Byla 2A-2049-567/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Ingai Grišutinienei, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui S. G. ir G. B., atsakovei A. L., atsakovės atstovei advokatei I. M., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo 470-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-18448-599/2011 pagal ieškovo 470-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovei A. L. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas 470-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė ieškinį, kurį patikslino, prašydamas priteisti iš atsakovės A. L. 928,34 Lt už gyvenamojo namo rekonstrukcijos projektą, 174,25 Lt amortizacinių atskaitymų, 52,70 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-09-10 470-oji daugiabučio namo savininkų bendrija gyventojų susirinkime nusprendė atlikti pastato renovaciją. 2008-02-29 visuotiniame bendrijos narių susirinkime priimtas sprendimas (protokolas Nr. 3) dėl namo modernizavimo ir investicijų projekto tvirtinimo. Sprendime nurodyta, kad investicija neturi viršyti 1343384 Lt. Vilniaus miesto savivaldybė spaudoje paskelbė, jog apmokės 50 proc. lėšų iš Europos sąjungos lėšų. 470-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos gyventojų susirinkimo protokolo Nr. 3 2 p. numatyta, jog bendrija pradinį 10 proc. investicijos įnašą sumokės iš turimų sukauptų lėšų arba surinks iš butų ir kitų patalpų savininkų kartu su kitais mokesčiais. Šį bendrijos susirinkimo sprendimą įvykdė daugiau nei pusė bendrijos narių ir į bendrijos sąskaitą įmokėjo virš 76000 Lt. Šiais pinigais ir buvo sumokėta už renovacijos projektą. Kiekvienam butui už rekonstrukcijos projekto parengimą buvo priskaičiuota sumokėti po 928,34 Lt. Sprendimas dėl konkrečios 928,34 Lt sumos buvo priimtas bendru daugumos butų savininkų sutikimu, kuris rašytine tvarka priimtas nebuvo. 1996-03-01 buvo įregistruoti 470-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatai, kurie galiojo iki 2008-11-17. Minėtų įstatų 18 p. buvo nustatyti valdymo organai, išrinkti 7 įgaliotiniai, kurie sprendė visus ūkinius bendrijos klausimus. Ieškovas teigia, jog pavieniai butų savininkai, tokie kaip A. L., nenori mokėti mokesčių, o naudojasi kitų narių sumokėtais pinigais. 2005-09-16 bendrijos narių susirinkimo 1 p. nuspręsta rinkti delspinigius po 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą dieną laiku nesumokėjus už komunalines paslaugas (LR CK 4.76 str.).

5Atsakovė A. L. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašydama jį atmesti,. Nurodė, kad 470-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos protokolas Nr. 3 visiškai nepatvirtina sprendimo rinkti pinigus projekto paruošimui, kadangi pagal nurodyto protokolo turinį akivaizdu, jog 10 proc. investicinio įnašo suma turėjo būti apmokėta iš bendrijos turėtų lėšų, o tik pritrūkus, būtų surenkama iš gyventojų. Sprendimo apmokėti techninio projekto paruošimo kaštus nei 2007 m., nei 2008 m. bendrija nėra priėmusi ir negalėjo tokio sprendimo priimti, kadangi bendrijai 2007 m. gruodžio mėn. buvo pristatytas investicijų projektas, kurio D. dalyje nurodyta, jog techninės būklės įvertinimo, ekspertizės bei techninio projekto parengimo darbai bus finansuojami ne bendrijos, bet savivaldybės lėšomis. Atsakovė teigia, jog nebuvo pagrindo mokėti už techninio projekto parengimą. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių faktą, kad investicijų projekto sprendimai, kurie buvo patvirtinti 2008-02-29 susirinkimo sprendimu kada nors buvo pakeisti. Pagal 2008-02-29 susirinkimo sprendimus gyventojai turėjo apmokėti už darbus, kurie projekte buvo pažymėti kaip darbai, finansuojami bendrijos lėšomis. Ieškovas sąmoningai sutapatina sąvokas „techninis projektas“ ir „investicinis projektas“, taip klaidindamas teismą. Reikalavimas sumokėti 928,34 Lt už techninio projekto parengimą yra nepagrįstas ir neteisėtas. Ieškovas nepateikė finansinio audito išvadų, todėl visiškai nežinoma, ar už techninio projekto paruošimą buvo sumokėta sukauptomis lėšomis. Amortizaciniai atskaitymai nėra komunaliniai mokesčiai, todėl delspinigiai, kurie nurodyti ieškinyje, t.y. po 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, taikytini tik komunalinių mokesčių įmokoms (Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 29 str.).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-12-21 sprendimu ieškinį atmetė, nusprendė išieškoti iš ieškovo 470-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos atsakovės A. L. naudai 1500 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti; išieškoti iš ieškovo 470-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos valstybės naudai 17,37 Lt pašto išlaidas. Teismas nustatė, jog ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė teismo išieškoti iš atsakovės 928,34 Lt skolą už gyvenamojo namo rekonstrukcijos projektą, 882,93 Lt skolą už komunalines paslaugas, 65,21 Lt delspinigių bei visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas pateikė teismui patikslintą ieškinį ir prašė teismo išieškoti iš atsakovės 928,34 Lt sumą už gyvenamojo namo rekonstrukcijos projektą, 174,25 Lt sumą už amortizacinius atskaitymus, 52,70 Lt delspinigių bei visas bylinėjimosi išlaidas. Teismas konstatavo, kad 2005-09-16 ieškovo visuotinio susirinkimo metu buvo nuspręsta skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą apmokėti dieną, be to, ieškovas nusprendė nuo 2005 metų spalio mėnesio neberinkti amortizacijos mokesčių (1 t., b.l. 240-241). Teismas nustatė, jog pagal 2008-02-03 ieškovo narių sprendimą Nr. 3 namo renovacijai buvo įnešta 65908 Lt suma nuo aptartos 137720 Lt sumos renovacijos vykdymui, skirtos 10 % sumos, be to, 2009 m. - 2011 m. laikotarpiu už investicinį projektą buvo apmokėta 10145,64 Lt suma ir namo renovacijai bei investicinio projekto apmokėjimui viso buvo įnešta - 76053,64 Lt suma (1 t., b.l. 246-249, 263). 2009-06-22 ieškovo susirinkimo metu buvo konstatuota, jog techninis projektas yra parengtas, jokių pretenzijų projektuotojui nebuvo pareikšta ir šio projekto techninius sprendimus bus galima panaudoti, ieškovui atliekant konkrečius modernizavimo darbus (1 t., b.l. 258-261). Teismas pažymėjo, jog civilinėje byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog ieškovui techninio projekto parengimo išlaidos bus kompensuojamos tik tuo atveju, jeigu ieškovas įgyvendins investicijų projektą, t. y. atliks daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), renovaciją (1 t., b.l. 262). Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, teismas padarė išvadą, jog ieškovo patikslintas ieškinys yra nepagrįstas bei neįrodytas. Teismas pažymėjo, jog atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ), ir atsakovė yra ieškovo narė. 2007-09-10 ieškovas gyventojų susirinkimo metu nutarė atlikti namo renovacijos darbus, pasinaudojant Vilniaus miesto būsto atnaujinimo programos „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“ teikiama finansine pagalba parengti namo renovacijos projektą (šis projektas rengiamas nemokamai) ir 2008-02-29 ieškovo nariai patvirtino investicijų projektą bei nusprendė imti paskolą iki 479948,58 Lt sumos namo atnaujinimo darbams atlikti, be to, 2008-04-10 ieškovas su UAB „Projektų rengimo centras“ sudarė daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), Projektavimo darbų sutartį Nr. 83T042, pagal kurios nuostatas UAB „Projektų rengimo centras“ įsipareigojo parengti minėto namo rekonstrukcijos techninį projektą, o ieškovas įsipareigojo už atliktą projektą sumokėti 55700 Lt sumą. Teismas vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės 2009-09-08 rašto Nr. A50-20179 (3.3.10.2-PD4) turiniu, padarė išvadą, jog ieškovo techninio projekto parengimo išlaidų kompensacijos mokėjimas turėjo būti nukeltas į 2010 metus arba įvykdytas per dvylika mėnesių pasibaigus finansiniams metams, kuriais bus baigtas įgyvendinti investicinis projektas. Teismas konstatavo, kad ieškovas šioje civilinėje byloje neįrodė aplinkybės apie tai, jog ieškovo narių susirinkimo protokolai bei priimti sprendimai patvirtina tai, kad ieškovo ieškininiai reikalavimai dėl apmokėjimo už atliktus projektavimo darbus yra teisėti, pagrįsti, įrodyti bei tenkintini, kadangi visiškai nėra aišku, t. y. kokiu esminiu pagrindu ieškovas grindžia savo ieškininius reikalavimus atsakovei dėl 928,34 Lt sumos už namo rekonstrukcijos projektą išieškojimo, nes nei viename civilinėje byloje pateiktame ieškovo susirinkimų protokole nėra aiškiai ir konkrečiai nurodyta ir konstatuota – kokia konkreti suma, sumokėta už namo rekonstrukcijos projekto parengimą, turės būti padengiama pačių namo gyventojų, priešingai, 2007-09-10 ieškovo susirinkimo protokole yra numatyta, jog techninis investicijų projektas bus parengtas Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis pagal būsto atnaujinimo programos „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“ teikiamą finansinę pagalbą (LR CPK 176 str. – 179 str.). Teismas taip pat padarė išvadą, kad ieškovo reikalavimai dėl 174,25 Lt sumos už amortizacinius atskaitymus bei 52,70 Lt delspinigių išieškojimo taip pat yra nepagrįsti bei neįrodyti, kadangi ieškovas šioje civilinėje byloje neįrodė aplinkybių apie tai - kokiais esminiais ir teisėtais pagrindais ieškovas skaičiavo atsakovei minėtus mokesčius bei delspinigius (LR CPK 176 str. – 179 str.).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Ieškovas 470-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-12-21 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti ir iš atsakovės priteisti 1155,29 Lt, bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal LR CK 4.82 str. 3 d. butų savininkai privalo proporcingai savo daliai reguliariai daryti atsikaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė iš atsakovės 174,25 Lt amortizacinių atskaitymų, kurių ji nesumokėjo, nors ir turėjo teisinę pareigą tai padaryti. Atsakovė pati pripažino, jog skolinga atsakovui 361,64 Lt už komunalines paslaugas, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad nuo šios sumos neturėjo būti skaičiuojami delspinigiai. Pirmosios instancijos teismas sprendime pažymėjo, jog bendrija 2005-09-16 sprendimu nusprendė skaičiuoti 0,05 proc. delspinigius, tačiau toliau sprendime rašo, kad ieškovas neįrodė kokiais teisėtais pagrindais skaičiavo minėtus mokesčius. Teismas nurodė, jog nuo 2005 m. spalio mėn. ieškovas nusprendė nerinkti amortizacinių mokesčių. Apeliantas teigia, jog minėta teismo išvada yra neteisinga, kadangi 2007-05-03 daugiabučio namo savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimas nusprendė nuo 2007 m. gegužės mėn. atnaujinti amortizacinių atskaitymų rinkimą. Teismas neįvertino 1996-02-29 protokolo Nr. 1, taip pažeisdamas LR CPK 265 str., 270 str. nuostatas. 2008-02-29 visuotiniame bendrijos narių susirinkime protokolu Nr. 3 bendrija priėmė sprendimą dėl namo modernizavimo ir investicijų projekto tvirtinimo. Sprendime nurodyta, kad renovacija neturi viršyti 1343384 Lt, t.y. už tokią pinigų sumą modernizuoti namą bei iš butų savininkų surinkti 10 proc. investicinio projekto vertės pinigų sumą. Iš 60 butų - 45 butų savininkai įvykdė bendrijos narių susirinkimo sprendimą, ir iš viso nuo 2008 m. iki teismo sprendimo įmokėjo 79767 Lt mokesčių už renovaciją. 2009-06-22 sprendimu (protokolas Nr. 6) bendrijos narių susirinkimas atsisakė daryti renovaciją, Vilniaus miesto savivaldybė neturėjo pareigos kompensuoti projektavimo išlaidas, nes jos kompensuojamos tik atlikus renovaciją. 470-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos 2009-06-22 narių susirinkimo protokole Nr. 6 nuspręsta atsisakyti renovacijos ir teigiama, kad tiems, kas nepadaro pirmo įnašo, teks apmokėti savo dalį projektavimo išlaidų. Minėto protokolo nepasirašė bendrijos pirmininkė L. U., kuri nesutiko sumokėti už techninį projektą 928,34 Lt. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas iš L. U. priteisė minėtą sumą. Pirmosios instancijos teismas pažeidė protingumo, sąžiningumo ir teisėtų lūkesčių principus. Bendrijai nusprendus daryti pastato renovaciją, nusprendus iš butų savininkų surinkti po 10 proc. nuo renovacijos kainos, tuo tarpu atkovė nevykdė savo pareigos, kai kiti butų savininkai bendrijos susirinkimo sprendimą įvykdė ir bendrijos nariams atsisakius daryti renovaciją, liko finansiškai nuskriausti. Atsakovė visai neprisidėjo prie techninio projekto apmokėjimo, kuris yra sudedamoji renovacijos dalis, nes be projekto negalima jokia renovacija (LR CK 1.5 str., 4.76 str.).

10Atsakovė A. L. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydama jį atmesti. Nurodė, kad, remiantis bendrijos įstatais, 2007 m. bendrija neturėjo valdymo organo - valdybos, todėl 2007-05-03 valdybos protokolas yra niekinis dokumentas, kurio pagrindu negali būti teikimai reikalavimai bendrijos nariams. Atsakovė teigia, jog ji neturėjo pagrindo mokėti už techninio projekto parengimą. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių faktą, kad investicijų projekto sprendimai, kurie buvo patvirtinti 2008-02-29 susirinkimo sprendimu, kada nors buvo pakeisti. Pagal 2008-02-29 susirinkimo sprendimus gyventojai turėjo apmokėti už darbus, kurie projekte buvo pažymėti kaip darbai, finansuojami bendrijos lėšomis. Ieškovas sąmoningai sutapatina sąvokas „techninis projektas“ ir „investicinis projektas“. Pagal Daugiabučio namo savininkų bendrijų įstatymo 20 str. nuostatas tik bendrijos narių visuotinis susirinkimas gali spręsti dėl metinės pajamų iš išlaidų sąmatos, lėšų kaupimo bei nustatyti disponavimo bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus. 2008-02-29 protokole nėra ieškovo nurodyto turinio sprendimų, todėl ieškovas nepagrįstai savo reikalavimą grindžia nurodyto bendrijos narių susirinkimo sprendimu. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 29 str. bendrijos narių teises įtvirtinta nuostata, kad bendrijos narys neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo, todėl atsakovė teigia, jog ji neturi prievolės mokėti įmoką už techninio projekto paruošimo kaštams padengti (LR CK 1.5 str.).

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamai taikytų materialinės ir procesinės teisės normų, dėl ko neteisingai buvo išspręsta byla. Šiuo atveju byla nėra grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus gali priimti naują sprendimą, patenkinat ieškinį visiškai (LR CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

13Įstatymų leidėjas nustatė, kad daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

14Butų savininkai privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Įgyvendinant šias teises ir vykdant pareigas, tarp butų savininkų, kaip bendraturčių, susiklosto vidiniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007), atsižvelgiant į tai, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją (LR CK 4.83 straipsnio 3 dalis).

15Įstatymų leidėjas nustatė, kad viena iš būtinų sąlygų, ruošiant statinio rekonstravimą, yra projektavimo darbų atlikimas (LR statybos įstatymas). Įstatymų leidėjas numatė, kad ieškinį dėl juridinio asmens organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu gali pareikšti to juridinio asmens dalyvis. Juridinio asmens organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sąžiningumo principams (CK 2.82 straipsnio 4 dalis). Įstatymų leidėjas, suteikdamas teisę ginčyti juridinio asmens valdymo organų sprendimus, siekė apginti suinteresuotų asmenų, kurių teisės buvo pažeistos atitinkamais juridinio asmens valdymo organo sprendimais, interesus bei viešąjį interesą.

16Bendrijos valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas, bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), kurie savo teises įgyvendina bendrijos susirinkimuose, priimant sprendimus (LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 19 straipsnio 1 dalis).

17Byloje yra nustatyta, kad atsakovė yra buto, adresu ( - ), savininkė (1 t., b.l. 20-23) bei 470-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau –bendrija) narė (1 t., b.l.104-106).

182007-05-03 daugiabučio namo savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimas nusprendė nuo 2007 m. gegužės mėn. atnaujinti amortizacinių atskaitymų rinkimą (1 t., b.l. 74, 2 t., b.l. 2,3).

192007-09-10 bendrijos narių dauguma nusprendė atlikti pastato renovaciją (1 t., b.1.73).

202007-09-10 bendrijos narių susirinkime (protokolas Nr. 2) buvo išaiškinta bendrijos nariams, kad būtina atlikti investicinį projektą, už kurį teks sumokėti, o vėliau šias lėšas bendrija atgaus ir buvo nutarta pradėti namo renovaciją, tęsti dokumentų tvarkymą (1 t., b.1.71-72). Atsakovė A. L. pasirašė, išreikšdama valią raštu, nurodydama, kad pasisako už namo renovaciją (1 t., b.l. 73).

212008-02-29 bendrijos narių ir patalpų savininkų susirinkime (protokolas Nr. 3) bendrijos nariai balsų dauguma (1 t., b.1.75-76):

22- patvirtino investicijų projektą, kuriame buvo išskirta techninės būklės įvertinimo, ekspertizės, techninio projekto parengimo darbai ir numatyta 57700 Lt suma (1 t., b.l.79);

23- nutarė, kad pradinį 10 procentų investicijos įnašą bendrija sumokės iš turimų sukauptų lėšų arba surinks iš butų ir kitų patalų savininkų kartu su kitais mokesčiais.

242009-06-22 bendrijos narių ir patalpų savininkų susirinkime (protokolas Nr. 6) buvo konstatuota, jog techninis projektas yra parengtas, jokių pretenzijų projektuotojui nebuvo pareikšta, nutariant nepasirašyti sutarties dėl valstybės paramos teikimo pagal daugiabučių namų modernizavimo programą (1 t., b.l. 258-261).

252011-01-14 ieškovui buvo išaiškinta, kad techninio projekto parengimo išlaidos bus kompensuojamos tik tuo atveju, jeigu ieškovas įgyvendins investicijų projektą, t. y. atliks daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), renovaciją (1 t., b.l. 262).

26Tarp šalių kilo ginčas iš esmės dėl to, kad atsakovė, būdama ieškovo bendrijos nare, atsisako mokėti 928,34 Lt už gyvenamojo namo rekonstrukcijos projektą, nors pati atsakovė, išreikšdama valią raštu, nurodė, kad pasisako už namo renovaciją (1 t., b.l. 73). Atsakovė atsisakymą apmokėti grindžia tuo, kad nebuvo bendrijos narių sprendimo rinkti lėšas iš bendrijos narių rekonstrukcijos projektui apmokėti, kadangi šį projektą turėjo finansuoti Vilniaus miesto savivaldybė.

27Nagrinėjamu atveju teisiškai yra reikšminga aplinkybė, kad bendrosios nuosavybės teisė traktuotina kaip savininko teisių apribojimas, kai savininko teisės ribojamos ne trečiųjų asmenų naudai, bet kitų to paties nuosavybės teisės objekto savininkų, kaip jis pats (bendraturčių), naudai. Teismas pažymi, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyta, kad bendrijos narys privalo apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-26 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-579/2003). Bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Tačiau CK 4.83 straipsnio 4 dalis nustato šios bendrosios taisyklės išimtį, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais:

281) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo;

292) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

30Nagrinėjamos bylos kontekste iš atsakovės prašomos priteisti 928,34 Lt išlaidos už rekonstrukcijos projektą nėra susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, todėl byloje būtina nustatyti, ar dėl šių išlaidų buvo priimtas bendrijos narių sprendimas (CK 4.85 straipsnis).

31Nagrinėjamu atveju vertinant 2007-09-10 bendrijos narių susirinkimo nutarimą parengti investicijų projektą, pasinaudojant Vilniaus miesto būsto atnaujinimo programos „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“ teikiama finansine pagalba (investicijų projektas parengiamas nemokamai). 2008-02-29 bendrijos narių susirinkimo metu nutarta pradinį 10 procentų investicijos įnašą pagal pasirašytas rangos sutartis iki 134 338,40 Lt sumokėti iš turimų sukauptų lėšų (arba surinkti iš butų ir kitų patalpų savininkų kartu su kitais mokesčiais) ir šią sumą paskirstyti taip: iki 22400 Lt sumokėti už rangos darbų konkurso organizavimą ir darbų priežiūrą bei kreiptis į paskolą suteikusį banką dėl dalies pradinio įnašo įskaitymo, likusią dalį iki 111938,40 Lt sumokėti rangovui. Teismas pažymi, kad šie bendrijos narių nutarimai yra nenuginčyti, todėl yra teisėti ir galiojantys. Bendrijos nariams nutarus surinkti iš kiekvieno namo gyventojo po 10 proc. nuo renovacijos išlaidų sumos, atsakovė turėjo sumokėti minėtą sumą ieškovui, tačiau byloje nėra ginčo dėl to, kad šios sumos atsakovė nesumokėjo ir dabar nenori apmokėti dalį (928,43 Lt) už rekonstrukcijos techninį projektą sumokėtų pinigų (55700 Lt), nors visa 55700 Lt suma buvo apmokėta iš ieškovo surinktų 10 proc. nuo renovacijos išlaidų sumos įnašų. Ta aplinkybė, kad atsakovė mano, kad rekonstrukcijos techninį projektą turėjo finansuoti Vilniaus miesto savivaldybė, savaime nepanaikina atsakovės pareigos apmokėti šias išlaidas, nes pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-23 nutarimu Nr. 1213 patvirtintų Valstybinės parmos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energetinio efektyvumo nustatymo taisyklių 2 punktą nustatyta, kad Daugiabučio namo modernizavimo investicijų projektas– daugiabučio namo energinio audito ir namo, jo atskirų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techninių apžiūrų, atliekamų statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, patvirtinto Aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr. 81-3504), nustatyta tvarka, duomenų ir išvadų pagrindu parengtas daugiabučio namo modernizavimo planas, numatantis namo energinių savybių ir fizinės būklės pagerinimo priemones, kurių bendras energinis efektyvumas – ne mažesnis kaip 10 balų, šių priemonių įgyvendinimo lėšų šaltinius ir investicijų atsipirkimo laiką. Tokiu būdu atsakovės minimas investicinis projektas, dėl kurio parengimo buvo nutarta 2007-09-10 bendrijos narių susirinkime, negali būti sutapatinamas su daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), rekonstrukcijos techniniu projektu, kurį ieškovas užsakė atlikti pagal 2008-04-10 su UAB „Projektų rengimo centras“ sudarytą Projektavimo darbų sutartį Nr. 83TP042 (1 t., b.l. 15-16) ir už kurio parengimą įsipareigojo sumokėti 55700 Lt ir ją apmokėjo (1 t., b.l. 18).. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugiabučio namo rekonstrukcijos techninio projekto parengimas yra projektavimo rangos sutarties dalykas (CK 6.700 straipsnis), taigi su rekonstrukcijos techninio projekto parengimu susiję darbai yra rangos darbai, dėl kurių apmokėjimo bendrijos nariai priėmė sprendimą (davė sutikimą šiuos darbus apmokėti) 2008-02-29 bendrijos narių susirinkime, kuriame buvo nutarta dalį 10 procentų investicijos įnašo pagal pasirašytas rangos sutartis iki 111938,40 Lt sumokėti rangovui. Tokiu būdu darytina išvada, kad atsakovė, būdama bendrijos nare, neturi teisės atsisakyti apmokėti proporcingą dalį išlaidų, kurias bendrija balsų dauguma nutarė patirti.

32Nagrinėjamu atveju atsakovė neteikė priešieškinio dėl bendrijos valdymo organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, todėl teismas neturi teisinio pagrindo abejoti ir remiais byloje pateiktas bendrijos narių susirinkimų nutarimais pagal pateiktus jų protokolus. Teismas pažymi, kad atsakovė turi prievolę apmokėti už atliktus projektavimo darbus, kadangi priimti bendrijos narių susirinkimuose nutarimai nėra nuginčyti, todėl yra privalomi vykdyti. Teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas priteisti iš atsakovės 928,34 Lt skolą už gyvenamojo namo rekonstrukcijos projektą.

33Ta aplinkybė, kad atsakovo 2007-05-03 įgaliotinių susirinkimo metu (1 t., b.l. 74) buvo nutarta rinkti amortizacinius atskaitymus ir šio įgaliotinių susirinkimo nutarimas nėra nuginčytas, sudaro teisinį pagrindą konstatuoti, kad yra teisinis pagrindas priteisti iš atsakovės 174,25 Lt amortizacinių atskaitymų. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų savininkai privalo proporcingai savo daliai reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, todėl teismas priteisia iš atsakovės 174,25 Lt amortizacinių atskaitymų.

34Tai, kad 2005-09-16 visuotinio bendrijos narių susirinkimo metu buvo nuspręsta skaičiuoti 0,05 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą apmokėti mokesčius už komunalines paslaugas dieną (1 t., b.1. 69-70, 240-241) ir šio susirinkimo nutarimas nėra nuginčytas, sudaro teisinį pagrindą konstatuoti, kad yra teisinis pagrindas priteisti iš atsakovės 52,70 Lt delspinigius, skaičiuojant po 0,02 proc. už 180 dienų, įvertinus tai, kad komunalinės paslaugos, kaip samprata, yra plati, susijusi su butui teikiamų paslaugų visuma.

35Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Ieškovė 361,64 Lt (1 t., b.l. 125) įsiskolinimą už teiktas komunalines paslaugas (1 t., b.l. 80-103, 114-122, 130-132, 133-171, 242-243), padengė 2010-05-13 po civilinės bylos 2010-02-04 iškėlimo (1 t., b.l. 3), todėl ji įgijo prievolę apmokėti delspinigius. Teismas nevertina atsakovės argumentų dėl bendrijos narių ar įgaliotinių susirinkimo nutarimų teisėtumo, nes byloje nėra pareikštas priešieškinis, ginčijant namo butų savininkų ar įgaliotinių susirinkimų nutarimus.

36Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas tenkinamas, priimant naują sprendimą, kuriuo ieškinys tenkinamas visiškai, atsakovei nėra atlyginamos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme. Tai, kad nauju sprendimu ieškinys tenkinamas visiškai, sudaro teisinį pagrindą priteisti ieškovo naudai iš atsakovės 56,30 Lt žyminio mokesčio už ieškinį (1 t., b.l. 1) ir 70 Lt žyminio mokesčio (2 t., b.l. 281,289) už apeliacinį skundą, 1900 Lt bylinėjimosi išlaidų (1 t., b.l. 2, 55, 213, 283) už advokato teisinę pagalbą, kurių dydžio teismas nemažina, nes jis neviršija maksimalių dydžių. Ieškovo naudai priteisiama 1900 Lt bylinėjimosi išlaidų suma, kaip nepažeidžianti atsakovės teisių ir teisėtų interesų: pati atsakovė dėl nagrinėjamos bylos vedimo patyrė 2300 Lt išlaidų (1 t., b.l. 112, 265, 297, 298) advokato pagalbai apmokėti (LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 p., 8.2 p., 8.111 p., 8.18 p., 9 p.). Atsakovė turi atlyginti 23 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo (1 t., b.l. 1A, 207, 307) valstybės naudai (LR CPK 3 str. 1 d., 79 str., 80 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 98 str.).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 320 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str., teismas

Nutarė

38Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

39Ieškinį patenkinti visiškai.

40Priteisti iš atsakovės A. L. 928,34 Lt už gyvenamojo namo rekonstrukcijos projektą, 174,25 Lt amortizacinių atskaitymų, 52,70 Lt delspinigių, 56,30 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir 70 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, 1900 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą ieškovo 470-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos naudai.

41Priteisti iš atsakovės A. L. 23 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Ingai... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas 470-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė ieškinį,... 5. Atsakovė A. L. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašydama jį... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-12-21 sprendimu ieškinį atmetė,... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Ieškovas 470-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė apeliacinį... 10. Atsakovė A. L. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydama jį... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas... 13. Įstatymų leidėjas nustatė, kad daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne... 14. Butų savininkai privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti,... 15. Įstatymų leidėjas nustatė, kad viena iš būtinų sąlygų, ruošiant... 16. Bendrijos valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas, bendrijos valdyba... 17. Byloje yra nustatyta, kad atsakovė yra buto, adresu ( - ), savininkė (1 t.,... 18. 2007-05-03 daugiabučio namo savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimas... 19. 2007-09-10 bendrijos narių dauguma nusprendė atlikti pastato renovaciją (1... 20. 2007-09-10 bendrijos narių susirinkime (protokolas Nr. 2) buvo išaiškinta... 21. 2008-02-29 bendrijos narių ir patalpų savininkų susirinkime (protokolas Nr.... 22. - patvirtino investicijų projektą, kuriame buvo išskirta techninės būklės... 23. - nutarė, kad pradinį 10 procentų investicijos įnašą bendrija sumokės... 24. 2009-06-22 bendrijos narių ir patalpų savininkų susirinkime (protokolas Nr.... 25. 2011-01-14 ieškovui buvo išaiškinta, kad techninio projekto parengimo... 26. Tarp šalių kilo ginčas iš esmės dėl to, kad atsakovė, būdama ieškovo... 27. Nagrinėjamu atveju teisiškai yra reikšminga aplinkybė, kad bendrosios... 28. 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo;... 29. 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių... 30. Nagrinėjamos bylos kontekste iš atsakovės prašomos priteisti 928,34 Lt... 31. Nagrinėjamu atveju vertinant 2007-09-10 bendrijos narių susirinkimo nutarimą... 32. Nagrinėjamu atveju atsakovė neteikė priešieškinio dėl bendrijos valdymo... 33. Ta aplinkybė, kad atsakovo 2007-05-03 įgaliotinių susirinkimo metu (1 t.,... 34. Tai, kad 2005-09-16 visuotinio bendrijos narių susirinkimo metu buvo... 35. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 36. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas tenkinamas, priimant naują... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 320 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str.,... 38. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 21 d.... 39. Ieškinį patenkinti visiškai.... 40. Priteisti iš atsakovės A. L. 928,34 Lt už gyvenamojo namo rekonstrukcijos... 41. Priteisti iš atsakovės A. L. 23 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių...