Byla 2A-525/2014
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lesto“ ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Sapnų sala“ dėl įsiskolinimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

52011 m. gruodžio 13 d. ieškovas AB „Lesto“ ir atsakovas BUAB „Sapnų sala“ sudarė elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį; sutartis sudaryta po atsakovo bankroto bylos iškėlimo. Pagal sutartį elektros energija buvo tiekiama patalpoms, esančioms ( - ). Ieškovo teigimu, atsakovas nevisiškai atsiskaitė už 2012 m. kovo mėn. – 2012 m. birželio mėn. suvartotą elektros energiją. Remdamasis tuo, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 24 335,85 Lt dydžio skolą, 362,35 Lt dydžio delspinigius ir procesines palūkanas. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovo išlaidos už elektros energiją priskirtinos prie administravimo išlaidų (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 36 str.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai: priteisė 24 698,20 Lt dydžio įsiskolinimą, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir pripažino priteistą įsiskolinimą bankroto administravimo išlaidomis.

8Teismas sprendė, kad ieškovo nurodytas įsiskolinimo dydis yra pagrįstas. Teismas taip pat nurodė, kad naudojimasis patalpomis, kurios negali būti vertinamos kitaip, kaip tik atsakovo buveinės adresas, nepriskirtinas prie ūkinės komercinės veiklos. Tuo remdamasis teismas atmetė atsakovo argumentą, kad ieškovas turėtų kreiptis dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje, bei konstatavo, jog įsiskolinimas priskirtinas bankroto administravimo išlaidoms (ĮBĮ 36 str. 3 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis UAB „Čiaupas“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-301/2009).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliantas BUAB „Sapnų sala“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

11Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai priteistą įsiskolinimą priskyrė prie administravimo išlaidų (ĮBĮ 10 str. 7 d., 36 str. 3 d.). Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartimi buvo siekiama aprūpinti elektros energija gamybines patalpas, esančias R. Jankausko g. 6, taip pat patalpas, esančias S. Moniuškos g. 21, kuriose taip pat vyko dalis gamybos, nes po bankroto bylos iškėlimo buvo nuspręsta tęsti apelianto ūkinę komercinę veiklą. Tuo tikslu apeliantas taip pat sudarė darbo sutartis su dalimi iki bankroto bylos iškėlimo dirbusių darbuotojų. Didelius elektros energijos kiekius naudojo spaudos mašinos ir kiti įrengimai, todėl ir įsiskolinimas atsirado dėl ūkinės komercinės veiklos tęstinumo, o ne dėl vykdomų bankroto administravimo procedūrų. Ši veikla buvo tęsiama iki pirmojo kreditorių susirinkimo – 2012 m. gegužės 2 d.; tuomet buvo nutarta veiklą nutraukti. Apelianto nuomone, teismas neatsižvelgė į argumentus apie tęstą ūkinę komercinę veiklą, nemotyvavo, kodėl prašoma priteisti suma nėra laikytina tokios veiklos išlaidomis ir kodėl šis įsiskolinimas priskirtas prie bankroto administravimo išlaidų, neatsižvelgė į elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo tikslus. Vykdant bankroto procedūras buvo ir yra naudojamasi bankroto administratoriaus patalpomis; apelianto patalpos buvo naudotos vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Bankroto administratorius neturėjo jokio tikslo sudaryti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties su atitinkamos galios dedamosios pajėgumais, reaktyviąja energija vien tam, kad būtų tinkamai vykdomos administravimo procedūros. Ieškovas sutarties pasirašymo metu žinojo, kad elektros energija apeliantui reikalinga būtent dėl ūkinės komercinės veiklos tęstinumo. Apeliantas taip pat teigia, kad ieškovas ieškinyje neprašė pripažinti įsiskolinimo bankroto administravimo išlaidomis, vėliau ieškinio nekeitė, todėl teismas nepagrįstai peržengė bylos ribas.

12Ieškovas AB „Lesto“ prašo atmesti apeliacinį skundą.

13Ieškovo teigimu, priešingai įstatymo reikalavimams apeliacinis skundas grindžiamas naujais argumentais ir įrodymais – apeliantas pirmosios instancijos teisme neįrodinėjo ūkinės komercinės veiklos tęstinumo po bankroto bylos iškėlimo. Tai pažeidžia procesinės teisės normas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 306 str. 3 d.); su skundu pateikiamus įrodymus turėtų būti atsisakyta priimti. Kita vertus, ieškovo nuomone, net ir šie įrodymai nepagrindžia, kad elektros energija buvo suvartota vykdant ūkinę komercinę veiklą. Apeliantas pateikia tik vieną darbo sutartį, nors teigia, kad po bankroto bylos iškėlimo dirbo daugiau asmenų; vienas fizinis asmuo negalėjo užtikrinti apelianto veiklos. Neįrodžius paties ūkinės komercinės veiklos tęsimo fakto, nėra pagrindo spręsti, kad elektros energija buvo vartojama šioje veikloje. Ieškovo nuomone, apeliantas nepagrįstai nurodo, kad buvo keistas ieškinio pagrindas ir dalykas, nes to daryta nebuvo.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar ieškovo prašomą priteisti įsiskolinimą už tiektą elektros energiją galima priskirti prie apelianto bankroto administravimo išlaidų ar ne. Toks priskyrimas reikšmingas realiai ieškovo galimybei patenkinti savo reikalavimą. Pagal ĮBĮ įtvirtintą reguliavimą prie administravimo išlaidų negali būti priskirtos išlaidos, susijusios su bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės ūkine komercine veikla (36 str. 3 d.); pastarosios išlaidos atlyginamos bendra tvarka (10 str. 7 d. 5 p., 35 str.). Dėl nurodyto reglamentavimo taikymo ginčo nėra, tačiau nesutariama, ar elektros energija buvo suvartota vykdant apelianto ūkinę komercinę veiklą ar vykdant bankroto administravimo procedūras. Taigi byloje sprendžiamas fakto klausimas.

17Atmestinas apelianto argumentas, kad ieškovas neprašė priskirti įsiskolinimo prie administravimo išlaidų. Toks reikalavimas buvo aiškiai suformuluotas tiek procesiniuose dokumentuose (b. l. 1, 44), tiek pareikštas teismo posėdžio metu (b. l. 73). Kita vertus, nesutiktina ir su ieškovo pozicija, kad apeliantas pirmosios instancijos teisme neteigė, jog elektros energija buvo suvartota ūkinėje komercinėje veikloje. Toks atsikirtimas buvo aiškiai nurodytas procesiniuose dokumentuose (b. l. 35), teismo posėdyje (b. l. 39). Tai, kad pirmosios instancijos teismas nuodugniau šio apelianto argumento nenagrinėjo (CPK 265 str. 1 d., 270 str. 4 d.), nesudaro pagrindo jo nevertinti apeliacinės instancijos teisme.

18Ieškovas teisingai nurodo, kad apeliantas tik su skundu pateikė esminius įrodymus, turinčius pagrįsti, jog elektros energija buvo suvartota ūkinėje komercinėje veikloje. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ar kai šių įrodymų būtinybė iškilo vėliau. Kita vertus, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis įpareigoja teismą vykdyti tikrą, o ne tariamų, formalų teisingumą. Teismas negali vien dėl procesinių priežasčių nusišalinti nuo teisingo ginčo išsprendimo. Todėl teisėjų kolegija priima apelianto su skundu pateiktus įrodymus ir juos vertina.

19Apeliantas teigia, kad ūkinė komercinė veikla buvo vykdoma iki 2012 m. gegužės 2 d. Tokią aplinkybę aiškiai pagrindžia pateikti įrodymai: 2011 m. gruodžio 23 d. bankroto administratoriaus įsakymas dėl apelianto veiklos tęstinumo (b. l. 89), VšĮ „Baltijos miškai“ pretenzijos dėl netinkamų spausdinimo darbų (b. l. 90-96), 2012 m. sausio 10 d. darbo sutartis dėl V. M. priėmimo dirbti apelianto gamybos direktoriumi (b. l. 97-98), 2012 m. gegužės 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimas nutraukti apelianto ūkinę komercinę veiklą (b. l. 99-104) (CPK 185 str.). Be to, ją netiesiogiai patvirtina ir didelis elektros energijos suvartojimas, kuris nebūdingas tik bankroto administravimo procedūrų vykdymui, pavyzdžiui, sąskaita už 2012 m. kovo mėn. suvartotą elektros energiją siekė 18 895,06 Lt, už 2012 m. balandžio mėn. – 9 841,27 Lt (b. l. 12, 13). Pirmosios instancijos teismo vertinimas, kad patalpose, į kurias tiekta elektros energija, tebuvo apelianto buveinė, vertintinas kritiškai, nes buveinei užtektų ir vienų patalpų. Nagrinėjamu atveju patalpų buvo daug, kai kurios jos aiškiai nurodytos kaip gamybinės patalpos (b. l. 11). Dar iš pirmosios instancijos teismo turėtų įrodymų matyti, kad elektros energijos daugiausia buvo suvartota būtent gamybinėse patalpose (b. l. 49-72).

20Pirmosios instancijos teismo priteistas įsiskolinimas susidarė 2012 m. kovo 1 d. – 2012 m. birželio 29 d. laikotarpiu (b. l. 12-15). Apeliantas pats pripažįsta, kad ūkinė komercinė veikla buvo vykdyta tik iki 2012 m. gegužės 2 d. (CPK 182 str. 5 d.). Tokią aplinkybę, be kita ko, netiesiogiai patvirtina ir 2012 m. gegužės ir birželio mėn. ženkliai sumažėjęs elektros energijos suvartojimas (b. l. 14-16). Todėl nėra pagrindo įsiskolinimą, atsiradusį už po 2012 m. gegužės 2 d. suvartotą elektros energiją, priskirti prie apelianto ūkinės komercinės veiklos.

21Bylos duomenimis, už 2012 m. kovo 1 d. – 2012 m. birželio 29 d. laikotarpiu suvartotą elektros energiją buvo išrašyta sąskaitų už 36 856,05 Lt (b. l. 12-16); už 2012 m. kovo ir balandžio mėn. išrašytų sąskaitų suma siekė 28 736,33 Lt, o už 2012 m. gegužės ir birželio mėn. – 8 119,72 Lt. Apeliantas yra padengęs 12 157,85 Lt įsiskolinimo (b. l. 16). Šalių sudarytos elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties 22 punktas nustato apelianto mokėjimų eiliškumą: netesybos, skola už praėjusio laikotarpio suvartotą elektros energiją, einamieji mokėjimai už suvartotą elektros energiją. Kadangi sąskaita už 2012 m. kovo mėn. siekė 18 895,06 Lt (b. l. 12), o apeliantas iš viso yra sumokėjęs tik 12 157,85 Lt bendro įsiskolinimo, laikytina, kad ši suma dengia būtent aptariamos sąskaitos dalį. Tokiu būdu neapmokėtas įsiskolinimas už suvartotą elektros energiją 2012 m. kovo ir balandžio mėn., kuris negali būti pripažįstamas administravimo išlaidomis, nes susijęs su apelianto vykdyta ūkine komercine veikla, sudaro 16 578,48 Lt. Atitinkamai įsiskolinimas už 2012 m. gegužės ir birželio mėn., kuris priskirtinas prie administravimo išlaidų, siekia 8 119,72 Lt.

22Išdėstyta sudaro pagrindą pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 265 str. 1 d., 270 str. 4 d., 329 str. 1 d.). Sprendimo dalis, kuria nustatytas bendras įsiskolinimo dydis – 24 698,20 Lt, paliktina nepakeista, nes ji iš esmės nėra skundžiama (CPK 320 str.). Tačiau tik 8 119,72 Lt dydžio šio įsiskolinimo dalis gali būti priskirta administravimo išlaidoms; taip pat tik nuo jos gali būti priteisiamos 6 proc. dydžio procesinės palūkanos. Tuo tarpu 16 578,48 Lt dydžio įsiskolinimo dalis gali būti tenkinama tik bendra – ĮBĮ 35 straipsnyje numatyta – tvarka. Kadangi šioje byloje ginčas dėl įsiskolinimo fakto ir dydžio buvo išspręstas visiškai, ši apeliacinės instancijos teismo nutartis sudaro pagrindą ieškovui kreiptis į apelianto bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl 16 578,48 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

24Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo dalį dėl įsiskolinimo priteisimo ir išdėstyti ją taip:

25„Tenkinti ieškinį iš dalies.

26Priteisti ieškovui akcinei bendrovei „Lesto“ (kodas 302577612) iš atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ (kodas 122014943) 24 698,20 Lt (dvidešimt keturių tūkstančių šešių šimtų devyniasdešimt aštuonių litų ir 20 ct) dydžio įsiskolinimą ir 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 8 119,72 Lt (aštuonių tūkstančių vieno šimto devyniolikos litų ir 72 ct) sumos nuo bylos iškėlimo 2012 m. rugsėjo 5 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Pripažinti priteistą 8 119,72 Lt dydžio įsiskolinimo dalį bankroto administravimo išlaidomis.

27Atmesti kitą ieškinio dalį“.

28Palikti kitą sprendimo dalį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 2011 m. gruodžio 13 d. ieškovas AB „Lesto“ ir atsakovas BUAB „Sapnų... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. Teismas sprendė, kad ieškovo nurodytas įsiskolinimo dydis yra pagrįstas.... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliantas BUAB „Sapnų sala“ prašo panaikinti pirmosios instancijos... 11. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai priteistą įsiskolinimą priskyrė... 12. Ieškovas AB „Lesto“ prašo atmesti apeliacinį skundą.... 13. Ieškovo teigimu, priešingai įstatymo reikalavimams apeliacinis skundas... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar ieškovo prašomą priteisti... 17. Atmestinas apelianto argumentas, kad ieškovas neprašė priskirti... 18. Ieškovas teisingai nurodo, kad apeliantas tik su skundu pateikė esminius... 19. Apeliantas teigia, kad ūkinė komercinė veikla buvo vykdoma iki 2012 m.... 20. Pirmosios instancijos teismo priteistas įsiskolinimas susidarė 2012 m. kovo 1... 21. Bylos duomenimis, už 2012 m. kovo 1 d. – 2012 m. birželio 29 d. laikotarpiu... 22. Išdėstyta sudaro pagrindą pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo dalį dėl... 25. „Tenkinti ieškinį iš dalies.... 26. Priteisti ieškovui akcinei bendrovei „Lesto“ (kodas 302577612) iš... 27. Atmesti kitą ieškinio dalį“.... 28. Palikti kitą sprendimo dalį nepakeistą....