Byla 2A-331-580/2016
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andrutės Kalinauskienės, Vilijos Mikuckienės ir Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos UAB „KRK Baltic“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Statra“ ieškinį atsakovui UAB „KRK Baltic“ dėl skolos, palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Statra“ prašė priteisti iš atsakovo 46 305,22 Lt skolą, 8,40 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skola susidarė ieškovui atlikus darbus Vilniaus Valdorfo mokyloje pagal 2013-07-16 statybos subrangos sutartį Nr. S2013/07/16 (toliau – Subrangos sutartis). Atsakovas darbus priėmė be pastabų, bet už juos pilnai nesumokėjo. Darbus pridavė atsakovo nurodytu laiku (iki 2014-05-30), o jei ir vėlavo juos atlikti, tai dėl paties atsakovo kaltės. Darbų pridavimą patvirtina Valstybinės energetikos inspekcijos patikrinimo pažyma Nr. 12ĮP2-61564 bei objekto 2014-04-24 apžiūros aktas. Dėl 2014-02-17 PVM sąskaitos faktūros STA 528 ginčo nėra, o atsakovas ginčija tik 35 349,15 Lt sumą pagal 2014-05-12 PVM sąskaitą faktūrą STA 596.

5Atsakovas UAB „KRK Baltic“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog ieškovas darbus atliko su trūkumais, nepridavė darbų objekto techniniam prižiūrėtojui, nebaigė priešgaisrinės signalizacijos derinimo ir paleidimo darbų. Dėl to atsakovas nepriėmė atliktų darbų aktų kartu su PVM sąskaita faktūra Nr. STA596. Atsakovas geranoriškai sutiko pratęsti darbų atlikimo terminus, kurie turėjo būti atlikti iki 2013-11-08. Dėl ieškovo nurodyto termino (2014-04-30) šalys nebuvo susitarę. Ieškovas nepateikė atliktų darbų aktų su abiejų šalių atstovų bei techninio prižiūrėtojo parašais. Atliktų darbų aktas Nr. 4 patvirtina faktą, kad darbų kiekiai atitinka realią padėtį, tačiau visų darbų priėmimo fakto nepatvirtina, nes atsakovas turi pretenzijų dėl darbų kokybės bei nesutvarkytos dokumentacijos. Ieškovui buvo grąžintas statybos darbų žurnalas tęsti darbus, kuriuos užbaigus ieškovas turėjo atlikti visų sistemų bandymus ir įsitikinti, jog visos sistemos veikia. To nepadarius, atsakovas bei objekto užsakovas turėjo samdyti kitas įmones, kad jos ištaisytų ieškovo netinkamai atliktus darbus. Atsakovas turi teisę reikalauti iš ieškovo sumažinti darbų kainą arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. 2014-12-18 preliminarūs darbų trūkumų šalinimo kaštai sudarė 34 765,25 Lt. Atsakovas, jei ir vėlavo atsiskaityti už darbus, tai tik dėl paties ieškovo neatsakingų veiksmų perduodant darbus, netinkamo dokumentacijos tvarkymo.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 20 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo UAB „KRK Baltic“ 13 410,92 eurų skolos, 8,40 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (13 410,92 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme – 2014-07-15, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 402,33 eurų bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Statra“ naudai.

8Teismas nustatė, kad šalys sudarė Subrangos sutartį, kuria ieškovas, kaip subrangovas įsipareigojo atlikti Vilniaus Valdorfo mokyklos rekonstrukcijos I korpuso rekonstrukcijos ir jungiamosios dalies, vidaus elektros tinklų, (be šviestuvų), gaisrinės signalizacijos, įspėjimo apie gaisrą sistemos elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų ir žaibosaugos darbus. Už atliktus darbus atsakovas įsipareigojo sumokėti 70 procentų sumos per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, o 30 procentų sumos atsakovas turėjo sumokėti per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos. Darbus ieškovas patalpų viduje turėjo pradėti 2013-07-17, lauke – 2013-07-20, o pabaigti turėjo iki 2013-09-01. Atsakovas teigė, jog jis gera valia sutiko pratęsti darbų atlikimo terminą ir šalys 2013-11-08 suderino naują darbų atlikimo grafiką, pagal kurį ieškovas darbus turėjo pabaigti iki 2013-11-24. Ieškovas teigė, jog darbų susijusių su elektros instaliacija atlikimo terminas priklausė nuo atsakovo atliekamų statybinių (apdailos) darbų terminų. Atsakovas pateikė 2014-01-14, 2014-01-16, 2014-01-20, 2014-01-23, 2014-01-27, 2014-03-03 raštus apie tai, kad ragino ieškovą iki 2014-01-15 pateikti detalų darbų atlikimo grafiką, tinkamai priduoti darbus pagal atliktų darbų aktą, suderintą su UAB „KRK Baltic“ statybos darbų vadovu, ištaisyti defektus. Ieškovas 2013-10-28 raštu informavo atsakovą, kad darbų vykdymą apsunkina atsakovo nevykdomi įsipareigojimai pagal Subrangos sutartį, nevykdomi mokėjimai už atliktus darbus. Atsakovas pretenziniuose raštuose nurodė kitas PVM sąskaitas faktūras (Nr. STA 456 ir STA 395), nei ieškovas reikalavo apmokėti (Nr. STA 528 ir Nr. STA 596).

9Teismas nustatė, kad ieškovo 2014-02-17 PVM sąskaita faktūra Nr. STA528 išrašyta 49 577,57 Lt sumai už darbus pagal Subrangos sutartį. 2014-05-12 PVM sąskaita faktūra Nr. STA 596 35 349, 15 Lt sumai išrašyta remiantis pažyma Nr. 1 ir atliktų darbų aktu Nr. 4. Vadovaujantis šalių Subrangos sutarties 3.3 punktu atliktų statybos darbų aktą ir atliktų darbų pažymą rangovas privalo pasirašyti arba pareikšti argumentuotą nesutikimą per 15 dienų, atsakovas neprivalo pasirašyti, jei nėra pilnai įvykdyti atliktų darbų akte nurodyti darbai. Atliktų statybos darbų aktas pasirašomas apmokėjimo tikslais ir jo pasirašymas nelaikomas galutiniu kokybės patikrinimu ar statybos darbų perdavimu rangovui. Atsakovas atliktų darbų aktą Nr. 3 pasirašė, o aktą Nr. 4 ieškovas sudarė savo iniciatyva, tačiau jame nurodyti darbų kiekiai 2014-04-18 buvo suderinti su UAB „KRK Baltic“ statybos darbų vadovu D. M.. Remiantis Subrangos sutarties 3.2 punktu ieškovas kiekvieną mėnesį privalėjo pateikti kiekvieno etapo atliktų darbų aktą ir tai vykdė. Ieškovas 2013-12-11 pateikė atsakovui dokumentus, būtinus darbams priimti, tarp jų ir statybos darbų žurnalą su atitikties deklaracijomis. Ieškovas nesutiko su atsakovo argumentu, kad atsakovas nėra gavęs 2014-05-12 PVM sąskaitos faktūros Nr. STA596 35 349, 15 Lt sumai, nes minėtą sąskaitą ieškovas atsakovui išsiuntė su 2014-05-22 lydraščiu.

10Teismas konstatavo, kad atsakovas turėjo nedelsdamas priimti darbų rezultatą, darbų atlikimo terminas priklausė nuo atsakovo atliekamų darbų. Teismas atkreipė dėmesį, kad atsakovas laikėsi nenuoseklios pozicijos, t. y. iš pradžių teigė, jog skola nėra tokio dydžio, kokią nurodė ieškovas, po to nurodė, jog ieškovas neatliko visų darbų ir galiausiai ėmė remtis išimtinai argumentu, kad ieškovas darbus atliko nekokybiškai. Teismas pažymėjo, kad užsakovo VšĮ Vilniaus Valdorfo mokyklos atstovas J. P. patvirtino, kad darbai objekte atlikti, objektas eksploatuojamas, trūkumų buvo, tačiau jie šalinami. Ieškovo pateikta 2013-11-25 Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma ir 2014-04-24 Objekto apžiūros aktas leidžia teigti, kad nebuvo nustatyti tokie trūkumai, kurių buvo neįmanoma ištaisyti. Ieškovui atlikus Subrangos sutartyje numatytus darbus atsakovas turi pareigą už juos atsiskaityti. Ieškovas pagal 2014-02-17 PVM sąskaitą faktūrą Nr. STA528 iš atsakovo atliktų mokėjimų įskaitė 9 163,78 Lt, o dėl 29 457,72 Lt sumos ieškovas padarė įskaitymą pagal priešpriešinius vienarūšius šalių reikalavimus, todėl iš 49 577,57 Lt sumos liko neapmokėta 10 956,07 Lt. Įvertinus neapmokėtą 35 349, 15 Lt sumą pagal 2014-05-12 PVM sąskaitą faktūrą Nr. STA 596 iš atsakovo priteistina 46 305,22 Lt arba 13 410,92 eurų suma.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas UAB „KRK Baltic“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. Gegužės 20 d. sprendimą panaikinti ir grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, priimti papildomai pateikiamus rašytinius įrodymus.

13Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas laikėsi nenuoseklios pozicijos. Pirmosios teismas neatidėjo bylos nagrinėjimo ir bylą nagrinėjo atsakovui nedalyvaujant, todėl atsakovas neturėjo galimybės išsamiai paaiškinti dėl kokių priežasčių nesutinka su ieškiniu.

14Atsakovas pateikė rašytinius dokumentus, patvirtinančius, jog PVM sąskaitos faktūros STA596 atsakovas neturi; atsakovo skola ieškovui 2014-08-20 sudaro 36 971,03; UAB „Statra“ yra skolinga 29 457,49 Lt UAB „KRK Baltic“ pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį, sudarytą su UAB „Neosanta“. Dokumentai patvirtina, jog atsakovas yra skolinga ieškovui 7 513,54 Lt. Net jei atsakovas sutiktų su ieškovo reikalavimu pagal PVM sąskaitą faktūrą STA596, atsakovas būtų skolingas ieškovui ne 46 305,22 Lt, bet 42 862,69 Lt.

15Aplinkybę, jog ginčas dėl galutinės skolos tarp šalių buvo iki kreipimosi į teismą patvirtina 2014-08-20 ir 2014-09-14 atsakovo raštai Nr. SKRK-14-073 ir SKRK-14-099, 2014-09-22 ieškovo pranešimas dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo, kuriame pažymima, jog po įskaitymo: „UAB „Statra“ nelieka skolinga UAB „KRK Baltic“, o UAB „KRK Baltic“ lieka skolinga UAB „Ulpas“ 46 305,22 Lt. Neturėjęs galimybių dalyvauti teismo posėdyje, atsakovas neturėjo galimybės išsiaiškinti, ar nebuvo reikalavimo perleidimo sutarties, pagal kurią atsakovas skolingas ne ieškovui, o UAB „Ulpas“. UAB „Ulpas“ nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą.

16Ieškovas darbus turėjo baigti ne vėliau kaip iki 2013-11-08, tačiau neatliko ir pažeidė esminę sutarties sąlygą. Byloje esantys atsakovo raštai patvirtina, jog ieškovas darbus vėlavo atlikti, į pretenzijas nereagavo. Neįrodyta teismo išvada, jog darbus ieškovas vėlavo atlikti dėl atsakovo veiksmų. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo atsakovui pateiktą PVM sąskaitą faktūrą KRK2014 Nr. 08-018, pagal kurią ieškovas skolingas atsakovui Subrangos sutartyje numatytą 7 513,56 Lt baudą už nesavalaikį darbų atlikimą.

17Ieškovas turėjo iki 2014-05-30 baigti derinti, išbandyti ir paleisti priešgaisrinę signalizaciją, pranešimo apie gaisrą sistemą, elektroninių ryšių ir telekomunikacijų tinklą. To nepadarius, atsakovas PVM sąskaitos faktūros STA596 nepriėmė. Pagal Subrangos sutartį ieškovas turėjo atlikti darbų už bendrą 268 644,77 Lt sumą, už atliktus darbus išrašė sąskaitų už 245 276,57 Lt sumą, t. y. ieškovas neatliko darbų už 23 368,20 Lt sumą. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo byloje esančius rašytinius įrodymus, patvirtinančius (ar paneigiančius) faktą, jog ieškovas neatliko visų sutartyje numatytų darbų, dalies darbų nebaigė ir todėl negalėjo būti laikoma ir jog darbai atlikti, todėl neatskleidė bylos esmės ir priėmė nepagrįstą sprendimą.

18Ieškovas pagal Subrangos sutartį turėjo atlikti ne tik elektros tinklų bei gaisrinės signalizacijos ir įspėjimo apie gaisrą sistemos darbus, bet ir kitus darbus – elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų ir žaibosaugos darbus. Byloje nėra įrodymų, jog elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklai ir žaibosauga yra išbandyta ir atitinka reikalavimus. Priešingai, įrodymai patvirtina, jog darbai turėjo esminių trūkumų ir negali būti naudojami pagal paskirtį. 2014-02-09 rašte Nr. SKRK-15-011 pažymima, jog nepateikta dokumentacija žaibosaugos darbų priėmimui, 2014-05-23 rašte Nr. SKRK-14/037 pažymima, jog neveikia elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų sistema.

19PVM sąskaita faktūra STA596 išrašyta 2014-05-26, prie jos pateiktas atliktų darbų aktas Nr. 4 už darbus atliktus nuo 2014-02-25 iki 2014-04-14. Akte nurodyta, jog ieškovas atliko vidaus elektros tinklų darbus, gaisrinės signalizacijos darbus, įspėjimo apie gaisrą sistemos tinklų darbus, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) darbus, žaibosaugos darbus. Kadangi Energetikos inspekcija 2013-11-25 išduoda pažymą apie atliktus vidaus elektros tinklų įregimo darbus, tačiau po pažymos išdavimo ieškovas dar pusę metų atlieka vidaus elektros tinklų darbus, tai ši pažyma nepatvirtina darbų pabaigimo. Atsakovas siuntė raštus su juose nurodytais akivaizdžiais elektros tinklų įrengimo defektais (2014-01-16 Nr. SKRK-14/015, 2014-01-20 Nr. SKRK-14/018, 2014-01-23 Nr. SKRK- 4/021, 2014-01-27 Nr. SKRK-14/024 ir kt.). Atliktų darbų akte Nr. 4 yra užsakovo statybos darbų vadovo žyma, jog akte nurodyti darbų kiekiai atitinka faktą, tačiau visi darbai nebuvo priimti, nes atsakovas turėjo pretenzijų dėl darbų kokybės, neatliktų bandymų, nesutvarkytos dokumentacijos, neveikiančios priešgaisrinės signalizacijos. Byloje nėra įrodymų, jog ieškovas reagavo į atsakovo pretenzijas. Įrodymai patvirtina, jog UAB „Statra“ nebaigusi atlikti sutartyje numatytų darbų, defektų nešalino. Liudytojas J. P. nurodė, kad defektai šalinami ir šiuo metu. Defektus šalina atsakovas.

20Teismo išvada, jog Subrangos sutarties 3.4. punktas suteikia ieškovui teisę reikalauti atsiskaitymo už darbus nepaisant to, ar šie darbai yra priimti ir kokybiški pažeidžia CK 6.193 straipsnį. Teismas įvertino tik vieną sąlygą dėl PVM sąskaitos faktūros išrašymo ir nevertino kitų sutarties sąlygų, kuriomis šalys aiškiai susitarė, jog už atliktus darbus atsiskaitoma, kai atliktų darbų akte nurodyti darbai yra kokybiški, pateikta dokumentacija dėl atliktų bandymų.

21Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė prieštaringomis išvadomis. Ieškovo pateiktą pažymą, kuri pasirašyta VšĮ Valdorfo mokyklos atstovo pripažino tinkamu įrodymu, patvirtinančiu darbų atlikimą, o atsakovo pateiktą defektinį aktą, taip pat pasirašytą VšĮ Valdorfo mokyklos atstovo, neargumentuotai atmetė.

22Pirmosios instancijos teismas pažeidė atsakovo teisę į teisminę gynybą, nes laikė aplinkybę, jog atsakovas neturi advokato, o prieš posėdį surastas advokatas negali dalyvauti bylos nagrinėjime, taip pat jog ne visi liudytojai galės atvykti į teismo posėdį, nesvarbia priežastimi atidėti bylos nagrinėjimą. CPK 161 straipsnio pagrindu teismas galėjo atidėti bylos nagrinėjimą. Teismas 2015-03-27 nutartimi tenkino atsakovo prašymą apklausti byloje keturis liudytojus, o į teismo posėdį atvyko tik vienas liudytojas. Atsakovas, prašydamas atidėti teismo posėdį, pažymėjo jog palaiko savo prašymą apklausti visus liudytojus. Tuo buvo pažeistas CPK 248 straipsnis.

23Ieškovas UAB „Statra“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad iš 49 577,57 Lt sumos pagal 2014-02-17 PVM sąskaitą faktūrą STA528 liko nesumokėta 10 956,07 Lt suma. Kadangi ieškovas pagal 2014-02-17 PVM sąskaitą faktūrą Nr. STA528 iš atsakovo atliktų mokėjimų įskaitė 9 163,78 Lt, o dėl 29 457,72 Lt sumos ieškovas padarė įskaitymą pagal priešpriešinius vienarūšius šalių reikalavimus, iš 49 577,57 Lt sumos liko neapmokėta 10 956,07 Lt. Teismas, įvertinęs neapmokėtą 35 349,15 Lt sumą pagal 2014-05-12 PVM sąskaitą faktūrą Nr. STA 596, pagrįstai iš atsakovo priteisė 13 410 Eur.

24Pažymėjo, kad civilinė byla iškelta 2014-07-15. Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė atidėti bylos nagrinėjimą. Tokie atsakovo atstovo veiksmai rodo, kad jis vilkina bylos nagrinėjimą. Todėl pirmosios instancijos teismas, pripažinęs atsakovo atstovo neatvykimą nesvarbiomis priežastimis, teisėtai išnagrinėjo bylą nedalyvaujant atsakovo atstovui.

25IV Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas atmestinas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, o taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio skundo ribos gali būti peržengtos tada, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Ši byla nagrinėjama atsakovės apeliacinio skundo ribose.

28Byloje kilęs ginčas dėl atsiskaitymo pagal Subrangos sutartį, kai užsakovas nesutinka su atliktų darbų atitikimu kokybės reikalavimams, teigia, jog jis negavo PVM sąskaitos faktūros, o darbai buvo atlikti pažeidžiant Subrangos sutarties terminus.

29Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šalys sudarė Subrangos sutartį, kuria ieškovas, veikdamas kaip subrangovas, įsipareigojo atlikti Vilniaus Valdorfo mokyklos rekonstrukcijos I korpuso rekonstrukcijos ir jungiamosios dalies, vidaus elektros tinklų, (be šviestuvų), gaisrinės signalizacijos, įspėjimo apie gaisrą sistemos elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų ir žaibosaugos darbus pagal subrangovo komercinį pasiūlymą.

30Bylos duomenys patvirtina, kad ieškiniu prašoma priteisti įsiskolinimą pagal 2014-02-17 PVM sąskaitą faktūrą STA 528, viso 40 413,56 Lt (iš 49 577,57 Lt atsakovas apmokėjo 9 163,78 Lt, o 29 457,72 Lt užskaityta kaip priešpriešinis reikalavimas pagal 2014-06-18 reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią atsakovas iš UAB „Neosanta“ į ieškovą įgijo reikalavimo teisę) ir 35 349,15 Lt pagal 2014-05-12 PVM sąskaitą faktūrą STA 596. PVM sąskaita faktūra STA 528 išrašyta 2014-02-17, joje įrašyti darbai pagal Subrangos sutartį, neišskiriant konkrečių darbų, viso 49 577,57 Lt sumai. PVM sąskaitą faktūrą STA 528 yra pasirašęs ir darbus priėmęs atsakovo darbuotojas. Darbų atlikimo faktą patvirtina atliktų darbų aktas Nr. 3. PVM sąskaita faktūra STA 596 išrašyta 2014-05-12, joje įrašyti darbai pagal Subrangos sutartį, neišskiriant konkrečių darbų, viso 35 349,15 Lt sumai. PVM sąskaita faktūra STA 596 nėra pasirašyta atsakovo atstovo.

31Atsakovas teigia, jog PVM sąskaitos faktūros STA 596 negavo ir pateikia skolų tiekėjams žiniaraščio išrašą. Ieškovas nurodo, kad sąskaita išrašyta pagal atliktų darbų aktą Nr. 4, kuris perduotas atsakovo statybos darbų vadovui. Atliktų darbų aktas Nr. 4 sudarytas 35 349,15 Lt sumai ir 2014-04-18 gautas atsakovo statybos darbų vadovo. Statybos darbų vadovas D. M. parašu atliktų darbų akte Nr. 4 patvirtino, kad kiekiai atitinka. PVM sąskaita faktūra STA 596 2014-05-22 atsakovui buvo pateikta elektroniniu paštu ir registruotu laišku atsakovo juridinių asmenų registre nurodytu adresu bei vykdomos veiklos adresu. Ieškovas pateikia 2014-05-22 elektroninį laišką, iš kurio matyti, kad siunčiamas prisegtas dokumentas, ir 2014-05-22 lydraštį dviem adresais su apmokėjimo už pašto paslaugas dokumentu.

32Bendrosios rangos sutarties nuostatos (CK 6.644 straipsnio 1 dalia) nustato, jog šia sutartimi rangovas įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal užsakovo užduotį ir perduoti darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti atliktą darbą ir už jį sumokėti. Civiliniame kodekse pateiktos griežtos nuostatos dėl užsakovo pareigos priimti darbus vykdymo. CK 6.662 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti darbą. Užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbo rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti rangovui. CK 6.662 straipsnio 2 dalis nurodo, kad užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau.

33Subrangos sutarties 3.1.1 punkte nurodoma sekanti darbų atlikimo ir priėmimo tvarka, jog tarpiniai atliktų darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už darbus, atliktus per kalendorinį mėnesį, o atlikus visus darbus – perduodamas užbaigtas objektas. Į atliktų darbų aktus įtraukiamos visos rangovui mokėtinos sumos. Darbų atlikimo aktą pasirašo rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš užsakovo pusės – techninis prižiūrėtojas ir užsakovo vadovas arba įgaliotas asmuo. Pagal Subrangos sutarties 3.2 punktą subrangovas iki kalendorinio mėnesio 25 d. privalo pateikti rangovo atstovui atliktų darbų aktą, atliktų darbų pažymą. Pagal Subrangos sutarties 3.4 punktą nustatyta, kad PVM sąskaitos faktūros pagal suderintus atliktų darbų aktus ir pažymas pateikiamos iki mėnesio 10 dienos. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su skundžiamo sprendimo motyvu, jog atsakovo statybos darbų vadovo pasirašymas 2014-04-18 dieną atliktų darbų akte Nr. 4 bei PVM sąskaitos faktūros STA 596 išsiuntimas su 2014-05-22 lydraščiu rodo, jog ieškovas tinkamai vykdė cituotų Subrangos sutarties 3.2 ir 3.4 punktų reikalavimus ir tinkamai pateikė atsakovui dokumentus, patvirtinančius darbų atlikimą.

34Subrangos sutarties 3.3 punktas nurodo, kad atliktų darbų aktą, atliktų darbų pažymą rangovas privalo pasirašyti ar pareikšti argumentuotą nesutikimą per 15 dienų. Jei nėra pilnai įvykdyti atliktų darbų akte nurodyti darbai, rangovas nepriima atliktų darbų aktų ir atliktų darbų pažymų ir neprivalo jų pasirašyti. Subrangos sutarties 3.4 punktas nustatė, kad darbų atlikimo aktas pasirašomas išimtinai apmokėjimo tikslais ir tokio akto pasirašymas nelaikomas galutiniu kokybės patikrinimu ar atitinkamų darbų perdavimu rangovui. Šią nuostatą aiškinant kartu su Subrangos sutarties 3.3 punktu, matyti, jog atsakovui suteikta teisė vėliau, t. y. per 15 dienų, pareikšti pretenziją dėl darbų trūkumų.

35Atsakovas tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek apeliaciniame skunde teigia, jog ieškovas darbus atliko nekokybiškai. Dėl darbų kokybės atsakovas ieškovui yra parašęs eilę raštų. UAB „KRK Baltic“ 2014-01-14 raštu Nr. SKRK-14/011 nurodė, kad ieškovas nuolat vėlavo atlikti darbus, dėl ko atsakovas turėjo atlikti papildomus darbus ir pareikalavo pateikti detalų darbų atlikimo grafiką ir iki 2014-01-27 užbaigti sutartinių įsipareigojimų vykdymą. 2014-01-16 raštu Nr. SKRK-14/015 atsakovas pateikė atliktų darbų trūkumų ir defektų aktą. 2014-01-20 raštu Nr. SKRK-14/018 atsakovas pareikalavo pateikti darbų atlikimo grafiką, ištaisytų darbų trūkumus ir baigtų atlikti darbus. 2014-01-23 rašte Nr. SKRK-14/021 atsakovas praneša, kad 2014-01-22 įvyko atliktų darbų pridavimas, dalyvaujant abiejų šalių atstovams ir pasirašytinai įteiktas defektų-trūkumų sąrašas. 2014-01-27 raštu Nr. SKRK-14/024 atsakovas informavo, kad 2014-01-23 grąžintas statybos darbų žurnalas ir UAB „Statra“ turi ištaisyti nurodytas pastabas. 2014-03-03 raštu Nr. SKRK-14/030 atsakovas pažymėjo, kad ieškovas privalo sutartinius įsipareigojimus užbaigti iki 2014-03-05 – baigti derinti, išbandyti ir paleisti priešgaisrinę signalizaciją, pranešimo apie gaisrą sistemą, elektroninių ryšių ir telekomunikacijų tinklą, kitu atveju bus taikomos sankcijos pagal Subrangos sutarties 5.7.1 punktą bei išskaičiuojami delspinigiai, kurių suma jau sudaro 13 876,28 Lt be PVM. Visi šie raštai buvo parengti iki atliktų darbų akto Nr. 4 pasirašymo, todėl reikšmės taikant Subrangos sutarties 3.3 punkto taisyklę neturi.

362014-05-23 raštu, kuris yra parengtas Subrangos sutarties 3.3 punkte numatytu terminu, atsakovas nurodė, kad ieškovas yra neįvykdęs eilės įsipareigojimų – mokytojų kabinete nesutvarkyta elektroninių ryšių tinklų sistema, neužbaigtas IPS skydas, neveikia priešgaisrinė signalizacija, nesumontuotas lauko apšvietimas, nesutvarkyta techninė dokumentacija. Reikalaujama įsipareigojimų vykdymą užbaigti iki 2014-05-30. Šio atsakovo rašto parengimas nėra siejamas su darbų pagal atliktų darbų aktą Nr. 4 priėmimu, o nustatomas terminas darbų pagal Subrangos sutartį pabaigimui. Kadangi darbai buvo perduodami keliais atliktų darbų aktais, tai 2014-05-23 rašte išvardintų darbų, nesant tokio atsakovo motyvo ir pagrindimo, negalima sieti su atliktų darbų aktu Nr. 4. Teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, kad atsakovas nesilaikė vieningos pozicijos dėl ieškinio reikalavimų, o bylos eigoje keitė atsikirtimų motyvus.

37Byloje nėra duomenų, kad atsakovas tinkamai pasinaudojo teise pateikti pretenziją dėl atliktų darbų aktu Nr. 4 perduotų darbų, todėl jam kyla pareiga sumokėti už ieškovo atliktus darbus. Pagal Subrangos 8.3 punktą nurodyta, kad rangovas privalo už atliktus darbus sumokėti 70 procentų sumos per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, o 30 procentų sumos per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos. Skaičiuojant skolos dydį turi būti atsižvelgiama į susitarimą dėl vienarūšių reikalavimų įskaitymo. 2014-06-18 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Neosanta“ perleido UAB „KRK Baltic“ 29 457,49 Lt reikalavimą į UAB „Statra“ įsiskolinimą pagal UAB „Neosanta“ ir UAB „Statra“ 2012-03-28 pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovas 2014-09-22 pranešimu nurodė, kad atsakovas skolingas 75 762,71 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą STA 528 ir PVM sąskaitą faktūrą STA 596. Buvo užskaitytas UAB „Neosanta“ perleistas reikalavimas ir nurodyta, kad po užskaitymo UAB „Statra“ neskolinga UAB „KRK Baltic“, o UAB „KRK Baltic“ skolinga UAB „Ulpas“ 46 305,22 Lt.

38Apeliaciniame skunde atsakovas teigia, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo skolos dydį. Pareikšdamas ieškinį ieškovas nurodė, kad pagal PVM sąskaitą faktūrą STA 528 atsakovas yra sumokėjęs 9 163,78 Lt ir pateikė išrašus iš banko sąskaitos, patvirtinančius, jog 2014-05-02 ir 2014-06-16 pavedimais atsakovas ieškovui pervedė viso 10 000 Lt. PVM sąskaita faktūra STA 528 išrašyta 49 577, 57 Lt sumai, iš jos užskaitytas UAB „Neosanta“ perleistas reikalavimas 29 457,49 Lt. Likusi neapmokėta suma sudaro 10 956,30 Lt. PVM sąskaita faktūra STA 596 išrašyta 35 349,15 Lt sumai. Bendra neatsiskaitymo suma – 46 305,45 Lt. Atsakovo teigimas, kad sprendžiant dėl neatsiskaitymo dydžio turi būti vadovaujamasi jo buhalterinės apskaitos duomenimis atspindėta skola ieškovui, yra nepagrįstas, kadangi atsakovas nepateikė apmokėjimą pagal ginčijamas sąskaitas patvirtinančių dokumentų. Šalių santykiai su UAB „Ulpas“ nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, nes teismas nagrinėjama ginčą dėl neatsiskaitymo pagal konkrečiai nurodytas PVM sąskaitas faktūras, o ne visą ieškovo ir atsakovo finansinių santykių istoriją, tame tarpe ir su kitais asmenimis.

39Atsakovas teigia, jog jis turėjo nuostolių dėl to, kad ieškovas nelaiku vykdė savo įsipareigojimus. 2014-08-29 UAB „KRK Baltic“ išrašė PVM sąskaitą faktūrą KRK2014 Nr. 08-018, kuria paskaičiavo 7 513,56 Lt baudą už vėlavimo įvykdyti Subrangos sutartį. Atsakovas byloje nekėlė reikalavimų dėl delspinigių priteisimo, todėl teismas neturėjo pagrindo dėl šio reikalavimo pasisakyti. Byloje esantys rašytiniai dokumentai patvirtina, jog ieškovas kėlė reikalavimus dėl tinkamo užsakovo pareigų sudaryti tinkamas sąlygas darbų atlikimui vykdymo. UAB „Statra“ 2013-10-28 raštu nurodė, kad žaibosaugos darbų atlikimas užtruko dėl atsakovo kaltės, kabelių įrengimo darbai vykdomi pagal galimybes, atsižvelgiant, kad rangovas atsilieka nuo grafiko, rūsyje davikliai, rozetės, jungikliai bus montuojami, kai rangovas atliks apdailos darbus. Pažymėjo, kad darbų atlikimą apsunkina rangovo nevykdomi įsipareigojimai bei apmokėjimas pagal Subrangos sutartį. Šios aplinkybės reikšmingos CK 6.661 straipsnio 1 dalies prasme, nes rangovas turi teisę nepradėti darbų ar sustabdyti pradėtus darbus, jeigu užsakovas nevykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų (neperduoda medžiagų, įrengimų, dokumentų ir kt.) arba kliudo rangovui vykdyti sutartį. Remiantis CK 6.660 straipsniu užsakovas rangos sutartyje numatytais atvejais ir tvarka turi teikti rangovui pagalbą atliekant darbus. Atsakovui nepareiškus reikalavimo dėl delspinigių priteisimo, o darbų nesavalaikio atlikimo aplinkybei neturint įtakos Subrangos sutarties 8.3 punkte detalizuotos atsiskaitymo už atliktus darbus pareigos vykdymui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino darbų atlikimo vėlavimo priežasčių ir pasekmių.

40Apeliaciniame skunde atsakovas pažymi, jog ieškovas iš Subrangos sutartimi sutartų darbų už 268 644,77 Lt atliko darbų už 245 276,57 Lt, t. y. atliko ne visus darbus. Kadangi byloje keliamas klausimas dėl atsiskaitymo už konkrečias PVM sąskaitas faktūras, kurios patvirtintos konkrečiais darbų atlikimo aktais, tai bylos pagrindo plėtimas nagrinėjant visus Subrangos sutarties vykdymo aspektus peržengtų tirtinų aplinkybių ribas. Atsakovas konkrečiai net nenurodo, kuo nepakankamas darbų atlikimas pagal Subrangos sutartį įtakoja atsiskaitymą už atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir Nr. 4 nurodytus darbus.

41Atsakovas pažymi ir tai, kad ieškovas netinkamai atliko darbus ir remiasi CK 6.658 straipsnio 5 dalyje nurodyta užsakovo teise atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą trūkumams pašalinti. CK 6.658 straipsnio nuostata taikoma tuo atveju, kai darbų trūkumai nustatomi darbų priėmimo metu arba, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Taip pat turi būti nustatoma, jog rangovas nepakankamai užtikrina savo prievolės vykdymą. Pretenzijų pateikimo tvarka dėl darbų trūkumų jau buvo išanalizuota ankstesniuose nutarties motyvuose. Jau buvo pažymėta, kad teisinę reikšmę turi veiksmai, atlikti vadovaujantis Subrangos sutarties 3.3 punktu, nurodančiu, kad atliktų darbų aktą, atliktų darbų pažymą rangovas privalo pasirašyti ar pareikšti argumentuotą nesutikimą per 15 dienų, visos kitos pretenzijos gali sąlygoti ne atsiskaitymo pagal atliktų darbų aktus ginčų kilimą, o kitu pagrindu iš Subrangos sutarties kylančių ginčų atsiradimą. Be anksčiau minėtų raštų dėl darbų trūkumų atsakovas pateikė ir po darbų perdavimo sudarytus dokumentus. UAB „KRK Baltic“ 2014-12-18 raštu Nr. SKRK-14-125 ieškovą informavo, kad neužbaigti visi darbai – lietvamzdžių šiltinimas, lauko apšvietimas, priešgaisrinė signalizacija, nesutvarkyta dokumentacija, projektas neatitinka atliktų darbų, bei yra darbų trūkumų – neveikia interneto ryšys, jungikliai, supainioti interneto ryšio adresai. 2015-02-09 rašte Nr. SKRK-15-011 atsakovas konkrečiai nurodė, kokia dokumentacija nepateikta. Užsakovo Vilniaus Valdorfo mokyklos ir rangovo UAB „Irdaiva“ 2014-12-08 sudarytame Nustatytų defektų akte nebaigtų darbų sąraše pažymėta ir ieškovo įsipareigotų atlikti darbų dalis.

42Teikdamas dokumentus atsakovas nenurodo, jog kurie nors darbai, kurių trūkumus reikėjo šalinti, yra darbai, kurie buvo priimti pagal atliktų darbų aktus Nr. 3 ir Nr. 4, o taip pat nenurodo, kad tokie trūkumai gali būti vertinami kaip paslėpti darbo trūkumai, taip pat nepagrindžia ir to, kad ieškovas atsisakė ištaisyti darbų trūkumus. Liudytojas J. P. yra nurodęs, kad trūkumai yra šalinami. Tuo remiantis daroma išvada, jog atsakovas savo teisių pagal CK 6.658 straipsnio 5 dalį neįrodė (CPK 178 straipsnis).

43Atsakant į atsakovo argumentus dėl darbų trūkumų, pažymėtina tai, kad 2013-12-11 raštu UAB „Statra“ atsakovui pateikė 2013-11-25 Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą Nr. 12ĮP-61564, 2013-11-19 Kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžų matavimo protokolą Nr. 19-1319, 2011-11-19 Grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimo protokolą Nr. 19-1311, 2013-11-27 įžeminimo įrenginio pasą Nr. 3011 ir statybos darbų žurnalą. 2013-11-25 Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma Nr. 12ĮP-61564 konstatuota, kad sumontuoti ir išbandyti pastato vidaus įrenginiai vaikų darželio, lopšelio elektros įrenginiai ir elektros instaliacija, nustatyta, kad atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus ir gali būti naudojama pagal paskirtį. 2014-04-24 Objekto apžiūros aktu Nr. 2014/04.024, sudarytu dalyvaujant UAB „Statra“ atstovui ir užsakovo atstovui J. P. nustatyta, kad gaisrinės signalizacijos ir įgarsinimo sistemos įrenginių techninė būklė tvarkinga ir leidžiama naudoti nuo 2014-04-24.

44Atsakovas taip pat teigia, jog pirmosios instancijos teismas neatidėdamas bylos nagrinėjimo padarė procesinį pažeidimą. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija su tokia atsakovo pozicija nesutinka. Byla teisme pradėta 2014-07-14, pranešimas apie būsimą teismo posėdį atsakovui įteiktas 2015-03-31, teismo posėdis įvyko 2015-04-30. Tai rodo, jog atsakovas turėjo pakankamas galimybes pasirūpinti atstovavimu, o taip pat pateikti bylos išnagrinėjimui reikalingus dokumentus. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-27 nutartimi atsakovui pasiūlyta pateikti konkrečius dokumentus. Atsakovo teisė pasirinkti, ar jis teiks, ar neteiks teismo siūlomus dokumentus. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu atsakovo naujai pateikti įrodymai nepriimami, kadangi tokius dokumentus atsakovas galėjo pateikti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

45Apeliaciniame skunde nepateikiama naujų argumentų, kurie sudarytų pagrindą pakeisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Visa tai, sudaro pagrindą atmesti šioje byloje paduotą apeliacinį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. sprendimą palikti nepakeistą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teisėjų kolegija sutinka su šiame teismo sprendime pateiktais motyvais ir jų nekartoja.

46Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Statra“ prašė priteisti iš atsakovo 46 305,22 Lt skolą,... 5. Atsakovas UAB „KRK Baltic“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 20 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad šalys sudarė Subrangos sutartį, kuria ieškovas, kaip... 9. Teismas nustatė, kad ieškovo 2014-02-17 PVM sąskaita faktūra Nr. STA528... 10. Teismas konstatavo, kad atsakovas turėjo nedelsdamas priimti darbų... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas UAB „KRK Baltic“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m.... 13. Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas... 14. Atsakovas pateikė rašytinius dokumentus, patvirtinančius, jog PVM sąskaitos... 15. Aplinkybę, jog ginčas dėl galutinės skolos tarp šalių buvo iki kreipimosi... 16. Ieškovas darbus turėjo baigti ne vėliau kaip iki 2013-11-08, tačiau... 17. Ieškovas turėjo iki 2014-05-30 baigti derinti, išbandyti ir paleisti... 18. Ieškovas pagal Subrangos sutartį turėjo atlikti ne tik elektros tinklų bei... 19. PVM sąskaita faktūra STA596 išrašyta 2014-05-26, prie jos pateiktas... 20. Teismo išvada, jog Subrangos sutarties 3.4. punktas suteikia ieškovui teisę... 21. Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė prieštaringomis išvadomis.... 22. Pirmosios instancijos teismas pažeidė atsakovo teisę į teisminę gynybą,... 23. Ieškovas UAB „Statra“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Teigia, kad... 24. Pažymėjo, kad civilinė byla iškelta 2014-07-15. Atsakovo atstovas į teismo... 25. IV Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 26. Apeliacinis skundas atmestinas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Byloje kilęs ginčas dėl atsiskaitymo pagal Subrangos sutartį, kai... 29. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šalys sudarė Subrangos sutartį,... 30. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškiniu prašoma priteisti įsiskolinimą... 31. Atsakovas teigia, jog PVM sąskaitos faktūros STA 596 negavo ir pateikia... 32. Bendrosios rangos sutarties nuostatos (CK 6.644 straipsnio 1 dalia) nustato,... 33. Subrangos sutarties 3.1.1 punkte nurodoma sekanti darbų atlikimo ir priėmimo... 34. Subrangos sutarties 3.3 punktas nurodo, kad atliktų darbų aktą, atliktų... 35. Atsakovas tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek... 36. 2014-05-23 raštu, kuris yra parengtas Subrangos sutarties 3.3 punkte numatytu... 37. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas tinkamai pasinaudojo teise pateikti... 38. Apeliaciniame skunde atsakovas teigia, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo... 39. Atsakovas teigia, jog jis turėjo nuostolių dėl to, kad ieškovas nelaiku... 40. Apeliaciniame skunde atsakovas pažymi, jog ieškovas iš Subrangos sutartimi... 41. Atsakovas pažymi ir tai, kad ieškovas netinkamai atliko darbus ir remiasi CK... 42. Teikdamas dokumentus atsakovas nenurodo, jog kurie nors darbai, kurių... 43. Atsakant į atsakovo argumentus dėl darbų trūkumų, pažymėtina tai, kad... 44. Atsakovas taip pat teigia, jog pirmosios instancijos teismas neatidėdamas... 45. Apeliaciniame skunde nepateikiama naujų argumentų, kurie sudarytų pagrindą... 46. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 47. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. sprendimą palikti...