Byla I-6791-142/2013
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, susipažinusi su R. S. skundu dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo,

Nustatė

2Teisme 2013 m. spalio 3 d. gautas R. S. skundas, kuriame prašoma priteisti jai iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ir Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos neišmokėtą darbo užmokesčio dalį – 6141,80 Lt.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktą, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnyje nustatyta, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

6Pareiškėjas neišmokėtą darbo užmokesčio dalį prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ir Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos. Iš pateiktų prie skundo dokumentų matyti, kad darbo užmokestį pareiškėjai apskaičiuoja ir moka Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 992 „Dėl atstovavimo valstybei (Vyriausybei) bylose dėl neišmokėtos socialinių išmokų ir darbo užmokesčio dalies priteisimo“ 2 punkte nustatyta, kad valstybei (Vyriausybei) Lietuvos Respublikos teismų nagrinėjamose bylose dėl žalos, darbo užmokesčio dalies, neišmokėtos pagal priimtus teisės aktus, siejamus su sunkia valstybės ekonomine, finansine padėtimi, kai pagal pareikštus skundus atsakovu įtraukta valstybė (Vyriausybė), atstovauja valstybės institucijos, mokėjusios darbo užmokestį (atlyginimą). Todėl tinkamas Lietuvos valstybės atstovas šioje byloje yra Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

7Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos buveinė yra Visagino savivaldybėje. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 straipsnį, Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorija apima Visagino miesto apylinkės teismo veiklos teritoriją, todėl skundas nagrinėtinas Panevėžio, o ne Vilniaus, apygardos administraciniame teisme.

8Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

9Atsisakyti priimti R. S. skundą.

10Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai