Byla 1-119-786/2010

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant prokurorui Arvydui Miečiui, nukentėjusiems S. M., R. C., S. M., M. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje, R. P., a. k. ( - ) gim. (duomenys neskelbtini), Mažeikiuose, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, nedirbantis, 2 grupės invalidas, vidurinio išsilavinimo, gyvenantis (duomenys neskelbtini), Anykščių sen., Anykščių r., deklaruota gyvenamoji vieta ten pat, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 294 straipsnio 1 dalį, 284 straipsnio 1 dalį ,138 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

2Teismas išnagrinėjęs bylą,-

Nustatė

3K. R. P. 2006 m. kovo mėn. 14d. apie 17 val. atvažiavęs kartu su M. G. pas S. M. į namus, adresu (duomenys neskelbtini) Anykščių r., siekdamas, kad ji gražintų N. K. 200 litų skolą, nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos, savavališkai vykdydamas nerealizuotą N. K. teisę, užvaldė S. M. priklausantį muzikinį centrą, tuo padarydamas jai didelę turtinę 700 litų žalą.

4Be to, kaltinamasis R. P. 2006 m. kovo mėn. 14d. apie 17 val. 10 min., kartu su M. G., demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, trikdydami visuomenės rimtį ir tvarką, pro nerakintas duris įėjo į S. M. gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) Anykščių r., įžūliai prikibo prie virtuvėje sėdinčių R. C. ir S. M., R. P. iš chuliganiškų paskatų, smogė keturis kartus kumščiu R. C. į veidą, po to, M. G. reikalavimu, R. C. ir S. M. išėjus į kiemą, R. P., toliau tęsdamas savo neteisėtą veiklą, smogė vieną kartą kumščiu S. M. į veidą, o nuo smūgio pargriuvusiam ant žemės du kartus spyrė į veidą, padarydami nukentėjusiajam S. M. minkštųjų audinių sumušimus kaktoje, lūpose ir smakre, apatinių dešiniojo II – ojo ir kairiojo I-II –ro dantų panirimus, nukentėjusiajam R. C. minkštųjų audinių sumušimus veide, lūpų muštines žaizdas, tuo nežymiai sutrikdydami nukentėjusiųjų R. C. ir S. M. sveikatą.

5Be to, kaltinamasis R. P. 2006 m. birželio 24 d., apie 01.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, viešoje vietoje – prie baro, priklausančio V. J., esančio Anykščių r., šalia (duomenys neskelbtini), įžūliais veiksmais, demonstruodamas nepagarbą aplinkai ir aplinkiniams, sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką, prikibo prie M. P., įspyrė jam vieną kartą į veidą, padarydamas apatinio žandikaulio dvigubą lūžį ir taip nesunkiai sutrikdė M. P. sveikatą.

6Be to, kaltinamasis R. P. 2006 m. birželio 24 d., apie 01 val. 00 min., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, prie baro, priklausančio V. J., esančio Anykščių r., (duomenys neskelbtini) šalia (duomenys neskelbtini), tyčia, iš chuliganiškų paskatų, įspyrė M. P. vieną kartą į veidą, padarydamas apatinio žandikaulio dvigubą lūžį ir taip M. P. nesunkiai sutrikdė sveikatą.

7K. R. P. kaltu prisipažino ir parodė, kad jis kalbėjo su N. K., kuri pasakė, jog S. M. jai yra skolinga du šimtus litų ir negrąžina skolos. 2006 m. kovo 14 d. su M. G. atvažiavo pas S. M.. Įėję į vidų, S. M. pasakė, kad už skolą N. K. jie pasiima muzikinį centrą. S. M. nesutiko atiduoti muzikinio centro, bet jis ir M. G., be S. M. sutikimo, įėjo į kambarį ir paėmė muzikinį centrą, o iš virtuvės paėmė ten kabėjusią garso kolonėlę. Virtuvėje buvęs R. C. jam kažką pradėjo sakyti ir tada jis kelis kartus smogė R. C. į veidą. Apie tai pasakė G., kuris jau buvo išėjęs į lauką. Kada R. C. ir S. M. išėjo į lauką, jis priėjęs prie S. M. smogė vieną kartą jam kumščiu į veidą. S. M. pargriuvus, M. G. dar spyrė koja jam į veidą. Įsidėjo muzikinį centrą į automobilį ir išvažiavo. Muzikinį centrą nuvežė N. K.. Vėliau muzikinį centrą gražino S. M.. Su nukentėjusiais susitaikė.

82006 m. birželio 23 d.. vakare su draugais šventė jonines bare, esančiame (duomenys neskelbtini) , Anykščių raj. Buvo daug žmonių. Gėrė alkoholį. . Šventėje buvo daugiau žmonių. Nakties metu įvyko konfliktas tarp jo ir M. P.. M. P. smogė į veidą kumščiu. Konkrečiai paaiškinti nieko negali, nes buvo girtas ir neprisimena. Savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu.

9Be kaltinamojo R. P. prisipažinimo nusikaltimas įrodytas tokiais įrodymais:

10

11N. S. M. parodė, kad 2009 m. kovo 14 d., apie 17 val. pas ją namuose virtuvėje buvo S. M. ir R. C. ir gėrė alų. Jie skaldė jai malkas. A. M. G. ir R. P.. R. P. pasakė, kad už 200 Lt skolą N. K. paims jos muzikinį centrą, kurio vertė 700 Lt. Ji nesutiko atiduoti muzikinį centrą, tada M. G. ir R. P. įėjo į kambarį ir pasiėmė muzikinį centrą. R. P. priėjęs prie sėdinčio R. C., sudavė jam keturis smūgius ranka į veidą. M. G. pasakė S. M. nešdintis iš namų. Visi keturi vyrai išėjo į lauką. Išėjusi į kiemą ji pamatė M. G. einantį nuo S. M., kuris buvo ranka užsidengęs veidą, o su kitą ranką vedėsi arklį. S. M. veidas buvo kruvinas. R. C. buvo prie klėtės priklupęs, dėjo sniegą prie nosies, iš kurios bėgo kraujas. Ji skolinga buvo N. K. skolinga 200 Lt, bet pati N. K. nieko jai neužsiminė apie skolos gražinimą ar muzikinio centro paėmimą. M. G. ir R. P. jos atsiprašė, muzikinį centrą gražino, S. M. su jais susitaikė

12N. R. C. parodė, kad 2009 m. kovo 14 d. pas S. M., kartu su S. M. skaldė malkas, po to virtuvėje gėrė alų. Į virtuvę įėjo R. P. ir M. G., kurie kalbėjo su S. M.. Po to nuėjo į kambarį ir išsinešė S. M. priklausantį muzikinį centrą, bet greitai grįžo. R. P. keturis kartus sudavė jam ranka į veidą, o M. G. liepė nešdintis lauk iš namų. Išėjo į lauką. Lauke R. P. dar vieną kartą smogė į veidą. Iš nosies bėgo kraujas ir jis dėjo sniego. Atsisukęs pamatė gulintį S. M., o prie jo stovintį M. G.. Su R. P. susitaikė.

13

14N. S. M. parodė, kad 2009 m. kovo 14 d. su R. C. pas S. M. skaldė malkas. Po to virtuvėje gėrė alų, taisė benzopjūklą. Į virtuvę įėjo R. P. ir M. G.. Jie kalbėjo su S. M. apie skolas. R. P. ir M. G. iš kambario išsinešė S. M. priklausantį muzikinį centrą, bet greitai grįžo. R. P. nieko nesakęs priėjo prie R. C. ir keturis kartus sudavė jam ranka į veidą ir liepė jam ir R. C. nešdintis iš namų. Jie išėjo į lauką. Lauke prie R. C. pribėgo R. P. ir sudavė vieną smūgį ranka į veidą. Tada prie jo priėjo M. G. ir sudavė ranka vieną smūgį į galvą. Jis pargriuvo, tada M. G. spyrė du kartus koja jam į veidą. Su R. P. susitaikė.

15Nukentėjęs M. P. parodė, kad 2006 m. birželio 23 d. vakare su draugais šventė jonines bare prie Rubikių ežero.. Prie gretimo stalo sėdėjo R. P. su draugais. Su R. P. jis nekonfliktavo. Šokių aikštelėje jis susistumdė su R. P. draugais. Jis buvo sužalotas. Jam buvo sulaužytas žandikaulis ir nulaužtas vienas dantis. Jis buvo išgėręs ir neviską prisimena. Jo sesuo G. P. sakė, jog jį sumušė R. P.. Su R. P. susitaikė.

16Iš byloje esančio 2006-03-15 M. R. universiteto teismo medicinos instituto Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. G 408/06(05) matyti, kad R. C. nustatyti minkštųjų audinių sumušimai veide, lūpų muštinės, kas vertinama kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. (b.t.1. l. 10).

17Iš byloje esančio 2006-03-15 M. R. universiteto teismo medicinos instituto Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. G 406/06(05) matyti, kad S. M. nustatyti minkštųjų audinių sumušimai kaktoje, lūpose ir smakre, apatinių dešiniojo II-ro ir kairiojo I-II-ro dantų panirimas, kas vertinama kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. (b.t.1. l. 15).

18Iš byloje esančio 2006-07-03 M. R. universiteto teismo medicinos instituto Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. G 1028/06(05) matyti, kad M. P. nustatytas apatinio žandikaulio dvigubas lūžis, kas vertinama kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas. (b.t.2, l. 25)

19Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo posėdžio metu, konstatuoja, jog kaltinamojo R. P. kaltė, jog jis 2006 m. kovo 14 d., apie 17 val. atvažiavęs kartu su M. G. pas S. M. į namus, siekdamas, kad ji gražintų N. K. 200 litų skolą, nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos, savavališkai vykdydamas nerealizuotą N. K. teisę, užvaldė S. M. priklausantį muzikinį centrą, tuo padarydamas jai didelę turtinę 700 litų žalą ir demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, trikdydami visuomenės rimtį ir tvarką, įžūliai prikibo prie R. C. ir S. M., iš chuliganiškų paskatų, smogė kumščiu R. C. ir S. M. į veidą, padarydamas jiems sužalojimus, visiškai įrodyta. Jo padaryta veika teisingai kvalifikuota pagal BK 294 straipsnio 1 dalį ir 284 straipsnio 1 dalį. Taip pat įrodyta, jog kaltinamasis R. P. 2006 m. birželio 24 d., apie 1 val. nakties, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, viešoje vietoje - prie baro, (duomenys neskelbtini) Anykščių r., iš chuliganiškų paskatų, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, sutrikdydamas visuomenės rimtį ir viešąją tvarką bei rodydamas aiškų visuomenės negerbimą, prikibo prie M. P., spyrė jam į veidą, padarydamas nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą. Jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 284 straipsnio1 dalį ir LR BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą

20Teismas, už padarytą nusikalstamą veiką skirdamas kaltinamajam R. P. bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. (LR BK 54 str.)

21K. R. P. padarė tris nusikaltimus, priskiriamus nesunkiems nusikaltimams ir vieną apysunkį nusikaltimą (LR BK 11 str.3d.4d), nusikalstamos veikos padarytos tiesiogine tyčia, t.y. R. P. darydamas nusikaltimą suvokė pavojingą veikos pobūdį, numatė padarinius ir jų norėjo, nusikalstamos veikos padarytos iš chuliganiškų paskatų.

22R. P. atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad prisipažino padaręs nusikaltimus. (LR BK59str.1d.2p, 60 str.1d.9p).

23Vertindamas kaltinamojo R. P. asmenybę, teismas atsižvelgia į tai, kad jis neteistas, turi invalidumą, neigiamai charakterizuojančios medžiagos surinkta nėra (b.t.1, l. 52).

24Kaltinamasis R. P. su nukentėjusiais susitaikė ir jie prašo bylą nutraukti, kaltinamajam pretenzijų neturi. Tačiau nėra pagrindo taikyti LR BK 38 straipsnio nuostatas ir atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės, nes kaltinamasis buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, tačiau nepraėjus vieneriems metams padarė naują tyčinį nusikaltimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei LR BK 41 str.2d., 55 str. nuostatas, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, paprastai skiriama su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes, teismo manymu, bausmės tikslai bus pasiekti skiriant su laisvės atėmimu susijusias bausmes, numatytas sankcijose ir yra pagrindo daryti išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl bausmės vykdymas atidėtinas, paskiriant įpareigojimus ( LR BK 75 str.). esant nurodytoms aplinkybėms kaltinamajam skirtina mažesnė bausmė nei numatyta sankcijos vidurkyje. Už kiekvieną veiką paskirtos bausmės subendrinamos, taikant bausmių apėmimo būdą, ir iš dalies sudedant, vadovaujantis BK 63 str. 1d.,2d., 4d., 5d.1p.

25Iki nuosprendžio įsiteisėjimo R. P. paliktina kardomoji priemonė –rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

26Panevėžio teritorinė ligonių kasa byloje pareiškė civilinį ieškinį 2875,90 Lt padarytai turtinei žalai atlyginti.. Panevėžio teritorinės ligonių kasos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, prašė ieškinį nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant ir šį ieškinį prašė tenkinti. Teismas mano, kad 2875,90Lt dydžio ieškinys pagrįstas. Panevėžio teritorinės ligonių kasos pažyma patvirtina, kad M. P. gydymas Valstybinei ligonių kasai kainavo 2875,90Lt(b.t.2, l.32). LR CK 6.246 str. 1d. nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, t.y. esant neteisėtam veikimui. Civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje gali pareikšti asmuo, kuris dėl nusikalstamos veikos patyrė turtinės žalos (LR ( - ) str.). Nustatyta, kad R. P. nusikalstamais veiksmais sužalojo M. P.. Civilinis ieškinys tenkintinas visiškai

27Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) str., 303 str. 304 str. 307 str.,

Nutarė

28R. P. pripažinti kaltu, įvykdžius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 294 straipsnio 1 dalyje, 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytas nusikalstamas veikas ir nubausti: -pagal LR BK 294 straipsnio 1dalį, dėl savavaldžiavimo – keturiasdešimt parų arešto, -pagal LR BK 284 straipsnio 1dalį, dėl viešosios tvarkos pažeidimo 2006 m. kovo 14 d. – trisdešimt parų arešto, - pagal LR BK 284 straipsnio 1 dalį, – dėl viešosios tvarkos pažeidimo 2006 m. birželio 24 d. Rubikių km., Anykščių r., – dešimt mėnesių laisvės atėmimo, - pagal LR BK 138 straipsnio 2dalies 8 punktą, dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo M. P. – vienerius metus dešimt mėnesių laisvės atėmimo,

29Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 2d., 5d.,1p, paskirtas bausmes už savavaldžiavimą ir viešosios tvarkos pažeidimą subendrinti apėmimo būdu ir R. P. paskirti keturiasdešimt parų arešto.

30Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 2d., 5d.,1p, paskirtas bausmes už viešosios tvarkos pažeidimą 2006 06 24 ir už nesunkų sveikatos sutrikdymą M. P. subendrinti apėmimo būdu ir R. P. paskirti laisvės atėmimą – vieneriems metams dešimt mėnesių.

31Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 4d., šiuo nuosprendžiu paskirtas subendrintas bausmes už savavaldžiavimą ir viešosios tvarkos pažeidimą - keturiasdešimt parų arešto bei viešosios tvarkos pažeidimą ir nesunkų sveikatos sutrikdymą M. P. – vienerius metus dešimt mėnesių laisvės atėmimo subendrinti iš dalies jas sudedant ir R. P. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą vieneriems metams vienuolikai mėnesių.

32Vadovaujantis LR BK 75 str. 1d., 2 d. 1p ir 7p, bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams šešiems mėnesiams, paskiriant įpareigojimus: - atlyginti padarytą žalą Panevėžio teritorinei ligonių kasai iki 2011 m. liepos 15 d. ir be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

33Iki nuosprendžio įsiteisėjimo R. P. palikti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti

34Civilinio ieškovo Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį patenkinti ir priteisti iš Renaldo P. P. teritorinei ligonių kasai 2875,90Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis litus 90 ct) nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti .

35Nuosprendį per 20 dienų, nuteistasis - nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, galima skųsti Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,-... 3. K. R. P. 2006 m. kovo mėn. 14d. apie 17 val. atvažiavęs kartu su M. G. pas... 4. Be to, kaltinamasis R. P. 2006 m. kovo mėn.... 5. Be to, kaltinamasis R. P. 2006 m. birželio 24 d., apie 01.00 val., būdamas... 6. Be to, kaltinamasis R. P. 2006 m. birželio 24 d., apie 01 val. 00 min.,... 7. K. R. P. kaltu prisipažino ir parodė, kad jis kalbėjo su N. K., kuri... 8. 2006 m. birželio 23 d.. vakare su draugais šventė jonines bare, esančiame... 9. Be kaltinamojo R. P. prisipažinimo nusikaltimas įrodytas tokiais įrodymais:... 10. ... 11. N. S. M. parodė, kad 2009 m. kovo 14 d., apie... 12. N. R. C. parodė, kad 2009 m. kovo 14 d. pas S. M., kartu su S. M. skaldė... 13. ... 14. N. S. M. parodė, kad 2009 m. kovo 14 d. su R.... 15. Nukentėjęs M. P. parodė, kad 2006 m. birželio 23 d. vakare su draugais... 16. Iš byloje esančio 2006-03-15 M. R. universiteto teismo medicinos instituto... 17. Iš byloje esančio 2006-03-15 M. R. universiteto teismo medicinos instituto... 18. Iš byloje esančio 2006-07-03 M. R. universiteto teismo medicinos instituto... 19. Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo... 20. Teismas, už padarytą nusikalstamą veiką skirdamas kaltinamajam R. P.... 21. K. R. P. padarė tris nusikaltimus, priskiriamus nesunkiems nusikaltimams ir... 22. R. P. atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalto būdamas... 23. Vertindamas kaltinamojo R. P. asmenybę, teismas atsižvelgia į tai, kad jis... 24. Kaltinamasis R. P. su nukentėjusiais susitaikė ir jie prašo bylą nutraukti,... 25. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo R. P. paliktina kardomoji priemonė... 26. Panevėžio teritorinė ligonių kasa byloje pareiškė civilinį ieškinį... 27. Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) str., 303 str. 304 str. 307 str.,... 28. R. P. pripažinti kaltu, įvykdžius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 29. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 2d., 5d.,1p, paskirtas bausmes už... 30. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 2d., 5d.,1p, paskirtas bausmes už viešosios... 31. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 4d., šiuo nuosprendžiu paskirtas... 32. Vadovaujantis LR BK 75 str. 1d., 2 d. 1p ir 7p, bausmės vykdymą atidėti... 33. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo R. P. palikti kardomąją priemonę –... 34. Civilinio ieškovo Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį... 35. Nuosprendį per 20 dienų, nuteistasis - nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo...