Byla 2-5172-595/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui R. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas prašo iš atsakovo priteisti jo naudai 776,75 Lt žalos atlyginimo. Prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovui ieškinys su priedais įteikti CPK 123 str. nustatyta tvarka. Atsakovas nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje nustatyta, kad 2012-03-12 apie 15.30 val. Vilniuje šuo įkando į koją Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui J. J., kuris dėl šio nelaimingo atsitikimo darbe buvo laikinai nedarbingas nuo 2012-03-12 iki 2012-03-16 (b.l. 3-7). Nukentėjusiajam J. J. buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas ED Nr. 3886123, o VSDFV Vilniaus skyriaus 2012-04-23 sprendimu Nr. 6-15-967 jam 2012-03-12 įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe pripažino draudiminiu įvykiu. VSDFV Vilniaus skyriaus 2012-04-25 sprendimu Nr. 6-18-1320 už nedarbingumo laikotarpį nuo 2012-03-12 iki 2012-03-16 J. J. buvo paskirta 776,75 Lt ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų. Dėl 2012-03-12 įvykio, kurio metu nukentėjo J. J., yra pripažintas kaltas atsakovas R. P. (šuns savininkas), - jam 2012-03-12 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 110 str. 5 d., bei 2012-03-15 paskirta bauda. Nurodytas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (b.l. 3-11). Taigi, ieškovo patirtą žalą dėl ligos pašalpos išmokėjimo nukentėjusiajam asmeniui ieškovui turi atlyginti atsakovas R. P.. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, duomenų byloje, kad atsakovas žalą būtų atlyginęs nėra (CPK 12, 178 str. str.).

7Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. numato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Tokia tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme 31 str., pagal kurią tais atvejais, jei ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo nustatoma, kad jis įvyko dėl trečiojo asmens kaltės, tai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius atgręžtinio reikalavimo teise išreikalauja išmokėtas išmokų sumas iš kalto asmens Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. 2 d. numato, jog žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti kaltas asmuo. Civilinio kodekso 6.290 str. 3 d. nustatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. Todėl remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei vadovaujantis CK 6.246 str. – 6.249 str., 6.251 str. 1 d., 6.263 str. 2 d., 6.290 str. 3 d. iš atsakovo R. P. priteistina ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus naudai 776,75 Lt žalos atlyginimo.

8Pagal CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str., 96 str. iš atsakovo priteistina 72 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai.

9Vadovaudamasis CPK 285 str., 286 str., 270 str., teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti iš atsakovo R. P., a.k. ( - ) 776,75 Lt (septynis šimtus septyniasdešimt šešis Lt 75 ct) žalos atlyginimo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus naudai.

12Priteisti iš atsakovo R. P., a.k. ( - ) 72 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai