Byla 2YT-5630-732/2018
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Nijolė Viešchnickienė, skolininkas N. Š

1Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėjas Liudvikas Myško

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K. N. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Nijolė Viešchnickienė, skolininkas N. Š..

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas K. N. pateikė skundą dėl antstolės Nijolės Viešchnickienės veiksmų, kuriuo prašė nustatyti ar į automobilį Nissan Pathfinder galima nukreipti išieškojimą ir, jei galima, jį parduoti ir gautų pinigų dalį, atitinkančią išieškojimo sumą, pervesti į išieškotojo sąskaitą. 2018-05-17 antstolė jį informavo, kad skolininkui N. Š. priklausančioms transporto priemonėms sudarytos panaudos sutartys su skolininko darboviete, todėl į šį turtą negali būti nukreiptas išieškojimas. Kadangi skolininkui priklauso ir kitas turtas, pareiškėjas nurodė turėjęs pagrindo manyti, kad skola bus išieškota. Tačiau ilgiau kaip 2 mėnesius nesulaukęs iš antstolės kontoros jokios informacijos, susisiekė su antstole telefonu ir ji pasiūliusi jos veiksmus skųsti teismui, kad būtų išaiškinta ar galima išieškojimą nukreipti į areštuotą automobilį Nissan Pathfinder.

5Suinteresuotas asmuo antstolė Nijolė Viešchnickienė atsiliepime į skundą nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0073/18/00162/1 dėl solidarios 6 000 Eur skolos išieškojimo, iš N. Š. išieškoti 302,09 Eur. Areštavus transporto priemones paaiškėjo, jog transporto priemonėms, priklausančioms N. Š., yra sudarytos panaudos sutartys su ( - ) kurioje dirba pats skolininkas. Minėtos panaudos sutartys yra galiojančios, jos nėra pripažintos niekinėmis ar teismo panaikintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) pirmosios knygos nustatyta tvarka. Siūlė kreditoriui K. N. kreiptis į teismą dėl sudarytų sandorių teisėtumo.

6Suinteresuotas asmuo skolininkas N. Š. atsiliepime nurodė, kad iš skundo turinio visiškai neaišku, kodėl skundą pateikęs asmuo mano, kad antstolis, priskirdamas automobilį Nissan Pathfinder prie Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 668 straipsnio 1 dalyje numatyto turto kategorijos, padarė teisės taikymo, aiškinimo ar fakto klaidą. Panaudos sutartys yra galiojančios, jų skundą pateikęs asmuo nekvestionuoja ir neginčija. Skolininkas nurodė, kad automobilis yra darbo priemonė, todėl iš jo negali būti išieškoma remiantis CPK 668 straipsnio 1 dalimi. Pažymėjo, kad iš visų solidarių skolininkų jis vienintelis dirba, reguliariai atlieka įmokas. Išieškojus iš transporto priemonės kyla reali grėsmė, kad jis netektų darbo ir reguliaraus pajamų šaltinio. Prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš pareiškėjo su šia byla susijusias bylinėjimosi ir teismo išlaidas.

7Skundas tenkintinas.

8Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis). Teismai, tirdami suinteresuotų asmenų skundus dėl antstolių veiksmų teisėtumo, atlieka vykdymo proceso kontrolę. Dėl to teismas, nagrinėdamas ginčus, susijusius su sprendimų priverstiniu vykdymu, neturi apsiriboti vien formaliu antstolių veiksmų teisėtumo patikrinimu, bet turi išsiaiškinti ir nustatyti faktines aplinkybes, teisiškai įvertinti antstolio įstatymu jam paskirtas pareigas (veikimą ar neveikimą), ir pasisakyti, ar antstolis pažeidė jo veiklą vykdant sprendimą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-288/2006).

9Iš vykdomųjų bylų Nr. 0073/18/00162/1, Nr. 0073/18/00163/1 ir Nr. 0073/18/00164/1 duomenų matyti, kad antstolė Nijolė Viešchnickienė vykdo Utenos rajono apylinkės teismo 2017-12-15 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-10-455/2017 dėl solidarios 6 000 Eur dydžio nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos išieškojimo iš K. Š., M. K. ir N. Š.. 2018-09-24 duomenimis iš skolininko N. Š. išieškoti 302,09 Eur (99,99 Eur būtinosios vykdymo išlaidos ir 202,10 Eur skola).

10Vykdant išieškojimą iš N. Š. 2018-05-02 areštuotos jam nuosavybės teise priklausančios kelių transporto priemonės – Mercedes Benz ( - ) valst. Nr. ( - ) Cadillac Fleetwood, valst. Nr. ( - ) Nissan Pathfinder, valst. Nr. ( - ) Neptun N7-202 svw, valst. Nr. ( - ), VW Transporter, valst. Nr. ( - ) VW, valst. Nr. ( - ). Skolininkas N. Š. ir ( - ) yra sudarę panaudos sutartis, kuriomis visos paminėtos transporto priemonės perduotos panaudos gavėjui – ( - ) laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudotis. Vykdomojoje byloje yra 2018-05-10 ( - ) pranešimas dėl informacijos pateikimo, kuriame šio juridinio asmens savininkė O. L. nurodė, jog apribojus šių transporto priemonių disponavimo teises įmonė patirs didelius nuostolius, darbuotojai praras darbo vietas, nes šio juridinio asmens veikla yra susijusi su laidojimo paslaugų, žmogaus palaikų transportavimo, kapų priežiūros, paminklų statymo ir kitų ritualinių paslaugų teikimu. 2018-06-22 atsakydama į antstolės užklausą ( - ) savininkė patikslino, kad automobilis Nissan Pathfinder yra nuolat naudojamas įmonės veikloje komerciniais, darbo tikslais, pvz., susisiekimui su darboviete. Šia transporto priemone darbo reikalais gali naudotis įmonės savininkas, direktorius, buhalterė ir, esant reikalui, bet kuris įmonėje dirbantis darbininkas. 2018-05-17 skolininko N. Š. rašte nurodyta, kad kelių transporto priemonės VW Transporter, valst. Nr. ( - ) ir VW, valst. Nr. ( - ) yra nevažiuojančios, metalo laužo vertės; Mercedes Benz ( - ) valst. Nr. ( - ) ir Cadillac Fleetwood, valst. Nr. ( - ) yra spec. paskirties automobiliai, skirti žmogaus palaikų transportavimui; o Nissan Pathfinder, valst. Nr. ( - ) ir Neptun N7-202 svw, valst. Nr. ( - ), yra naudojamos kaip darbo priemonės – gavęs iškvietimą jis privalo nedelsiant prisistatyti į darbovietę bet kuriuo paros metu. Skolininkas pabrėžė, kad visos kelių transporto priemonės yra būtinos įmonės vykdomai veiklai.

11Bendrosios išieškojimo iš skolininko turto taisyklės yra įtvirtintos CPK XLVII skyriuje. Turtas, iš kurio negali būti išieškoma, yra apibrėžtas šio skyriaus 668 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, kad, vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos V skyriuje nustatytas turto ir lėšų, į kuriuos negalima nukreipti išieškojimo, sąrašas. 93.5 instrukcijos punkte detalizuota, kad išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus iš fizinių asmenų negali būti nukreiptas į asmeninius gamybos ir amato įrankius, taip pat paties skolininko profesiniam darbui reikalingus įrankius ir pagalbines priemones, kurie priklauso skolininkui nuosavybės teise arba yra jo dalis bendrojoje nuosavybėje ir reikalingi skolininkui ar jo išlaikomiems asmenims, išskyrus atvejus, kai skolininkas to pageidauja raštu.

12Skolininkas nurodė, kad automobilis Nissan Pathfinder naudojamas susisiekimui su darboviete. Vykdomosios bylos duomenimis, skolininkas yra ( - ) direktorius. Teismo vertinimu, automobilis, kuriuo vykstama į darbo vietą, nagrinėjamu atveju negali būti vertinamas kaip būtina priemonė, be kurios neįmanoma atlikti darbo. Pažymėtina, kad skolininkas nuosavybės teise turi kelias kelių transporto priemones. Skolininko teigimu, dvi iš jų nevažiuojančios, kitos dvi – specialios paskirties automobiliai. Tai, kad automobilis yra specialios paskirties, šiuo atveju – pritaikytas žmogaus palaikų transportavimui – nereiškia, kad juo negalima pasiekti darbo vietos. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad skolininkas nurodo gyvenantis apie 4 km iki darbovietės, o tokio atstumo įveikimas tarp objektų, esančių miesto teritorijoje, yra galimas net ir neturint automobilio.

13Tai, jog visos skolininko vardu registruotos kelių transporto priemonės yra pagal panaudą perduotos neatlygintinai naudotis ( - ) nesudaro teisinio pagrindo vertinti, kad iš jų neįmanomas išieškojimas. Teismų praktikoje yra pasisakyta, kad negalima suabsoliutinti panaudos gavėjo interesų prieš išieškotojo teisę į galutinio, jo naudai priimto teismo sprendimo, įvykdymą. CK 6.643 straipsnio 1 dalis expressis verbis (tiesiogiai) reglamentuoja panaudos davėjo teisę panauda suteiktą daiktą parduoti, taigi į daiktą gali būti nukreiptas ir išieškojimas (žr. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-534-267/2016).

14Akcentuotina ir tai, kad vykdomojoje byloje esančiais Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro 2018-05-01 duomenimis (tie patys duomenys gauti ir 2018-09-04 teismui užklausą pateikus VĮ „Regitra“), automobilio Nissan Pathfinder dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas. Teismo vertinimu, tai patvirtina, jog šis automobilis negali būti vertinamas kaip neatsiejama profesiniam darbui būtina priemonė, taipogi nėra pagrindo negalimumą išieškoti pagrįsti panaudos sutartimi.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad antstolė Nijolė Viešchnickienė vykdomojoje byloje Nr. 0073/18/00162/1 gali nukreipti išieškojimą į skolininkui N. Š. nuosavybės teise priklausančią kelių transporto priemonę Nissan Pathfinder, valst. Nr. ( - )

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

17Pareiškėjo K. N. skundą dėl antstolės veiksmų tenkinti.

18Įpareigoti antstolę Nijolę Viešchnickienę vykdomojoje byloje Nr. 0073/18/00162/1 išieškojimą nukreipti į skolininkui N. Š. nuosavybės teise priklausančią kelių transporto priemonę Nissan Pathfinder, valst. Nr. ( - )

19Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmus.

Ryšiai