Byla N2-3670-231/2014
Dėl G. G. turto administratoriaus skyrimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, žodinio proceso tvarka, sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei, dalyvaujant pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovei Živilei Dastikienei, suinteresuotam asmeniui L. G., suinteresuotojo asmens Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorei Dalytei Kutyrevienei, Elektrėnų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Lilijai Alimienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. G., Elektrėnų socialinių paslaugų centrui dėl G. G. turto administratoriaus skyrimo ir,

Nustatė

3Pareiškėjas Elektrėnų savivaldybės administracija pareiškimu prašo nušalinti L. G. nuo nepilnametei G. G. priklausančio turto tvarkymo ir panaikinti motinos uzufrukto teisė į dukros turtą, paskirti Elektrėnų socialinių paslaugų centrą G. G. priklausančio turto administratoriumi, įpareigoti turto administratorių atidaryti vaiko G. G. vardu sąskaitą, bei pateikti ją Elektrėnų savivaldybės Socialinės paramos skyriui. Pareiškime nurodoma, kad L. G. turi du vaikus sūnų E. G., gim. ( - ) ir dukrą G. G., gim. ( - ). L. G. šeima nuo 1994 m. įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl girtavimo ir vaikų nepriežiūros. Sūnus Edvinas mokosi Vievio gimnazijoje, po pamokų lanko Elektrėnų socialinių paslaugų centro Vievio vaikų dienos centrą, o G. turi negalią, jai vidutinis neįgalumo lygis nustatytas nuo 2013-12-30 iki 2021-11-22. Mergaitė šiuo metu mokosi Kauno specialiojoje mokykloje, namuose pas motiną apsilanko kas antrą savaitgalį, ją veža socialinio paslaugų centro transportas. L. G. kaip mama gauna dukters G. G. neįgalumo pensiją (540 Lt), taip pat gauna priežiūros išlaidų tikslinę kompensaciją (180 Lt) iš viso gauna 720 Lt, tačiau šiuos pinigus ji nenaudoja pagal paskirtį, neperka dukrai reikalingų daiktų, nebendradarbiauja su mokymo įstaigą, naudoja pinigus svaigalams, savo ir sugyventinio pragyvenimui.

4Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė prašė tenkinti pareiškimą ir nurodė, kad L. G. piktnaudžiauja alkoholiu, niekur nedirba, neturi pragyvenimo šaltinio, jos neįgali duktė yra išlaikoma valstybės, L. G. nieko nemoka už jos priežiūrą bei mokslą, mergaitė atvežama į namus nemokamai, tačiau dažnai dukra nevežama, kadangi motina būna nepasiruošusi, nuolat girtauja, su socialiniais darbuotojais bendrauja nenoriai, buvo bausta už tėvų valdžios naudojimą priešingai vaiko interesams.

5L. G. nesutiko su pareiškimu ir nurodė, kad ji perka dukrai reikalingus daiktus, tik neturi jokių tai patvirtinančių įrodymų. Nurodė, kad jos dukra – G. – mokosi Kaune, ji turi negalią - cerebrinį paralyžių, pas motiną G. atveža socialinių paslaugų centro vairuotojas. L. G. teigė, kad kai mergaitė išvažiuoja į mokyklą, jai duoda išskalbtus drabužius, mergaitė maitinama mokykloje. Nurodė, kad pripažįsta, jog vartoja alkoholį, bet jos teigimu, alkoholiu nepiktnaudžiauja ir kai dukra būna pas ją, stengiasi dukrą prižiūrėti,. L. G. teigė, kad iki šių metų rugsėjo 15 dirbo UAB ,,Eko pagalba", rūšiuotoja. Dabar gauna tik 720 Lt dukros neįgalumo išmoką, tai vienintelės pajamos. Neturi jokių dokumentų kaip panaudojo gautas lėšas vaiko poreikiams tenkinti. Gyvena su sugyventiniu, kuris nedirba. Pripažino, kad buvo įspėta dėl tėvų valdžios nepanaudojimo.

6Suinteresuoto asmens Elektrėnų socialinio paslaugų centro direktorė Dalytė Kutyrevienė sutiko su pareiškimu ir teismo posėdžio metu nurodė, kad L. G. pakankamai sunku tinkamai rūpintis vaiku, ji gauna išmokas skirtas būtent neįgaliai mergaitei, kitų pajamų nėra, visas pragyvenimas šeimos yra iš 720 Lt. Socialiniai darbuotojai būna pakankami dažnai šeimoje, iš to matosi kad šeimoje yra girtaujama. Nurodė, kad mergaitės poreikiai gan dideli, jai būtinas maistas, vitaminai, kiti būtini vystytis daiktai. Mergaitei mokama neįgalumo išmoka G. leidžiama ne pagal paskirtį. L. G. nesirūpinimas dukra pasireiškia tuo, kad kai mokykloje yra organizuojami įvairūs renginiai, L. G. prižada, kad atvyks ir neatvyksta. Mergaitė už socialinio paslaugų centro lėšas vežama namo maždaug kas antrą savaitę, tačiau to nedaroma, kai gaunami duomenys, kad namuose girtaujama. Elektrėnų socialinio paslaugų centro atstovė nurodė, kad būna momentai, kai Laimai pavyksta susilaikyti, tada ji stengiasi rūpintis vaikais, tačiau pastaruoju metu ji vis dažniau girtauja. Dalytės Kutyrevienės teigimu, paskyrus centrą mergaitei mokamų išmokų administratoriumi, mergaitės poreikių tenkinimui tenkančios išlaidos būtų derinamos su L. G.. Atstovė nurodė, kad turto administratoriaus teisės ir pareigos yra žinomos.

7Institucijos teikiančios išvadą byloje Elektrėnų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Lilija Alimienė teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti.

8Teismo posėdžio metu liudytoja apklausta D. G. nurodė, kad nuo 2014 m. vasario 14 dienos dirba su L. G. šeima. Liudytoja patvirtino, kad L. G. nuolat girtauja, jos dukrai mokamą neįgalumo išmoką leidžia svaigalams pirkti. Nurodė, kad L. G. dukrai G. G. skirtą pašalpą gavo 2014 lapkričio 17 d., tačiau liudytojos paprašyta parodyti daiktus, kuriuos už minėtus pinigus nupirko dukrai, to padaryti negalėjo. Liudytojos teigimu G. G. mokama invalidumo pašalpa leidžiama ne pagal paskirtį, liudytojos duomenimis L. G. minėtą pašalpą išleido jos sugyventiniui paskirtos baudos apmokėjimui.

9Pareiškimas tenkintinas visiškai.

10Iš byloje esančios gimimo liudijimo AA Nr. 807528 kopijos matyti, kad G. G., a.k. ( - ) yra L. G., a.k. ( - ) dukra. (b.l. 15). Byloje esanti 2014-02-10 neįgalumo lygio pažyma Nr. 0065043 patvirtina, kad G. G. nustatytas vidutinis neįgalumo lygis (b.l. 17). G. G. mokosi Kauno specialiojoje mokykloje. (b.l. 19). SPIS duomenų bazės išrašas patvirtina, kad už G. G. priežiūrą L. G. yra mokama priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija, taip pat G. G. yra mokama šalpos pensija neįgaliam, kuria L. G. valdo uzufrukto teise (b.l. 20)

11Sodros duomenimis L. G. 2014-07-01 - 2014-09-30 dirbo UAB ,,Eko pagalba", šiuo metu L. G. darbo neturi. (b.l. 8) Bylos nagrinėjimo metu, vadovaujantis liudytojų ir L. G. parodymais, nustatyta, kad L. G. šiuo metu gyvena su nepilnamete neįgalia dukra G. G., kuri mokosi Kauno specialiojoje mokykloje ir ten gyvena, ir sugyventiniu, kitas nepilnametis sūnus laikinai gyvena atskirai nuo motinos. Taip pat bylos narinėjimo metu nustatyta, kad L. G. šeimos pajamas sudaro tik nepilnametei G. G. mokama šalpos pensija ir išmoka už neįgalaus asmens priežiūrą.

12Aplinkybę, kad L. G. girtauja, patvirtina byloje esantis Elektrėnų socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų tarnybos 2013-11-14 buities ir gyvenimo sąlygų vertinimo aktas Nr. 13.BTA-36 (b.l. 9-10); 2013-12-03 pakartotinio šeimos aplankymo aktas Nr. AI-9 (b.l. 11), Vilniaus AVPK Elektrėnų PK viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio Vievio policijos nuovados 2014-09-08 raštas Nr. 10-28-S-83-75 (b.l. 13), Elektrėnų socialinio paslaugų centro darbo su šeima aktai.

13Tą aplinkybę, kad L. G. netinkamai rūpinasi savo vaikai, jų akivaizdoje girtaudama, patvirtina administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro duomenys, kuriuose pažymėta, kad L. G. 2014-09-24 Trakų rajono apylinkės teismo nutarimu buvo bausta už LR ATPK 181 str. 1 d. numatytą pažeidimą, t.y. tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams; taip pat Kauno specialiosios mokyklos 2014-12-15 pažyma Nr. 2.4-274.

14Aplinkybę, kad G. G. skirtas tikslines pašalpas L. G. išleidžia ne dukros G. G. poreikių patenkinimui, bet alkoholiniams gėrimams įsigyti, kitokioms savo ir jos sugyventinio reikmėms patenkinti, patvirtina byloje esantis 2014-10-21 įspėjimas Nr. 20.2-496, 2014-08-27 ir 2014-11-28 Elektrėnų socialinio paslaugų centro individualaus darbo su šeima aktai, taip pat liudytojos D. G. teismo posėdžio metu duoti parodymai. Taip pat pažymėtina, kad byloje esantis 2014-12-11 pinigų perlaidos aktas patvirtina, kad L. G. sumokėjo 239,00 Lt sumą Antstoliui Dariui Jonaičiui G. D. vykdomojoje byloje, o byloje nesant duomenų, kad L. G. turi kokių nors draudžiamųjų pajamų, teismas daro išvadą, kad minėta suma buvo apmokėta ne pagal paskirtį naudojant L. G. dukrai skirtas pašalpas. Taip pat pažymėtina, kad L. G. nagrinėjamoje byloje nepateikė nei vieno įrodymo patvirtinančio, kad G. G. skirtą neįgalumo išmoką leidžia būtent dukros poreikių tenkinimui.

15Pagal CK 3.186 str. 1 d. tėvai privalo tvarkyti savo nepilnamečių vaikų turtą išimtinai vaikų interesams.

16Atsižvelgiant į byloje įvertintų įrodymų visumą, darytina išvada, kad L. G. netinkamai tvarko savo dukrai G. G. priklausantį turtą, todėl yra pagrindas ją nušalinti nuo jos dukros G. G. turto (gaunamų išmokų) tvarkymo bei panaikinti jos uzufrukto teisę į šį vaiko turtą (CK 3.185 str. 3 d., 3.191 str. 1 d. 4 p.).

17Suinteresuotas asmuo Elektrėnų socialinių paslaugų centras sutinka būti paskirtas G. G. turto (gaunamų išmokų) administratoriumi, todėl jis skirtinas jos turto administratoriumi (CK 4.236-4.252 str.). Turto administratorius įpareigojamas G. G. vardu atsidaryti sąskaitą bei pateikti ją Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.185 str. 3 d., 3.186 str., CPK 493, 496, 504, 579 str. teismas

Nutarė

19pareiškimą patenkinti visiškai.

20Nušalinti L. G., a.k. ( - ) nuo nepilnametei G. G. a.k. ( - ), priklausančių šalpos pensijų neįgaliesiems ir priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos tvarkymo ir panaikinti L. G. uzufrukto teisę į šį turtą.

21Paskirti Elektrėnų socialinių paslaugų centrą, įmonės kodas 181631711, G. G. a.k. ( - ), priklausančio turto - šalpos pensijų neįgaliesiems ir priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos – administratoriumi.

22Įpareigoti turto administratorių Elektrėnų socialinių paslaugų centrą, įmonės kodas 181631711, atidaryti G. G. a.k. ( - ) vardu sąskaitą ir pateikti ją Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.

23Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

24Nutartį vykdyti skubiai.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, žodinio proceso... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės... 3. Pareiškėjas Elektrėnų savivaldybės administracija pareiškimu prašo... 4. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė prašė tenkinti pareiškimą ir... 5. L. G. nesutiko su pareiškimu ir nurodė, kad ji perka dukrai reikalingus... 6. Suinteresuoto asmens Elektrėnų socialinio paslaugų centro direktorė Dalytė... 7. Institucijos teikiančios išvadą byloje Elektrėnų savivaldybės... 8. Teismo posėdžio metu liudytoja apklausta D. G. nurodė, kad nuo 2014 m.... 9. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 10. Iš byloje esančios gimimo liudijimo AA Nr. 807528 kopijos matyti, kad G. G.,... 11. Sodros duomenimis L. G. 2014-07-01 - 2014-09-30 dirbo UAB ,,Eko pagalba", šiuo... 12. Aplinkybę, kad L. G. girtauja, patvirtina byloje esantis Elektrėnų... 13. Tą aplinkybę, kad L. G. netinkamai rūpinasi savo vaikai, jų akivaizdoje... 14. Aplinkybę, kad G. G. skirtas tikslines pašalpas L. G. išleidžia ne dukros... 15. Pagal CK 3.186 str. 1 d. tėvai privalo tvarkyti savo nepilnamečių vaikų... 16. Atsižvelgiant į byloje įvertintų įrodymų visumą, darytina išvada, kad... 17. Suinteresuotas asmuo Elektrėnų socialinių paslaugų centras sutinka būti... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.185 str. 3 d., 3.186 str., CPK 493,... 19. pareiškimą patenkinti visiškai.... 20. Nušalinti L. G., a.k. ( - ) nuo nepilnametei G. G. a.k. ( - ), priklausančių... 21. Paskirti Elektrėnų socialinių paslaugų centrą, įmonės kodas 181631711,... 22. Įpareigoti turto administratorių Elektrėnų socialinių paslaugų centrą,... 23. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti... 24. Nutartį vykdyti skubiai....