Byla 2S-1568-275/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Virginija Volskienė ir Dalia Kačinskienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „LT Valda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „LT Valda“ ieškinį atsakovėms A. K. ir J. N., trečiajam asmeniui AB Rytų skirstomiesiems tinklams dėl nepagrįstai įgytų lėšų išieškojimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010-05-17, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „LT Valda“ ieškinį atsakovėms A. K. ir J. N., trečiajam asmeniui AB Rytų skirstomiesiems tinklams dėl nepagrįstai įgytų lėšų išieškojimo, priėmė sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį atmetė.

8Ieškovas UAB „LT Valda“ pateikė teismui apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-05-17 sprendimo.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010-06-18 nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „LT Valda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-05-17 sprendimo. Teismas nurodė, kad CPK 307 str. nustatyta, jog apeliacinis skundas gali būti paduotas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Konstatavo, kad skundžiamas sprendimas priimtas 2010-05-17 posėdyje, apie kurį buvo informuoti proceso dalyviai, todėl apeliacinis skundas turėjo būti paduotas iki 2010-06-16 dienos imtinai. Ieškovo UAB „LT Valda“ apeliacinis skundas teisme gautas 2010-06-17, t.y. apeliacinis skundas gautas praleidus įstatymo nustatytą terminą. Ieškovas nepateikė jokio motyvuoto prašymo terminui atnaujinti bei nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Teismas motyvavo, kad CPK 315 str. 2 d. 1 p. nurodo, jog skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus terminą, nustatytą jam paduoti, ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas.

11III. Atskirojo skundo bei atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

12Ieškovas UAB „LT Valda“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono teismo 2010-06-18 nutartį dėl atsisakymo priimti apeliacinį skundą ir klausimą išspręsti iš esmės - atnaujinti dėl svarbios priežasties praleistą terminą apeliaciniam skundui dėl 2010-05-17 Vilniaus rajono teismo sprendimo paduoti ir priimti UAB „LT Valda“ apeliacinį skundą. Nurodo, kad 2010-05-04 vykusiame teismo posėdyje buvo pasirašytinai informuotas apie sprendimo paskelbimą 2010-05-17 1630 val. Ieškovas pasirašydamas, kad yra informuotas ir atsižvelgdamas į tai, kad sprendimo paskelbime šalių dalyvavimas nėra privalomas, atsiklausė teismo, ar sprendimo paskelbimo posėdyje bus paruoštas sprendimas rašytine forma ir paskelbimo metu ieškovas galės jį pasiimti. Ieškovui buvo pasiūlyta pasiskambinti tel. 852750897 ir susižinoti. 2010-05-19 ieškovo atstovė advokatė Aurelija Puzinienė iš Advokatės Aurelijos Puzinienės kontorai priklausančio telefono Nr. ( - ) skambino posėdžių sekretorei V. K. tel. ( - ). Teismo posėdžio sekretorės neradus, telefonu buvo pasiūlyta apie priimtą sprendimą ir galimybę jį atsiimti pasiskambinti paklausti teisėjo Mariaus Rapolo Žuko padėjėjai tel. ( - ). Telefonu iš teisėjo padėjėjos sužinota sprendimo rezoliucinė dalis, t.y. kad ieškovo ieškinys atmestas, esant suinteresuotumui kuo skubiau susipažinti su sprendimo aprašomąja ir motyvuojamąja dalimis, buvo domimasi dėl sprendimo nuorašo gavimo galimybės ir nors 2010-05-04 teismo posėdžio protokole užfiksuota, kad teisėjas skelbia sprendimą, tačiau 2010-05-19 teisėjo padėjėja užtikrino, kad tik po dviejų dienų, t.y. 2010-05-21 bus sprendimas paruoštas ir jį ieškovas galės atsiimti. Kai tik teismo sprendimas buvo paruoštas, t.y. 2010-05-21, ieškovo atstovas A. P. pasirašytinai atsiėmė galutinai surašytą Vilniaus rajono teismo sprendimą. Ieškovas pažymi, kad Konstitucija netoleruoja tokios teisinės ir faktinės situacijos, kai baigiamasis teismo aktas (sprendimas, nuosprendis, nutartis, nutarimas) yra oficialiai priimamas ir viešai paskelbiamas ne visas, inter alia kai yra oficialiai priimama ir viešai paskelbiama tokio akto rezoliucinė dalis (kurioje yra išdėstomas sprendimas iš esmės), o ją (t.y. joje išdėstytą teismo sprendimą) pagrindžiantys argumentai - jo priėmimo motyvai yra surašomi vėliau, post factum. Todėl atsižvelgiant į išdėstytas faktines aplinkybes, kad baigiamojo teismo akto priėmimas pažeidė asmens teises, t.y. sutrumpino CPK 307 str. nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą 4 dienomis, bei į tai, kad pagal sprendime nurodytą datą apeliacinis skundas buvo paduotas pagal CPK 307 str. nustatytą terminą tik vieną dieną vėliau, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, jei teismas vertintų, kad ieškovė vis dėl to praleido apskundimo terminą, tai CPK 78 str. 1 d. nustatyta galimybė atnaujinti praleistą procesinį terminą, jei teismas pripažįsta praleidimo priežastis svarbiomis. Tokia teisės taikymo ir aiškinimo taisyklė suformuota ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/1999 m. Atsižvelgiant į tai, kad priimta teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai, teismo sprendimo priėmimas, nesurašius viso teismo baigiamojo akto, laikytinas svarbia priežastimi dėl apeliacinio skundo padavimo termino atnaujinimo.

13Atsakovės A. K. ir J. N. atsiliepimais į atskirąjį skundą prašo palikti pirmos instancijos teismo nutartį nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad skundas dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-05-17 sprendimo pateiktas 2010-06-17. Skundo pateikimo momentu nei ieškovas, nei jo įgaliota atstovė, advokatė Aurelija Puzinienė, neprašė atnaujinti termino skundui paduoti, t.y. tiek ieškovas, tiek jo įgaliota atstovė manė, kad 2010-06-17 yra paskutinė termino diena skundui paduoti dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimo išnagrinėtoje civilinėje byloje. Akivaizdu, kad ieškovas, profesionali savo srities specialistė, įgaliota atstovė, advokatė Aurelija Puzinienė, padarė aritmetinę klaidą ir neįskaičiavo 2010-05-31 dienos, kuri nulėmė, kad skundo padavimo termino paskutinė diena yra 2010-06-16. Todėl, ieškovo įgaliotos advokatės Aurelijos Puzinienės, atskirajame skunde dėstomi motyvai ir argumentai pagrįsti netiesioginiais įrodymais, yra tiesiog nekorektiškas elgesys atsakovių ir kolegų atžvilgiu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad iš pateiktos telefoninių pokalbių išklotinės matyti, jog advokatė Aurelija Puzinienė 2010-05-19 neskambino savo klientui. Įrodymų, kad klientui skambino 2010-05-19, nepateikė. Įrodymų, kad klientas buvo Vilniaus rajono apylinkės teismo pastate, taip pat nepateikė. Įrodymų, kad 2010-05-21 skambino į Vilniaus rajono apylinkės teismą ir tikslinosi ar gali atvykti pasiimti, tariamai, buvusio neparengto teismo sprendimo - nepateikė. Atsižvelgiant į nurodytus faktus, galima daryti išvadą, kad advokatė Aurelija Puzinienė 2010-05-19 buvo informuota apie galimybę atsiimti paruoštą teismo sprendimą. Tokią teisę ieškovas įgyvendino pats, savarankiškai nuvykdamas 2010-05-21 į Vilniaus rajono apylinkės teismą, tiksliai žinodamas, kad minėtą teismo sprendimą gaus. Ieškovas turėjo 26 dienas skundui paduoti. Nustatytą terminą skundui paduoti praleido dėl klaidos. Termino atnaujinti skundui paduoti, 2010-06-17 neprašė.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo argumentus, įvertinęs apelianto nurodomas aplinkybes bei įstatymo leidėjo nuostatą, užtikrinančią byloje dalyvaujančių asmenų teisę apskųsti teismo sprendimą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas ir nepagrįstai atsisakė priimti ieškovo UAB „LT Valda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-05-17 sprendimo.

17CPK numato, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos per tą teismą, kurio sprendimas yra skundžiamas (CPK 307 str. 1 d., 310 str.). Įstatymų leidėjas, nustatydamas teismo sprendimų apeliacinio apskundimo tvarką ir terminus, siekia užtikrinti teismo sprendimų, o tuo pačiu ir civilinių teisinių santykių, stabilumą. CPK 307 str. 2 d. numato, jog apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Įstatymas neįvardija, kokios priežastys laikytinos svarbiomis, palikdamas šį klausimą spręsti teismui savo nuožiūra. Ar termino praleidimo priežastis yra svarbi ar ne, sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes, taip pat į tai, kad kiekvienam asmeniui turi būti užtikrinta teisė į teisingą teismą. Vienas iš teisingo teismo aspektų yra asmeniui pasiekiama galimybė apskųsti teismo sprendimą. Europos Tarybos Ministrų komiteto 1995-02-07 rekomendacijose Nr. R(95)5 esanti nuostata, kad šalims iš principo turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus, orientuoja įstatymų leidėją į tai, kad būtų sukurti įstatymai, kurie užtikrintų realią galimybę apskųsti teismo sprendimą.

18Spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes. Nustatyta, kad apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-05-17 sprendimo ieškovas padavė 2010-06-17, t.y. viena diena praleidęs įstatymo nustatytą trisdešimties dienų terminą. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo atstovui A. P. teismo sprendimo nuorašas buvo įteiktas 2010-05-21. Ieškovas nurodė, kad sprendimo nuorašo negalėjo atsiimti sprendimo paskelbimo dieną 2010-05-17, kadangi teismo darbuotojai informavo, jog sprendimo nuorašai bus paruošti tik 2010-05-21. Šios aplinkybės pažeidė ieškovo teises, t.y. sutrumpino CPK 307 str. nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą 4 dienomis. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 307 str. 2 d., leidžiančioje atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą, svarbių priežasčių sąrašas nepateiktas. Spręsdamas tokio pobūdžio klausimą teismas vertina konkrečias aplinkybes. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas ieškovo nurodytą ir įrodymais pagrįstą priežastį bei termino praleidimo trukmę įvertino neteisingai. Šiuo atveju ieškovui pavėluotai įteiktas sprendimo nuorašas galėjo būti objektyvia kliūtimi laiku paduoti apeliacinį skundą, be to pažymėtina, kad termino praleidimas viena diena nesukelia ženklių procesinių pasekmių.

19Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pernelyg formaliai ir netinkamai taikė procesinio įstatymo normas, todėl priėmė nepagrįstą nutartį (CPK 329 str. 1 d.). Kadangi pirmos instancijos teismas nepagrįstai užkirto kelią ieškovui skųsti sprendimą apeliacine proceso tvarka, ginčijama nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės, t.y. praleistas terminas apeliaciniam skundui paduoti atnaujintinas (CPK 337 str. 2 p.).

20Atsižvelgdama į tai, kad ieškovo UAB „LT valda“ apeliacinis skundas atitinka įstatymo reikalavimus, teisėjų kolegija, siekdama operatyvumo procese, civilinę bylą pagal ieškovo UAB „LT valda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-05-17 sprendimo su byla perduoda Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 str. 2 d. numatytiems veiksmams atlikti.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

22Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

23Atnaujinti terminą ieškovo UAB „LT valda“ apeliaciniam skundui dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimo paduoti.

24Ieškovo UAB „LT valda“ apeliacinį skundą su byla perduoti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 str. 2 d. numatytiems veiksmams atlikti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Virginija Volskienė ir Dalia Kačinskienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „LT... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010-05-17, išnagrinėjęs civilinę bylą... 8. Ieškovas UAB „LT Valda“ pateikė teismui apeliacinį skundą dėl Vilniaus... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010-06-18 nutartimi atsisakė priimti... 11. III. Atskirojo skundo bei atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai... 12. Ieškovas UAB „LT Valda“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. Atsakovės A. K. ir J. N. atsiliepimais į atskirąjį skundą prašo palikti... 14. Teisėjų kolegija... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo argumentus,... 17. CPK numato, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų... 18. Spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pernelyg formaliai... 20. Atsižvelgdama į tai, kad ieškovo UAB „LT valda“ apeliacinis skundas... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 22. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį panaikinti... 23. Atnaujinti terminą ieškovo UAB „LT valda“ apeliaciniam skundui dėl... 24. Ieškovo UAB „LT valda“ apeliacinį skundą su byla perduoti Vilniaus...