Byla e2-8947-863/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ ieškinio atsakovei M. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 176,72 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2019 m. vasario 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

4Atsakovei M. S. ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo išsiųsti ieškinyje nurodytu adresu, tačiau buvo neįteikti ir grąžinti į teismą. Gyventojų registro duomenimis atsakovė yra oficialiai deklaravusi išvykimą nuolat gyventi į Jungtinės Amerikos Valstijose Teismui išreikalavus duomenis iš Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos buvo nustatytas atsakovės gyvenamosios vietos adresas Jungtinese Amerikos Valstyjose Išsiuntus atsakovei procesinius dokumentus nustatytu adresu, duomenų apie dokumentų įteikimo nebuvo gauta, teismui išreikalavus duomenis iš AB „Lietuvos paštas“, buvo gauta informacija, jog siunta su teismo procesiniais dokumentais buvo adresatui sekmingai įteikta. Kadangi atsakovė nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovė pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė UAB „Vilniaus vandenys“ tiekė geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas butui, esančiam adresu ( - ) unikalus ( - ), kuris, skolos susidarymo laikotarpiu ( nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 16 d.) nuosavybės teise priklausė atsakovei M. S..

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.71 straipsnio 1 dalimi, sandoriai gali būti sudaromi žodžiu, raštu arba konkliudentiniais veiksmais. Šalys nebuvo sudariusios rašytinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties, tačiau laikytina, kad tokia sutartis dėl šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų ir atsakovas turi prievolę mokėti už šaltą vandenį ir už nuotekų šalinimą bei valymą (CK 6.384 straipsnio 1 dalis). Minėto buto geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie ieškovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, todėl vadovaujantis CK 6.384 straipsniu, CK 1.71 straipsniu bei Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi, laikytina, kad ieškovė žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė su atsakove neterminuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pirkimo-pardavimo sutartį pagal Vyriausybės nustatytas viešosios vandens tiekimo sutarties standartines sąlygas. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė nevykdė savo įsipareigojimų sumokėti ieškovei už suteiktas paslaugas, todėl už laikotarpį nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 16 d. susidarė 176,72 Eur įsiskolinimas. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, neginčijo suteiktų paslaugų fakto, įsiskolinimo dydžio, ir nors ieškovė ragino atsakovę padengti susidariusį įsiskolinimą, byloje nėra duomenų, kad atsakovė su ieškove būtų atsiskaičiusi (CPK 178 straipsnis).

9Pagal CK 6.38 straipsnio nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 176,72 Eur įsiskolinimą už suvartotą geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymo paslaugas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio l dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (176,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. vasario 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) bei 84,70 Eur už advokato suteiktas teisines paslaugas, rengiant ieškinį, iš viso – 99,70 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6, 10 punktai).

12Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (5,87 Eur) viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur) – 5,87 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 285-287 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį patenkinti.

15Priteisti iš atsakovės M. S., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Vilniaus vandenys“, juridinio asmens kodas 120545849, naudai 176,72 Eur (vieno šimto septyniasdešimt šešių eurų ir 72 euro centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (176,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. vasario 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 99,70 Eur (devyniasdešimt devynių eurų ir 70 euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

16Priteisti iš atsakovės M. S., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 5,87 Eur (penkių eurų ir 87 euro centų) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Sumokėjus, mokėjimo kvitą reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

17Atsakovė negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, bet per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai