Byla 1-163-239/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant prokurorui Dariui Maleckui, nukentėjusiajam E. Š., nukentėjusiojo atstovams pagal įstatymą Ž. Š., V. M., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2I. B., gim. 1977 m. spalio 29 d. Elektrėnuose, asm. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, spec. vidurinio išsilavinimo, išsiskyrusio, gyv. Sodų g. 3-23, Elektrėnuose, deklaruota gyvenamoji vieta adresu: Trakų g. 16-6, Elektrėnuose, neteistas,

3kaltinamas pagal LR BK 140 str. 2 d.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą:

Nustatė

5I. B., mušdamas, sukėlė fizinį skausmą mažamečiui, o būtent:

6kaltinamasis 2010 m. rugsėjo 19 d. apie 21 vai. 00 min., Draugystės gatvės 14-o namo 36-ame bute virtuvėje, Elektrėnų m., tyčia sudavė du smūgius delnu mažamečiui E. Š. gim. 1999-04-08 į kairę veido pusę ir tokiais savo veiksmais mažamečiui E. Š. sukėlė fizinį skausmą, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140 str. 2 d.

7Kaltinamasis I. B. kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad nuo 2009 m. vasaros jis gyvena kartu su nukentėjusiojo E. Š. motina V. M.. 2010 rugsėjo mėn. 19 d. vakare jam paskambino draugas R. K. ir pasakė, kad jis atėjęs į butą pas V. M. ir pakvietė jį sugrįžti, nes norėjo išgerti. Kaltinamajam atėjus, jie virtuvėje susėdę gėrė degtinę. Jiems begeriant, į virtuvę atėjo Edgaras. Berniukas ruošėsi valgyti. Kaltinamasis papriekaištavo Edgarui, sakydamas, kad jis eitų valgyti į kitą kambarį. Tačiau berniukas kažką jam atsakė, tada kaltinamasis dar kartą griežtai pareikalavo Edgaro išeiti iš virtuvės ir su juo apsižodžiavo. Nesusivaldęs, berniukui du kartus delnu sudavė per veidą. Dėl tokio savo elgesio labai gailisi, berniuko atsiprašė.

8Byla nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 273 str.).

9Be kaltinamojo I. B. pilno savo kaltės pripažinimo, kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką pilnai įrodyta sekančiais įrodymais:

10Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis E. Š., gim. 1999 m. balandžio 18 d., parodė, kad pas juos į namus prieš Vėlinių šventę atėjo dėdė Ramūnas-taip nukentėjusysis vadina liudytoją R. K.-ir paprašė I. B. telefono numerio ir paskambinęs pakvietė ateiti pas juos į namus. Atėjus kaltinamajam, visi trise, t. y. kaltinamasis, R. K. ir nukentėjusiojo motina virtuvėje išgerdinėjo. Mama pakvietė jį į virtuvę pavalgyti, o atėjus berniukui į virtuvę, kaltinamasis jį visaip išvadino ir su kaire ranka sudavė vieną smūgį į žandikaulį ir vieną smūgį į kairę veido pusę. Nuo suduotų smūgių E. Š. labai skaudėjo veidą, vėliau atsirado ant veido mėlynė. Dėl ko sudavė I. B. nežino (b. 1. 19-23).

11Nukentėjusiojo E. Š. atstovas pagal įstatymą Ž. Š. parodė, kad E. Š.-jo sūnus. Su berniuko motina V. M. šiuo metu kartu negyvena, sūnus gyvena kartu su juo. 2010 m. spalio mėn. jam sugrįžus iš užsienio, atvyko į Elektrėnus pas sūnų, kuris tuo metu gyveno su savo mama V. M.. Sūnus papasakojo, kad prieš tai jį namuose sumušė mamos sugyventinis I. B., kuris sūnui kelis kartus sudavė per veidą. (b. 1. 24)

12Nukentėjusiojo E. Š. atstovė pagal įstatymą V. M. parodė, kad kaltinamasis – jos sugyventinis, o nukentėjusysis E. Š.-sūnus. Šiuo metu sūnaus gyvenamoji vieta nustatyta su vaiko tėvu Ž. Š.. 2010-09-19 apie 21.00 val.. pas ją atėjo I. B. su draugu R. K.. I. B. jau buvo girtas. Visi virtuvėje dar gėrė degtinę. Į virtuvę pavalgyti pasikvietė sūnų E. Š., sūnus I. B. kažką sumurmėjo ir jis užpykęs trenkė sūnui du kartus delnu per veidą. Sūnus pradėjo verkti ir ji kartu su sūnumi išėjo iš virtuvės. Jai bandant paskambinti į policiją, kaltinamasis trenkė per telefoną. Policijos pareigūnus iškvietė kaimynai. Virtuvėje konflikto metu I. B. rėkė ant jos sūnaus, keikėsi, vadino jį necenzūriniais žodžiais. I. B. policijos pareigūnams durų neatidarinėjo, liepė ir jai neatidaryti durų. Ji Irmanto bijojo, dėl to ir pakluso. Ji liepė atidaryti sūnui kambario , kuriame jie buvo, langą, kad jis pro jį iššoktų. Vėliau pro tą patį langą įlipo pareigūnai, jį surakino antrankiais ir išsivežė(b. 1. 7-8)

13Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju R. K. parodė, kad 2010 m. rugsėjo mėn., tikslios dienos neprisimena, apie 20.00 vai. užėjo pas savo pažįstamą I. B., kuris gyvena Draugystės gatvėje, tikslaus adreso nurodyti negali, žino, kad Irmantas gyvena su sugyventine V. M.. Pas jį atsinešė butelį degtinės, tačiau tuo momentu Irmanto namuose nebuvo. Jo sugyventinė paskambinusi Irmantui jam pranešė apie R. K. ir jis greitai atėjo į butą. Degtinę gėrė virtuvėje ir begeriant į virtuvę buvo atėjęs Irmanto sugyventinės sūnus Edgaras ir paprašė valgyti. Kiek R. K. prisimena, gerokai apgirtęs kaltinamasis pradėjo dėl kažko Edgarui priekaištauti dėl valgio nešiojimo ir kiek prisimena dėl ledo ritulio žaidimo. Tuo metu liudytojas nuėjo į tualetą, ir, būdamas tualete, išgirdo verkiančio Edgaro balsą, o vėliau pamatė berniuką prie virtuvės lango verkiantį., todėl pasiteiravo kas atsitiko. V. M. pasakė, kad Irmantas B. E. sudavė į veidą ir berniuko mama taip pat pradėjo verkti ir priekaištauti Irmantui dėl jo poelgio. Edgaras išėjo į kambarį ir greitai į butą atvažiavo policijos pareigūnai, kurie išsivežė visiškai girtą Irmantą. Kiek kartų Irmantas sudavė Edgarui nežino, apie tai V. M. nepasakojo (b. 1. 26-27)

14Iš byloje esančių Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato pareigūnų tarnybinių pranešimų matyti, kad 2010-09-19 buvo gautas pranešimas apie tai, jog 2010-09-19, apie 21 val., Draugystės g. 14-36, Elektrėnuose, I. B. du kartus sudavė smūgius į veidą E. Š., gim. 1999-04-08 (b. l. 1-6).

15Sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 407 str., baudžiamųjų bylų dėl nusikalstamų veikų, tame tarpe ir dėl numatytos LR BK 140 str. 1 d., procesas pradedamas tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas. Šiose bylose ikiteisminis tyrimas neatliekamas, išskyrus ( - ) str. numatytus atvejus, t. y. jeigu nurodyta veika turi visuomeninę reikšmę ar jomis padaryta žala asmeniui, kuris dėl svarbių priežasčių negali ginti teisėtų savo interesų. Tokiu atveju prokuroras, nesvarbu, ar yra nukentėjusiojo skundas arba jo teisėto atstovo pareiškimas, dėl šių veikų privalo pradėti baudžiamąjį procesą.

16Ikiteisminis tyrimas šioje byloje pradėtas 2010-09-22 pagal LR BK 140 str. 2 d. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato pareigūnų tarnybinius pranešimus apie mažamečio atžvilgiu pavartotą fizinį smurtą. (b. l. 1). Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad nukentėjusysis E. Š., gim. 1999-04-08, yra mažametis (b. l. 12). Todėl laikytina, kad E. Š., būdamas mažametis, negali tinkamai ginti savo teisėtų interesų ir todėl prokuroras teisėtai pradėjo procesą I. B. atžvilgiu pagal LR BK 140 str. 2 d.

17Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, priimdamas nutarimą byloje Nr. 7/03-41/03-40/04-46/04-5/05-7/05-17/05 pažymėjo, kad įstatymų leidėjas negali įtvirtinti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų užkertamas kelias atlikti ikiteisminį tyrimą ar atskirus proceso veiksmus, siekiant nustatyti asmenį, įtariamą padarius nusikalstamą veiką, ar tokios veikos padarymo aplinkybes, jeigu to negalima pasiekti neatlikus ikiteisminio tyrimo ar tam tikrų proceso veiksmų. Negali būti tokių teisinių situacijų, kad prokurorui nekiltų pareiga baudžiamojoje byloje palaikyti valstybinį kaltinimą, kai privatus asmuo (ar jo atstovas), palaikydamas kaltinimą baudžiamojoje byloje, negali veiksmingai apginti savo (ar atstovaujamo asmens) teisių ir teisėtų interesų. Kai nusikalstamos veikos, dėl kurių procesas paprastai vyksta privataus kaltinimo tvarka, turi visuomeninę reikšmę ar jomis padaryta žala asmeniui, kuris dėl svarbių priežasčių negali ginti teisėtų savo interesų, prokuroras privalo pradėti baudžiamąjį procesą.

18Nors kaltinamasis I. B. ir neneigia sudavęs du smūgius mažamečiui E. Š. ir, tokiu būdu, sukėlęs jam fizinį skausmą, jio kaltė pilnai įrodyta berniuko motinos V. M. parodymais apie tai, jog sūnui atėjus į virtuvę valgyti, kaltinamasis du kartus sudavė smūgius į veidą E. Š.; nukentėjusiojo E. Š. parodymais, jog ne kas kitas, o kaltinamasis „jį visaip išvadino ir su kaire ranka sudavė vieną smūgį į žandikaulį ir vieną smūgį į kairę veido pusę. Nuo suduotų smūgių E. Š. labai skaudėjo veidą, vėliau atsirado ant veido mėlynė“ bei liudytojo R. K. parodymais apie tai, jog jis matė verkiantį E. Š..Todėl teismas, išnagrinėjęs bylą daro išvadą, jog I. B. 2010 m. rugsėjo 19 d. apie 21 val. 00 min., Draugystės gatvės 14-o namo 36-ame bute virtuvėje, Elektrėnų m., tyčia sudavė du smūgius delnu mažamečiui E. Š. gim. 1999-04-08 į kairę veido pusę ir tokiais savo veiksmais mažamečiui E. Š. sukėlė fizinį skausmą, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140 str. 2 d.

19Kaltinamojo I. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkina tai, kad nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui.

20Skiriant bausmę kaltinamajam I. B. atsižvelgiama į tai, kad kaltinamasis teisiamas pirmą kartą, padarytas nusikaltimas nors ir tyčinis, tačiau įstatymo priskiriamas prie nesunkių nusikaltimų-šios aplinkybės lengvina teisiamojo teisinę padėtį. Taip pat teismas atsižvelgia ir į tai, kad nusikalto būdamas girtas ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui, be to, nusikaltimas padarytas mažamečio atžvilgiu-visos šios aplinkybės sunkina I. B. atsakomybę ir teismas, skirdamas bausmę, į šias aplinkybes atsižvelgia. Todėl, atsižvelgiant į visas paminėtas aplinkybes bei į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti, paskiriant I. B. laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidedant..

21Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301, 303 str. 4 d., 305 str. 4 d., 307 str. 5 d. ir 308 str.,

Nutarė

22I. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str. 2 d. ir nuteisti jį laisvės atėmimu 6 (šešių) mėnesių laikui.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą I. B. atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant nuteistąjį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

24Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio priėmimo dienos.

25Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos-iki įsiteisės nuosprendis, palikti tą pačią, o nuosprendžiui įsiteisėjus-panaikinti.

26Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. I. B., gim. 1977 m. spalio 29 d. Elektrėnuose, asm. k. ( - ) Lietuvos... 3. kaltinamas pagal LR BK 140 str. 2 d.... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą:... 5. I. B., mušdamas, sukėlė fizinį skausmą mažamečiui, o būtent:... 6. kaltinamasis 2010 m. rugsėjo 19 d. apie 21 vai. 00 min., Draugystės gatvės... 7. Kaltinamasis I. B. kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad nuo 2009 m.... 8. Byla nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (Lietuvos Respublikos... 9. Be kaltinamojo I. B. pilno savo kaltės pripažinimo, kaltinamojo kaltė... 10. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis E. Š., gim. 1999 m. balandžio 18 d.,... 11. Nukentėjusiojo E. Š. atstovas pagal įstatymą Ž. Š. parodė, kad E. Š.-jo... 12. Nukentėjusiojo E. Š. atstovė pagal įstatymą V. M. parodė, kad... 13. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju R. K. parodė, kad 2010 m.... 14. Iš byloje esančių Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato... 15. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 407 str., baudžiamųjų bylų dėl... 16. Ikiteisminis tyrimas šioje byloje pradėtas 2010-09-22 pagal LR BK 140 str. 2... 17. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, priimdamas nutarimą byloje Nr.... 18. Nors kaltinamasis I. B. ir neneigia sudavęs du smūgius mažamečiui E. Š.... 19. Kaltinamojo I. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis... 20. Skiriant bausmę kaltinamajam I. B. atsižvelgiama į tai, kad kaltinamasis... 21. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301, 303 str. 4 d.,... 22. I. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str. 2 d. ir... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str. paskirtos laisvės atėmimo... 24. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio priėmimo dienos.... 25. Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios... 26. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...