Byla P2-976-639/2014
Dėl baudos už antstolės reikalavimų nevykdymą skyrimo, suinteresuoti asmenys V. G., M. G., Palangos kredito unija

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos antstolės B. T. pareiškimą dėl baudos už antstolės reikalavimų nevykdymą skyrimo, suinteresuoti asmenys V. G., M. G., Palangos kredito unija,

Nustatė

2pareiškėja antstolė B. T. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama M. G. už antstolės reikalavimų nevykdymą skirti 1000,00 Lt baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną. Nurodė, kad antstolė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0005/14/01857 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 15328,39 Lt sumai skolininkams M. G. ir V. G., išieškotojo Palangos kredito unijos naudai, pagal Palangos miesto apylinkės teismo 2014-09-04 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-962-973/2014. 2014-09-26 skolininkui M. G. išsiųstas 2014-09-24 antstolės patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. S-14035747, kuriuo prašoma pateikti turto sąrašą, nurodant jo buvimo vietą, pateikti pilną informaciją apie turimas pinigines lėšas ir kitą informaciją. Minėtas patvarkymas M. G. įteiktas 2014-08-26. Tačiau M. G. antstolės patvarkymo dėl informacijos pateikimo nevykdo, dėl ko pažeidžiami išieškotojo lūkesčiai bei teisėti interesai.

3Suinteresuotas asmuo M. G. pateikė atsiliepimą į antstolės B. T. pareiškimą dėl baudos skyrimo ir nurodė, kad asmeninio pokalbio su antstole B. T. (telefonu) metu patikino, kad kito deklaruotino turto, vertybinių popierių, debitorinių reikalavimų neturi ir artimiausiu laiku jokių piniginių lėšų įplaukų, išskyrus susietų su darbiniais santykiais, neturi. Paaiškino, kad tyčinių veiksmų, siekdamas sutrukdyti antstolės darbą, niekada nesiėmė, nemano, kad raštiško patvirtinimo apie kito turto nebuvimą yra esminė priežastis dėl kurios antstolė negali tinkamai vykdyti savo pareigų. Yra pasiryžęs artimiausiu metu registruotu laišku pranešti antstolei kad, kito turto apie kurį antstolė nežinotų neturi.

4Pareiškimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, pranešus suinteresuotiems asmenims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 str. 3 d.).

5Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

6Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.).

7Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog antstolės kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0005/14/01857 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 15328,39 Lt sumai skolininkams M. G. ir V. G., išieškotojo Palangos kredito unijos naudai, pagal Palangos miesto apylinkės teismo 2014-09-04 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-962-973/2014 (v. b. l. 4-5). 2014-09-24 priimtas ir 2014-09-26 M. G. išsiųstas antstolės patvarkymas Nr. S-14035747 dėl informacijos pateikimo, kuriuo prašoma M. G. pateikti informaciją apie turimą turtą, turimas pinigines lėšas, vertybinius popierius, pateikti debitorių sąrašą ir kitą informaciją. 2014-09-24 patvarkymas Nr. S-14035747 2014-09-26 išsiųstas M. G., adresu Sodų g.32-20, Palanga, kuris jam 2014-09-26 įteiktas ( v. b. l. 41-42).

8Antstolio, kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra pavesta vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcija, reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Remiantis LR CPK 585 str. 2 d., asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną.

9Teisėto ir nenuginčyto antstolio reikalavimo nevykdymas pripažintinas CPK 585 str. 1 d. pažeidimu, už kurį gali būti skiriama bauda (CPK 585 str. 2, 3 d.). Pažymėtina, kad kiekvienas vykdymo proceso dalyvis privalo vykdyti antstolio reikalavimus per antstolio nustatytą terminą, bendradarbiauti su antstoliu ir kitais vykdymo proceso dalyviais. Šiuo atveju M. G. buvo tinkamai informuotas apie pareigas ir įspėtas apie atsakomybę už antstolio patvarkymų nevykdymą (CPK 585 str.), tačiau iki pareiškimo padavimo dienos antstolio reikalavimai nebuvo vykdomi. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad antstolės patvarkymas nebuvo vykdomas be svarbios priežasties, todėl M. G. skirtina bauda (CPK 585 str. 2 d.).

10Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad per 2014-09-24 patvarkyme nustatytą terminą patvarkyme nurodyti reikalavimai nebuvo įvykdyti, už 2014-09-24 patvarkymo Nr. S-14035747 reikalavimų nevykdymą skirtina 10 Lt dydžio bauda už kiekvieną reikalavimo neįvykdymo dieną, baudą skaičiuojant nuo teismo nutarties priėmimo dienos.

11Išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 75 str. 2 d.).

12Vadovaudamasis LR CPK 290-291 straipsniais, 585, 616, 645 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškimą tenkinti iš dalies.

14Paskirti M. G., a.k. ( - ) už vykdomojoje byloje Nr. 0005/14/01857 antstolės priimto 2014-09-24 patvarkymo Nr. S-14035747 „Dėl informacijos pateikimo“ reikalavimų nevykdymą 20 Lt baudą už kiekvieną reikalavimo neįvykdymo dieną nuo teismo nutarties priėmimo dienos.

15Kitą pareiškimo dalį atmesti.

16Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0005/14/01857 grąžinti antstolei B. T..

17Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai