Byla eB2-1236-459/2018
Dėl bankrutavusios S. K. komercinės firmos „Renesansas“ pabaigos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios S. K. komercinės firmos „Renesansas“ bankroto administratoriaus UAB „IGNIKA“ prašymą dėl bankrutavusios S. K. komercinės firmos „Renesansas“ pabaigos,

Nustatė

21.

3Klaipėdos apygardos teisme 2018 m. gruodžio 14 d. gautas likviduojamos bankrutavusios S. K. komercinės firmos „Renesansas“ bankroto administratoriaus prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Prašyme nurodoma, jog visos bankrutavusios įmonės bankroto procedūros yra atliktos, įmonė veiklą baigė.

4Prašymas tenkintinas.

52.

6Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

73.

8Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartimi S. K. komercinei firmai „Renesansas“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau - ir UAB) „IGNIKA“.

94.

102018 m. rugsėjo 28 d. nutartimi buvo patvirtintas bankrutavusios įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai.

115.

122018 m. lapkričio 12 d. nutartimi S. K. komercinė firma „Renesansas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, likvidatoriaus funkcijas pavesta atlikti administratoriui UAB „IGNIKA“. Nutartis įsiteisėjusi.

136.

14Administratorius nurodo, kad įmonės bankroto procedūros baigtos, įmonė ir įmonės savininkas turto neturi, kreditorių reikalavimai patenkinti nebuvo.

157.

16Likviduojamos bankrutavusios S. K. komercinės firmos „Renesansas“ kreditorių susirinkimas 2018-10-31 nutarimu nusprendė kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl įmonės veiklos pabaigos, nes įmonės mokumas neatkurtas, todėl manytina, jog įmonės likusio turto ataskaitiniu laikotarpiu nėra.

178.

18Iš Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos 2018 m. rugpjūčio 29 d. išduotos pažymos Nr. ( - ) akivaizdu, kad joje nurodyta, jog bankrutavusi S. K. komercinė firma „Renesansas“ nebuvo įtraukta į kontroliuojamų sąrašą, neturi neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų, už aplinkos teršimą bausta nebuvo. Taigi, darytina išvada, kad bankrutavusios individualios įmonės bankroto administratorė atliko visus Įmonių bankroto įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su įmonės kreditorių nustatymu ir turto iš įmonės skolininkų išieškojimu. Administratorius patvirtino, bei iš pateiktų duomenų apie bankrutavusią įmonę matyti, jog įmonė ir jos savininkas neturi nei piniginių lėšų, nei kito turto, į kurį galėtų būti nukreiptas finansinių reikalavimų patenkinimas. Įmonė, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, išregistruojama iš Juridinių asmenų registro Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnyje 5, 6 dalyje nustatyta tvarka. Kadangi duomenų, jog kreditoriai ar akcininkai būtų pateikę pasiūlymą sudaryti taikos sutartį nėra, įmonė turto neturi, todėl teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos ir yra pagrindas pripažinti likviduojamos bankrutavusios S. K. komercinės firmos „Renesansas“ veiklos pabaigą (Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 straipsniais,

Nutarė

20likviduojamos bankrutavusios S. K. komercinės firmos „Renesansas“ bankroto administratoriaus prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

21Pripažinti, kad likviduojamos bankrutavusios S. K. komercinės firmos „Renesansas“, įmonės juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), veikla pasibaigė ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

22Nurodyti, kad liko nepatenkinti likviduojamos bankrutavusios S. K. komercinės firmos „Renesansas“ patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai: antros eilės kreditorės VSDFV Klaipėdos skyriaus 5 693,78 Eur.

23Įpareigoti įmonės administratorę su sprendimu supažindinti visus įmonės kreditorius.

24Įpareigoti įmonės administratorę atlikti veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, bei pranešti apie teismo sprendimą byloje dalyvaujantiems asmenims.

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai