Byla 2FB-389-1071/2020

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Vytautas Pliuskevičius,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal V. B. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, išnagrinėjo kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Sergel“ prašymą atnaujinti praleistą terminą kreditorinių reikalavimų pateikimui ir įtraukimo į bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių sąrašą, bei bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto valdymas“ įgalioto asmens N. Č. prašymą dėl patikslinto kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi V. B. buvo iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Bankroto Valdymas“.

52020 m. sausio 23 d. nutartimi buvo patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens V. B. kreditoriai ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

62020 m. vasario 7 d. teisme buvo gautas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Sergel“ prašymas atnaujinti praleistą terminą ir įtraukti ją į bankrutuojančio asmens V. B. kreditorių sąrašą. Prašymas grindžiamas tuo, kad UAB „Sergel“ pagal 2016 m. rugpjūčio 10 d. Skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutartį perėmė reikalavimo teisę iš akcinės bendrovės (toliau –AB) Telia Lietuva, (buvusi TEO LT, AB) į V. B. vardu susidariusią skolą. Pradinis kreditorius Telia Lietuva, AB turėjo užsakyti iš archyvo dokumentus įrodančius V. B. įsiskolinimą ir juos persiųsti pareiškėjai. Todėl dokumentus, įrodančius V. B. įsiskolinimą, pareiškėja gavo tik 2020 m. vasario 7 d., ir dėl to prašo atnaujinti terminą kreditorinių reikalavimų pateikimui ir įtraukti ją į bankrutuojančio fizinio asmens V. B. kreditorių sąrašą 125,98 Eur sumai.

72020 m. vasario 10 d. teisme buvo gautas ir bankrutuojančio fizinio asmens bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgalioto asmens N. Č. prašymas patikslinti kreditoriaus SIA „B2Kapital“ finansinį reikalavimą V. B. bankroto byloje, SIA „B2Kapital“ papildomai įtraukiant į bankrutuojančio V. B. kreditorių sąrašą hipotekos kreditoriumi su 39519,38 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Prašymas grindžiamas tuo, kad 2020 m. vasario 6 d. bankroto administratorius gavo kreditoriaus SIA “B2Kapital” prašymą patikslinti kreditoriaus reikalavimą V. B. bankroto byloje, SIA “B2Kapital” papildomai įtraukiant į bankrutuojančio V. B. kreditorių sąrašą hipotekos kreditoriumi su 39 519,38 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Kreditorius nurodė, jog reikalavimas kyla iš kredito sutarties Nr. ( - ), kurios vykdymas užtikrintas, įkeičiant bankrutuojančiam V. B. priklausantį turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ) , bei kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ). Nurodė, jog kreditorius SIA „B2Kapital“ prie prašymo pateikė rašytinius įrodymus pagrindžiančius reikalavimo teisėtumą. Iš 2017 m. gegužės 24 d. Reikalavimo teisių pirkimo - pardavimo sutarties 2.1. punkto matyti, kad „pardavėjas (BKU „Naftininkų investicijos“) parduoda pirkėjui („B2Kapital“ SIA), o pirkėjas perka ir perima už pirkimo kainą visas pardavėjo teises ir reikalavimus pagal paskolos sutartis ir su jomis susijusias užtikrinimo priemones“. 2017 m. birželio 2 d. BKU „Naftininkų investicijos“ ir “B2Kapital“ SIA sudarė Hipotekos ir įkeitimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią, atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. gegužės 24 d. buvo sudaryta Reikalavimo teisių pirkimo - pardavimo sutartis, pradinis kreditorius (BKU „Naftininkų investicijos“) perleidžia naujajam kreditoriui („B2Kapital“ SIA) šios Sutarties 1 priede nurodytomis sutartinės hipotekos ir įkeitimo sutartimis sukurtas hipotekos ir įkeitimo teises. Minėto Priedo 3 punkte nurodyta, kad perduodama hipoteka Nr. ( - ), užtikrintos prievolės duomenys – Paskolos sutartis Nr. ( - ) skolininkas – A. M., asmens kodas ( - ) ir UAB „Arimera“, įmonės kodas 302709868, bei nurodyti įkaito davėjo duomenys – V. B., asmens kodas ( - )

8Teismas

konstatuoja:

9prašymai tenkintini.

10Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisme iškėlus fizinio asmens bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditoriai, pareikšdami bankroto administratoriui savo reikalavimus, kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip fizinis asmuo yra užtikrinęs šių reikalavimų įvykdymą. FABĮ 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas priima ir tvirtina iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti tiesiogiai teismui praleidus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimų pateikimo bankroto administratoriui terminą, jeigu teismas termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis ir reikalavimus pagrįstais.

11Iš pateiktų dokumentų nustatyta, jog kreditorė UAB „Sergel“ 2016 m. rugpjūčio 10 d. Skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu įgijo reikalavimo teisę į V. B. su pirminiu kreditoriumi AB Telia Lietuva (buvusi TEO LT, AB) sudarytos sutarties pagrindu susidariusį įsiskolinimą.

12Nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi V. B. buvo iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. gruodžio 11 d. Ta pačia nutartimi teismas nustatė 30 dienų nuo teismo nutarties (iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą) įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens V. B. bankroto bylos iškėlimo. Terminas kreditoriams pareikšti bankroto administratoriui savo kreditorinius reikalavimus baigėsi 2020 m. sausio 11 d.

13Iš bankroto byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad kreditorė UAB „Sergel“ buvo tinkamai informuota apie V. B. bankroto procesą, t. y. pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo kreditorių sąraše ji buvo nurodyta ir jai buvo išsiųstas pranešimas. Pareiškėja nurodo, kad pradinis kreditorius Telia Lietuva, AB, turėjo užsakyti iš archyvo dokumentus, įrodančius V. B. įsiskolinimą ir juos persiusti pareiškėjai. Dokumentus, įrodančius V. B. įsiskolinimą, pareiškėja gavo tik 2020 m. vasario 7 d., ir iš karto pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą finansiniam reikalavimui pateikti. Nustatyta, kad pagal pareiškėjos apskaitomas prievoles, V. B. įsiskolinimas UAB „Sergel“ pagal reikalavimo perleidimo sutartį nutarties iškelti bankroto bylą dienai sudarė 125,98 Eur.

14Įvertinus byloje pateiktus duomenis, pagrindžiančius termino praleidimo priežastis, skolinio įsipareigojimo kreditorei dydį, tai, kad šis reikalavimas atsirado iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, ir byloje nesant ginčo dėl skolinio įsipareigojimo sumos, kreditorės prašymas atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti tenkintinas, ir pareiškėja įtrauktina į kreditorių sąrašą, o kreditorinis reikalavimas 125,98 Eur sumai tvirtintinas (FABĮ 23 straipsnio 1, 3, 7 dalys).

15Byloje taip pat yra pareikštas bankrutuojančio fizinio asmens V. B. bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgalioto asmens N. Č. prašymas dėl kreditorinių finansinių reikalavimų sąrašo patikslinimo.

16Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad 2017 m. birželio 2 d. BKU „Naftininkų investicijos“ ir “B2Kapital“ SIA sudarė Hipotekos ir įkeitimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią, atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. gegužės 24 d. buvo sudaryta Reikalavimo teisių pirkimo - pardavimo sutartis, pradinis kreditorius (BKU „Naftininkų investicijos“) perleido naujajam kreditoriui („B2Kapital“ SIA) šios Sutarties 1 priede nurodytomis sutartinės hipotekos ir įkeitimo sutartimis sukurtas hipotekos ir įkeitimo teises. Iš prie sutarties pateikto priedo 3 punkto nustatyta, kad yra perduodama hipoteka Nr. ( - ), užtikrintos prievolės duomenys – paskolos sutartis Nr. ( - ), skolininkas – A. M., asmens kodas ( - ) ir UAB „Arimera“, įmonės kodas 302709868, bei nurodyti įkaito davėjo duomenys – V. B., asmens kodas ( - ).

17Esant šioms aplinkybėms, ir bankroto administratoriui neginčijant pareikšto reikalavimo, prašymas tenkintinas, kreditorinių finansinių reikalavimų sąrašas tikslintinas.

18FABĮ 23 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad su fizinio asmens bankroto procesu susiję kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai (nesumokėti mokesčiai, skola atleistiems darbuotojams, išlaikomiems asmenims ir kiti) tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą. Šiuo atveju prašymas patvirtinti patikslintą kreditorių sąrašą yra pagrįstas, kadangi bankroto bylos procesas dar nėra užbaigtas.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, FABĮ 23 straipsnio 1, 3, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

20pareiškėjų prašymus tenkinti.

21Atnaujinti terminą pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Sergel“ kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir į bankrutuojančio asmens V. B. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įtraukti ir patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Sergel“ finansinį reikalavimą – 125,98 Eur sumai.

22Patikslinti V. B.patikslintą kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą:

23Hipotekos kreditorių finansiniai reikalavimai:

24„B2Kapital“ SIA atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės „B2Kapital“ – 39.519,38 Eur.

25Antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai:

26Uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ – 197.254,46 Eur;

27„B2Kapital“ SIA atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės „B2Kapital“ – 11.443,16 Eur;

28E. P. – 2.829,68 Eur;

29Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 885,94 Eur;

30Viešoji įstaiga „Gargždų švara“ – 295,29 Eur;

31Uždaroji akcinė bendrovė „Sergel“ – 125,98 Eur;

32Visi kreditoriniai reikalavimai yra 252.353,89 Eur (du šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai 89 centai).

33Nutartį išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, bankroto administratoriui.

34Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Vytautas... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal 3. Teismas... 4. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi 5. 2020 m. sausio 23 d. nutartimi buvo patvirtinti bankrutuojančio fizinio 6. 2020 m. vasario 7 d. teisme buvo gautas uždarosios akcinės bendrovės (toliau... 7. 2020 m. vasario 10 d. teisme buvo gautas ir bankrutuojančio fizinio asmens... 8. Teismas... 9. prašymai tenkintini.... 10. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 23... 11. Iš pateiktų dokumentų nustatyta, jog kreditorė UAB „Sergel“ 2016 m.... 12. Nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi 13. Iš bankroto byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad kreditorė... 14. Įvertinus byloje pateiktus duomenis, pagrindžiančius termino praleidimo... 15. Byloje taip pat yra pareikštas bankrutuojančio fizinio asmens... 16. Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad 2017 m. birželio 2 d. BKU... 17. Esant šioms aplinkybėms, ir bankroto administratoriui neginčijant pareikšto... 18. FABĮ 23 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad su fizinio asmens bankroto procesu... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291... 20. pareiškėjų prašymus tenkinti.... 21. Atnaujinti terminą pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Sergel“... 22. Patikslinti V. B.patikslintą... 23. Hipotekos kreditorių finansiniai reikalavimai:... 24. „B2Kapital“ SIA atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės... 25. Antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai:... 26. Uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ – 197.254,46 Eur;... 27. „B2Kapital“ SIA atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės... 28. E. P. – 2.829,68 Eur;... 29. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 30. Viešoji įstaiga „Gargždų švara“ – 295,29 Eur;... 31. Uždaroji akcinė bendrovė „Sergel“ – 125,98 Eur;... 32. Visi kreditoriniai reikalavimai yra 252.353,89 Eur (du šimtai penkiasdešimt... 33. Nutartį išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, bankroto administratoriui.... 34. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...