Byla 2-6325-650/2013
Dėl įpareigojimo pašalinti netinkamos kokybės daikto trūkumus, priėmimą

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka išsprendė ieškovo Daugiabučio namo Žaliukų g.71 savininkų bendrijos ieškinio atsakovui UAB „Berneda“, trečiajam asmeniui UAB „Šiaulių plentas“ dėl įpareigojimo pašalinti netinkamos kokybės daikto trūkumus, priėmimą, ir

Nustatė

22013-07-18 ieškovas pateikė Šiaulių miesto apylinkės teismui ieškinį su reikalavimu - įpareigoti atsakovą ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos panaikinti šiuos ieškovo išvardintus statybos darbų trūkumus, konkrečiai atliekant šiuos darbus name adresu Žaliūkų g.71, Šiauliai (vietose, identifikuotose prie ieškinio pridedamuose rašytiniuose įrodymuose ir vaizdinėje medžiagoje).

32013-07-29 teismas priėmė nutartį, kuria konstatuota, kad pateiktas ieškinys neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui (CPK 111 str., 135 str.).

4Lietuvos Respublikos CPK 135 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismui pareiškiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamos procesinių dokumentų turiniui. Vienas iš tokių reikalavimų, yra ieškinio dalyko nurodymas (LR CPK 111 str. 1 d. 2 p.). Iieškovas ieškinyje aiškiai nesuformulavo savo dalyko, kadangi ieškovo reikalavimas pašalinti išvardintus statybos darbų trūkumus, atliekant šiuos darbus name adresu Žaliūkų g.71, Šiauliai (t.y. vietose, identifikuotose prie ieškinio pridedamuose rašytiniuose įrodymuose ir vaizdinėje medžiagoje) yra laikytinas abstrakčiu reikalavimu, nes aiškiai nenurodyta nustatytų defektų ir būtinų jiems pašalinti statybos darbų lokalizacija, reikalinga sąmata defektų šalinimui ir atliktinų darbų apimtys pagal techninį projektą, namo patalpų inventorizacinės apskaitos duomenis.

5Be to teismas pabrėžė, kad daugiabučių namų savininkų bendrija veikia kaip jos dalyvių atstovas, padedantis įgyvendinti bendraturčių bendrosios nuosavybės teisę, tačiau neįgyja savininko teisių ir pareigų, tokių nuostatų laikomasi ir suformuotoje teismų praktikoje. Su ieškiniu nėra pateikti jokie duomenys, patvirtinantys aplinkybes, kad bendrija yra namo savininkė (valdytoja) ar įgaliota atstovauti namo bendrasavininkų interesus šiame ginče; nepateikta jokia rangos sutartis ar kitas oficialus dokumentas, iš kurio teismas spręsti, kad ši reikalavimo teisė dėl statybos darbų defektų pašalinimo priklauso ieškovui, nes pats ieškovas pateikė ieškinyje prieštaringus duomenis apie jau išspręstą analogišką ginčą ir taikos sutarties sudarymą dėl statybos defektų šalinimo tarp užsakovo UAB „Berneda“ ir rangovo UAB „Šiaulių plentas“. Su ieškiniu nepridėta nurodyta taikos sutartis, iš kurios teismas galėtų spręsti apie ieškovo teises ir pareigas, susijusias su taikos sutarties vykdymu, ir vertinti tapataus ieškinio teikimo galimybę, nustatinėjamą ieškinio priėmimo momentu (CPK 137 str.2 d. 4 p.). Taip pat ieškinys grindžiamas neįskaitomais priedais, .y. teismo eksperto S.Mitkaus aktas pateiktas tik kelių dokumento lapų atšviestomis kopijomis, kurios dviejuose puslapiuose yra visiškai neįskaitomos, tuo ieškovas nesilaikė CPK 113 str. reikalavimų, keliamų procesinio dokumento priedams. Be to teismui kyla abejonių dėl tinkamo advokato atstovavimo šiame procese, kadangi su ieškiniu pateiktas išrašas iš 2011-04-21 teisinių paslaugų teikimo sutarties Nr.11/20 be kliento parašo ir nenurodyta, koks įgaliotas asmuo pasirašė daugiabučio namo bendrijos vardu atstovavimo su advokatu sutartį. LR CPK 55 straipsnio 1 dalyje yra aiškiai įtvirtinta nuostata, kad juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymus ar steigimo dokumentus, jiems suteiktas teises ir pareigas. Tačiau ieškovas teismui nėra pateikęs jokių duomenų apie juridinio asmens (bendrijos) organus, dalyvius ir jų įgaliojimus vesti bylas teisme patiems ar įgalioti kitus asmenis. Ieškovui privalu teismui pateikti tokius duomenis, esant atstovavimo santykiams (CPK 111 str. 2 d,.1 p., 4 d.). Taip pat konstatuota, kad ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, nesumokėjo jokio žyminio mokesčio ir ieškinio neįkainojo, tuo nesilaikydamas CPK 80 str., 135 str. 2 d. reikalavimų.

6Paaiškėjus, kad ieškinys neatitinka Lietuvos Respublikos CPK 111 str., 135 str. numatytų reikalavimų, ieškovui 2013-07-29 nutartimi buvo nustatytas 10 dienų nuo nutarties įteikimo terminas trūkumams pašalinti. Taip pat ieškovui buvo išaiškinta, kad Jeigu ieškovas pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju ieškinys laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos dienos bus grąžintas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.).

7Nutartis ieškovo atstovui įteikta 2013-07-29, tačiau teismui jokių papildomų procesinių dokumentų, šalinant ieškinio trūkumus, nebuvo pateikta. Kadangi iki nustatyto termino teismo įpareigojimai neįvykdyti ir esminiai ieškinio trūkumai nepašalinti, ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovui.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 111-113 str., 115 str. 3 d., 5 d., 138 str., teismas

Nutarė

9ieškovo Daugiabučio namo Žaliukų g.71 savininkų bendrijos ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti su priedais jį padavusiam asmeniui (ieškovo atstovui advokatui A.Damulevičiui).

10Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai