Byla e1-516-800/2020
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu byloje, kurioje E. V., asmens kodas (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), deklaravęs gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini), nevedęs, profesinio išsilavinimo, vykdantis individualią veiklą, teistas:

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Živilė Janavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės Lauros Mačiulytės-Valaitės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu byloje, kurioje E. V., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), nevedęs, profesinio išsilavinimo, vykdantis individualią veiklą, teistas:

31)

4Prienų r. apylinkės teismo ( - ) baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį 9 mėn. viešųjų darbų bausme, kuri, pritaikius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 (1) straipsnį, sumažinta trečdaliu iki 6 mėn. viešųjų darbų;

52)

6Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų ( - ) baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį 2 m. laisvės apribojimo, pritaikius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64(1) straipsnį, bausmė sumažinta trečdaliu iki 1 m. 4 mėn. laisvės apribojimo bausmės, ir, remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su ( - ) Prienų r. apylinkės teismo paskirta ir neatlikta bausmės dalimi, ir paskirta subendrinta bausmė – 1 m. 6 mėn. laisvės apribojimo (bausmė atlikta 2019 m. liepos 29 d.),

7kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje.

8Teismas

Nustatė

9E. V. 2020 m. balandžio 13 apie 14.00 val., ( - ), gyvenamojo namo koridoriuje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia ranka sudavė vieną smūgį sugyventinei V. V. į galvą, taip mušdamas šeimos narį, nukentėjusiajai V. V. sukėlė fizinį skausmą.

10Kaltinamasis E. V., apklaustas įtariamuoju, kaltę pripažino ir parodė, kad apie 7 metus gyvena kartu su sugyventine V. V., kartu turi mažametį sūnų P. V.. Per Šv. Velykas jis buvo išėjęs pas draugus, kur gėrė ištisas dvi dienas. Buvo grįžęs namo, po to vėl išėjo gerti. 2020 m. balandžio 13 d. pietų metu, tikslaus laiko neprisimena, jis neblaivus grįžo namo. Jis, būdamas neblaivus, iškeikė V. V., jie susipyko dėl to, kad jis buvo neblaivus, ir ši pabėgo. Netrukus grįžo V. V. su jo motina D. V. ir tada vėl kilo konfliktas tarp jo ir V. V., kurio metu jis nesusivaldė ir tyčia ranka sudavė vieną smūgį V. V. į galvą. Taip pasielgė dėl neblaivumo. Po jo suduoto smūgio V. V. pradėjo verkti. Mano, kad jai skaudėjo. Netrukus atvyko policija, kurią iškvietė V. V.. V. V. atsiprašė (b. l. 54-56).

11Nukentėjusioji V. V. parodė, kad E. V. yra jos sugyventinis, oficialiai nesusituokę, kartu gyvena apie 6 metus. Turi bendrą sūnų P. V.. 2020 m. balandžio 12 d. jos sugyventinis E. V. namuose vartojo alkoholinius gėrimus, stipriai apgirto, todėl tapo irzlus, pradėjo namuose rėkauti, agresyviai elgtis, todėl ji su sūnumi išvažiavo pas savo motiną ir ten liko miegoti. 2020 m. balandžio 13 d. apie 9.30 val. su sūnumi grįžo į namus, tačiau sugyventinio namuose nebuvo. Į namus sugyventinis sugrįžo prieš 14.00 val., matėsi aiškiai, kad neblaivus. Namuose jis ją iškeikė įvairiais įžeidžiamais žodžiais, todėl ji, vengdama konflikto, su sūnumi išėjo pas sugyventinio motiną D. V.. Būnant pas D. V., ji pasakė, kad namuose bijos būti, tačiau reikia pasiimti kelis būtinus daiktus. Todėl sūnų paliko močiutei, o su sugyventinio motina D. V. nuėjo pas juos į namus. Atėjus į jų namą ir įėjus į koridorių, pamatė, kad sugyventinis sėdi virtuvėje. Jis į ją kreipėsi necenzūriniais žodžiais. Ji jam pasakė, kad reikia pasiimti kelis daiktus, nes namuose nenakvos. Tada jis staigiai priėjo prie jos ir sudavė jai ranka vieną smūgį, pataikydamas į pakaušį. Dėl to ji jautė fizinį skausmą, skaudėjo galvą, tačiau į gydymo įstaigą nesikreipė. Ji išsigandusi išbėgo į lauką ir iškvietė policijos pareigūnus. Sugyventinis smurtavęs prieš ją du kartus, buvo teistas. E. V. buvo gydęsis nuo alkoholizmo, nevartojo alkoholio, todėl ji, patikėjusi, kad jis negers ir nesmurtaus, grįžo į namus ir vėl kartu pradėjo gyventi (b. l. 6-11).

12Liudytoja D. V. parodė, kad 2020 m. balandžio 13 d., pietų laiku, ji buvo namuose ir V. su vaiku verkdama atlėkė, nes jos sūnus prieš ją pakėlė ranką. Vaikutį jos paliko jos motinai ir ji su V. nuėjo į V. ir sūnaus namus. Jos sūnus buvo neblaivus, keikėsi. V. sakė, kad jai davė per galvą. Ji sūnų ramino. V. sakė, kad jis parėjo girtas ir keikė ją necenzūriniais žodžiais. Jai ten bebūnant, sūnus sudavė V. per galvą. Nuo smūgio V. nenugriuvo, bet sakė, kad jai skauda. V. iškvietė policiją (b. l. 32).

13Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta yra ( - ) (b. l. 27-31).

14Tarnybiniame pranešime dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo nurodyta, kad V. V. nurodė, jog 2020 m. balandžio 13 d. būnant namuose, esančiuose ( - ), namo grįžo neblaivus sugyventinis E. V., kuris kilusio konflikto metu dešine ranka sudavė smūgį jai į galvą, tokiu būdu jai sukėlė fizinį skausmą (b. l. 24-26).

15Tarnybiniame pranešime dėl girtumo nustatymo užfiksuota, kad 2020 m. balandžio 13 d. E. V. nustatytas 2,51 promilių girtumas (b. l. 23).

16Tokiu būdu, įstatymo nustatyta tvarka gauti faktiniai duomenys leidžia daryti išvadą, kad kaltinamasis E. V. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 140 straipsnio 2 dalyje.

17Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus, tikslą, kaltinamojo asmenybę, kaltinamojo atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, kitas reikšmingas bylai aplinkybes (BK 54 straipsnis).

18Kaltinamasis E. V. teistas du kartus (b. l. 43-46) už analogiškų nusikalstamų veikų padarymą, baustas administracine tvarka (b. l. 40-42), vykdantis individualią veiklą (b. l. 38), psichiatro kabineto bei priklausomybės ligų kabineto įskaitoje neįrašytas (b. l. 35). E. V. padaryta nusikalstama veika yra nesunkus nusikaltimas. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, o atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tai, kad nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio, ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, bei būdamas recidyvistas. Atsižvelgiant į tai, kad nusikalstamą veiką kaltinamasis padarė būdamas teistas už analogiškų smurtinių nusikaltimų, nukreiptų prieš savo šeimos narį, padarymą, vėl smurtavo prieš savo šeimos narį, nusikalstamą veiką padarė esant neišnykus teistumui, būdamas neblaivus, darytina išvada, kad ankstesnėmis bausmėmis nebuvo pasiekti bausmės tikslai, kaltinamasis išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė, nusikalto ne atsitiktinai, o dėl susiformavusios neigiamos vertybių orientacijos.

19Protokole, kurį pasirašė kaltinamasis E. V., jam buvo išaiškinta galimybė procesą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu, jis susipažino su proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu tvarka ir pasekmėmis ir jas suprato. Kaltinamasis sutiko, kad prokurorė kreiptųsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir dėl jam siūlomos skirti bausmės rūšies ir dydžio (b. l. 59-61).

20Kaltinamajam skirtina prokurorės siūloma bausmės rūšis – areštas, kuri, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, yra tinkama bausmė kaltinamajam. Skiriant arešto bausmę, kaltinamajam E. V. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė.

21Kaltinamojo atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis ir paskirtoji bausmė mažintina vienu trečdaliu.

22E. V., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 119 straipsniu, iki teismo baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios paliktina kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 57-58).

23Proceso išlaidų nėra. Civilinis ieškinys nepareikštas.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

25E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje ir skirti jam 27 parų arešto bausmę.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsniu, E. V. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – 18 parų arešto.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 bei 722 straipsniais, skirti E. V. baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigojimą per vienus metus nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas artimam giminaičiui ar šeimos nariui.

28Bausmę paskirti atlikti Alytaus pataisos namuose.

29Bausmės pradžią skaičiuoti nuo E. V. sulaikymo vykdant šį baudžiamąjį įsakymą dienos.

30Kaltinamajam E. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

31Išaiškinti E. V., kad:

321. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 51 straipsnio 3 dalimi, nuteistieji, kuriems paskirtas areštas, ne vėliau kaip per septynias dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo privalo atvykti į pataisos įstaigą atlikti arešto bausmės. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 51 straipsnio 4 dalimi, nuteistasis, dėl ligos ar kitų objektyvių priežasčių negalintis nustatytu laiku atvykti į arešto bausmės atlikimo vietą, privalo ne vėliau kaip per septynias dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo apie tai pranešti pataisos įstaigos, kurioje jis turėtų atlikti arešto bausmę, administracijai ir susiderinti su ja atvykimo atlikti bausmės datą.

332.

34Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, t. y. išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

353.

36Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

374.

38Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Živilė Janavičienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus... 3. 1)... 4. Prienų r. apylinkės teismo ( - ) baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos... 5. 2)... 6. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų ( - ) baudžiamuoju įsakymu pagal... 7. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 8. Teismas... 9. E. V. 2020 m. balandžio 13 apie 14.00 val., ( - ), gyvenamojo namo... 10. Kaltinamasis E. V., apklaustas įtariamuoju, kaltę pripažino ir parodė, kad... 11. Nukentėjusioji V. V. parodė, kad E. V. yra jos sugyventinis, oficialiai... 12. Liudytoja D. V. parodė, kad 2020 m. balandžio 13 d., pietų laiku, ji buvo... 13. Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta yra ( - )... 14. Tarnybiniame pranešime dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo nurodyta,... 15. Tarnybiniame pranešime dėl girtumo nustatymo užfiksuota, kad 2020 m.... 16. Tokiu būdu, įstatymo nustatyta tvarka gauti faktiniai duomenys leidžia... 17. Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos... 18. Kaltinamasis E. V. teistas du kartus (b. l. 43-46) už analogiškų... 19. Protokole, kurį pasirašė kaltinamasis E. V., jam buvo išaiškinta galimybė... 20. Kaltinamajam skirtina prokurorės siūloma bausmės rūšis – areštas, kuri,... 21. Kaltinamojo atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis ir paskirtoji bausmė... 22. E. V., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau... 23. Proceso išlaidų nėra. Civilinis ieškinys nepareikštas.... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 420... 25. E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsniu, E. V.... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 bei 722... 28. Bausmę paskirti atlikti Alytaus pataisos namuose.... 29. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo E. V. sulaikymo vykdant šį baudžiamąjį... 30. Kaltinamajam E. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 31. Išaiškinti E. V., kad:... 32. 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 51 straipsnio 3... 33. 2.... 34. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi... 35. 3.... 36. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo... 37. 4.... 38. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....