Byla 2A-386-124/2010

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laisvės Aleknavičienės, kolegijos teisėjų Rasos Bartašienės.Birutės Simonaitienės , sekretoriaujant Renatai Kovierei, dalyvaujant ieškovės atstovei adv. Dianai Oseckienei, atsakovo atstovui adv. Jonui Nekrašiui, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. A. apeliacinį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 17d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-132-68/2010 pagal ieškovės O. A. ieškinį atsakovui V. A., išvadą teikiančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

3I. O. A. ieškiniu (b.l. 1-4) kreipėsi į teismą, prašydama nepilnamečio sūnaus Dovydo gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove O. A., priteisti iš atsakovo V. A. 500 Lt dydžio išlaikymą ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad šalims gyvenant santuokoje 2002 metų rugpjūčio 28 d. gimė sūnus D.. Nuo 2009 metų rugpjūčio mėnesio ieškovė su atsakovu kartu nebegyvena, nebetvarko bendro ūkio, atsakovas V. A. neteikia pakankamos materialinės paramos savo sūnaus išlaikymui. Ieškovė viena išlaiko sūnų, rūpinasi juo, aprūpina sūnų gyvenamuoju būstu, tenkina visus būtiniausius vaiko poreikius. Ji dirba Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotyje, jos pajamos per mėnesį vidutiniškai sudaro 2721,85 Lt,

4Sūnaus D. A. išlaikymui per mėnesį reikia apie 1500 Lt, šią sumą sudaro: 450 Lt maistui, 130 Lt rūbams, 50 Lt kanceliarinėms prekėms ir mokykliniams reikmenims, 20 Lt mokesčiui Šiaulių „Juventos" pagrindinei mokyklai už ugdymą pagal kryptingo meninio ugdymo programą, apie 500 Lt sūnaus gydymui ir reabilitacinėms priemonėms, 35 Lt būrelių lankymui, 150 Lt komunaliniams patarnavimams už gyvenamąjį būstą, 10 Lt vaiko pokalbiams mobiliuoju telefonu, 30 Lt higienos ir švaros priemonėms, 30 Lt žaislams, 40 Lt vaiko lavinimui, laisvalaikiui, 50 Lt vaiko atostogoms, 10 Lt socialinėms reikmėms.

5Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies.Atsiliepime (b.l.62-63) nurodė, jog pagal savo finansines galimybes sutinka mokėti 300 Lt. išlaikymą sūnui iki jo pilnametystės nuo 2009-10-13 d., nes iki tol teikdavo išlaikymą sūnui.Taip pat pageidauja, kad sūnaus gyvenamoji vieta būtų nustatyta su juo.

6Šiaulių rajono apylinkės teismas 2010m. kovo 17 d. sprendimu (b.l.191-194) ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo V. A. išlaikymą sūnui D. A. kiekvieną mėnesį mokamomis periodinėmis 500 Lt dydžio išmokomis nuo 2009 m. spalio 1 d. iki D. A. pilnametystės, jį indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją,paskyrė ieškovę O. A. priteisto išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teise bei priteisė bylinėjimosi išlaidas.

7Teismas nurodė, kad nepilnametis šalių sūnus D. gyvena kartu su motina ieškove O. A., Dianai Bitinaitei priklausančiame 2 kambarių bute Trakų g. 24-41, Šiauliuose, panaudos sutarties pagrindu. Atsakovas gyvena O. A. ir V. A. vardu registruotame gyvenamajame 204,85 kv.m. ploto name. Vaiko teisių tarnybos 2009-12-21 pokalbio su D. A. metu išklausyta vaiko nuomonė, ir vaikas pasisakė, kad jis norėtų gyventi su motina. Teismas konstatavo, kad išdėstyti faktai yra pagrindas pripažinti, kad šalių nepilnamečio vaiko interesai bus tinkamai apsaugoti, jam gyvenant kartu su motina (ieškove). Vaikas yra ligonis, jam reikalinga nuolatinė ir kvalifikuota priežiūra, savalaikis pagalbos suteikimas sunegalavus. O tai geriausiai gali atlikti vaiko motina, kuri turi medicininį išsilavinimą.

8Teismas konstatavo, kad ieškovės prašomas priteisti išlaikymas nepilnamečiam vaikui po 500 Lt kas mėnesį yra pagrįstas, atitinka atsakovo turtinę padėtį ir nepilnamečio vaiko interesus bei jo poreikius. Įvertinęs atsakovo išlaidas teismas nusprendė, kad atsakovas, būdamas sveikas ir darbingas, turintis darbą ir gaunantis nuolatines pajamas, bei neturintis daugiau išlaikytinių, yra pajėgus teikti kas mėnesį sūnui 500 Lt dydžio išlaikymą. Abiejų šalių galimybės teikti išlaikymą vaikui yra apylygės. Aplinkybė, kad ieškovė gauna didesnį darbo užmokestį dėl to, kad ji dirba didesniu krūviu, nesudaro pagrindo mažinti ieškovės reikalaujamo dydžio išlaikymo vaikui. A. V. Adomaitis apeliaciniu skundu (t.2, b.l. 1-2) prašo panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010-03-17 sprendimą ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti kitam teismui. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas išnagrinėjo ne visus ieškovės reikalavimus ir priėmė sprendimą ne visais su ieškovės ir atsakovo atsiliepimu į ieškinį susijusiais klausimais, t.y. teismas, esant ieškovės ieškiniui dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, neišsprendė klausimo, susijusio su vaiko gyvenamosios vietos nustatymu, todėl toks teismo sprendimas kaip nepagrįstas ir neteisėtas, turi būti panaikintas, nes tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (LR CPK 329 str. 2 d. 7 p.).

102.

11Teismas išnagrinėjo bylą dalyvaujant netinkamai institucijai teikiančiai išvadą. Kadangi ieškovės ir vaiko gyvenamoji vieta ieškinyje nurodyta ( - ), tai teismo posėdyje turėjo būti įtrauktas dalyvauti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, o ne Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius. Būtent Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius turėjo ištirti šeimos aplinkos sąlygas ir pateikti teismui išvadą dėl ginčo.

123. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas apie ieškovės ieškinį dėl išlaikymo dydžio priteisimo visiškai nevertino ir neaptarė, kad dalis vaiko poreikių tenkinama iš valstybės vaikui skirtos neįgalumo 540 Lt pašalpos ir 180 Lt gaunamų už slaugą. Be to, ieškovės pateikti paskaičiavimai ir duomenys neatitinka faktinių aplinkybių ir yra prieštaringi. Be to, teismas nepagrįstai priteisė visas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo, tuo pažeisdamas LR CPK 93 str.2 d. nuostatas.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t.2, b.l. 10-14) ieškovė O. A. prašo atmesti V. A. apeliacinį skundą, palikti galioti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010-03-17 sprendimą, pakeičiant 2010-03-17 sprendimo revoliucinę dalį - nurodant, kad nepilnamečio vaiko D. A. gyvenamoji vieta nustatoma su motina O. A. bei priteisti iš apelianto V. A. turėtas bylinėjimosi išlaidas.

14Šalys apeliacinėje instancijoje pateikė pasirašytą 2010 m. rugpjūčio mėn.09d. taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. sprendimą, civilinę bylą nutraukti bei grąžinti šalims 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio.

15Ginčijamas pirmosios instancijos tesimo sprendimas naikintinas, taikos sutartis tvirtintina, o civilinė byla nutrauktina.

16CPK 35 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje ir bet kurioje instancijoje (CPK 140 str. 1 d.). Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, išsprendžia kilusį teisminį ginčą ar kelis atskirus teisminius ginčus, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo civiliniame procese principą, t.y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.).

17Iš bylos duomenų matyti, kad taikos sutartį pasirašė abi šalys.

18Šalys 2010 m rugpjūčio 09 d. taikos sutartyje nurodė, jog žino taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo teisines pasekmes bei jas supranta (CPK 140 str., 293-294 str.). Be to, abi šalys yra atstovaujamos advokatų: ieškovę atstovauja adv. D Oseckienė, atsakovą- adv.J. Nekrašius, kas taip pat leidžia teigti, jog šalims yra išaiškintos bylos nutraukimo, patvirtinus taikos sutartį, pasekmės.

19Teisėjų kolegijos nuomone, šalių pateikta taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti kilusius teisminius ginčus, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl tvirtintina (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 3 d.).

20Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą, panaikintinas Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. sprendimas, taikos sutartis tvirtintina, o civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 5 p.).

21Laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos šioje byloje Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartimi, naikintinos (1 t., b. l. 54; CPK 144 str. 1 d., 150 str.).

22I. O. A. ir apeliantui V. A. grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio , t.y. atitinkamai 98,25 Lt.ir 135 Lt.(1 t., b. l. 51, 2 t., b. l. 4; CPK 87 str. 2, 3 d., 94 str. 2 d.). Iš grąžintinos žyminio mokesčio sumos atimtinos bylinėjimosi išlaidos 19,40 Lt.(po 9,70 Lt.iš kiekvienos šalies), susijusios su procesinių dokumentų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose įteikimu, kurias apmoka abi šalys ( CPK 88, 96 str.). Iš atsakovo valstybei priteistina 25 priklausančio sumokėti žyminio mokesčio dalis , skaičiuotina pagal bendrą išmokų už vienerius metus sumą už išlaikymą vaikui bei 25 procentai už vaiko gyvenamosios vietos nustatymą , viso 73,25 Lt.(450X12X3proc.X 25 proc.+131 X25 proc.). Ši suma išskaitytina iš apeliantui grąžintinos sumos. Šalių patirtų šioje byloje bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą šalys išsprendė taikos sutartimi, nurodydamos, jog šalys atsisako vienas kitam pretenzijų dėl apmokėjimo už patirtas bylinėjimosi išlaidas ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti (taikos sutarties 4 p.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 150 straipsniu,

Nutarė

24Panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m.kovo 17 d. sprendimą.

25Patvirtinti 2010 rugpjūčio 09 d. ieškovės O. A. ir atsakovo V. A. pasirašytą taikos sutartį, sudarytą dėl ginčo civilinėje byloje Nr. 2-132-68/2010 dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo šiomis sąlygomis:

261. Taikos sutarties šalys susitaria baigti civilinę bylą Nr. 2-132-68/2010 taikos sutartimi.

272. Taikos sutarties šalys, šioje taikos sutartyje numatytomis sąlygomis susitaria užbaigti ginčą pagal ieškovės O. A. ieškinį dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jam priteisimo iš atsakovo V. A..

283. Šia taikos sutartimi šalys susitaria:

293.1.

30Priteisti iš V. A., a/k ( - ), išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nepilnamečiui sūnui D. A. a/k ( - ), gim. 2002-08-28, po 450 Lt.(po keturis šimtus penkiasdešimt litų) nuo ieškinio padavimo dienos nuo 2009 lapkričio mėn.17 d.iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

313.2.

32Paskirti O. A. a/k ( - ) tvarkyti nepilnamečio sūnaus D. A. a/k ( - ) pinigines lėšas uzufrukto teise nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko D. A. pilnametystės.

333.3.

34Nustatyti nepilnamečio sūnaus D. A., a/k ( - ), gim. 2002-08-28, gyvenamąją vietą su motina O. A., a/k ( - ) I. O. A. įsipareigoja netrukdyti V. A. pagal abipusį susitarimą bendrauti ir susitikinėti su sūnumi D. A..

354. Ieškovė ir atsakovas atsisako vienas kitam pretenzijų dėl apmokėjimo už patirtas bylinėjimosi išlaidas ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

365. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo Šiaulių apygardos teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

376.

38Ši taikos sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai iš taikos sutarties šalių ir vieną egzempliorių Šiaulių apygardos teismui.

397.

40Taikos sutarties šalys prašo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti LR CPK 293 str. 5 punkto pagrindu. Taikos sutarties šalys pareiškia, kad LR CPK 294 str. 2 d. numatytos pasekmės, jog civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, joms žinomos. Taikos sutarties šalys patvirtina, jog joms yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinis vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

41Nutraukti civilinę bylą Nr.2-132-68/2010 pagal ieškovės O. A. ieškinį atsakovui V. A. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo .

42Grąžinti iš valstybės ieškovei O. A. a/( - ) 88,55 Lt. (aštuoniasdešimt aštuonis litus 55 ct.), atsakovui V. A. a/k ( - ) grąžinti iš valstybės 52,05 Lt.(penkiasdešimt du litus 05 ct.) žyminio mokesčio.

43Panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio mėn.17 d. nutartimi šioje civilinėje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones-laikiną išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. A. a/k ( - ), gim. ( - ), po 400 Lt.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I. O. A. ieškiniu (b.l. 1-4) kreipėsi į teismą, prašydama nepilnamečio... 4. Sūnaus D. A. išlaikymui per mėnesį reikia apie 1500 Lt, šią sumą sudaro:... 5. Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies.Atsiliepime (b.l.62-63) nurodė, jog... 6. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2010m. kovo 17 d. sprendimu (b.l.191-194)... 7. Teismas nurodė, kad nepilnametis šalių sūnus D. gyvena kartu su motina... 8. Teismas konstatavo, kad ieškovės prašomas priteisti išlaikymas... 9. 1. Teismas išnagrinėjo ne visus ieškovės reikalavimus ir priėmė... 10. 2.... 11. Teismas išnagrinėjo bylą dalyvaujant netinkamai institucijai teikiančiai... 12. 3. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas apie ieškovės ieškinį dėl... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t.2, b.l. 10-14) ieškovė O. A. prašo... 14. Šalys apeliacinėje instancijoje pateikė pasirašytą 2010 m. rugpjūčio... 15. Ginčijamas pirmosios instancijos tesimo sprendimas naikintinas, taikos... 16. CPK 35 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę užbaigti bylą taikos... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad taikos sutartį pasirašė abi šalys.... 18. Šalys 2010 m rugpjūčio 09 d. taikos sutartyje nurodė, jog žino taikos... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, šalių pateikta taikos sutartis išreiškia... 20. Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą, panaikintinas Šiaulių rajono... 21. Laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos šioje byloje Šiaulių rajono... 22. I. O. A. ir apeliantui V. A. grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 24. Panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m.kovo 17 d. sprendimą.... 25. Patvirtinti 2010 rugpjūčio 09 d. ieškovės O. A. ir atsakovo V. A.... 26. 1. Taikos sutarties šalys susitaria baigti civilinę bylą Nr. 2-132-68/2010... 27. 2. Taikos sutarties šalys, šioje taikos sutartyje numatytomis sąlygomis... 28. 3. Šia taikos sutartimi šalys susitaria:... 29. 3.1.... 30. Priteisti iš V. A., a/k ( - ), išlaikymą kas mėnesį mokamomis... 31. 3.2.... 32. Paskirti O. A. a/k ( - ) tvarkyti nepilnamečio sūnaus D. A. a/k ( - )... 33. 3.3.... 34. Nustatyti nepilnamečio sūnaus D. A., a/k ( - ), gim. 2002-08-28, gyvenamąją... 35. 4. Ieškovė ir atsakovas atsisako vienas kitam pretenzijų dėl apmokėjimo... 36. 5. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo Šiaulių apygardos teismo nutarties,... 37. 6.... 38. Ši taikos sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais... 39. 7.... 40. Taikos sutarties šalys prašo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę... 41. Nutraukti civilinę bylą Nr.2-132-68/2010 pagal ieškovės O. A. ieškinį... 42. Grąžinti iš valstybės ieškovei O. A. a/( - ) 88,55 Lt. (aštuoniasdešimt... 43. Panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio mėn.17 d....