujant (b. l. 29, 136, 137).

13Pareiškėjai I. P. ir suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyriaus atstovui sutinkant, civilinė byla išnagrinėtina suinteresuotam asmeniui notarei Rasai Inokaitienei ir suinteresuotų asmenų AB „Šiaulių bankas“ ir BUAB „Domus Altera“ atstovams nedalyvaujant.

14Skundas atmestinas.

15Pareiškėja I. P. skundžia notarės Rasos Inokaitienės notarinį veiksmą – atsisakymą išregistruoti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos teisės įkeitimą. Anot pareiškėjos, notarė visiškai nepagrįstai, nemotyvuotai bei neteisėtai atsisakė išregistruoti aptariamo žemės sklypo nuomos teisės įkeitimą.

16Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 1 ir 2 str. nuostatas, notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notarui suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų ir jų padalinių subjektines teises ir juridinius faktus, užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Tokia notaro funkcijos samprata suponuoja išvadą, kad notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus. Notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-03 nutartis, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011). Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 40 str. numato, kad notaras privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų.

17Iš bylos medžiagos, šalių paaiškinimų, taip pat informacinės teismų sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad pareiškėja I. P. kreipėsi į notarę Rasą Inokaitienę dėl juridinio fakto – įkeistos nuomos teisės išregistravimo. Pareiškėja notarei pateikė tik prašymą, jokių dokumentų, patvirtinančių, kad kreditorius atsisako hipotekos, arba kreditoriaus patvirtinimo, jog hipoteka užtikrinta prievolė yra įvykdyta, nepateikė (b. l. 5). Notarė kreipėsi į AB „Šiaulių bankas“, kuri notarę informavo apie vykstančius teisminius ginčus, taip pat nesutikimą išregistruoti žemės sklypo nuomos teisių įkeitimą. Notarė apie AB „Šiaulių bankas“ nesutikimą informavo pareiškėją (b. l. 6-8). Be to, minėtas notarės atsakymas pareiškėjai neatitinka notariniam atsisakymui keliamų formos ir turinio reikalavimų, todėl sprendžiama, kad notarė minėtu raštu ne atsisakė atlikti notarinį veiksmą, o tik informavo pareiškėją apie AB „Šiaulių bankas“ nesutikimą su pareiškėjos prašymu. Taip pat nustatyta, kad Kauno apylinkės teisme šiuo metu vyksta teisminis ginčas pagal ieškovės BUAB „Domus Altera“ ieškinį dėl valstybinės žemės sklypų ( - ) ir ( - ), nuomos, nuosavybės teisių į žemės sklypą ( - ), Kaune, neteisėto atkūrimo ir nuomos teisių hipotekos tęstinumo užtikrinimo (civilinės bylos Nr. ( - )). Taigi nurodyta aplinkybė patvirtina, kad ne tik nėra užbaigtas nuosavybės teisių į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), Kaune, atkūrimo procesas – nagrinėjamas nuosavybės teisių į žemės sklypą teisėtumo klausimas, bet ir teisės, esančios įkeitimo dalyku, galiojimo terminas nėra pasibaigęs, kaip tai nurodė pareiškėja. Be to, šiai dienai BUAB Domus Altera“ nėra pilnai atsiskaičiusi su hipotekos kreditore AB „Šiaulių bankas“. Tokiu atveju, kuomet asmens teisės yra ginčijamos ar faktinės aplinkybės nėra aiškios, įstatymas nesuteikia teisės notarui tvirtinti tokias teises ar juridinius faktus, todėl pareiškėja nepagrįstai teigia, kad notarė nepagrįstai, nemotyvuotai bei neteisėtai atsisakė atlikti notarinį veiksmą. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju notarei patenkinus pareiškėjos prašymą, o vėliau teismui patenkinus ieškovės BUAB „Domus Altera“ Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. ( - ) reikalavimus, gali kilti notaro atsakomybės ir žalos atlyginimo klausimas.

18Taigi, nustačius aplinkybes, kad pareiškėja notarei su prašymu nepateikė jokio kreditorės patvirtinimo apie prievolių pabaigą, kuris privalomai turi būti pateikiamas prašant atlikti įkeitimo išregistravimą, taip pat, kreditorei nesutikus su pareiškėjos prašymu ir nustačius, kad teisme vyksta ginčai dėl šioje byloje aptariamo žemės sklypo, t. y. byloje esant teisiniam neaiškumui, laikytina, kad notarė Rasa Inokaitienė pagrįstai ir teisėtai atsisakė atlikti pareiškėjos skundžiamą notarinį veiksmą. Remiantis išdėstytu, pareiškėjos I. P. skundas dėl notarės Rasos Inokaitienės veiksmų – atsisakymo atlikti notarinį veiksmą – atmestinas.

19Suinteresuotas asmuo AB „Šiaulių bankas“ už atsiliepimo į skundą surašymą prašo iš pareiškėjos I. P. priteisti 1149,50 Eur bylinėjimosi išlaidų (b. l. 113-119). Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus lemia šios teisenos specifika. Paprastai tai yra vienašalė teisena, kai nėra priešingų interesų turinčių šalių. Dėl to pagal Lietuvos Respublikos CPK 443 straipsnio 6 dalį dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Ypatingosios teisenos bylose šiuo atžvilgiu galioja kitokia nei ginčo teisenos atveju taisyklė – kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo pats atsako už savo išlaidas ir jos nėra atlyginamos. Įstatyme nurodyta išimtis, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Nagrinėjamoje byloje suinteresuoto asmens AB „Šiaulių bankas“ bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš pareiškėjos, kurios interesas bylos baigtimi yra priešingas suinteresuoto asmens AB „Šiaulių bankas“ interesams. Suinteresuoto asmens AB „Šiaulių bankas“ prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti atlyginimo suma – 1149,50 Eur neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakyme dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos) 8.2 p. nustatyto dydžio, tačiau pažymėtina, kad pagal minėtų Rekomendacijų 2 p., nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti ne tik maksimalius dydžius, tačiau ir į bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą; specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas bei kitas svarbias aplinkybes. Atsižvelgiant į tai, kad byla yra nedidelės apimties, nesudėtinga, joje nėra gausu šalių teiktų rašytinių įrodymų ir procesinių dokumentų, kurių parengimui ir vertinimui reikėjo didelių laiko sąnaudų, byloje nebuvo nagrinėjami specifiniai klausimai, kurių vertinimui reikia specialių žinių, todėl teismas sprendžia, kad suinteresuoto asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos yra pernelyg didelės, neadekvačios bylos ir parengtų procesinių dokumentų sudėtingumui. Išdėstyti argumentai sudaro pagrindą suinteresuoto asmens prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas mažinti iki 300,00 Eur.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 443, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

21pareiškėjos I. P. skundą dėl notarės Rasos Inokaitienės veiksmų atmesti.

22Priteisti iš I. P., a. k. ( - ) 300,00 Eur (tris šimtus eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų AB „Šiaulių bankas“, į. k. 112025254, naudai.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos 3. Teismas... 4. pareiškėja I. P. kreipėsi į teismą su skundu dėl... 5. Pareiškėjas nurodė, kad žemės sklypo nuomos įkeitimas atsirado ir... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėja I. P. palaikė skunde... 7. Suinteresuotas asmuo notarė Rasa Inokaitienė atsiliepime į skundą (b. l.... 8. Suinteresuotas asmuo BUAB „Domus Altera“ atsiliepime į skundą (b. l.... 9. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 10. Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie... 11. Suinteresuotas asmuo AB „Šiaulių bankas“ atsiliepime į skundą (b. l.... 12. Suinteresuotas asmuo notarė Rasa Inokaitienė ir suinteresuotų asmenų AB... 13. Pareiškėjai I. P. ir suinteresuoto asmens Nacionalinės... 14. Skundas atmestinas.... 15. Pareiškėja I. P. skundžia notarės Rasos Inokaitienės... 16. Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 1 ir 2 str. nuostatas, notaras... 17. Iš bylos medžiagos, šalių paaiškinimų, taip pat informacinės teismų... 18. Taigi, nustačius aplinkybes, kad pareiškėja notarei su prašymu nepateikė... 19. Suinteresuotas asmuo AB „Šiaulių bankas“ už atsiliepimo į skundą... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 443, 513... 21. pareiškėjos I. P. skundą dėl notarės Rasos... 22. Priteisti iš I. P., a. k. ( - )... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...