Byla 2-802/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1800-781/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Facilities Management“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1800-781/2014,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Facilities Management“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams R. D., D. D., M. R., E. R. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, sutarties kainos sumažinimo, įpareigojimo sutartį įvykdyti natūra ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė įpareigoti atsakovus įvykdyti 2013 m. liepos 8 d. sudarytą sutartį natūra ir perduoti 100 proc. UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijų ieškovui, sumažinti 2013 m. liepos 8 d. sutarties kainą 300 243, 92 Lt suma iki 1 422 756, 08 Lt.

4Į parengiamąjį 2014 m. vasario 28 d. teismo posėdį ieškovas neatvyko. Apie posėdžio laiką ir vietą ieškovui buvo pranešta tinkamai. 2014 m. vasario 28 d. gautas ieškovo UAB „Facilities Management“ prašymas atidėti posėdį. Savo prašymą ieškovas argumentavo tuo, kad buvo nutraukta su advokatu sudaryta atstovavimo sutartis, o kito atstovo jis nespėjęs surasti.

5Atsakovas ir jo atstovas prašė ieškinį palikti nenagrinėtą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. nutartimi ieškovo UAB „Facilities Management“ ieškinį atsakovams R. D., D. D., M. R., E. R. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, sutarties kainos sumažinimo, įpareigojimo sutartį įvykdyti natūra, paliko nenagrinėtą.

8Teismas pažymėjo, jog CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir jis neturi atstovo, teismas bylos nagrinėjimą atideda. Bylos nagrinėjimas atidedamas taip pat tuo atveju, kai ieškovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepranešta ieškovo atstovui. Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis). Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Kai atsakovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

9Teismas nurodė, kad teismas ieškovo prašymu dėl advokato užimtumo vieną parengiamąjį teismo posėdį jau buvo atidėjęs, 2014 m. vasario 28 d. posėdį teismas paskyrė ieškovo atstovo neužimtomis dienomis, 2014 m. sausio 28 d. gautas ieškovo ir jo atstovo prašymas atidėti posėdį, kadangi ieškovas su savo atstovu nutraukė atstovavimo sutartį. Parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovas ir jo atstovas sprendimo už akių priimti neprašė, prašė ieškinį palikti nenagrinėtą.

10Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas (juridinis asmuo) į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko du kartus, sprendė, jog advokato užimtumas ar sutarties su juo nutraukimas nelaikytini svarbia priežastimi atidėti parengiamąjį teismo posėdį ir skirti trečią parengiamąjį posėdį, todėl nutarė ieškinį palikti nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 5 p.), ieškovui grąžinti už ieškinį sumokėtą žyminį mokestį, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Facilities Management“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartį.

13Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas negalėjo konstatuoti faktinės aplinkybės, kad ieškovas savo iniciatyva su savo atstovu nutraukė atstovavimo sutartį ir, remiantis šia aplinkybe, daryti išvadą, kad ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir dėl to esą yra pagrindas palikti ieškinį nenagrinėtą. Pažymi, jog likus nepilnai darbo dienai iki paskirto teismo posėdžio, ieškovo advokatas pranešė apie vienašališką atstovavimo sutarties nutraukimą.

152. Pasak ieškovo, jo prašymas atidėti paskirtą parengiamąjį posėdį šiuo konkrečiu atveju negalėjo būti vertinamas kaip proceso vilkinimas ar tam tikras nesąžiningumas. Teigia, jog nedelsiant ėmė ieškoti jo interesus galinčio atstovauti advokato, tačiau per tokį trumpą laiką objektyviai negalėjo jo surasti, todėl teismui pateikė prašymą dėl posėdžio atidėjimo.

163. Anot apelianto, teismo priimta nutartis neatitinka ir proceso ekonomiškumo principo, o teismo neįsigilinimas į tikrąsias prašymo atidėti teismo posėdį priežastis negali būti vertinamas kaip sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus atitinkantis teismo veiksmas.

17Atsiliepimu į ieškovo UAB „Facilities Management“ atskirąjį skundą atsakovai R. D., D. D., M. R., E. R. prašo skundo netenkinti. Teigia, jog teismas tinkamai konstatavo, kad ieškovas neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį. Ieškovas nenurodo pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti apeliacine tvarka, t.y. kokia konkreti procesinė teisės norma pažeista ar netinkamai pritaikyta. Atsakovai mano, kad ieškovas piktnaudžiauja savo teisėmis, nes du kartus laiku neinformavo atsakovų ar teismo apie neatvykimo į teismo posėdį priežastis.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartis naikintina.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (o taip pat ir atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

21Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

22Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo UAB „Facilities Management“ ieškinį atsakovams R. D., D. D., M. R., E. R. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, sutarties kainos sumažinimo, įpareigojimo sutartį įvykdyti natūra, paliko nenagrinėtą.

23Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalyje nuostatą, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jei ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Tai reiškia, kad teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009; ir kt.). Pažymėtina, kad įstatyme nustatyta, jog liga, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis (CPK 246 str. 1, 2 d.). Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą.

24Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, gavęs ieškovo advokato prašymą dėl parengiamojo posėdžio, kuris buvo paskirtas 2013 m. gruodžio 30 d. 13.00 val., atidėjimo, šį prašymą patenkino - dėl advokato užimtumo parengiamąjį teismo posėdį atidėjo (171-172, 175 b. l.). Bylos duomenys taip pat patvirtina, jog 2014 m. vasario 28 d. posėdį teismas paskyrė ieškovo atstovo nurodytomis neužimtomis dienomis (171 b. l.).

25Taip pat bylos duomenys neginčijamai patvirtina, jog parengiamasis posėdis, į kurį neatvyko apeliantas, buvo paskirtas 2014 m. vasario 28 d., 8 val. 30 min. 2014 m. vasario 27 d., 15.40 val. apelianto atstovas advokatas R. B. (atstovavimo sutartis 170 b. l.) faksu teismui išsiuntė pranešimą dėl nedalyvavimo teismo posėdyje, informuodamas teismą, jog nuo 2014 m. vasario 27 d. nutraukė su ieškovu UAB „Facilities Management“ sudarytą atstovavimo sutartį, kadangi dėl žymiai padidėjusio darbo krūvio ir užimtumo kitose bylose negali tinkamai atstovauti ieškovo interesams (200 b. l.), šis pranešimas teismo raštinėje buvo užregistruotas 2014 m. vasario 27 d., 15.50 val. Pažymėtina, jog 2014 m. vasario 27 d., 15. 41 val. apelianto atstovas advokatas R. B. faksu ieškovui išsiuntė pranešimą UAB „Facilities Management“ dėl atstovavimo sutarties nutraukimo, informuodamas savo atstovaujamąjį, jog nuo 2014 m. vasario 27 d. nutraukė su juo sudarytą atstovavimo sutartį (201 b. l.). Taigi, paminėti duomenys įrodo, jog apie vienašališką atstovavimo sutarties nutraukimą advokatas ieškovui pranešė likus nepilnai darbo dienai iki paskirto parengiamojo teismo posėdžio,

26Iš byloje esančio apelianto Vilniaus apygardos teismui adresuoto UAB „Facilities Management“ 2014 m. vasario 28 d. prašymo, kuris buvo išsiųstas 8.21 val., turinio matyti, jog ieškovas prašė teismo atidėti parengiamąjį teismo posėdį, tokį prašymą argumentuodamas aplinkybe, kad per trumpą laiką objektyviai neturėjo galimybių rasti advokatą, galintį atstovauti jį 2014 m. vasario 28 d. parengiamajame teismo posėdyje (202 b. l.). Šis prašymas teismo raštinėje buvo užregistruotas 2014 m. vasario 28 d., 8.25 val.

27Įvertinus šias faktines bylos aplinkybes, nėra pagrindo nesutikti su apelianto argumentu, jog teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad ieškovas savo iniciatyva su savo atstovu nutraukė atstovavimo sutartį ir, remiantis šia faktine aplinkybe, negalėjo spręsti, kad ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

28Byloje nėra ginčo, kad pats ieškovas į 2014 m. vasario 28 d. parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, civilinį procesą reglamentuojančios normos, įskaitant ir CPK 246 straipsnio 1 dalį, numatančią ieškovo ir/ ar jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį pasekmes, turi būti aiškinamos be kita ko ir vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.). CPK 246 straipsnio 1 dalies normos, reglamentuojančios ieškovo neatvykimo į teismo posėdį pasekmes, tikslas yra užkirsti kelią piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis ir vilkinti bylos nagrinėjimą.

29Nagrinėjamu atveju nenustačius duomenų apie ieškovo piktnaudžiavimą procesu, atsižvelgus į proceso trukmę šioje byloje, ieškinio palikimo nenagrinėto teisines pasekmes, o būtent, kad tai neužkerta kelio ieškovui reikšti pakartotinį ieškinį (CPK 297 str. 2 d.) ir todėl ieškovas, norėdamas ginti savo teises, galėtų pakartotinai kreiptis į teismą ir iš naujo nuo pradžių inicijuoti procesą prieš atsakovus, (CPK 7 str. 1 d.), apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo pagrindo taikyti CPK 246 straipsnio 1 dalies nuostatą ir palikti ieškinį nenagrinėtą, nes šiuo atveju ieškinio palikimas nenagrinėto iš esmės pažeidžia proceso ekonomiškumo principą.

30Atkreiptinas dėmesys į tai, jog ieškinį palikus nenagrinėtą, kai nėra duomenų, jog ieškovas nebesuinteresuotas bylinėtis, dėl jo kreipimosi į teismą pakartotinai nepagrįstai pailgėtų bylos išnagrinėjimo trukmė, galėtų būti pažeista ieškovo teisė į bylos išsprendimą per įmanomai trumpiausią laiką. Todėl ieškinį palikti nenagrinėtą ieškovui neatvykus į teismo posėdį dėl to, kad jo advokatas, likus nepilnai darbo dienai iki paskirto parengiamojo teismo posėdžio pranešė apie vienašališką atstovavimo sutarties nutraukimą, teismas turėtų tik išimtiniais atvejais, kai yra duomenų, jog ieškovas yra pasyvus, sistemingai neatlieka procesinių veiksmų ar galimai piktnaudžiauja procesu. Tokių duomenų šioje byloje nėra, o ieškovo advokato vienašališkas atstovavimo sutarties nutraukimas savaime nereiškia ieškovo piktnaudžiavimo proceso teisėmis. Todėl skundžiama nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui (CPK 329 str. 1 d.).

31Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išnagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.

32Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

33Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Facilities Management“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 4. Į parengiamąjį 2014 m. vasario 28 d. teismo posėdį ieškovas neatvyko.... 5. Atsakovas ir jo atstovas prašė ieškinį palikti nenagrinėtą.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. nutartimi ieškovo UAB... 8. Teismas pažymėjo, jog CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į... 9. Teismas nurodė, kad teismas ieškovo prašymu dėl advokato užimtumo vieną... 10. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas (juridinis asmuo) į... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Facilities Management“ prašo panaikinti... 13. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 14. 1. Teismas negalėjo konstatuoti faktinės aplinkybės, kad ieškovas savo... 15. 2. Pasak ieškovo, jo prašymas atidėti paskirtą parengiamąjį posėdį... 16. 3. Anot apelianto, teismo priimta nutartis neatitinka ir proceso ekonomiškumo... 17. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Facilities Management“ atskirąjį skundą... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (o taip pat ir... 21. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 22. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo UAB... 23. Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalyje nuostatą, teismas palieka ieškinį... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, gavęs... 25. Taip pat bylos duomenys neginčijamai patvirtina, jog parengiamasis posėdis,... 26. Iš byloje esančio apelianto Vilniaus apygardos teismui adresuoto UAB... 27. Įvertinus šias faktines bylos aplinkybes, nėra pagrindo nesutikti su... 28. Byloje nėra ginčo, kad pats ieškovas į 2014 m. vasario 28 d. parengiamąjį... 29. Nagrinėjamu atveju nenustačius duomenų apie ieškovo piktnaudžiavimą... 30. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog ieškinį palikus nenagrinėtą, kai nėra... 31. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo... 32. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 33. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartį ir perduoti...