Byla eB2-2002-773/2016
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Trakas“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Trakas“ iškėlimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2016 m. gegužės 11 d. yra priimtas pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus (toliau – VSDFV) pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Trakas“ iškėlimo. Pareiškėjas VSDFV nurodo, kad atsakovo UAB „Trakas“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui 2016 m. balandžio 26 d. buvo 3654,19 Eur. Pareiškėjo VSDFV teigimu, atsakovas UAB „Trakas“ piniginių lėšų, iš kurių būtų galima atsiskaityti su kreditoriais, neturi. Pažymi, kad atsakovas UAB „Trakas“ yra nemokus, nes laiku nemoka įstatymo nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktas).

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Siekdamas pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 11 d. nutartį, kuria atsakovo UAB „Trakas“ vadovą įpareigojo pateikti teismui duomenis apie įmonės finansinę padėtį, išsiuntė įmonės registruotu buveinės adresu ( - ), taip pat įmonės direktorei R. S. adresu ( - ), tačiau teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti (b. l. 38-42). Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 23 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovo buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai (b. l. 41). Atsakovo pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Trakas“ klausimą sprendžia vadovaudamasis civilinėje byloje pareiškėjo VSDFV pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

6Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui pateikto 2014 m. balanso matyti, kad 2014 m. įmonės turto apskaityta už 198 078 Lt (57 367,35 Eur) sumą, ilgalaikis turtas sudarė 2221 Eur, o trumpalaikis turtas (atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai) 195 857 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 130 066 Lt (37 669,71 Eur, b. l. 20). Tai reiškia, kad 2014 metais atsakovo UAB „Trakas“ įsipareigojimai kreditoriams sudarė daugiau kaip pusę į balanso įrašyto turto vertės, t. y. įmonė jau 2014 m. buvo nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Iš 2014 m. pelno (nuostolių) ataskaitos nustatyta, kad 2014 m. įmonė patyrė 64 891 Lt nuostolių (b. l. 21). VSDFV pateiktais duomenimis atsakovo UAB „Trakas“ įsiskolinimas Fondo biudžetui 2016 m. balandžio 26 d. buvo 3654,19 Eur. Teismas iš viešai skelbiamų VSDFV duomenų nustatė, kad 2016 m. birželio 6 d. skola jau sudarė 3958,03 Eur, t. y. skola didėja. Iš VĮ Registrų centras duomenų matyti, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi (b. l. 32). VĮ ,,Regitra“ duomenys patvirtina, kad įmonės vardu registruotų transporto priemonių nėra (b. l. 43).

7Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad atsakovas UAB „Trakas“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 straipsnio 2 punktas, 3 punktas), pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl darytina išvada, jog UAB „Trakas“ yra nemokus, dėl ko atsakovui keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

8Administruoti atsakovo UAB „Trakas“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius VšĮ „Alia solutio“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

9Iškėlus UAB „Trakas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

10Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

11Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Trakas“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ), bankroto bylą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Trakas“ bankroto administratoriumi VšĮ „Alia solutio“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA184).

13Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Trakas“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ), nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Trakas“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjui, atsakovui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

17Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai