Byla 2-766/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. A. - B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, civilinėje byloje Nr. 2-2675-43/2007 pagal ieškovės A. A. - B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, trečiajam asmeniui Kauno miesto apylinkės teismui dėl konstitucinių teisių pažeidimo pripažinimo ir padarytos žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovė A. A. - B. 2006 m. birželio 22 d. kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, trečiajam asmeniui Kauno miesto apylinkės teismui dėl konstitucinių teisių pažeidimo pripažinimo ir padarytos žalos atlyginimo.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. liepos 5 d. nutartimi nustatė ieškovei A. A. - B. terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Tas pats teismas 2006 m. spalio 2 d. nutartimi pratęsė terminą 2006 m. liepos 5 d. nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti iki 2006 m. lapkričio 2 d. Teismas taip pat pakartotinai išaiškino, kad iki nurodytos datos nepašalinus 2006 m. liepos 5 d. nutartyje nurodytų trūkumų ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintinas ieškovei.

6Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 21 d. nutartimi ieškovės A. A. - B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, trečiajam asmeniui Kauno miesto apylinkės teismui dėl konstitucinių teisių pažeidimo pripažinimo ir padarytos žalos atlyginimo laikė nepaduotu. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nepašalino 2006 m. liepos 5 d. nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų, todėl ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovei.

7Ieškovė A. A. - B. 2006 m. gruodžio 2 d. paštu išsiuntė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuriuo prašė panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

8Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 13 d. nutartimi (skundžiama nutartis) ieškovės A. A. - B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties atsisakė priimti.

9Teismas pažymėjo, kad 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuri priimta rašytinio proceso tvarka, nuorašas ieškovei buvo įteiktas 2006 m. lapkričio 24 d., todėl nutarties apskundimo terminas pasibaigė 2006 m. gruodžio 1 d. Atskirąjį skundą ieškovė teismui padavė (išsiuntė) 2006 m. gruodžio 2 d., tai yra viena diena praleidusi įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti. Esant nurodytoms aplinkybėms ir ieškovei neprašant atnaujinti termino atskirajam skundui paduoti, skundas nepriimtas ir grąžintas ieškovei.

10Ieškovė A. A. - B. 2007 m. liepos 7 d. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. nutartį bei priimti nagrinėti apeliacinėje instancijoje atskirąjį skundą dėl 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties. Skundas grindžiamas šiais argumentais :

111. Apie 2006 m. gruodžio 13 d. nutarties nuorašą ieškovė sužinojo tik iš 2007 m. birželio 14 d. Vilniaus apygardos teismo rašto Nr. (CR)-183, todėl negalėjo pateikti skundo dėl nutarties nepagrįstumo ir neteisėtumo. Teismo 2006 m. gruodžio 13 d. nutarties nuorašas nebuvo įteiktas nei ieškovei, nei jos atstovui.

122. Teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties nuorašas nebuvo išsiųstas ieškovei. Ieškovės atstovas teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutartį gavo 2006 m. lapkričio 25 d. arba vėliau. 2006 m. lapkričio 24 d. Jonavos pašte gautą 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties nuorašą galėjo atsiimti ieškovės vyras V. B. .

133. 2006 m. gruodžio 1 d. ieškovės atstovas dalyvavo Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1808-44/2006 parengiamajame teismo posėdyje. Dėl šios priežasties turėjo būti atnaujintas 7 dienų terminas atskirajam skundui paduoti, kaip tai buvo padaryta 2007 m. sausio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-835-43/2007, kadangi tą pačią dieną (2006 m. gruodžio 1 d.) negalėjo suspėti paduoti atskirojo skundo.

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.).

16Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis nustato, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Pagal CPK 42 straipsnį, šalys turi teisę apskųsti teismo sprendimus bei nutartis, o CPK 334 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui. CPK 335 straipsnyje numatyta, kad atskirieji skundai per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama. Jeigu skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2000 m. spalio 11 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-985/2000) ir 2000 m. rugpjūčio 21 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-727/2000) išaiškino, kad tinkamo proceso ir teisės būti išklausytam principai civiliniame procese apima ir teisę nepatenkintai šaliai skųsti teismo nutartį, kaip dar vieną galimybę įrodyti savo teisę. Todėl šaliai turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį. Apeliacijos teisė yra viena iš pagrindinių šalių procesinių teisių, kuri įtvirtinta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, ratifikuotos Lietuvos Respublikos 1995 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. I-865, Septintojo protokolo 2 straipsnio nuostatose, Europos Tarybos Ministrų komiteto 1995 m. vasario 27 d. rekomendacijoje Nr. R (95) 5 ,,Dėl apeliacijų sistemų ir procedūrų civilinėse bei komercinėse bylose įvedimo ir jų funkcionavimo tobulinimo“, kuriose nustatoma, kad šalims turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis antrosios instancijos teismui.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutartimi ieškovės A. A. - B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, trečiajam asmeniui Kauno miesto apylinkės teismui dėl konstitucinių teisių pažeidimo pripažinimo ir padarytos žalos atlyginimo nutarta laikyti nepaduotu (b. l. 21-23). Byloje esančiais duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties nuorašas 2006 m. lapkričio 24 d. buvo įteiktas ieškovės A. A. - B. marčiai (b. l. 25). Atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties pateiktas (išsiųstas) 2006 m. gruodžio 2 d. (b. l. 26-29). Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 13 d. nutartimi (skundžiama nutartis) nurodė, kad ieškovė viena diena praleido įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti bei nepateikė prašymo dėl praleisto termino atnaujinimo, todėl teismas ieškovės A. A. - B. atskirąjį skundą atsisakė priimti (b. l. 30).

18Pagal CPK 338 straipsnį ir 307 straipsnio 2 dalį, atskirojo skundo padavimo terminas gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

19Remdamasi aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad atskirojo skundo padavimo terminas praleistas nežymiai – tik viena diena. Ieškovė atskiruoju skundu prašo pripažinti, kad įstatymo nustatytas terminas skundui paduoti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti bei skundą priimti, motyvuodama tuo, jog jos atstovas 2006 m. gruodžio 1 d. dalyvavo Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1808-44/2006 parengiamajame teismo posėdyje. Apeliantė akcentuoja, kad dėl šios priežasties turėtų būti atnaujintas 7 dienų terminas atskirajam skundui paduoti, kaip tai buvo padaryta Vilniaus apygardos teismo 2007 m. sausio 5 d. nutartimi kitoje civilinėje byloje Nr.2-835-43/2007, kadangi tą pačią dieną (2006 m. gruodžio 1 d.) nebegalėjo suspėti paduoti atskirojo skundo.

20Teisėjų kolegija, įvertinusi šioje teismo nutartyje anksčiau paminėtą apeliacijos instituto paskirtį bei šalių procesinių teisių įgyvendinimo mechanizmą, atsižvelgdama į tai, kad apeliantė nutarties apskundimo terminą praleido labai nežymiai (viena diena), atsižvelgdama į apeliantės amžių ir sveikatos būklę, į tai, kad ji nesinaudojo kvalifikuota advokato pagalba, kad byloje nėra įrodymų, jog ji piktnaudžiautų procesinėmis teisėmis skųsdama aptariamą teismo nutartį, remdamasi Lietuvos teismų praktika dėl procesinio termino atnaujinimo sąlygų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1486/2002) bei į tai, kad neatnaujinus praleisto termino būtų užkirsta galimybė apeliantei pasinaudoti teise į apeliaciją, konstatuoja, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o klausimas dėl praleisto termino atskirajam skundui paduoti išspręstinas iš esmės, atnaujinant ieškovei A. A. - B. terminą paduoti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties. Bylą su atskiruoju skundu tikslinga perduoti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 straipsnio 2 dalyje numatytiems veiksmams atlikti (CPK 338 str.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. nutartį.

23Atnaujinti ieškovei A. A. - B. atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties padavimo terminą.

24Perduoti bylą su ieškovės A. A. - B. atskiruoju skundu Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 straipsnio 2 dalyje numatytiems veiksmams atlikti.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovė A. A. - B. 2006 m. birželio 22 d. kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus... 5. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. liepos 5 d. nutartimi nustatė ieškovei A.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 21 d. nutartimi ieškovės A. A.... 7. Ieškovė A. A. - B. 2006 m. gruodžio 2 d. paštu išsiuntė atskirąjį... 8. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 13 d. nutartimi (skundžiama... 9. Teismas pažymėjo, kad 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuri priimta... 10. Ieškovė A. A. - B. 2007 m. liepos 7 d. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. 1. Apie 2006 m. gruodžio 13 d. nutarties nuorašą ieškovė sužinojo tik iš... 12. 2. Teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties nuorašas nebuvo išsiųstas... 13. 3. 2006 m. gruodžio 1 d. ieškovės atstovas dalyvavo Vilniaus apygardos... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis nustato, kad asmuo, kurio... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio... 18. Pagal CPK 338 straipsnį ir 307 straipsnio 2 dalį, atskirojo skundo padavimo... 19. Remdamasi aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija atkreipia... 20. Teisėjų kolegija, įvertinusi šioje teismo nutartyje anksčiau paminėtą... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. nutartį.... 23. Atnaujinti ieškovei A. A. - B. atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo... 24. Perduoti bylą su ieškovės A. A. - B. atskiruoju skundu Lietuvos apeliacinio...