Byla e2-3051-769/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovui A. P. dėl skolos priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovo priteisti 327,00 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis, 130 straipsnis, 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad butas, esantis ( - ), iki buto pardavimo iš varžytinių 2017-10-30 (kaip nurodyta ieškinyje) nuosavybės teise priklausė atsakovui. Ieškovė teikė atliekų tvarkymo paslaugas atsakovui. Remiantis ieškovės sudaryta finansine apyvarta už suteiktas atliekų tvarkymo paslaugas nuo 2011-03-31 iki 2017-10-31 atsakovo skola sudaro 327,00 Eur. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškove, byloje nepateikta.

9Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad su atsakovu nebuvo sudaryta rašytinė komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų tiekimo sutartis. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ATĮ) 32 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas. ATĮ 301 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašą nustato Aplinkos ministerija, savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba, jeigu rinkliava savivaldybės teritorijoje nenustatyta, sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamojo turto objektas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi arba savivaldybe. Tuo atveju, jeigu rinkliava savivaldybės teritorijoje nenustatyta, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius arba savivaldybės administracijos direktorius privalo raštu pateikti pasiūlymą sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas nekilnojamojo turto objekto savininkui arba įgaliotiems asmenims. Nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgalioti asmenys, nesudarę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties per terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 45 dienos nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos, laikomi sudarę sutartį pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartines sąlygas, kurias tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Ši sąlyga turi būti nurodyta pasiūlyme sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas.

10Atsakovas su ieškove nesudarė komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarties, tačiau ieškovė tvarkė atsakovo komunalines atliekas, todėl darytina išvada, kad tarp šalių konkliudentiniais veiksmais buvo sudaryta komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis pagal standartines sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.71 straipsnis, ATĮ 301 straipsnio 2 dalis). Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje esančiais duomenimis, atsakovo nuosavybės teisė į butą, kuriam ieškovė teikė paslaugas, įregistruota 2012-03-28, todėl ieškovės prašoma priteisti skolos suma priteistina iš atsakovo tik nuo laikotarpio, kada atsakovas įgijo butą nuosavybės teise, o ne nuo 2011-03-31. Atsižvelgiant į tai, kad už laikotarpį nuo 2011-03-01 iki 2012-04-01 paskaičiuota skola sudaro 49,22 Eur, ši suma nepriteistina iš atsakovo. Ieškovės reikalavimas tenkintinas iš dalies, iš atsakovo priteistina 277,78 Eur suma (327,00 Eur – 49,22 Eur).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2019 m. vasario 14 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

12Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Laikant, kad patenkinta apie 85 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 12,70 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 7,32 Eur, - ši suma, atsižvelgiant į jų susidarymo priežastį, priteistina Valstybei iš atsakovo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“, įmonės kodas 132616649, iš atsakovo A. P., gimusio ( - ), 277,78 Eur (du šimtai septyniasdešimt septyni eurai 78 ct) skolos, 5 (penki) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, 2019 m. vasario 14 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 12,70 Eur (dvylika eurų 70 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Priteisti Valstybei iš atsakovo A. P., gimusio ( - ), 7,32 Eur (septyni eurai 32 ct) bylinėjimosi išlaidų (sumokant į vieną iš pasirenkamų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamųjų sąskaitų nurodant įmokos kodą – 5660).

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai