Byla e2-5904-819/2020
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, pareikštą atsakovui K. B

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic Agro“ ieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo, pareikštą atsakovui K. B..

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui K. B., kurį patikslinusi prašė priteisti jai iš atsakovo K. B. 591,16 Eur skolą, 107,28 Eur delspinigius, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2020 m. sausio 22 d. Ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

4Ieškovė ieškinyje nurodo, kad ieškovė su atsakovu sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. GK 2017 03 13/24ML, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovui suderinto asortimento prekes, o atsakovas įsipareigojo nupirkti prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą sutartyje nurodytais terminais ir tvarka. Ieškovė atsakovui pardavė prekes ir išrašė 2019 m. vasario 6 d. PVM sąskaitą–faktūrą Nr. SS358430 5 270,76 Eur sumai. Atsakovas šios sąskaitos–faktūros visa apimtimi neapmokėjo, nors ir buvo raginamas tai padaryti, liko skolingas 591,16 Eur.

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2017 m. kovo 13 d. sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. GK 2017 03 13/24ML (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovui suderinto asortimento prekes ir atlikti užsakytas paslaugas, o atsakovas įsipareigojo jas nupirkti ir sumokėti už jas nustatytą kainą (Sutarties 1.1. punktas). Ieškovė atsakovui pardavė prekes ir išrašė 2019 m. vasario 6 d. PVM sąskaitą–faktūrą Nr. SS358430 5 270,76 Eur sumai. Šios PVM sąskaitos–faktūros apmokėjimo terminas yra suėjęs, tačiau atsakovas jos visa apimtimi neapmokėjo, liko skolingas 591,16 Eur. Ieškovė 2019 m. spalio 21 d. atsakovui išsiuntė raginimą, kuriuo pareikalavo atsakovą atsiskaityti iki 2019 m. spalio 26 d., taip pat 2020 m. sausio 15 d. elektroniniu laišku atsakovui siuntė priminimą dėl skolos sumokėjimo, pakartotinai ragindama sumokėti susidariusį įsiskolinimą per tris dienas. Duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškove arba pareiškęs pretenzijas dėl prekių kokybės, byloje nėra (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

7Tarp šalių susiklostė pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Ieškovė tinkamai įvykdė savo prievolę ir perdavė atsakovo užsakytas prekes atsakovui nuosavybės teise. Ieškovės išrašyta 2019 m. vasario 6 d. PVM sąskaita–faktūra Nr. SS358430 turėjo būti apmokėta iki 2019 m. gegužės 7 d. (Sutarties 3.1. punktas) Atsakovas tinkamai nevykdė savo sutartinės prievolės atsiskaityti su ieškove laiku, aukščiau nurodytą PVM sąskaitą–faktūrą apmokėjo ne visa apimtimi, todėl ieškovės reikalavimas tenkinamas ir iš atsakovo ieškovės naudai priteisiama 591,16 Eur skola (CK 6.305 straipsnio 1 dalis).

8Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalies nuostatą netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 straipsnį susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Nagrinėjamu atveju šalys Sutarties 3.3. punktu susitarė, kad pirkėjui (atsakovui) neatsiskaičius su pardavėju (ieškove) Sutartyje nurodytu terminu ir tvarka (Sutarties 3.1 punktas), jis moka pardavėjui (ieškovei) 0,08 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo neapmokėtos prekių ar atliktų paslaugų vertės. Remdamasi minėta Sutarties nuostata ieškovė atsakovui paskaičiavo 107,28 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2019 m. birželio 19 d. iki 2020 m. sausio 15 d., ir šiai sumai išrašė 2019 m. liepos 23 d. delspinigių sąskaitą Nr. SOD107459, 2019 m. spalio 2 d. delspinigių sąskaitą Nr. SOD107750 ir 2020 m. sausio 15 d. delspinigių sąskaitą Nr. SOD108277. Kadangi atsakovas savo sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, ieškovės reikalavimas priteisti jos naudai iš atsakovo 107,28 Eur delspinigius, ieškovės paskaičiuotus taikant 0,08 % dydžio delspinigių normą už kiekvieną dieną už neatsiskaitymo laikotarpį, yra pagrįstas, todėl tenkinamas.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi nagrinėjamu atveju abi šalys yra verslininkai, jų sudarytas sandoris yra komercinio pobūdžio, todėl jam yra taikomas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas. Remiantis įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Pagal įstatymo 2 straipsnio 5 dalį pavėluoto mokėjimo palūkanų norma yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma yra 0 proc. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovės naudai priteisiamos 8 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo priteistos sumos (698,44 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. sausio 22 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

10Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovei priteisia jos sumokėtą 8 Eur žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 8 punktas, 7 dalis) bei 140,17 Eur jos patirtas išlaidas už advokato paslaugas (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis), iš viso 148,17 Eur (8 Eur + 140,17 Eur) bylinėjimosi išlaidas.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 428–429 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Agro“ (į. k. 111547089) iš atsakovo K. B. (a. k. ( - )) 591,16 Eur (penkių šimtų devyniasdešimt vieno euro ir šešiolikos euro centų) skolą, 107,28 Eur Eur (vieno šimto septynių eurų ir dvidešimt aštuonių euro centų) delspinigius, 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos (698,44 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. sausio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 148,17 Eur (vieno šimto keturiasdešimt aštuonių eurų ir septyniolikos euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

14Įpareigoti atsakovą per dvidešimt dienų įvykdyti preliminarųjį sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia.

15Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisėja ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai