Byla Ik-1630-428/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Medvedevienė susipažinusi su pareiškėjų R. I. U. ir D. U. skundu,

Nustatė

32010 m. spalio 19 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjų R. I. U. ir D. U. skundas, kuriuo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento Socialinių reikalų skyriui varžyti I. U., Kopūstų g. 18-4, Kaunas, teisę į socialinę stipendiją ir įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių reikalų skyrių per dešimt dienų išduoti R. I. U. ir D. U. pažymą apie I. U. teisę į socialinę pašalpą.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ( toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų.

6Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. AS6-216/2007), tinkamas skundo dalyko suformulavimas turi didelę reikšmę, nes skundo dalykas apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas, be ko teismo procesas būtų neįmanomas. Todėl skundo dalykas turi būti suformuluotas aiškiai, jis turėtų atitikti keliamo ginčo esmę ir teismo galias, t. y. tuos būdus, kuriais teismas gali apginti ginčijamas ar pažeistas teises arba įstatymų saugomus interesus.

7Nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir uždrausti Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento Socialinių reikalų skyriui varžyti I. U., Kopūstų g. 18-4, Kaunas, teisę į socialinę stipendiją ir įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių reikalų skyrių per dešimt dienų išduoti R. I. U. ir D. U. pažymą apie I. U. teisę į socialinę pašalpą.

8ABTĮ 68 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, jog teismo pirmininkas ar teisėjas, nutartimi priėmęs skundą (prašymą), prireikus išsprendžia būtinus pasiruošimo bylos nagrinėjimui teisme klausimus, inter alia, imasi priemonių reikalavimui užtikrinti. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Sisteminiu būdu aiškinant nurodytas teisės aktų nuostatas, atsižvelgiant į reikalavimo užtikrinimo priemonių sąvokos esmę, darytina išvada, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra procesinio pobūdžio klausimas, sprendžiamas po to, kai teismas priėmė skundą nagrinėti, kai būtina užtikrinti skunde suformuluoto reikalavimo įvykdymą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-526/2010).

9Kadangi pareiškėjai nekelia ginčo, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas, nesant pareikšto reikalavimo, nenagrinėtinas, o skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu teisėja,

Nutarė

12 Atsisakyti priimti R. I. U. ir D. U. skundą.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai