Byla eB2-814-259/2020
Dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Orbis vita“ nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Reniva“ prašymą dėl įmonės pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Orbis vita“ nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Reniva“ prašymą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

3Nemokumo administratorė 2020 m. rugpjūčio 12 d. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl UAB „Orbis vita“ pabaigos, šį prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

5Prašymas tenkinamas.

6Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 23 d. nutartimi atsakovei UAB „Orbis vita“ iškelta bankroto byla, nemokumo (bankroto) administratore paskirta UAB „Reniva“. 2019 m. gruodžio 31 d. teismas priėmė nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą bei patvirtino įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. 2020 m. vasario 12 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, taip pat patvirtinta supaprastinto bankroto proceso trukmė – 2021 m. sausio 10 d.

7Teismas pažymi, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitė juridinių asmenų bankroto procesą reglamentuojantys teisės aktai, t.y. įsigaliojo Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ) (JANĮ 152 straipsnis) ir neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. Atsižvelgiant į tai, kad likviduojamos dėl bankroto UAB „Orbis vita“ bankroto procesą vykdyti supaprastinta tvarka nutarta 2019 m. gruodžio 31 d. galiojant ĮBĮ nuostatoms ir 2020 m. vasario 12 d. nutartimi nustatyta, jog įmonė turi būti likviduojama ĮBĮ nustatyta tvarka, klausimas dėl likviduojamos dėl bankroto UAB „Orbis vita“ pabaigos spręstinas vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnio 2 dalis).

8Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos apsaugos ministerijos pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

9Nemokumo administratorė pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl UAB ,,Orbis vita“ pabaigos ir įmonės pabaigos balansą, iš kurių matyti, kad įmonė turto ir piniginių lėšų neturi, padengti kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybės, bankroto proceso administravimo išlaidos buvo padengtos nemokumo administratorės lėšomis. Įmonė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, taikos sutartis nesudaryta, visi privalomi bankroto procesiniai veiksmai atlikti. Iš pateiktos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2020 m. birželio 15 d. pažymos Nr. (12.4)-AD5-9096 matyti, kad likviduojama dėl bankroto įmonė už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptų atliekų ar užteršto grunto nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Teismas, patikrinęs viešus registrus (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatė, jog likviduojama dėl bankroto UAB „Orbis vita“ neturi registruotino nekilnojamojo ar kilnojamojo turto. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad bylų, kuriose likviduojama dėl bankroto UAB „Orbis vita“ dalyvautų proceso šalimi, taip pat nėra. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, kad bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

10Esant išdėstytoms aplinkybėms teismas sprendžia, jog yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

11Pripažinus įmonės veiklą pasibaigusia, naikintini visi areštai bei kiti taikyti apribojimai UAB „Orbis vita“ turtui (CPK 149 straipsnio 2 dalis, JANĮ 30 straipsnio 1 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, 33 straipsnio 1 dalimi, 100 straipsnio 5 dalimi, 155 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

13pripažinti likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Orbis vita“ (juridinio asmens kodas 134827488) veiklą pasibaigusia.

14Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nemokumo administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Reniva“, įpareigojant nemokumo administratorę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos šio sprendimo kopiją išsiųsti įmonės kreditoriams.

15Panaikinti visus areštus bei kitus apribojimus uždarosios akcinės bendrovės „Orbis vita“ (juridinio asmens kodas 134827488) nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, turtinėms teisėms bei piniginėms lėšoms, esančioms bankų atsiskaitomosiose sąskaitose.

16Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo įsiteisėjimo dienos išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Turto arešto aktų registrui.

17Įpareigoti nemokumo administratorę uždarąją akcinę bendrovė „Reniva“ atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje ir 101 straipsnyje.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai