Byla B2-2787-259/2014

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Simonai Neniškytei, dalyvaujant pareiškėjos Nordea Bank AB atstovei advokatei Editai Bartulevičiūtei, suinteresuoto asmens restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „VKK Investicija“ atstovei R. R., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs Nordea Bank AB finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vekšis“ bankroto byloje, suinteresuotas asmuo restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovės „VKK Investicija“,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi UAB „Vekšis“ iškelta bankroto byla. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2014 m. liepos 17 d.

3Pareiškėja Nordea Bank AB, Lietuvoje veikianti per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, pateikė prašymą patvirtinti 330000,00 Lt sumai kreditorinį reikalavimą UAB „Vekšis“ bankroto byloje (b. l. 20-33). Nurodė, kad bankas 2006 m. rugsėjo 18 d. sudarė su S. J. (toliau - Kredito gavėjas 1) Kreditavimo sutartį Nr. KK 06/09/101D su vėlesniais pakeitimais (toliau - Kredito sutartis l), pagal kurią bankas suteikė S. J. 1750000 Lt dydžio kreditą. Kredito gavėjo l įsipareigojimų pagal Kredito sutartį 1 įvykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu. Hipotekos lakštu Nr. ( - ), UAB „Vekšis“ prievolės pagal Kredito sutartį užtikrinimui įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Įkeistas turtas įkainotas 140000 Lt suma. Kredito gavėjo 1 skola bankui pagal kredito sutartį 1 nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Vekšis“ įsiteisėjimo dienai yra 2344761,50 Lt.

42008 m. gegužės 10 d. bankas sudarė su D. B. (toliau - Kredito gavėjas 2) Kreditavimo sutartį Nr. KK 08/05/64D su vėlesniais pakeitimais (toliau - Kredito sutartis 2), pagal kurią bankas suteikė D. B. 1650000 Lt dydžio kreditą. Kredito gavėjo 2 įsipareigojimų pagal Kredito sutartį 2 įvykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu. Hipotekos lakštu Nr. ( - ), UAB „Vekšis“ prievolės pagal Kredito sutartį užtikrinimui įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Įkeistas turtas įkainotas 70000 Lt suma. Kredito gavėjo 2 skola bankui pagal kredito sutartį 2 nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Vekšis“ įsiteisėjimo dienai yra 2538912,59 Lt.

52008 m. gegužės 12 d. bankas sudarė su V. Z. (toliau - Kredito gavėjas 3) Kreditavimo sutartį Nr. KK 08/05/66D su vėlesniais pakeitimais (toliau - Kredito sutartis 3), pagal kurią bankas suteikė V. Z. 1700000 Lt dydžio kreditą. Kredito gavėjo 3 įsipareigojimų pagal Kredito sutartį 3 įvykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu. Hipotekos lakštu Nr. ( - ), UAB „Vekšis“ prievolės pagal Kredito sutartį užtikrinimui įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Įkeistas turtas įkainotas 120000 Lt suma. Kredito gavėjo 3 skola bankui pagal kredito sutartį 3 nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Vekšis“ įsiteisėjimo dienai yra 2523055,57 Lt.

6Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Vekšis“ įkeitė jai priklausantį nekilnojamąjį turtą už Kredito gavėjo 1, Kredito gavėjo 2, Kredito gavėjo 3 prievoles, pareiškėja Nordea Bank AB prašė patvirtinti jos kreditorinį reikalavimą 330000 Lt sumai, kuri atitinka įkeisto turto vertę.

7Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi patvirtino BUAB „Vekšis“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų, kurių bankroto administratorius neginčijo, sąrašą, iš jų kreditoriaus Nordea Bank AB finansinis reikalavimas buvo patvirtintas 330000 Lt (95574,61 EUR) sumai.

82014 m. lapkričio 13 d. teisme priimtas kreditorės RUAB „VKK Investicija“ atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas Nordea Bank AB 330000 Lt finansinis reikalavimas. RUAB „VKK Investicija“ prieštaraudama patvirtintam finansiniam reikalavimui nurodė, kad Nordea Bank AB finansinis reikalavimas buvo patvirtintas nenustačius visų reikšmingų aplinkybių, būtent – sandorių, kurių pagrindu atsirado šis kreditorinis reikalavimas, pagrįstumo ir teisėtumo. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais sprendžiama kitose civilinėse bylose, kurios AB Nordea banko kreditorinio reikalavimo tvirtinimo metu dar nebuvo išnagrinėtos. Pagal savo esmę RUAB „VKK investicija” ieškinys dėl kredito sutarties Nr. KK 08/05/66D pripažinimo negaliojančia (civ. byla Nr. 2-6031-661/2014), kai tuo tarpu UAB „Vekšis” hipotekos lakštu Nr. ( - ) įkeitė turtą kredito gavėjo V. Z. visiškam ir tinkamam prievolių įvykdymui užtikrinti, UAB „Vicus” ieškiniai, kuriais prašoma teismo pripažinti negaliojančiais D. B. ir AB Nordea banko 2008-05-10 kreditavimo sutartį Nr. KK 08/05/64D (pagal ją UAB „Vekšis“ hipotekos lakštu Nr. ( - ) įkeitė turtą D. B. prievolėms užtikrinti) bei S. J. ir AB Nordea banko 2006-09-18 kreditavimo sutartį Nr. KK 06/09/101D (pagal ją UAB „Vekšis“ hipotekos lakštu Nr. ( - ) įkeitė turtą S. J. prievolėms užtikrinti) kartu yra kreditoriaus AB Nordea banko reikalavimų UAB „Vekšis” bankroto byloje ginčijimas. Šių ieškinių tenkinimas RUAB „VKK Investicija“ nuomone, reikštų, kad AB Nordea bankas finansinis reikalavimas UAB „Vekšis“ bankroto byloje pareikštas nepagrįstai, nesant tam teisinio pagrindo.

9Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi pasinaikino 2014 m. spalio 29 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas UAB „Vekšis“ bankroto byloje Nordea Bank AB 330000 Lt finansinis reikalavimas ir šio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą paskyrė nagrinėti žodinio proceso tvarka teismo posėdyje.

10Nagrinėjant kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą teismo posėdžio metu pareiškėjos Nordea Bank AB atstovė prašė įtraukti Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiantį per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, į BUAB „Vekšis“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti 330000 Lt kreditorinį reikalavimą. Nurodė, kad RUAB „VKK Investicija“ prieštaravimai yra nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str.). Byloje yra pateikti įrodymai, kurie patvirtina, jog Banko kreditorinis reikalavimas yra pagrįstas ir turi būti tvirtinamas. Priešingu atveju, dėl vieno iš kreditorių RUAB „VKK Investicija“ piktnaudžiavimo teise nepagrįstai nukentėtų kitas kreditorius (Bankas), be to, būtų pažeistas viešas interesas - užtikrinti kreditorių lygiateisiškumą bankroto procese, taip pat ir užtikrinti, kad Bankas, kaip finansų įstaiga, turėtų realią galimybę apginti finansų sistemos stabilumą, atgaudama Bankui priklausantį reikalavimo patenkinimą.

11Nagrinėjant kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą teismo posėdžio metu restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „VKK Investicija“ atstovė siūlė prašymą atmesti, savo poziciją grindė atskirajame skunde nurodomais motyvais.

12Prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą tenkintinas.

13Nagrinėjamu atveju teismas nustatė, jog suinteresuotas asmuo RUAB „VKK Investicija“ banko prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą ginčija tuo faktiniu pagrindu, jog nepatikrintas sandorių, kurių pagrindu grindžiamas banko kreditorinis reikalavimas, pagrįstumas ir teisėtumas, nes dėl jų pripažinimo negaliojančiais sprendžiama iškeltose pagal RUAB „VKK Investicija“ ieškinius kitose civilinėse bylose, šios bylos AB Nordea banko kreditorinio reikalavimo tvirtinimo metu teismuose dar nėra išnagrinėtos. Pareikštų ieškinių tenkinimas RUAB „VKK Investicija“ nuomone, reikštų, kad AB Nordea bankas finansinis reikalavimas UAB „Vekšis“ bankroto byloje buvo pareikštas nepagrįstai, nesant tam teisinio pagrindo.

14Kauno apygardos teismas nustatė, kad 2006 m. rugsėjo 18 d. Nordea Bank AB sudarė su S. J. Kreditavimo sutartį Nr. KK 06/09/101D pagal kurią bankas suteikė S. J. 1750000 Lt dydžio kreditą. Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį įvykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu, Hipotekos lakštu Nr. ( - ), kuriuo UAB „Vekšis“ prievolės pagal minėtą Kredito sutartį užtikrinimui įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Įkeistas turtas buvo įkainotas 140000 Lt suma (b. l. 25-27). 2008 m. gegužės 10 d. Nordea Bank AB sudarė su D. B. Kreditavimo sutartį Nr. KK 08/05/64D, pagal kurią bankas suteikė D. B. 1650000 Lt dydžio kreditą. Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį įvykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu, Hipotekos lakštu Nr. ( - ), kuriuo UAB „Vekšis“ prievolės pagal minėtą Kredito sutartį užtikrinimui įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Įkeistas turtas buvo įkainotas 70000 Lt suma (b. l.28-30). 2008 m. gegužės 12 d. Nordea Bank AB sudarė su V. Z. Kreditavimo sutartį Nr. KK 08/05/66D, pagal kurią bankas suteikė V. Z. 1700000 Lt dydžio kreditą. Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį 3 įvykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu, Hipotekos lakštu Nr. ( - ), kuriuo UAB „Vekšis“ prievolės pagal Kredito sutartį užtikrinimui įkeitė bendrovei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Įkeistas turtas buvo įkainotas 120000 Lt suma. (b. l.31-33).

15Kauno apygardos teismas neturi jokių faktinių duomenų ir įrodymų, kad minėtos kreditavimo sutartys tarp Nordea Bank AB ir minėtų fizinių asmenų ir jų užtikrinimui sudaryti UAB „Vekšis“ turto įkeitimo sandoriai būtų įstatymo nustatyta tvarka panaikinti ar pripažinti negaliojančiais. Tokių įrodymų byloje nepateikė Kauno apygardos teismui ir suinteresuotas asmuo RUAB „VKK Investicija“. Esant šiai nustatytai aplinkybei, teismas konstatuoja, kad sandoriai, kuriais grindžiamas Nordea Bank AB 330000 lt sumai kreditorinis reikalavimas BUAB „Vekšis“ bankroto byloje yra galiojantys, prievolės pagal juos turi būti vykdomos. Šių argumentų pagrindu Kauno apygardos teismas patenkina pareiškėjo prašymą ir patvirtina Nordea Bank AB 330000 litų dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Vekšis“ bankroto byloje, turto įkeitimo pagal Hipotekos lakštą Nr. ( - ), Hipotekos lakštą Nr. ( - ) ir Hipotekos lakštą Nr. ( - ) pagrindu. Teismas, konstatavęs reikalavimo pagrįstumą įkeitimo sandorių pagrindu, vertina, kad pareiškėjo prašoma patvirtinti kreditorinio reikalavimo suma neviršija sandoriais įkeisto turto vertės (LR ĮBĮ 26 str.).

16RUAB „VKK Investicija“ teiginiai, jog Nordea Bank AB yra pareiškęs kreditorinį reikalavimą RUAB „VKK Investicija“ restruktūrizavimo byloje pagal tas pačias kredito sutartis ir dėl tos pačios skolos ir suinteresuoto asmens manymas kad bankas todėl negali reikšti kreditorinio reikalavimo BUAB „Vekšis“ bankroto byloje pagal hipotekos sutartis yra nepagrįstas ir neįrodytas. Suinteresuotas asmuo nepateikė jokių faktinių duomenų ir įrodymų, jog Nordea Bank AB yra pareiškęs kreditorinį reikalavimą RUAB „VKK Investicija“ restruktūrizavimo byloje pagal tuos pačius Hipotekos lakštus, t. y. šioje byloje nurodomų įkeitimo lakštų pagrindu, kuriais „Vekšis“ įkeitė tris žemės sklypus. Teismas atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, jog Nordea Bank AB turi teisinę galimybę pareikšti kreditorinį reikalavimą RUAB „VKK Investicija“ restruktūrizavimo byloje pagal minėtas šioje nutartyje banko ir fizinių asmenų kredito sutartis dėl negrąžintų paskolų, tačiau ši aplinkybė neatima teisės bankui reikšti kreditorinį reikalavimą įkaito davėjo bankroto byloje pagal hipotekos sutartis, tik ribojant tvirtintino kreditorinio reikalavimo dydį įkeisto sandoriais turto verte.

17Kauno apygardos teismas iš viešos teismų Liteko sistemos duomenų nustatė, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama RUAB „VKK Investicija“ restruktūrizavimo byla (Nr. B2-2625-781/2014), kuri iškelta Vilniaus apygardos teismo 2013 11 08 nutartimi, 2014 09 12 nutartimi yra patvirtintas restruktūrizuojamos bendrovės planas. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų, kad įkaito turėtojas Nordea Bank AB yra pareiškęs kreditorinį reikalavimą RUAB „VKK Investicija“ restruktūrizavimo byloje anksčiau šioje nutartyje nurodytų įkeitimo pagal Hipotekos lakštą Nr. ( - ), Hipotekos lakštą Nr. ( - ) ir Hipotekos lakštą Nr. ( - ) pagrindu. Dėl to Kauno apygardos teismas dėl šio suinteresuoto asmens motyvo plačiau nepasisako, atmeta jį kaip neįrodytą (LR CPK 178 str.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 26 str. 1 d., 5 d.,

Nutarė

19Patvirtinti Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, 330000 Lt (95574,61 EUR) finansinį reikalavimą bankrutuojančios UAB „Vekšis“ bankroto byloje.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Simonai... 2. Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi UAB „Vekšis“... 3. Pareiškėja Nordea Bank AB, Lietuvoje veikianti per Nordea Bank AB Lietuvos... 4. 2008 m. gegužės 10 d. bankas sudarė su D. B. (toliau - Kredito gavėjas 2)... 5. 2008 m. gegužės 12 d. bankas sudarė su V. Z. (toliau - Kredito gavėjas 3)... 6. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Vekšis“ įkeitė jai priklausantį... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi patvirtino BUAB... 8. 2014 m. lapkričio 13 d. teisme priimtas kreditorės RUAB „VKK Investicija“... 9. Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi pasinaikino 2014 m.... 10. Nagrinėjant kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą teismo posėdžio... 11. Nagrinėjant kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą teismo posėdžio... 12. Prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą tenkintinas.... 13. Nagrinėjamu atveju teismas nustatė, jog suinteresuotas asmuo RUAB „VKK... 14. Kauno apygardos teismas nustatė, kad 2006 m. rugsėjo 18 d. Nordea Bank AB... 15. Kauno apygardos teismas neturi jokių faktinių duomenų ir įrodymų, kad... 16. RUAB „VKK Investicija“ teiginiai, jog Nordea Bank AB yra pareiškęs... 17. Kauno apygardos teismas iš viešos teismų Liteko sistemos duomenų nustatė,... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 26 str. 1 d.,... 19. Patvirtinti Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...