Byla B2-2327-264/2010
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Dviragis“ l. e. p. direktorės M. N. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dviragis“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Teisme gautas UAB „Dviragis“ l. e. p. direktorės M. N. pareiškimas, kuriame prašoma iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Dviragis“. Pareiškime nurodyta, kad įmonė yra nemoki, negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų LR Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 8 straipsniuose.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Iš UAB „Dviragis“ balanso, sudaryto 2010 m. balandžio 30 dienai, nustatyta, kad į balansą įrašyto turto vertė iš viso sudaro 410 466 Lt, tame tarpe ilgalaikio turto vertė – 135 942 Lt, trumpalaikio turto – 274 524 Lt. Pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams 2010-04-30 dienai viso sudaro 1 813 197 Lt, iš kurių 11 328 Lt - įsiskolinimas darbuotojams. Kreditoriai į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovo įmonei nėra kreipęsi. Minėti duomenys pagrindžia, jog UAB „Dviragis“ yra nemoki, kadangi pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, be to įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p.).

7Pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo administratoriumi siūloma paskirti „Bankroto departamentas LT“ (į. k. 302458138, Smolensko g. 19/1f, Vilnius, Leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 161). Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka šiai kandidatūrai pritarė (2010-05-24 Nr. (6.20) A2-1758). Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo.

8Kadangi 2010-05-12 Kauno apygardos teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Dviragis“ (b. l. 33), todėl laikytina, jog LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 2 p. reikalavimas uždėti areštą atsakovo turtui, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos yra įvykdytas.

9Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

10Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Dviragis“, į. k. 301532781, registracijos adresas: Bivylių g. 47, Kaunas, bankroto bylą.

11Administratoriumi paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“, į. k. 302458138, Leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 161.

12Nustatyti 35 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

13Nustatyti, kad UAB „Dviragis“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalo perduoti administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

14Ieškovu byloje laikyti M. N., atsakovu - UAB „Dviragis“, o į bylą įstojusius atsakovo kreditorius, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus, pripažinti trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų.

15Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti juridinių asmenų registrui. Pranešti ĮBĮ 10 str. 4 d. 4 p. nurodytiems asmenims bei Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui, Kauno miesto apylinkės teismui ir administratoriui.

16Pavesti administratoriui įvykdyti visus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 punkte numatytus veiksmus bei ĮBĮ 22 str. 1 d. nustatytu terminu sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

17Nutarties nuorašą išsiųsti Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

18Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai