Byla eB2-340-232/2018
Dėl bankrutavusios UAB „Laidus“ veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratoriaus UAB „Framas LT“ prašymą dėl bankrutavusios UAB „Laidus“ veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nutartimi UAB „Laidus“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Framas LT“. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 26 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Bankroto administratorius pateikė prašymą patikslinti BUAB „Laidus“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą ir priimti sprendimą dėl BUAB „Laidus“ pabaigos. Nurodė, kad bankroto procedūros yra baigtos, įmonė turto neturi.

6Kreditoriams apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą yra pranešta tinkamai. Prašymų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka negauta.

7Teismas

konstatuoja:

8Prašymas dėl BUAB „Laidus“ kreditorių finansinių reikalavimų patikslinimo tenkinamas.

9Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte numatyta, kad įmonės administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus, sudaro visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patikslinimai galimi iki nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo.

10Šiuo metu BUAB „Laidus“ taikomas bankroto procesas, sprendimas dėl įmonės pabaigos dar nepriimtas. Taigi, kreditorių pateikti kreditoriniai reikalavimai gali būti tikslinami, įtraukiami į kreditorių sąrašą bei iš jo išbraukiami, jei tokie veiksmai yra pagrįsti ir jei administratorius jų neginčija. Kaip matyti, administratorius kreipėsi dėl kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patikslinimo. Teismas neturi duomenų, dėl kurių kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas negalėtų būti patikslintas. Atsižvelgiant į prašyme nurodytas aplinkybes, į bankroto administratoriaus pateiktus įrodymus, administratoriui sutinkant bei prašant yra tikslinga patikslinti BUAB „Laidus“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą bankroto administratoriaus nurodytoje apimtyje.

11Prašymas dėl BUAB „Laidus“ veiklos pabaigos tenkinamas.

12Vadovaujantis bankroto procesą reglamentuojančiu Įmonių bankroto įstatymu, teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 str. 3 d.). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys (CK 6.128 str. 3 d.).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Laidus“ Įmonių bankroto įstatyme numatytos bankroto procedūros yra baigtos. Bankroto administratorius informavo, kad įmonė turto neturi. Iš pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2018 m. gegužės 4 d. pažymos matyti, jog agentūra neturi duomenų, kad BUAB „Laidus“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad įmonė jokios veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas. Prieštaravimų dėl įmonės pabaigos kreditoriai nepateikė.

14Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

15Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad BUAB „Laidus“ likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti BUAB „Laidus“ pabaigą (LR ĮBĮ 32 str. 4 d.).

16Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

17Bankroto administratoriaus prašymus tenkinti.

18Patvirtinti patikslintą bankrutavusios UAB „Laidus“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą:

19Antros eilės kreditoriai ir jų reikalavimai: Eil. Nr.

Kreditorius

21Kreditorinis reikalavimas, Eur

1.

23VĮ Turto bankas

1 031,29

2.

26Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

3 982,22

28Iš viso

5 013,51

30Bankrutavusią UAB „Laidus“ (įmonės kodas 303429659) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

31Pavesti bankrutavusios UAB „Laidus“ bankroto administratoriui UAB „Framas LT“ atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

32Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto... 3. Teismas... 4. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nutartimi UAB „Laidus“... 5. Bankroto administratorius pateikė prašymą patikslinti BUAB „Laidus“... 6. Kreditoriams apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą yra pranešta tinkamai.... 7. Teismas... 8. Prašymas dėl BUAB „Laidus“ kreditorių finansinių reikalavimų... 9. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11... 10. Šiuo metu BUAB „Laidus“ taikomas bankroto procesas, sprendimas dėl... 11. Prašymas dėl BUAB „Laidus“ veiklos pabaigos tenkinamas.... 12. Vadovaujantis bankroto procesą reglamentuojančiu Įmonių bankroto įstatymu,... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Laidus“ Įmonių bankroto įstatyme... 14. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai... 15. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad BUAB „Laidus“... 16. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi ir... 17. Bankroto administratoriaus prašymus tenkinti.... 18. Patvirtinti patikslintą bankrutavusios UAB „Laidus“ kreditorių ir jų... 19. Antros eilės kreditoriai ir jų reikalavimai: Eil. Nr.... 21. Kreditorinis reikalavimas, Eur... 23. VĮ Turto bankas... 26. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 28. Iš viso... 30. Bankrutavusią UAB „Laidus“ (įmonės kodas 303429659) pripažinti... 31. Pavesti bankrutavusios UAB „Laidus“ bankroto administratoriui UAB „Framas... 32. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...