Byla I-3604-208/2008
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su UAB „Halsas“ skundu dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2teisme 2008-05-30 gautas UAB „Halsas“ skundas, kuriuo prašoma panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-04-22 sprendimą Nr. T1-126 „Dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, nuomos“.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 1 d.). Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d. numato, kad bendrosios kompetencijos teismams priskiriami nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių.

5Pažymėtina, kad Specialioji teisėjų kolegija savo nutartyse yra išaiškinusi, kad valstybė ar savivaldybės, kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. Be tam tikrų valdžios, t.y. viešojo administravimo, funkcijų, tiek valstybė, tiek savivaldybės vykdo ir ūkinę komercinę veiklą, taigi dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip civilinių teisinių santykių subjektai.

6Savo žinioje turėdama tam tikrą turtą, valstybė ar savivaldybė veikia kaip turto savininkas. Taigi ir ginčai, kylantys dėl valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, yra civilinio teisinio pobūdžio ginčai, teismingi bendrosios kompetencijos teismams. Iš skundo turinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad ginčas kyla būtent dėl savivaldybei priklausančios mineralinio vandens biuvetės nuomos.

7Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad keliamas ginčas nėra administracinės teisinės prigimties, jis kilęs iš civilinių teisinių santykių, todėl nagrinėtinas bendrosios kompetencijos, o ne administraciniame, teisme.

8Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

9atsisakyti priimti UAB „Halsas“ skundą.

10Išaiškinti, kad pareiškėja, siekdama apginti savo interesus, gali paduoti ieškinį bendrosios kompetencijos teisme.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2008-05-26 į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai