Byla 2-5917-571/2017
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismas

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žemkasta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Stabara“ dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismas

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 3202,82 Eur skolą, 240,97 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 272,40 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 103 Eur valstybei sumokėtas žyminis mokestis ir 169,40 Eur už procesinių dokumentų parengimą teismui.

3Atsakovei siunčiami teismo procesiniai dokumentai ieškovės nurodytu adresu (Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11), grįžo neįteikti, nurodant, jog gavėjas siuntos neatsiėmė pašte. Teismų informacinės sistemos ,,LITEKO“ išrašo apie asmenį gautais iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos VRM duomenimis atsakovės deklaruota gyvenamoji vieta sutampa su ieškovės nurodyta atsakovės gyvenamąja vieta, todėl vadovaujantis civilinio proceso kodekso (toliau–CPK) 123 straipsnio 3 dalimi ieškinys ir kiti procesiniai dokumentai atsakovei laikomi tinkamai įteiktais praėjus 30 dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkinamas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2015 m. kovo 12 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. Ž 15-2 ir 2017 m. kovo 16 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. Ž 17-4 (toliau Sutartis), kurių pagrindu ieškovė įsipareigojo parduoti ir pakrauti žvyrą į atsakovės transportą, o atsakovė atsiskaityti už pateiktą žvyrą per 10 darbo dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos, pagal faktiškai išvežtą žvyro kiekį.

7Atsakovė savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti už įsigytą žvyrą nevykdė ir liko skolinga ieškovei 3202,82 Eur. Duomenų, jog nurodytą sumą atsakovė būtų sumokėjus byloje nėra.

8Nurodytas aplinkybes ieškovė grindžia: ieškiniu (b. l. 1-5), mokėjimo nurodymu (b. l. 6; b.l. 10), PVM sąskaita-faktūra už teisines paslaugas (b. l. 9), pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. Ž 15-2 (b. l. 11), pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. Ž 17-4 (b. l. 12), priedu Nr. 1 prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. Ž 17-4 (b. l. 13), PVM sąskaitomis-faktūromis (b. l. 14–18), delspinigių paskaičiavimu (b. l. 20), kita bylos medžiaga. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteisiama 3202,82 Eur skola. Sutinkamai su CK 6.256 straipsniu, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalių pasirašytose sutartyse 2 punkte, kuriame atsakovė (pirkėja) įsipareigoja, numatyta, jog laiku nesumokėjus už žvyrą mokėtini 0,05 proc. parduoto žvyro kiekio ar atitinkamos jo vertės delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną. Todėl ieškovei iš atsakovės priteisiama 240,97 Eur delspiningių.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovės priteisiamos įstatymo nustatytos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinos 272,40 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovės valstybei sumokėtas 103 Eur žyminis mokestis ir 169,40 Eur suma sumokėta už procesinių dokumentų parengimą teismui(CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (aktuali Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija) nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios 3,42 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš atsakovės valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 - 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“, juridinio asmens kodas 302692027, buveinės adresas Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 11, 3202,82 Eur (tris tūkstančius du šimtus du eurus 82 ct) skolos, 240,97 Eur ( du šimtus keturiasdešimt eurų 97 ct) delspinigių, 6 (šešis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 272,40 Eur (du šimtus septyniasdešimt du eurus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“, juridinio asmens kodas 151153718, buveinės adresas Marijampolė, Kauno g. 146, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT62 7300 0100 0233 7707, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

14Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“, juridinio asmens kodas 302692027, buveinės adresas Kalvarijos sav., Gulbiniškių k., Plento g. 3,42 Eur (tris eurus 42 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, vieną iš sąskaitų, įmokos kodas 5660. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai