Byla 2A-761/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Donato Šerno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant atsakovų atstovams O. N. ir R. M. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės ,,Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimo, kuriuo civilinėje byloje Nr. 2-2886-565/2009 patenkintas ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Firma GPX” ieškinys atsakovams akcinei bendrovei ,,Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė” ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Prioro įrašų grupė” dėl susitarimo pripažinimo negaliojančiu ir dėl 26 000 Lt priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas bankrutavusi UAB ,,Firma GPX” kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu AB ,,Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė” (toliau – AB ,,VCUP”) ir UAB ,,Prioro įrašų grupė” 2006-06-19 susitarimą dėl naudojimosi patalpomis nuomos teise, priteisti iš atsakovo AB ,,VCUP” ieškovui 26 000 Lt. Ieškovas nurodė, kad 2003-06-12 su atsakovu AB ,,VCUP” sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria išsinuomojo 66 kv. m. ploto patalpas, esančias Konstitucijos pr. 16, Vilniuje. 2004-10-26 ieškovas ir atsakovas UAB ,,Prioro įrašų grupė” sudarė paminėtų patalpų subnuomos sutartį. 2006-04-06 ieškovui buvo iškelta bankroto byla. 2006-06-14 ieškovas pranešė atsakovui UAB ,,Prioro įrašų grupė”, kad nuo 2006-06-19 bus nutraukta 2003-06-12 nuomos sutartis, todėl nuo 2009-06-19 pasibaigia ir 2004-10-26 subnuomos sutartis. Tuo momentu atsakovas UAB ,,Prioro įrašų grupė” pagal patalpų subnuomos sutartį ieškovui buvo skolingas 36 132,54 Lt. 2006-06-19 atsakovai sudarė susitarimą dėl naudojimosi patalpomis nuomos teise, kuriuo, be kitų sąlygų, susitarė, kad 36 132,54 Lt, kuriuos atsakovas UAB ,,Prioro įrašų grupė” skolingas pagal subnuomos sutartį ieškovui, perves atsakovui AB ,,VCUP”. UAB ,,Prioro įrašų grupė” iš šios sumos atsakovui AB ,,VCUP” sumokėjo 26 000 Lt. Ieškovo teigimu sudarydami ginčijamą sandorį, atsakovai pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 14 str. 1 d. 1 p., 2 p., nes 26 000 Lt, kurie priklausė ieškovui, tiesiogiai, ne Įmonių bankroto įstatyme nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka, buvo sumokėti vienam iš ieškovo kreditorių – atsakovui AB ,,VCUP”.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 3 d. sprendimu ieškinį patenkino – pripažino negaliojančiu 2006-06-19 susitarimo 3 punktą ir priteisė iš atsakovo AB ,,VCUP” ieškovui 26 000 Lt. Teismas nurodė, kad atsakovas UAB ,,Prioro įrašų grupė” subnuomos sutartimi įsipareigojo mokėti už patalpų nuomą ieškovui. Mokėjimai pagal subnuomos sutartį, yra ieškovui priklausančios lėšos, ir šių lėšų priklausomybės nekeičia subnuomos sutartyje nustatyta šių lėšų mokėjimo tvarka. Nutartis iškelti ieškovui bankroto bylą įsiteisėjo 2006-05-25, apie tai atsakovams buvo pranešta. Įsiteisėjus nutarčiai iškelti ieškovui bankroto bylą, susitarimas dėl pagal subnuomos sutartį mokėtinų lėšų mokėjimo tiesiogiai atsakovui AB ,,VCUP”, taip pat ir 2009-06-19 susitarimo dalis dėl 36 132,54 Lt mokėjimo tiesiogiai atsakovui AB ,,VCUP”, prieštarauja imperatyviai Įmonių bankroto įstatymo 14 str. 1 d. 1 p. nuostatai.

5AB ,,VCUP“ apeliaciniu skundu atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti nauju sprendimu ieškinį atmesti. Skunde išdėsto argumentus:

61. Subnuomos sutartimi UAB ,,Prioro įrašų grupė” įsipareigojo mokėti subnuomos mokestį ir mokėjimus nuomotojui AB ,,VCUP”, ieškovas šiuose santykiuose nedalyvavo, todėl teismas nepagrįstai taikė ĮBĮ 14 straipsnio 1 dalį. Teismas neanalizavo ir nevertino subnuomos sutartyje įtvirtintų atsiskaitymo nuostatų. Tarp ginčo šalių susiklosčiusi subnuomos sutarties vykdymo praktika patvirtina, kad visos lėšos pagal šią sutartį priklauso atsakovui AB ,,VCUP”.

72. Bankroto administratorius 2006-06-14 pranešė atsakovui UAB ,,Prioro įrašų grupė”, kad nuo 2006-06-19 bus nutraukta 2003-06-12 nuomos sutartis Nr. 149N/03, tačiau ši sutartis, remiantis joje nustatyta tvarka, vienašališkai galėjo būti nutraukta tik pranešus apie tai prieš 1 mėnesį. Todėl atsakovų 2006-06-19 susitarimas buvo sudarytas laiku ir ieškovo interesų nepažeidė.

8Ieškovas BUAB ,,Firma GPX” pateikė atsiliepimą. Prašo atsakovo AB ,,VCUP“ apeliacinį skundą atmesti ir apygardos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad subnuomos sutarties 7 straipsnio 7 punktu UAB ,,Firma GPX” įpareigojo subnuomininką UAB ,,Prioro įrašų grupė” mokėjimus pagal pateiktas sąskaitas-faktūras mokėti į nuomotojo AB ,,VCUP“ sąskaitą. Šiame punkte taip pat nurodoma, kad sąskaitas subnuomininkui pateikia nuomininkas. Subnuomos sutarties galiojimo laikotarpiu UAB ,,Prioro įrašų grupė” mokėjimai tiesiogiai AB ,,VCUP“ atitiko sutarties sąlygas, tačiau iškėlus bankroto bylą ir 2006-06-19 sutartį nutraukus, pagal UAB ,,Firma GPX” pateiktas ir neapmokėtas sąskaitas faktūras UAB ,,Prioro įrašų grupė” tapo bankrutuojančios įmonės, t. y. ieškovo debitoriumi.

9Apeliacinis skundas netenkinamas.

10Byloje nustatyta: ieškovas UAB ,,Firma GPX” (šiuo metu BUAB ,,Firma GPX”) 2003-06-12 sutartimi iš atsakovo AB ,,VCUP“ išsinuomojo patalpas, kurias su nuomotojo leidimu subnuomojo atsakovui UAB ,,Prioro įrašų grupė”. Ieškovui iškėlus bankroto bylą ir nutraukus nuomos bei subnuomos sutartis, subnuomininkas UAB ,,Prioro įrašų grupė” mokesčio už patalpas skolą sumokėjo tiesiai nuomininkui AB ,,VCUP“. Byloje sprendžiamas klausimas kieno – nuomotojo ar nuomininko turtas yra subnuomininko už subnuomojamas patalpas mokamos lėšos ir ar teisėtai šiuos pinigus subnuomininkas sumokėjo tiesiogiai nuomininkui.

11Sprendžiant šį klausimą reikalinga įvertinti bylos šalių tarpusavio civilinius teisinius santykius dėl nuomojamų (subnuomojamų) patalpų ir atsižvelgti į aplinkybę, kad nuomininkui yra iškelta bankroto byla.

12Pagal nuomos sutartį nuomotojas įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 str. 1 d.). Tokiu būdu nuomininkas nuomos sutartimi įgyja teisę pritaikyti nusinuomotą daiktą savo poreikiams tenkinti ir gauti iš jo naudos. Įstatymas nereglamentuoja, kokią naudą gali gauti nuomininkas, tik nustato pareigą naudoti daiktą pagal paskirtį (CK 6.483 str. 1 d., 6.489 str. 1 d.) ir numato nuomininkui galimybę, esant nuomotojo sutikimui, subnuomoti nusinuomotą daiktą (CK 6.490 str. 1-3 d.). Tačiau ir subnuomos atveju nuomininkas lieka atsakingas nuomotojui (CK 6.490 str. 6 d.). Vadinasi subnuoma gali būti suprantama kaip nusinuomoto daikto naudojimas siekiant naudos - gauti nuompinigius iš subnuomininko, išsaugoti galimybę naudotis nusinuomotu daiktu ateityje ar kitokios naudos. Tačiau bet kokiu atveju nuoma ir subnuoma lieka savarankiškais sandoriais su atskiromis atskirų sutarčių šalimis, turinčiomis atitinkamas tarpusavio teises ir pareigas: nuomotojas privalo suteikti daiktą nuomininkui ir už tai turi teisę gauti nuompinigius iš nuomininko, o nuomininkas, atitinkamai, turi pareigą (ir nuomininko suteiktą teisę) suteikti daiktą subnuomininkui ir už tai turi teisę gauti nuompinigius iš subnuomininko. Taip pagal sandorį (CK 4.47 str. 1 p.) nuomininkas įgyja turtą – pinigus, kuriuos gali savo nuožiūra valdyti, naudoti ir jais disponuoti (CK 4.37 str. 1 d.). Vadinasi nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad pinigai, kuriuos už subnuomą privalo mokėti subnuomininkas UAB ,,Prioro įrašų grupė”, yra nuomininko UAB ,,Firma GPX” (priklausomai nuo laikotarpio BUAB ,,Firma GPX”) turtas. Nuompinigiai, kuriuos subnuomininkas UAB ,,Prioro įrašų grupė” turėjo sumokėti nuomininkui UAB ,,Firma GPX”, bet laiku nesumokėjo, laikomi skola nuomininkui (debetiniu įsiskolinimu) t. y. nuomininko turtu esančiu pas kitus asmenis. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktą, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui ir nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta šio įstatymo, o pagal to paties straipsnio 1 dalies 2 punktą asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems bankrutuojančios įmonės turtą, draudžiama dėl šio turto sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad esant iškeltai bankroto bylai ir ieškovo prieštaravimams, atsakovų 2006-06-19 susitarimo 3 punktas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir šiuo pagrindu 26 000 Lt, kuriuos atsakovas UAB ,,Prioro įrašų grupė” sumokėjo atsakovui AB ,,VCUP“, teisėtai priteisė ieškovui. Susiklosčiusios teisinės situacijos nekeičia ir apelianto nurodoma subnuomos sutarties nuostata, pagal kurią subnuomininkas UAB ,,Prioro įrašų grupė” įsipareigojo subnuomos mokestį ir mokėjimus mokėti tiesiogiai nuomotojui AB ,,VCUP”. Toks susitarimas, sudarytas su nuomininko žinia, vertintinas tik kaip apmokėjimo už subnuomą būdas, bet ne teisių ir pareigų nuomos santykiuose perkėlimas. Apelianto argumentas, kad nuomos sutartis galėjo būti nutraukta tik nuo 2006-07-14 t. y. po atsakovų 2006-06-19 susitarimo sudarymo, taip pat nesudaro pagrindo tenkinti apeliacinį skundą, nes šioje byloje nėra ginčijamas nuomos ir subnuomos sutarčių nutraukimas ar jų nutraukimo momento teisėtumas, o susitarimas dėl atsiskaitymų net ir galiojant paminėtoms sutartims nekeičia ginčijamo turto (nuompinigių) priklausomybės.

13Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka (CPK 320 str.), nenustatyta įstatyme (CPK 329, 330 str.) numatytų pagrindų, įgalinančių panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1d. 1p.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai