Byla N-575-4560-09
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 27 d. nutarimo V. M. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. M. (V. M. ) prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 27 d. nutarimo V. M. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorė 2008 m. liepos 9 d. V. M. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 189 str. 1 d. ir 16313 str. 1 d. numatytų teisės pažeidimų padarymo.

5Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 m. liepos 9 d. nutarimu V. M. už ATPK 189 straipsnio 1 dalyje ir ATPK 16313 straipsnio 1 dalyje numatytų teisės pažeidimų padarymą paskirta 150 Lt bauda.

6II.

7V. M. skundu kreipėsi į apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 m. liepos 9 d. nutarimą ir bylą jo atžvilgiu nutraukti.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 27 d. nutarimu nutarė V. M. skundo netenkinti; Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 m. liepos 9 d. nutarimą, kuriuo V. M. pagal ATPK 189 str. 1 d. ir pagal ATPK 16313 str. 1 d. buvo paskirta 150 Lt bauda panaikinti; V. M. pagal ATPK 189 str. 1 d. paskirti 150 Lt baudą, pagal ATPK 16313 str. 1 d. paskirti 100 Lt baudą ir, vadovaujantis ATPK 33 straipsnio 2 dalimi, galutinai V. M. paskirti administracinę nuobaudą - 150 Lt baudą.

9III.

10Administracinėn atsakomybėn patrauktas V. M. 2008 m. lapkričio 13 d. (pagal įteikimo datą pašto įstaigai, b.l. 54) padavė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 27 d. nutarimo. Apeliantas taip pat prašo atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą. Apeliantas paaiškina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, nerinko įrodymų, dėl to buvo pažeistos jo procesinės teisės, teismo procesas buvo netinkamas. Pareiškėjo nuomone, terminas skundui paduoti turi būti atnaujintas siekiant sudaryti jam galimybę tinkamai įgyvendinti savo teises.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Prašymas atnaujinti terminą netenkinamas, apeliacinį skundą priimti atsisakoma.

14Administracinių bylų teisenos įstatymo 128 straipsnis nustato, kad apylinkių teismų ir apygardų administracinių teismų nutarimai ir nutartys, priimti nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per dešimt dienų nuo nutarimo (nutarties) paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. To paties įstatymo 127 straipsnio 2 dalis nustato, kad praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis priežastimis teismų praktikoje pripažįstamos tokios priežastys, kurios objektyviai, nepriklausančiai nuo pareiškėjo valios trukdo jam paduoti skundą, nors pareiškėjas nori tai padaryti ir įgyvendindamas savo teises yra rūpestingas ir atidus.

15Nagrinėjamoje byloje apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismo procesas nebuvo tinkamas ir tai jam sukliudė pateikti skundą laiku. Tačiau tokie apelianto teiginiai nėra pagrįsti jokiomis konkrečiomis aplinkybėmis ar įrodymais, iš kurių teismas galėtų nuspręsti, kad terminą pareiškėjas praleido būtent dėl šių priežasčių. Priešingai, iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantas V. M. dalyvavo 2008 m. spalio 16 d. teismo posėdyje, kuriame buvo nagrinėjamas jo paties apygardos administraciniam teismui pateiktas skundas ir jam buvo pranešta apie teismo sprendimo paskelbimą 2008 m. spalio 27 d. (b.l. 44-46). Nors pareiškėjas nedalyvavo 2008 m. spalio 27 d. teismo sprendimo paskelbime, tačiau nutarimo nuorašą teismas jam išsiuntė 2008 m. spalio 30 d. (tai patvirtina pareiškėjo pareiktas vokas, b.l. 33), t.y. nepažeisdamas įstatymo reikalavimų (ABTĮ 93 str.). Apelianto pateiktas vokas taip pat rodo, kad su teismo nutarimo turiniu jis turėjo galimybę susipažinti jam dar neįsiteisėjus (b.l. 64). Taigi byloje nėra duomenų, kad teismas pažeidė kokius nors įstatymus, dėl ko apeliantas negalėjo žinoti byloje priimto sprendimo turinio ir jį apskųsti.

16Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas vertina, kad V. M. apeliacijos teise rūpestingai nesinaudojo, terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido ne dėl prašyme nurodytų priežasčių, o dėl savo paties pasirinkto elgesio. Todėl jo prašymas netenkinamas ir praleistas skundo padavimo terminas neatnaujinamas.

17Kadangi teisė paduoti apeliacinį skundą įstatymo nustatyta tvarka tinkamai nerealizuota, apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas apeliantui.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 122 straipsnio 5 dalimi, 34 straipsniu, ir 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19V. M. prašymo atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 27 d. nutarimo netenkinti.

20Apeliacinį skundą atsisakyti priimti ir grąžinti jį skundą padavusiam asmeniui.

21Nutarimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai