Byla 2S-495-569/2015

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienėteismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atskirąjį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-56-856/2015 pagal ieškovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei I. J., trečiajam asmeniui Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namams, išvadą teikiančiai institucijai Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir nuolatinės gyvenamosios vietos nepilnamečiam vaikui nustatymo, išlaikymo priteisimo, nuolatinio globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateiktu ieškiniu prašė neterminuotai apriboti motinos valdžią I. J. jos nepilnamečio vaiko A. J. atžvilgiu, A. J., gim. ( - ) , nustatyti nuolatinę globą, jo nuolatiniu globėju ir turto administratoriumi paskiriant Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų administraciją, A. J. nuolatinę globos vietą nustatyti kartu su globėju, iš I. J. priteisti išlaikymą vaikui A. J. po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės.

42015 m. vasario 4 d. buvo paskirtas teismo posėdis, į kurį atvyko tik išvadą teikiančios institucijos atstovė. Ieškovo atstovas ir atsakovė į teismo posėdį neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ar nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant nepateikė.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Radviliškio rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. nutartimi ieškovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas nurodė, kad į 2015 m. vasario 4 d. teismo posėdį atvyko tik išvadą teikiančios institucijos atstovė, trečiasis asmuo pateikė prašymą nagrinėti bylą jo atstovui nedalyvaujant, o ieškovas ir atsakovė į teismo posėdį neatvyko ir prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ar nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant nepateikė, todėl sprendė, kad yra pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. nutartį. Apeliantas mano, kad Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. nutartis yra skubota, prieštaraujanti teisingumo ir protingumo principams. Nurodo, kad į 2015 m. vasario 4 d. teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko, kadangi atstovui dėl padidėjusio kraujospūdžio gydymo įstaigoje buvo suteikta medicininė pagalba, todėl nebuvo galima informuoti teismo apie neatvykimo priežastį.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai prašo ieškovo atskirąjį skundą tenkinti.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

14Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinys paliktas nenagrinėtu, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jei ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Tai reiškia, kad teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009). Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad tiek CPK 246 straipsnio 1 dalies norma, tiek CPK 296 straipsnio 1 dalies 6 punkto norma, jas taikant konkrečioje faktinėje situacijoje, turi būti aiškinamos pagal šių normų tikslus – jomis, kaip ir daugeliu kitų civilinio proceso normų, šalys skatinamos veikti už greitą bylos išnagrinėjimą, nepiktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, o tokiu atveju, kai šalies veiksmai neatitinka nurodytų kriterijų, ji patiria iš to kylančias neigiamas pasekmes.

16Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ieškovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį paliko nenagrinėtą, kadangi ieškovo atstovas neatvyko į posėdį, apie kurį jam buvo tinkamai pranešta. Iš bylos duomenų matyti, kad 2015 m. sausio 14 d. posėdyje, kuris buvo atidėtas ir paskirta kita teismo posėdžio data –2015 m. vasario 4 d.10.15 val. - dalyvavo ieškovo atstovė. Ieškovas neginčija, kad jam buvo žinoma apie 2015 m. vasario 4 d. 10.15 val. vyksiantį teismo posėdį. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad jo atstovas neatvyko į paskirtą teismo posėdį, nes atstovui dėl padidėjusio kraujospūdžio gydymo įstaigoje buvo suteikta medicininė pagalba. Prie apeliacinio skundo ieškovas pridėjo įrodymus apie tai, kad ieškovo atstovas 2015 m. vasario 4 d. turėjo nedarbingumo pažymėjimą. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovo atstovas 2015 m. vasario 4 d. telefonu informavo Radviliškio rajono apylinkės teismą, kad jis dalyvauja policijos komisariate vykdomoje apklausoje, todėl į teismo posėdį neatvyks, pasiūlė bylą išnagrinėti rašytinio proceso tvarka. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyrius patvirtino, kad 2015 m. vasario 4 d. ikiteisminio tyrimo metu liudytoju buvo apklausiamas nepilnametis asmuo, todėl, siekiant užtikrinti nepilnamečio teises, apklausoje dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ( - ) T. B. ir nurodė, kad apklausa pradėta 9.30 val., o baigta 10.07 val. Taip pat iš bylos duomenų matyti, kad T. B. 2015 m. vasario 4 d. 12.50 val. lankėsi VĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre ir jam buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad teismas neturėjo duomenų apie ieškovo atstovo neatvykimo į 2015 m. vasario 4 d. teismo posėdį priežastis. CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kokios neatvykimo į teismo posėdį priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, tačiau teisė spręsti dėl priežasčių svarbumo įstatymo suteikta teismui. Pažymėtina, kad ši teismo teisė turi tarnauti bendriesiems civilinio proceso tikslams ir užtikrinti tinkamą civilinio proceso principų įgyvendinimą.

17Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiami klausimai dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir nuolatinės gyvenamosios vietos nepilnamečiam vaikui nustatymo, išlaikymo priteisimo, nuolatinio globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo. Pažymėtina, kad vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šis principas taip pat įtvirtintas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai numatyti CPK XIX skyriuje. Teismo vaidmuo nagrinėjant šeimos bylas yra aktyvus. Taikant CPK nuostatas civilinėse bylose, kuriose sprendžiamas vaikų klausimas, reikalinga ypač atsižvelgti į civilinio proceso principus ir nuostatas, garantuojančias tinkamą teismo procesą šiose bylose. Nors proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimas įpareigoja teismą siekti, kad civilinė byla būtų išnagrinėta iš esmės jau per pirmąjį posėdį, be to, šeimos bylose atsižvelgtina išimtinai į nepilnamečių vaikų interesų užtikrinimą, tačiau viešasis interesas lemia, kad būtų užtikrintas tinkamas procesas pirmosios instancijos teisme, kad būtų išsamiai išnagrinėtos bylos aplinkybės ir priimtas teisingas sprendimas.

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad toks ieškovo atstovo elgesys nagrinėjamu atveju yra netoleruotinas. Institucijos, kuri gina ir atstovauja vaikų interesus, atstovas turi būti ypač atsakingas ir atidus proceso dalyvis, žinodamas, kad tą pačią dieną, t.y. 2015 m. vasario 4 d. 9.30 val.,turi dalyvauti ikiteisminio tyrimo apklausoje, o 10.15 val. nagrinėjamos bylos teismo posėdyje, turėjo iš anksto informuoti apie tai teismą ir paprašyti atidėti bylos nagrinėjimą kitai dienai arba informuoti Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, kad ieškovas galėtų į ikiteisminio tyrimo apklausą ar šios bylos nagrinėjimą atsiųsti kitą atstovą. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiama dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir nuolatinės gyvenamosios vietos nepilnamečiam vaikui nustatymo, išlaikymo priteisimo, nuolatinio globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, prioritetas teikiamas vaiko teisių ir interesų apsaugai, todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad pirmosios instancijos nutartis buvo priimta skubotai. Į teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko pirmą kartą, teismas turėjo informaciją, kad jis dalyvauja apklausoje, todėl apeliacinės instancijos teismas vertina, kad konkrečiu atveju ieškinio palikimas nenagrinėtu, nors formaliai įstatymo nuostatų nepažeidžia, tačiau neatitinka proceso operatyvumo ir ekonomiškumo, protingumo, teisingumo principų, svarbiausia – nepilnamečio vaiko interesų. Palikus ieškovo ieškinį nenagrinėtą, ieškovas turės iš naujo kreiptis į teismą, šalys turės naujai pateikti atsiliepimus į ieškinį, institucijos –išvadas, taip pernelyg ilgai užsitęs vaiko globos ir kitų su vaiku susijusių klausimų išsprendimas, o tai pažeistų nepilnamečio vaiko teises ir interesus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad konkrečiu atveju yra nagrinėjamas neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir nuolatinės gyvenamosios vietos nepilnamečiam vaikui nustatymo, išlaikymo priteisimo, nuolatinio globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo klausimas, leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pernelyg formaliai taikė civilinio proceso normas, reglamentuojančias šalių neatvykimo į teismo posėdį pasekmes, todėl priimdamas nutartį palikti ieškinį nenagrinėtą, klausimą išsprendė neteisingai (CPK 329 straipsnio 1 dalis).

19Remiantis išdėstytomis aplinkybėms, civilinio proceso įstatymo nuostatomis, teismų praktika bei vadovaujantis proceso operatyvumo ir ekonomiškumo, protingumo principais, siekiant užtikrinti išimtinai vaiko interesus, ieškovo atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o civilinė byla grąžintina toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

21Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. nutartį panaikinti ir civilinę bylą grąžinti toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 4. 2015 m. vasario 4 d. buvo paskirtas teismo posėdis, į kurį atvyko tik... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. nutartimi ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Šiaulių miesto... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 14. Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovo... 15. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 dalis nustato,... 16. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ieškovo Kelmės rajono... 17. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiami klausimai dėl neterminuoto motinos... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad toks ieškovo atstovo elgesys... 19. Remiantis išdėstytomis aplinkybėms, civilinio proceso įstatymo nuostatomis,... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 21. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. nutartį panaikinti...