Byla 2S-335-230/2015
Dėl autorių teises pažeidžiančių veiksmų nutraukimo ir kompensacijos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Tuindeco International B.V. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 31 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas skirti baudą už laikinųjų apsaugos priemonių nutarties nevykdymą civilinėje byloje Nr. 2-19976-713/2014 pagal ieškovo Tuindeco International B.V. ieškinį atsakovams R. K., uždarajai akcinei bendrovei ,,Eko trade“ dėl autorių teises pažeidžiančių veiksmų nutraukimo ir kompensacijos priteisimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą skirti baudą atsakovui R. K. dėl teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nevykdymą. Nurodė, kad atsakovai dalinai pašalino ieškovo fotografijas iš savo valdomų sklaidos kanalų, tačiau www.euroditalogcabins.com tinklalapyje vis dar naudojama ieškovo fotografija Nr. 13, kurioje vaizduojamas dvigubas garažas, todėl ieškovas prašė skirti baudą už taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nevykdymą už kiekvieną dieną iki bus įvykdyta teismo nutartis, baudos dydį parenkant teismui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. spalio 31 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą. Teismas nusprendė netaikyti atsakovui sankcijos dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pažeidimo, kadangi nustatė, kad atsakovai pašalino iš sklaidos kanalų ieškovo fotografijas, o likusi viena fotonuotrauka, nors formaliai pažeidžia nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau neįrodo atsakovų valios (tyčios) piktnaudžiauti teise ir piktybiškai nevykdyti teismo nutarties.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą tenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas prašymą atmetė nepagrįstai, nutartis prieštarauja esminiams civilinio proceso principams ir pažeidžia ieškovo, kaip autorių subjekto, interesus įgyvendinant laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Ieškovė neturi procesinės priemonės priversti atsakovus įvykdyti nutartį, todėl teismas, atmesdamas prašymą, pažeidė CPK 144 straipsnio ir ATGTĮ 81 straipsnio garantuojamą teisę į tinkamą ieškovo procesinių teisių apsaugą ir teisę į laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymą.

9Atsakovai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovai laikėsi teismo 2014-09-09 nutarties ir pašalino ieškinyje nurodytas fotografijas iš atsakovų valdomų kanalų, tačiau per neapsižiūrėjimą, netyčia, nesiekiant kokių nors neigiamų pasekmių ieškovui, tinklalapyje buvo palikta viena fotografija Nr. 13. Teismas teisingai įvertino atsakovų valios (tyčios) nebuvimą ir proporcingai įvertino esamą situaciją. Atsakovai, tai pastebėję, nedelsdami ją pašalino ir šią aplinkybę patvirtinta antstolės S. Vaicekauskienės faktinių aplinkybių konstatavimo 2014-11-26 protokolas Nr. 39. Ieškovas prašė teismo atsakovui už iš internetinio puslapio nepašalintą vieną nuotrauką skirti pačią griežčiausią civilinio proceso kodekso numatomą priemonę – piniginę baudą, tačiau pirmosios instancijos teismas vadovavosi proporcingumo, protingumo principais ir teisingai įvertino nuobaudos skyrimo tikslą, sukeliamas pasekmes, jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą.

10IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis procesas nutrauktinas.

12Ieškovas apeliacine tvarka skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atmestas jo prašymas skirti atsakovui D. K. baudą už teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nevykdymą. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nutartis per septynias dienas nuo gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui.

13Lietuvos civilinio proceso teisėje nenumatyta galimybė apeliacine tvarka skųsti visus pirmosios instancijos teismo priimtus byloje tarpinius procesinius sprendimus. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis CPK numatytais atvejais bei tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Jeigu teismo priimtu tarpiniu procesiniu sprendimu nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai ir tokio procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka galimybės nenumato konkreti CPK norma, apeliacinis procesas negali prasidėti, o pradėtas procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 5 dalis). CPK X skyriaus nuostatos, reglamentuojančios teismo nuobaudų rūšis bei jų skyrimą, nenumato galimybės skųsti teismo nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 106 straipsniu, skyrė arba atsisakė skirti proceso dalyviui baudą. Toks teismo procesinis sprendimas neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Remiantis CPK 107 straipsnio 1 dalimi asmuo, kuriam yra paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti arba sumažinti. Remiantis minėto straipsnio 2 dalimi, atskirasis skundas gali būti paduodamas tik dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą, paduotas CPK 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, atmetamas. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, jog byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę skųsti teismo nutartį, kuria atmestas ieškovo prašymas skirti atsakovui baudą, kadangi to nenumato procesinės teisės normos. Pirmosios instancijos teismas, gavęs atskirąjį skundą, turėjo atsisakyti jį priimti, nes apelianto atskirasis skundas paduotas dėl nutarties, kuri negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Paaiškėjus šiam trūkumui bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu, procesas nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 5 dalis).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

15nutraukti apeliacinį procesą pagal ieškovo Tuindeco International B.V. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-19976-713/2014.

Proceso dalyviai