Byla 2-995/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 23 d. nutarties, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla ir atmesti prašymai patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus, pratęsti terminą restruktūrizavimo planui parengti ir pateikti teismui, civilinėje byloje Nr. 2-731-578/2010.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Atsakovo UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ administracijos vadovas P. M. 2009-09-21 pateikė teismui pareiškimą, prašydamas iškelti šiai bendrovei restruktūrizavimo bylą. Nurodė, jog iki 2008 m. pabaigos sėkmingai dirbusi nekilnojamojo turto versle bendrovė patyrė šalį apėmusios ekonominės krizės poveikį ir dėl to laikinai pablogėjo jos finansinė padėtis. Pagrindiniai bendrovės kreditoriai AB SEB bankas bei vienintelis akcininkas ofšorinė Britanijos Virdžinijos salose registruota kompanija Aberdeen Investments Trading Limited (toliau Kompanija), kurių kiekvieno kreditorinis reikalavimas sudaro daugiau kaip 1/5 dalį visų reikalavimų sumos, pritarė bendrovės restruktūrizavimui, metmenų projektui bei administratoriaus kandidatūrai.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 28 d. nutartimi šiai įmonei iškėlė restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Ius Positivum“ ir nustatė administratoriui keturių mėnesių terminą nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos parengti bei pateikti teismui restruktūrizavimo planą ir kitus reikalingus dokumentus. Teismas 2010 m. sausio 20 d. nutartimi patvirtino 21 285 146, 28 Lt dydžio kreditorių finansinius reikalavimus, tarp jų ir kreditoriaus Kompanijos 6 035 958,63 Lt dydžio finansinį reikalavimą, o 2010 m. kovo 2 d. nutartimi iki 2010-03-20 pratęsė terminą restruktūrizavimo planui ir kitiems dokumentams parengti ir pateikti teismui.

5Atsakovo administratorius 2010-03-15 pateikė teismui prašymą patvirtinti kreditoriaus Aberdeen Investments Trading Limited patikslintą 21 914 676,35 Lt reikalavimą ir kreditoriaus UAB „Vilniaus energija“ 2 712,08 Lt reikalavimą. Administratorius nurodė, jog UAB „Vilniaus energija“ kreditorinis reikalavimas nepatvirtintas dėl to, kad šis prašymas gautas pavėluotai, nors kreditorius jį išsiuntė laiku.

6Pagrįsdamas prašymą dėl Kompanijos kreditorinio reikalavimo patikslinimo administratorius nurodė, jog 2009-04-15 tarp šios bendrovės (Pirkėjas) bei P. M. ir I. M. (Pardavėjas) buvo sudaryta sutartis dėl UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ akcijų pirkimo-pardavimo su atpirkimo pareiga. Pagal šią sutartį pirkėjas iš pardavėjo už 3 900 000 Lt įsigijo UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ 3 100 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų 100 Lt vertės akcijų, už kurias atsiskaitoma įskaičius 3 900 000 Lt pardavėjo skolą pirkėjui pagal paskolos sutartį bei mokėtinas palūkanas. Kartu pardavėjas įsipareigojo šias akcijas iš pirkėjo atpirkti iki 2014-04-15 arba pirkėjui pareikalavus. Sutarties šalys, o taip pat UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ 2009-04-15 sudarė laidavimo sutartį, kuria atsakovas kaip laiduotojas visu nuosavybės teise jam priklausančiu turtu įsipareigojo neterminuotai ir neatlygintinai įvykdyti prievoles, jeigu pardavėjai P. M. bei I. M. laiku ir tinkamai jų neįvykdys. Administratorius nurodė, jog kreditorius Kompanija 2010-02-26 pareikalavo, kad pardavėjai atpirktų akcijas už 15 804 931,86 Lt ir pinigus sumokėtų per vieną dieną nuo reikalavimo gavimo dienos, tačiau šis reikalavimas nebuvo įvykdytas. Administratorius laikė, kad šis kreditorius turi teisę reikalauti, jog būtų patvirtintas papildomas jo reikalavimas atsakovui RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“, kildinamas iš laidavimo sutarties.

7Atsakovo RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ administratorius taip pat pateikė teismui prašymą dar vienam mėnesiui, tai yra iki 2010-04-10, pratęsti restruktūrizavimo plano pateikimo terminą, motyvuodamas tuo, kad restruktūrizavimo plano rengimas užsitęsė, nes jį rengiant keitėsi administratoriaus įgaliotas asmuo ir kitas asmuo privalėjo iš naujo įsigilinti į įmonės vykdomą veiklą, kad teismui pateiktas prašymas dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, kad vykdomos derybos su pagrindiniu kreditoriumi dėl visiško atsiskaitymo.

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 23 d. nutartimi minėtų prašymų netenkino ir restruktūrizavimo bylą nutraukė. Teismas, remdamasis bylos aplinkybėmis ir atsižvelgdamas į tai, kad terminas pateikti restruktūrizavimo planą jau buvo pratęstas, kad nepagrįstos aplinkybės, kuriomis grindžiamas pakartotinis prašymas pratęsti restruktūrizavimo plano pateikimo terminą, administratoriaus pateiktus prašymus vertino kaip įmonės restruktūrizavimo proceso vilkinimą ir taikė Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 15 straipsnio 9 dalies nuostatas. Nurodė, kad administratorius nepateikė jokių dokumentų, pagrindžiančių prašymą patvirtinti kreditoriaus UAB „Vilniaus energija“ 2 712,08 Lt finansinį reikalavimą, kad neįvertino galimybę ginčyti paminėtą laidavimo sutartį, kaip ekonomiškai nenaudingą bendrovei, ir jos pagrindu pateiktą papildomą kreditoriaus Aberdeen Investments Trading Limited finansinį reikalavimą.

9Atsakovas RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo nutartį, patvirtinti minėtus kreditorinius reikalavimus ir pratęsti restruktūrizavimo plano pateikimo terminą 20 dienų nuo atskirojo skundo išnagrinėjimo dienos, prašymą motyvuodamas iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir savo prašymą patvirtinti kreditorinius reikalavimus. Skunde papildomai nurodoma:

101. Teismas neteisingai įvertino administratoriaus nurodytas aplinkybes dėl prašomo pratęsti termino restruktūrizavimo planui pateikti. Atsakovas su pagrindiniu kreditoriumi AB SEB banku, kurio reikalavimas užtikrintas įkeistu turtu, iki 2010-04-07 planuoja baigti derybas dėl 6 300 000 Lt skolos grąžinimo, o tai lemtų kreditorių pasikeitimą.

112. Restruktūrizavimo plano rengimas užtruko, nes pasikeitė įmonės administratoriaus įgaliotas asmuo. Be to, įmonė turi daugiau kaip trisdešimt kreditorių, kurių pastabas ir pasiūlymus būtina įvertinti, todėl keturių mėnesių laikotarpis yra per trumpas.

12Trečiasis asmuo kreditorius UAB ,,Darbuva“ atsiliepimu prašo atskirtąjį skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Teigia, kad administratorius nenurodė priežasčių, kodėl UAB „Vilniaus energija“ laiku nepateikė prašymo patvirtinti kreditorinį reikalavimą, todėl teismas pagrįstai atsisakė jį patvirtinti. Nurodo, kad kreditorius Aberdeen Investments Trading Limited siekė dirbtinai padidinti savo finansinius reikalavimus ir vilkinti restruktūrizavimo procesą. Teigia, kad šis kreditorius fiziniams asmenims P. M. ir I. M. skyrė nepagrįstai trumpą - tik vienos dienos, terminą atpirkti akcijas už labai didelę kainą, tai yra 15 804 931,86 Lt. Be to, ši bendrovė, būdama vieninteliu atsakovo akcininku, savo iniciatyva pradėjo restruktūrizavimo procesą, todėl apie įmonės finansinius sunkumus žinojo. Patvirtinus šiuos neteisėtus kreditoriaus reikalavimus, sąžiningų kreditorių interesai būtų pažeisti, nes sumažėtų jų finansinių reikalavimų patenkinimo galimybė. Be to, kreditorius UAB ,,Darbuva“ nurodo, jog teismas pagrįstai atsisakė pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti, nes ĮRĮ nuostatos tokios pareigos nenumato. Administratorius turi organizuoti restruktūrizavimo paslaugų teikimą taip, kad būtų užtikrintas jų vientisumas ir kokybė, todėl administratoriaus įgalioto asmens pasikeitimas nesudaro pagrindo pratęsti terminą. Nuo pat restruktūrizavimo pradžios administratorius nekontaktavo dėl restruktūrizavimo plano suderinimo. Teigia, jog nepagrįstas apelianto teiginys dėl derybų su AB SEB banku dėl skolos grąžinimo, nes pagal ĮRĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punktą nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, kurios nebuvo įvykdytos iki minėtos teismo nutarties. Neturi teisinės reikšmės kita apelianto nurodoma aplinkybė, kad kreditorius Kompanija sutinka dėl minimo termino pratęsimo, nes šį klausimą gali spręsti tik teismas. Šio kreditoriaus nuomone, teismas pagrįstai nutraukė restruktūrizavimo bylą, nes įmonei yra keltina bankroto byla.

13Trečiasis asmuo kreditorius UAB ,,Ebitda Pro“ atsiliepimu taip pat prašo atskirtąjį skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tais pačiais argumentais kaip ir kreditorius UAB ,,Darbuva“.

14Atsakovas RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ apeliacinės instancijos teismui 2010-05-19 pateikė papildomus teismui paaiškinimą, kad kreditorius UAB ,,AIT investicijos“ perėmė AB SEB banko kreditorinį reikalavimą ir šiuo metu jo finansinis reikalavimas yra 7 747 041,82 Lt. Nurodė, kad kreditoriai Kompanija ir UAB ,,AIT investicijos“, kurių finansiniai reikalavimai sudaro daugiau nei 75 procentus visų kreditorinių reikalavimų, sutinka su tolesniu bendrovės restruktūrizavimu.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje nustatytas aplinkybes, išaiškino ir pritaikė nagrinėjamus klausimus reglamentuojančias Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) normas, todėl atmesdamas atsakovo RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ administratoriaus UAB „Ius Positivum“ prašymą patvirtinti UAB „Vilniaus energija“ finansinį reikalavimą bei papildomą Aberdeen Investments Trading Limited finansinį reikalavimą atsakovui, atmesdamas administratoriaus prašymą pratęsti terminą parengti ir pateikti teismui minimos bendrovės restruktūrizavimo planą bei kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus, o taip pat nutraukdamas šią bylą, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 185, 263 str. 2 d.).

17Kaip ne kartą buvo pažymėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse, priimtose nagrinėjamos kategorijos civilinėse bylose, restruktūrizavimo proceso paskirtis yra specialiajame ĮRĮ numatyta tvarka bei priemonėmis išsaugoti įmonės, turinčios laikinų finansinių sunkumų, veiklą, atkurti jos mokumą, kad ši galėtų atsiskaityti su kreditoriais ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), tai yra apsaugoti tiek įmonės kreditorių, tiek pačios įmonės interesus. Taip pat konstatuota, kad tokiose bylose neabejotinai egzistuoja viešasis interesas, todėl teismo vaidmuo nagrinėjant tokias bylas turi būti aktyvus.

18Akivaizdu, jog siekiant tinkamai įgyvendinti paminėtus restruktūrizavimo procesui keliamus tikslus šio įstatymo, beje, kaip ir bankroto įstatymo, procesinėse normose aiškiai ir imperatyviai reglamentuoti atskiri procesiniai veiksmai, jų atlikimo tvarka, nustatyti konkretūs tokių veiksmų atlikimo terminai ir kt. Taigi teismas, kurio žinioje yra nagrinėjama tokios kategorijos byla, privalo reikalauti, kad paskirtas administratorius, organizuodamas atskirų proceso veiksmų atlikimą, tiksliai vykdytų teismo bei ĮRĮ nustatytus reikalavimus. Todėl pirmosios instancijos teismas šioje byloje nagrinėdamas anksčiau paminėtus RUAB ,,Vilniaus nekilnojamasis turtas“ administratoriaus prašymą dar kartą pratęsti terminą šios bendrovės restruktūrizavimo planui parengti bei pateikti teismui, o taip pat patvirtinti kreditoriaus Kompanijos papildomą 15 878 717 Lt ir kreditoriaus UAB „Vilniaus energija“ 2 712,08 Lt finansinius reikalavimus, pagrįstai šiuos klausimus nagrinėjo ne formaliai, o vertindamas visas bylos aplinkybes.

19Buvo minėta, kad ši byla yra iškelta teismo 2009-10-28 nutartimi, kuri nebuvo apskųsta, todėl sutinkamai su ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalimi įsiteisėjo per 10 dienų nuo priėmimo dienos, tai yra 2009-11-09, o ne 2009-11-11, kaip savo procesiniuose dokumentuose teigia atsakovas (t. 3, b. l. 45). Šia nutartimi teismas įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Ius Positivum“, kurio kandidatūrai buvo pritarę pagrindiniai bendrovės kreditoriai AB SEB bankas bei vienintelis akcininkas ofšorinė Britanijos Virdžinijos salose registruota kompanija Aberdeen Investments Trading Limited. Administratorius restruktūrizuojamą bendrovę pavedė administruoti P. Kerševičiui, su teise perįgalioti, o 2009-12-29 panaikinęs įgaliojimą, šį darbą pavedė atlikti R. Trimailienei (t. 2, b. l. 5, 207). Kaip žinoma, pagal 7 straipsnio 3 dalį teismas, priimdamas nutartį iškelti restruktūrizavimo bylą, tuo pat metu privalo paskirti įmonės administratorių restruktūrizavimo plano rengimo ar kitam kreditorių susirinkime numatytam laikotarpiui. Minima teismo nutartimi UAB „Ius Positivum“ įmonės administratoriumi buvo paskirtas būtent bendrovės restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui. Bendrovės restruktūrizavimo planui parengti bei pateikti teismas 2009-10-28 nutartimi buvo nustatęs maksimalų ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalyje numatyta – keturių mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Nežiūrint to, teismas 2010-01-20 nutartimi spręsdamas klausimą dėl kreditorių reikalavimo finansinių reikalavimų patvirtinimo ir iš dalies patenkindamas administratoriaus prašymą, atkreipė jo dėmesį į būtinumą sparčiau spręsti procedūrinius klausimus, pasiūlydamas imtis papildomų veiksmų, siekiant suderinti ginčijamus finansinius. Administratorius, motyvuodamas įgalioto asmens pasikeitimu, prašė teismo pratęsti terminą restruktūrizavimo planui ir kitiems dokumentams parengti bei pateikti, teismo 2010-03-02 nutartimi šis reikalavimas iš dalies buvo patenkintas, tačiau teismo įpareigojimas nebuvo įvykdytas. Vietoje to, kaip minėta, 2010-03-15 buvo pateiktas pakartotinis prašymas pratęsti minimą terminą ir patvirtinti UAB „Vilniaus energija“ finansinį reikalavimą, kuriam pagrįsti, kaip teisingai nurodė teismas, nebuvo pateikti jokie įrodymai, bei vienintelio akcininko Kompanijos papildomą finansinį reikalavimą.

20Iš bylos medžiagos matyti, kad Kompanijos prašymas buvo grindžiamas anksčiau šioje nutartyje nurodyta 2009-04-15 tarp šios bendrovės bei P. M. ir I. M. sudaryta sutartimi dėl UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ akcijų pirkimo-pardavimo su atpirkimo pareiga, pagal kurią Kompanija iš pardavėjų už 3 900 000 Lt įsigijo atsakovo UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ 3 100 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų 100 Lt vertės akcijų, už kurias buvo atsiskaityta įskaičius 3 900 000 Lt pardavėjo skolą Kompanijai. Šalys buvo sulygę, kad pardavėjas atpirks šias akcijas iki 2014-04-15 arba pareikalavus. Tą pačią dieną sutarties šalys bei atsakovas, atstovaujamas akcijų pardavėjo P. M. jau kaip bendrovės direktoriaus, sudarė laidavimo sutartį, kuria UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ visu savo turtu laidavo už pardavėjus P. M. bei I. M., jei šie laiku ir tinkamai neįvykdys įsipareigojimų Kompanijai dėl akcijų atpirkimo. Tuo remdamasi Kompanija 2010-02-26 pareikalavo, kad pardavėjai Miliai atpirktų akcijas už 15 804 931,86 Lt ir per vieną dieną nuo reikalavimo gavimo dienos sumokėtų pinigus, o šio reikalavimo neįvykdžius, pateikė reikalavimą atsakovui, kaip laiduotojui, kurį administratorius laikė tenkintinu.

21Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad teismas, atmesdamas šiuos prašymus, teisingai nurodė, kad UAB „Vilniaus energija“ finansinis reikalavimas negali būti tvirtinamas, kaip nepagrįstas įrodymais. Atskirtajame skunde dėl teismo nutarties dalies, susijusios su šiuo reikalavimu, kaip ir savo prašyme pirmosios instancijos teismui, apeliantas nurodo, jog šis kreditorius nepažeidė teismo nustatyto termino reikalavimui pareikšti, tačiau nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių patį reikalavimą. Todėl teisėjų kolegija laiko, jog apeliantas nepaneigė teismo išvados šiuo klausimu pagrįstumo (CPK 178 str.).

22Dėl teismo nutarties dalies Kompanijos reikalavimo tvirtinimo klausimu, teisėjų kolegija pažymi, kad ta aplinkybė, jog administratorius neginčija pareikšto kreditoriaus reikalavimo bei teikia teismui jį patvirtinti, neduoda pagrindo spręsti, kad teismas privalo jį patvirtinti. Priešingu atveju, būtų paneigta teismo pareiga būti aktyviam, kuri, kaip minėta yra susijusi su šios kategorijos bylose esančiu viešu interesu. Teisėjų kolegija laiko, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl šio kreditoriaus papildomo reikalavimo patvirtinimo, privalėjo įvertinti byloje surinktų įrodymų visumą bei jų pagrindu nustatytas faktines aplinkybes ir siekdamas užtikrinti, kad nebūtų pažeistos pačios bendrovės bei kitų kreditorių teisės bei teisėti interesai, turėjo pagrindą išvadai, kad atsakovo administratorius privalėjo įvertinti galimybę ginčyti tiek pačią laidavimo sutartį, tiek jos pagrindu Kompanijos pateiktą papildomą finansinį reikalavimą (CPK 185 str.).

23Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovo administratoriaus prašymo dar kartą pratęsti minimą terminą, teisingai rėmėsi ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalimi, kurioje vienareikšmiai nurodyta, kad įmonės restruktūrizavimo planas turi būti pateiktas teismui ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, o teisė pratęsti šį terminą teismui suteikta tik esant išimtiniams atvejams ir ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į tai, jog nors nagrinėjant šį klausimą nuo teismo nutarties iškelti šią bylą įsiteisėjimo dienos jau buvo praėję daugiau nei 4 mėnesiai, minimas planas nebuvo parengtas, teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, turėjo pagrindą administratoriaus veiksmus vertinti kaip įmonės restruktūrizavimo proceso vilkinimą ir atsisakyti patenkinti jo prašymą dar kartą pratęsti šį terminą. Tokios išvados pagrįstumą taip pat patvirtina trečiųjų asmenų kreditorių UAB ,,Darbuva“ bei UAB ,,Ebitda Pro“ atsiliepimuose išdėstyti argumentai.

24Teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo argumentus, susijusius su įmonės administratoriaus įgalioto asmens pasikeitimu. Kaip minėta, administratoriumi buvo paskirtas juridinis asmuo UAB „Ius Positivum“. Akivaizdu, kad šis asmuo žino įmonių restruktūrizavimo proceso ypatumus bei tikslus, viešą jo pobūdį, žino šį procesą reglamentuojančio ĮRĮ imperatyvias nuostatas, todėl dar svarstydamas sutikimą administruoti bendrovę, o taip pat parinkdamas įgalioto asmens kandidatūrą, privalo įvertinti savo galimybes. Todėl administratoriaus įgalioto asmens pasikeitimas argumentuojant teismo įpareigojimų neįvykdymą, negali būti vertinamas kaip svarbi priežastis (CPK 185 str.). Teisėjų kolegijos sprendimu teismo nutarties pagrįstumo taip pat nepaneigia papildomi apelianto motyvai, susiję kreditoriaus AB SEB banko pasikeitimu.

25Sutinkamai su ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalimi, teismas priima sprendimą įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukti, jeigu restruktūrizavimo planas nustatytais terminais nepateikiamas arba teismas jo nepatvirtina. Teisėjų kolegija laiko, jog pirmosios instancijos teismas, remdamasis bylos medžiaga ir šia įstatymo norma turėjo pagrindo nutraukti nagrinėjamą bylą, o atsakovo RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ argumentai bei apeliacinės instancijos teismui pateikti papildomi rašytiniai įrodymai nepaneigia teismo sprendimo pagrįstumo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 338 str., 263 str. 2 d.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Atsakovo UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ administracijos vadovas P. M.... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 28 d. nutartimi šiai įmonei... 5. Atsakovo administratorius 2010-03-15 pateikė teismui prašymą patvirtinti... 6. Pagrįsdamas prašymą dėl Kompanijos kreditorinio reikalavimo patikslinimo... 7. Atsakovo RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ administratorius taip pat... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 23 d. nutartimi minėtų prašymų... 9. Atsakovas RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ atskiruoju skundu prašo... 10. 1. Teismas neteisingai įvertino administratoriaus nurodytas aplinkybes dėl... 11. 2. Restruktūrizavimo plano rengimas užtruko, nes pasikeitė įmonės... 12. Trečiasis asmuo kreditorius UAB ,,Darbuva“ atsiliepimu prašo atskirtąjį... 13. Trečiasis asmuo kreditorius UAB ,,Ebitda Pro“ atsiliepimu taip pat prašo... 14. Atsakovas RUAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ apeliacinės instancijos... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 17. Kaip ne kartą buvo pažymėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos... 18. Akivaizdu, jog siekiant tinkamai įgyvendinti paminėtus restruktūrizavimo... 19. Buvo minėta, kad ši byla yra iškelta teismo 2009-10-28 nutartimi, kuri... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad Kompanijos prašymas buvo grindžiamas... 21. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad teismas,... 22. Dėl teismo nutarties dalies Kompanijos reikalavimo tvirtinimo klausimu,... 23. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovo administratoriaus... 24. Teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo argumentus, susijusius su įmonės... 25. Sutinkamai su ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalimi, teismas priima sprendimą įmonės... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu... 27. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą....